www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Em Ở Lại Ngắt Lá Dâu Làm Tóc Nhớ

Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc

Chinh phụ là em hay là mây là trăng?
Bay theo những khoảng buồn ngăn cách
Trái tim phẳng một mùi hương đă rách
Rớt bên đường theo vạt áo chinh nhân

Cỏ th́ xanh áo chàng th́ sắc đỏ
Đủ đem mầu thương nhớ lên cao lên
Nghe chân ngựa dẫm hồn em hoang vắng
Hai bàn tay gờn gợn tuổi xuân buồn

Khi đối ảnh em có hai làm một
Mưa cho chàng và mây “tiễn chân đi”
Khi đối ảnh em cho ḿnh đoạn ảnh
Ngọn đèn dầu khô héo mảnh t́nh khuya

Liễu không thấy và dường như không biết
Núi phân từng điểm hẹn điểm chia tan
Em ở lại ngắt lá dâu làm tóc nhớ
Tiếng tiêu sầu như mắt vấy màu tang

Chinh phu đi rồi bên góc Hàm Dương
Em Tiêu Tương bao giờ hoá đá?
Em theo gió ḷng em vừa thả
Những ẩn t́nh chưa nói hết yêu đương….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Feb 21, 2014 – 8H35’ pm

* Bài 2 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ: Ḷng thiếp tựa bóng trăng theo dơi đến Ḷng chàng ư thiếp ai sầu hơn ai?. Từ câu 33 đến câu 64

Về lại mục lục trang Thơ
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved