www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

“Hoa Thiếu Phụ” Giữa Mùa Tươi Thắm

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Em hôm nay cứ ngỡ gió xuân về
Bay lảng đảng trên ngàn cây nội cỏ
Đem tuyết trắng khắc tượng h́nh anh đó
Đem mưa buồn gột rửa bước chân đi

Trời vật vă tỵ hiềm ḷng em nhỏ
Trăng cô đơn khép cửa một khuya nào
Sương đan áo hồn em bằng nỗi nhớ
Bằng con tim rào rạt những đêm sầu

Em không tưởng lạc trôi về q
uá khứ
Chiếc trâm cài anh mới giắt hôm qua
Tay ân cần áo xiêm đời rộng mở
Bên ngọn đèn cao thấp đốt t́nh ta.

Gương lại dẫn em soi ngày thực tại
Anh của buồn đột kích trái tim em
Anh mù xa, anh của thương và nhớ
Anh theo mây về chết dưới cung đàn

Thật sảng khoái khi em gởi đến trời Yên
“Hoa thiếu phụ” giữa mùa tươi thắm
Anh lỡ chết quên đi ḍng lệ thắm
Bởi dư hương tẩm liệm xác thân buồn….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Feb-2014- 8H 41’ am

* Bài 6 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ: “Trải mấy thu tin đi tin lại đến Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời”. Từ câu 178 đến câu 213.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved