www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Nghe Tim Rụng Đáy Hồ Vương Ánh Mắt

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

“Ngồi chải tóc” bên thềm đêm trăng sáng
Hồn nâng cao hay hồn bay mông lung?
Người con gái không ngờ làm chinh phụ
Chàng không ngờ vai khoác áo chinh nhân

Trôi về đâu Đông Nam buị cuốn?
Dạt phương nao cô tịch Non Kỳ?
Trăng vẽ mặt buồn xanh tử sĩ
Gió hoang vu hiu hắt Bến Ph́

Không thể nghĩ những người đi khuất núi
Trên đầu gươm trên ngọn giáo xông thành
Không thể biết em sầu chân mộ tối
Một người đi đầu bạc tiếc đầu xanh

Khi cất bước oanh đùa ,quyên biếng hót
Mai hỏi đào chia biệt cánh phù dung
Nghe tim rụng đáy hồ vương ánh mắt
Lời trăm năm dă dượi rất xa xăm.

Em mênh mông em ở Hán Dương?
Nước tẩy hồn em đêm chết đuối
Em Lũng Tây thấy ǵ không nói?
Chuyện t́nh ta trăng nước có xuôi ḍng…?

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Feb 2014 – 4H7’

* Bài 4 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn.Từ “ Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo đến Băi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông.”. Từ câu 89 đến câu 140.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved