www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Lấy Tim Làm Thuốc Suy Nhược Thần Kinh

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Em không thể là trăng soi đường chỉ lối
Hay cát vàng dan díu bước chân anh
Em là gió đưa những lời trăn trối
Những niềm vui khuất lấp thuở c̣n xanh

Bạch Thành đó nghe hồn em chợt đóng
Mai lại về Thanh Hải gọi buồn lên
Khe nhớ núi như t́nh em đối bóng
Sương chiều vương se sắt cuộn quanh ḷng

Em không họa dáng chàng thêm để nhớ
Để gom mây đan những nụ hoa sầu
Để khuya khoắt con tim ḿnh mất ngủ
Trời th́ xa nhưng cũng thật là cao

Chuyện t́nh đó đợi mong là trọng điểm
Lấy yêu đương làm đồ thị vô h́nh
Lấy trí năo vẽ h́nh chàng dáng thiếp
Lấy tim làm thuốc suy nhược thần kinh…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Feb 2014 – Van – BC

* Bài 3 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn.Từ câu:” Chàng từ đi vào nơi gió cát đến Ḷng nào là chẳng động ḷng bi thương.”. Từ câu 65 đến câu 88.

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved