www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nhưng Đẫm T́nh Đơm Ngh́n Trái Thương Đau

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Trong buổi chiều đàn tim cao giọng nhớ
Mặt trời quên dàn trải cánh hoa tươi
Em vẫn đứng vô hồn như tượng gỗ
Và chân mây hoang tưởng tiếng ai cười

Lời chàng thổi gió dặm ngàn đưa đẩy
Nắng chiến trường không ấm nỗi ḷng em
Lời nhỏ nhoi, người xa, người không thấy
Em là cha, là quản hộ gia đ́nh

Sao kư ức vẫn đầy trâm kỷ niệm?
Nhẫn thay h́nh khơi hoạt cảnh xa xưa
Chàng gởi em một cành hoa lan tím
Một t́nh yêu khô héo đến không ngờ?

Con có hỏi bao giờ bên ngưỡng cửa?
Cha hân hoan chạy bắt giữa đồng xanh
Mẹ có hỏi bao giờ anh trở lại?
Ṿng tay ôm hiếu thảo rất chân thành

Và lại nhớ, chàng ơi! sao trí nhớ
Như ṿng dây oan nghiệt tỏa quanh đầu
Như nước mắt không là hồ, sông, suối
Nhưng đẫm t́nh đơm ngh́n trái thương đau...

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

FEB-2014- 4H52’am

* Bài 5 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ: “Tin thường lại, người không thấy lại đến Để chàng trân trọng dấu người tương thân.”. Từ câu 141 đến câu 177.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved