www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Tử Vi Đẩu Số Phú Giải

Thái Vân Th́nh

Dẫn
Saigon Xuân Giáp Dần - 1974

     Đào Tiềm một hiền sĩ đời Tấn nói rằng: “Đạt nhăn tiền bất khả ngôn mệnh” nghĩa là với người đă giác ngộ không nên nói chuyện số mệnh.
     Lă Tài đời Đường cũng viết rằng: “Người phú quư đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng B́nh, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam h́nh”.
    
Thật vậy! Nếu Khoa Tử Vi Đẩu Số chỉ dựa vào năm, tháng, ngày, giờ và các vị tinh tú để quyết đoán định Mệnh của một đời người, tất sẽ không tránh khỏi nhiều khuyết điểm nếu không muốn nói rằng sai lầm.
     Sách có câu: “Nhân định thắng thiện”, “Đức năng thắng số” nghĩa là người định có thể thắng được trời và phúc đức có thể thắng được số Mệnh.
     Nếu thế, thử hỏi rằng, tài giỏi như Gia Cát Lượng Sao vẫn không xoay được mệnh trời, đă biết thiên hạ sẽ chia ba nhưng vẫn Lục Xuất Kỳ Sơn để rồi cam thất bại. Đức độ như Khổng Phu Tử mà đương thời không người dùng đến, phải bị khốn ở đất Trần Sát và người đời bảo rằng: “Lơ láo như chó mất chủ”.
     Hẳn ta phải công nhận rằng mỗi cá nhân là một định mệnh và trong định mệnh đă ngầm có cái Nhân Quả Luân Hồi. Tuy nhiên “Nhân” không thể từ ḿnh sinh ra “Quả” được mà cần phải có “Duyên” trợ lực.
     Chẳng hạn một hạt dưa (Nhân) phải có đất, hơi ẩm, ánh sáng mặt trời, phân bón (Duyên) để mọc thành cây và sinh trái (Quả). Nhưng nếu gặp “Duyên” xấu, tức hoàn cảnh ngoại tại không thích hợp, thời cái “Nhân” kia phải hư thối, mục nát.
     Thành thử, cùng một “Nhân” mà khác “Duyên” tất không sinh ra “Quả” giống nhau, ngược lại cùng một “Duyên” mà khác “Nhân” thời cũng chẳng sinh cùng một loại “Quả”.
     V́ thế, con người cũng là một sinh vật, tất không thể không chịu chung một định luật “Nhân, Quả” ấy!
     Nếu hai mươi tám tướng ở đất Nam Dương, đều được phú quư tất họ khác “Nhân” nhưng cùng chung một “Duyên” tốt. Bốn mươi vạn quân bị chôn ở đất Tràng B́nh tuy cũng khác “Nhân”, nhưng hẳn cùng một “Duyên” xấu.
     Vậy ta đừng vội kết luận rằng Khoa Tử Vi Đẩu Số là huyền hoặc nếu đă chấp nhận mỗi “Định Mệnh” là một “Nhân” sẽ tùy thuộc vào “Duyên” mà phát triển nếu cái “Duyên” ấy tạm gọi là “Âm Đức”, thời khoa Tử Vi đă hơn một lần chứng minh sự ứng nghiệm.
     Hơn nữa, triết lư của người xưa không đ̣i hỏi ở sự tuyệt đối mà là đạo “Trung Dung” th́ khoa học ấy tự nó cũng nói lên một phần nào giá trị.
     Cho nên, khi Hán Cao Tổ Lưu Bang gồm thâu thiên hạ, một ngày kia đi tuần du gặp một lăo nhà quê hỏi rằng:
     – Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần có một điều kính xin bệ hạ chỉ giáo! Cũng sinh một năm, một ngày, một giờ mà sao bệ hạ là bậc Đế Vương, thống nhất thiên hạ, khiếp phục chư hầu mà hạ thần chỉ là một kẻ ngu dân ở nơi cô lâu này!
     Hán Cao Tổ nghe nói lấy làm lạ, ngẫm nghĩ và hỏi rằng :
     – Vậy hiện nay nhà ngươi làm nghề ǵ ?
     – Muôn tâu thánh thượng hạ thần làm nghề nuôi ong và hiện có chín tổ ong đang kéo mật.
     Lưu Bang mới vỗ tay cười ha hả mà rằng :
     – Nếu thế th́ nhà ngươi c̣n sung sướng hơn ta nhiều. Ta chỉ làm vua có một nước Trung Hoa mà vẫn chưa yên, ngoài lo chế ngự Chư Hầu, trong lo bầy tôi làm phản.
     Nhà ngươi làm vua chín nước, loài ong cũng có quân, thần, phụ tử chẳng khác loài người, lại không phản phúc. Tất ngươi diễm phúc hơn ta c̣n than nỗi ǵ!
     Chúng tôi xin mượn giai thoại trên để kết thúc và giải tỏa một phần nào mọi thắc mắc, những băn khoăn, cùng ẩn ức bất măn của mỗi người trong chúng ta, về khoa Tử Vi Đẩu Số, nói đúng hơn là Tương Lai Định Mệnh.
    
     Saigon Xuân Giáp Dần
     Thái Vân Th́nh
     Cẩn đề

TỬ VI

     1. TỬ VI TRUNG HẬU
     Cung mệnh có Tử Vi, Miếu, Vượng, Đắc Địa hay B́nh Hoà là người trung hậu, khiêm cung.
     2. TỬ VI CƯ DẬU TOÀN VÔ UY LỰC GHI CÔNG
     Cung Mệnh an tại Dậu có Tử Vi toạ thủ là người hèn yếu không có uy lực.
     3. TỬ VI CƯ MĂO DẬU KIẾP KHÔNG TỨ SÁT, ĐA VỊ THOÁT TỤC CHI
     Cung Mệnh an tại Măo, Dậu, có Tử Vi toạ thủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, hay Ḱnh, Đà, Hoả, Linh, hội hợp tất là người tu hành, di tu thời đạt tiến, nếu không cũng là người nh́n đời với đôi mắt yếm thế.
     4. CUNG THAO ĐẾ ẤN ĐOẠT TRƯỞNG TRANH QUYỀN
     Cung Mệnh hay cung Huynh Đệ an tại Ngọ có Tử Vi toạ thủ Ấn đồng cung thời là con thứ nhưng sau cũng là trưởng.
     5. TỬ VI CƯ NGỌ VÔ H̀NH KỴ GIÁP ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANH
     Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi toạ thủ nên rất tốt đẹp nhất  là tuổi Giáp, Đinh, Kỷ, th́ được  hưởng cả phú lẫn quy, nếu bị thiên Hinh, Hoá Kỵ, hay Kinh Dương, Đà Là xâm phạm, chỉ b́nh thường.
     6. TỬ VI CƯ TƯ NGỌ KHOA QUYỀN LỘC CHIẾU TỐI VI KỶ
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ có Tử Vi toạ thủ gặp Khoa Quyền, Lộc, hội chiếu, người có cách này tất được hưởng phú quí song toàn.
     7. ĐẾ TOẠ LY CUNG TAM KỲ H̀NH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, MỸ MẠO TÀI HÙNG, HẠN HỮU CỰ SÁT ĐÀ LINH: CHU DU CAM HẬN MỆNH VONG
     Chu du cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử vi toạ thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hinh, Ấn, Khôi, Xương, Hồng, Bệt hội hợp là người dung mạo đẹp đẽ lại tài trí  và anh hùng, hạn gặp cự, Sái, Đà, Linh, đành ôm hận mà cheat.
     8. ĐẾ TINH TẠI THUỶ NAN GIẢI TAI ƯƠNG HẠN HỮU SÁT TINH LA VƠNG H̀NH LAO KHÔN VI THOÁT, MỆNH NĂI DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP VI THÀNH THỌ GIẢM.
     Cung Mệnh an tại Tư, có Tử vi toạ thủ, sự cứu giải tại ương không hiệu lực, hạn tới cung Th́n, Tuấn gặp nhiều Sát Tinh tất không tránh khỏi quan tung, h́nh ngục, nếu lại thêm Kinh Dương, Đà La, Địa Kiếp, hội hợp ở Mệnh cung phải quyết toán là không chết non th́ nghèo hèn.
     9. ĐỀ TOẠ LY CUNG KỴ PHÙNG HAO SÁT, HẠNH NGÔ KHÔI KHOA HỮU TÀI PHỤ CHÍNH
     Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử vi toạ thủ, gặp Thiên Khôi, Hoá Khoa, hội hợp tất có tài kinh bang tế thế, pḥ tá vị nguyên thủ, nhưng rất kỵ gặp Đại Tiểu Hao, Kinh Đà, Kḥng, Kiếp, hay Kiếp Sát hội hợp thời vô vị.
     10. TỬ VI NAM HỢI, NỮ ĐẦM CUNG, NHÂM GIÁP SINH NHÂN PHÚ QUI ĐỒNG
     Đàn ông tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Hợi có Tử Vi toạ thủ nên được hưởng giàu sang trọn đời, đàn bà tuổi Nhâm, Giáp cung Mệnh an tại Dần có Tử vi toạ chủ cũng được hưởng như trên, ngược lại nam ở Dần nữ ở Hợi th́ b́nh thường.
     11. TỬ VI DẦN NGỌ THÂN CUNG, NỮ MỆNH CHỦ VƯỢNG PHU ÍCH TỬ
     Cung mệnh an tại Dần, Ngọ, Thân, số đàn bà là người danh giá làm lợi cho chồng cho con.
     12. NỮ MỆNH TỬ VI CƯ TƯ DẬU TỴ HỢI GIA TỨ SÁT MỸ NGỌC HÀ ĐIỂM, NHẬT HẬU BẤT MỸ.
     Cung Mệnh an tại Tư, Dậu, Tỵ, Hợi gặp kinh, Đà, Không, Kiếp, xâm phạm vi như ngọc có vết tất không được hoàn toàn tốt đẹp nên hậu vận vất vả.
     13. TỬ VI ĐÁO THỦ NHÀN CUNG, HỰU VỌNG KHÔ MIÊU KHẢ CỨU
     Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi, có tử vi toạ thủ nên kém tốt đẹp nhưng nếu gặp đa Trung Tinh sáng sủa quần tụ thời như cái nấm khó, có thể cứu được.
     14. NGÔI TỬ VI ĐÓNG VÀO CHỐN HĂM QUYỀN CỨU THA THIỂU GIẢM VÔ UY.
     Sao Tử Vi cư hăm địa th́ sự giải không được mạnh mẽ.
     15. MỆNH VIÊN BẰNG NGỘ TỬ VI ĐẦU PHÙNG NHƯỢC ĐỊA HẠN SUY CHẲNG SỜN
     Cung Mệnh Thân có Tử Vi toạ thủ, nếu gặp hạn suy th́ cũng không đáng lo ngại.
     16. VẬN SUY HẠN SUY, HỶ TỬ VI GHI GIẢI HUNG ÁC
     Vận hạn suy mà gặp được Tử Vi th́ đáng mừng v́ giải được hung nguy.
     17. TỬ VI DỮ CHƯ SÁT ĐỒNG CUNG, CHỮ CÁT HỘI CHIẾU, QUÂN TỬ TẠI DĂ, TIỂU NHÂN TẠI VỊ CHỦ NHÂN GIAN TRÁ, CÁCH THIỆN
     Cung Mệnh có Tử Vi và Sát Tinh toạ thủ gặp Cát Tinh hội chiếu là người ca lánh việc thiện, gian mạnh xáo trá thời có địa vị, nếu ngay thẳng tất nghèo khổ cô đơn.
     18. TỬ LẠC NHÀN CUNG GIA KHÚC, XƯƠNG, ĐA NGÔN GIẢO HOẠT
     Cung Mệnh Thân có Tử Vi, Hăm Địa toạ thủ gặp Vân Xương, Vân Khúc là người đàn bà miệng lưỡi chua ngoa.
     19. TỬ VI XƯƠNG KHÚC PHÚ QUƯ KHẢ KỲ:
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Xăn Xương, Vân Khúc hội hợp nên được hưởng giàu sang hơn người.
     20. TƯ VI PHỤ BẬT ĐÔNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC
     Cung Mệnh có Tử Vi, Tả Pha, Hửu Bật toạ thủ đồng cung là người giàu sang uy quyền hiển hách, gọi một tiếng trăm người dạ.
     21. TỬ VI TƯ CẦN TAM HOÁ NHƯỢC PHÙNG TỨ SÁT PHONG BĂI HÀ HOA.
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ rất can gặp Khoa, Quyền, Lộc để thêm phần tốt đẹp  nếu gặp Kinh, Đà, Không Kiếp hội hợp lại thành xấu xa như cánh hoa bị mưa vùi gió đập.
     22. TỬ VI QUYỀN LỘC NGỘ ĐƯƠNG ĐÀ TUY MỸ CÁT NHI VÔ ĐẠO VI NHÂM TÂM THUẬT BẤT CHÍNH
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Quyền, Lộc hội hợp là Kinh, Đà xâm phạm người có cách này vẫn được hưởng giàu sang nhưng tâm địa bất chính, vô đạo.
     23. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG PHỤ BẬT CHIẾU, QUÍ BẤT KHẢ NGÔN
     Cung Mệnh có Tử Vi, Hoà Lộc toạ thủ đồng cung, gặp Tả Phù, Hữu Bật hội hợp, người có cách này rất quư hiển ít ai bi kịp.
     24. TỬ LỘC ĐỒNG CUNG, NHẬT NGUYỆT CHIẾU, QUƯ BẤT KHẢ NGÔN:   
     Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi, Hoá Lộc toạ thủ đồng cung, tất cung Tử tức tại Măo có Thái Dương, được cách “Nhật Xuất Phù Tang” cung Nô Bộc có Thái Âm, được cách “Nguyệt Lăng Thiên Môn” nên giàu sang vinh hiển, con cháu nay đàn, kẻ hầu hạ đông đảo.
     25. ĐẾ TOẠ MỆNH KHỔ, TIỀU HẬU CÁT TINH, TẮC VIẾT KIM DƯ PHÙ GIÁ
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ Miếu Vượng giáp Tả, Hữu, Thiếu Âm, Thiếu Dương  ví như xe vàng rước Vua có tàn lọng che, lại có tiền hô hậu ủng, nên rất quư hiển,  người gặp cách này, tất có danh chức quyền quư.
     26. TỬ VI VÔ PHỤ BẬT ĐỒNG HÀNH, VI CỐ QUÂN, MỸ TRUNG BẤT TÚC:
     Cung Mệnh có Tử Vi, Đắc Địa không hội được Tả Phú, Hữu Bật hoặc giáp hoặc  chiếu ví như ông Vua cô đơn, không kẻ hầu người hạ nên chẳng làm được việc ǵ.
     27. TỬ VI MẠC PHÙNG KIẾP KHÔNG, HỒNG ĐÀO NHẬP MỆNH GIẢM THỌ
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Không, Kiếp, Hồng, Đào hội hợp tuổi thọ bị triết  giảm.
     28. TỬ VI PHỤ BẬT ĐỒNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC CƯ THƯỢNG PHẨM
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ, Phu Bật đồng cung th́ làm đến thượng phẩm, một  tiếng gọi trăm người dạ nếu cung Tài Bạch hay Quan Lộc có cách này cũng được  phú quí.
     29. TỬ PHỦ NHẬT NGUYỆT CƯ VƯỢNG ĐỊA ĐOÁN ĐỊNH CÔNG HẦU KHÍ
     (Như câu 24)
     30. VẬT KHAI Ư DẦN, VỤ THÀNH Ư THÂN, TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VI ĐẮC ĐỊA:
     Vật bắt đầu ở Dần, thành việc ở Than, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung ở Dần, Thân là  được việc nên tốt lắm.
     31. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂN
     Cung Mệnh an tại DẦn, Thân không Sát Tinh tuổi Giáp có cách này được hưởng phúc trọn đời.
     32. TỬ VI THIÊN PHÚ TOÀN Y PHỤ BẬT GHI CÔNG
     Cung Mệnh có Tử Vi hay Thiên Phú toạ  thủ hoặc cả hai đồng cung gặp Tả Phú, Hữu Bật hội hợp, thời cả hai phú quí.
     33. TỬ PHÚ ĐỒNG CUNG TỐI VI PHÚC HẬU THIẾT HIỀM NỘI TRỞ TRIỆT TUẦN
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung là người rất phú chậu, nếu gặp Tuần Triệt th́ lại giảm đi nhiều.
     34. CẤN CANH TỬ PHỦ VI PHẬT NHI
     Cung Mệnh an tại Dần có Tử Vi, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung thời dáng người to béo như con của Phật.
     35. TỬ PHỦ K̀NH DƯƠNG TẠI CƯ THƯƠNG
     Cung Mệnh có Tử VI hay Thiên Phủ toạ thủ gặp Ḱnh Dương đồng cung là người  buôn bán lớn và giàu có hoặc cung Thiên DI có Vũ Khúc toạ thú cũng được giàu sang nhờ kinh doanh.
     36. XUẤT PHÁT NHẬP DUY CÁI HĂN TỬ PHỦ ĐỒNG VỊ
     Cung mệnh an tại Tứ Duy Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Tứ, Phủ hội hợp rất tốt đẹp.
     37. TỬ PHỦ BẤT KHẢ CƯ HÂM ĐỊA:
     Sao Tư Phủ không nên cư ở cung Tật Ách hay Nô Bốc.
     38. TỬ PHỦ TẠI VIÊN GIA CÁT DIỆU HẦU BÁ CHI TÀI LẠC NHÀN CUNG HÀO GIA CHI TRƯỞNG
     Cung Mệnh có Tử Vi, Thiên Phủ,, Đắc Địa toạ thủ gặp Cát Tinh hội hợp tất làm tới hầu bá nếu ở nhàn cung Hợi, Tư cũng là hào trưởng trong làng.
     39. TỬ PHỦ GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCH
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Thiên Cơ, Thái Âm toạ thủ, nên rất quư không giàu sang cũng vinh hiển.
     40. TỬ PHỦ TRIỀU VIỄN THỰC LỘC VẠN CHUNG
     Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử Vi, Thiên Phủ hội chiếu là người cả đời giàu sang sung túc nơ cơm ấm áo.
     41. TỬ PHỦ TRIỀU VIÊN HOẠT LỘC PHÙNG, CHUNG THÂN PHÚC HẬU CHÍ TAM CÔNG
     Cung Mệnh an tại “Ngọ có Tử Vi toạ thủ hoặc an tại Tuất có Thiên Phủ toạ thủ gặp Hoả Lộc đồng cung th́ cả đời được hưởng giàu sang vinh hiển và làm đến tam công.
     42. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CƯ MIẾU ĐỊA, TẤT ĐỊNH XUẤT GIAI CÔNG KHANH KHÍ
     Cung Mệnh an tại DẦn, Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung người có cách này được địa phú, đại quí vào bực công khanh.
     43. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG VÔ SÁT TẤU, GIÁP NHÂN HƯỞNG PHÚC CHUNG THÂN
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ toạ thủ đồng cung, không gặp Ác Sát Tinh, tất được hưởng phúc, người tuổi Canh là thou cách chỉ b́nh thường.
     44. TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG, TUẦN KHÔNG XÂM NHẬP, ĐẾ VÔ QUYỀN SỞ NAM GIẢI HUNG TINH HẠN NGỘ
     Cung Mệnh an tại Dần , Thân có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung gặp Tuần, Triệt án ngữ ví như vua không quyền mất  heat oai lực hạn  gặp hung tinh xâm phạm tất không giải cứu được hung nguy.
     45. LƯU HUYỀN ĐỨC ĐẠT THỪA HÁN NGHIỆP, THI Ư TỬ PHỦ KHOA QUYỀN H̀NH, ẤN, HỒNG, KHÔI MỆNH THÂN
     Lưu Bị kế nghiệp nhà Hán chia thiên hạ hùng cứ một phương nhờ Mệnh Thân có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, H́nh, Ấn, Hồng, Khôi họi hợp. Tử Vi Đẩu Số Phú Giải
     46. TỬ PH̉NG THAO LƯỢC ĐA MƯU, GIAI ĐO TỬ PHỦ PHÙNG QUYỀN KỴ.
     Trương Lương là mưu sĩ của Hán Cao Tổ có tài thao lược, mưu cơ giúp Lưu Bang lập nên đế Nghiệp, v́ cung Mệnh an tại Dần có Tử Vi, Thiên Phủ toạ thủ đồng cung gặp Quyền, Kỵ hội hợp, Người có cách nrất quyền biến, túc trí đa mưu, tất nhiên sẽ làm nên hiển hách.
     47. DẦN MỘC, PHỦ VI HỮU HỘI TAM KỲ, K̀NH, BỆT, CƯ LAI THIÊN MỆNH XUẤT VƠ DO VĂN, QUYỀN HÀNH CƯ PHỤC CHÚNG NHÂN, MẠC PHÙNG KHÔNG KIẾP HƯ VÔ.
     Cung mệnh an tại Dần, có Tử Vi toạ thủ, Thiên Phủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc, Kinh Dương, Hữu Bật hội hợp Mệnh Thân là số văn tài nhưng gặp thời loạn phải tham dự việc quân cơ, quyền hành quư phục muôn người, tựa như hoàn cảnh Khổng Minh, nhưng gặp không Kiếp bị hỏng, chỉ nên đi tu viết sách là hợp.
     48. CHU THÁI HẬU HIẾU HẠNH SẮC TÀI DO HỮU TỬ PHỦ KHOA QUYỀN H̀NH SÁT
     Bà Chu – Thái – Hậu cung mệnh có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, H́nh, Sát hội hợp là người hiếu để tiết hạnh đàn bà có cách này rất tốt.
     49. TỬ VI VŨ KHÚC, SÁT DIỆU PHÙNG, NHẤT SINH TĂNG LẠI SÍNH ANH HÙNG
     Cung Mệnh có Tử hay Vũ toạ thủ gặp Sát Tinh hội hợp là thầy tu hay quan lại nhỏ nhưng lại thích làm anh hùng.
     50. ĐẾ TOẠ LÀ VƠNG HOÀN VI PHI NGHĨEA CHI NHÂN
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Tử Vi toạ thủ là người thủ đoạn hay làm những việc phi nghĩa.
     51. TỬ VI TH̀, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN LƯƠNG THƯƠNG QUÂN TỬ
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Tử Vi toạ thủ gặp Phá Quân xung chiến là hang quân tử bất lương.
     52. TỬ VI THIÊN TƯỚNG THÂN PHÙNG PHÁ NGỘ VƯỢNG K̀NH ĐA MƯU YẾM, TRÁ
     Cung Mệnh có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung cung thân có Phá toạ gặp Vượng, Kinh hội hợp là người đa mưu và xảo quyệt.
     53. TỬ PHÁ MỘ CUNG, BẤT TRUNG BẤT HIẾU
     Cung mệnh an tại Tư Mộ (Th́n, Tuất, Sửu, Mùi) có Tử hay Phá toạ thủ là người bất trung bất hiếu.
     54. TỬ PHÁ MỆNH LÂM Ư TH̀N, TUẤT, SỬU, MÙI TẠI GIA CÁT HIỆU PHÚ QUÍ THÂM KỲ.
     Cung mệnh an tại Th́n, sửu, Mùi có Tử hay Phá toạ thủ gặp nhiều Cát Tinh hội hợp nên được hưởng phú quí, uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.
     55. TỬ VI PHÁ QUÂN VÔ TẢ, HỮU VÔ CÁT HIỆU HUNG ÁC HỒN LẠI GHI ĐỒ:
     Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tử, Phá toạ thủ đồng cung nêu không gặp Tả, Hữu và nhiều cát tinh hội hợp tức là hàng quân chức nhỏ hung ác, ngu muội tham nhũng, qui hầu đạt được mục đích riêng tư.
     56. TỬ PHÁ TH̀N, TUẤT QUÂN THẦN BẤT NGHĨA
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung có Phá Quân xung chiếu, hay có Phá Quân toạ thủ, Tử Tướng xung chiếu là bầy tôi phản Vua làm loạn trào đ́nh như An – LỘc – Sơn.
     57. TỬ PHÁ, THAM LANG NAM NỮ TÀ DÂM CHÍ DÂM
     Cung Mệnh có Tử Vị, Phá Quân Tham Lang hội hợp là người dầm data nếu không goá sớm cũng lận đận về đường phu thê nếu gặp đa quư tinh vẫn phát đạt sang giàu và lúc về già khi đă hán cảnh t́nh duyền th́ lại thích đạo lư.
     58. TỬ PHÁ MỘ CUNG VÔ ƯU HOẠ ÁCH, VẬN LAI PHỤ, BẬT THỔ CUNG NGUYỆN VỌNG ĐẮC NHƯ CẦU THÂN KIÊM HỒNG LỘC, HOÁ KHOA KHÁNH HỘI LONG VÂN
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuấn có Tử Vi, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung Phá cung chiếu hay phá toạ thủ Tử, Phá toạ thủ đồng cung Tướng cung chiếu th́ chẳng lo ǵ tai hoạ xảy đến: cung Th́n, Tuất, Sửu, Mùi gặp Tá Phú, Hữu Bật công danh được toại ư nếu Thân được Hồng Loan, Hoá Lộc, Hoá Khoa hội hợp tất như rồng gặp mây hội làm nên hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.
     59. TUẤN ĐỊA HẠ HÀNH TỪ TƯỚNG,  TÂN ẤT ÂM NAM THẾ VINH PHÚ HOẠNH GIÁP CANH DƯƠNG NỮ THƯƠNG PHU KHẮC TỬ HOÀNH ĐẠT TỰ THÂN
     Cung Mệnh an tại Tuất có Tử Vi thiên Tướng toạ thủ đồng cung. Người tuổi Tân, tuổi Ất, Am Nam rất đượcc hưởng giàu  sang, vợ con vinh hiển hơn người, tuổi Giáp, tuổi Canh, Dương Nữ th́ lại hai chồng, khắc con tự ḿnh lập thân chớ không được nhờ chồng, nhờ con.
     60. ĐẾ TOẠ THIÊN LA, THÂN CƯ TRIỆT XỨ, Ư GIÁP KỶ NHÂN, CHUNG NIÊN NAN TOẠI CHÍ, ĐA TRÁI THÊ NHI
     Cung Mệnh tại Th́n có Tử Vi toạ thủ Thiên Tước đồng cung Thân bí Triệt án ngữ, người tuổi Giáp, tuổi Kỷ suốt đời không được toại chí công danh vợ con đều lận đận.
     61. TỬ VI TH̀N, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUƯ HỮU HƯ DANH
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Tử Vi toạ thủ Thiên Tướng đồng cung Phá Quân xung chiếu tất chỉ có phú mà không có quí hoặc có quí mà không phá và cái danh đó không được bean.
     62. TỬ SÁT ĐỒNG LÂM TỴ, HỢI, NHẤT TRIỀU PHÚ QUÍ SONG TOÀN.
     Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Thất  Sát toạ thủ đồng cung nên được hưởng phú quí song toàn.
     63. TỬ VI THẤT SÁT GIA KHÔNG VONG, HƯ DANH THỤ ẤM
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung gặp Tuần, Triệt án ngữ nên suốt đời vất vả phải nhờ cha mẹ mới có chút hư danh bề ngoài.
     64. TỬ VI THẤT SÁT, HOÁ QUYỀN PHẢN TÁC TRINH TƯỜNG
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử Vi, Sát, Quyền toạ thủ đồng cung nên rất rực rỡ, người có cách này rất quư hiển, lại thêm uy danh lừng lẫy nhưng phải biết xoay chiều và quyền biến mới thành công.
     65. HỢI CUNG TỬ SÁT GIA KIÊM H̀NH ẤN KHÔI KHOA LẠI NHẬP QUAN CUNG, CƯ VĂN HOÁN VŨ XUẤT SỨ KỲ CÔNG, ĐA ĐẠT DUY HĂM TRIỆT CƯ, PHẾ CÁCH
     Cung Mệnh an tại Hợi có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung, cung Quan Lộc có thiên H́nh, quốc Ấn, Thiên Khôi, Hoá Khoa hội hợp tất đang làm văn lại kiêm ra vơ đạt được nhiều kỳ công hiển hách nếu gặp Triệt lại là phế cách cầm quân xuất trận tất thua chỉ nên làm cố vấn, giáo sư th́ lợi.
     66. TỬ SÁT TỐN CUNG, ĐỀ HUỀ BĂO KIẾM HOẠ TUYỆT NHẬP XÂM ĐA SÁT CHI NHÂN, HẠNH HỘI HỒNG KHOA, ẤN, MĂ, BẬT, SINH, DỊ LẬP CHIẾN CÔNG VI ĐẠI TƯỚNG
     Cung Mệnh an tại Tỵ, có Tử Vi, Thất Sát toạ thủ đồng cung ví như Vua có kiếm đeo, gươm dắt gặp Hỏa Tuyệt là người đa sắt nhưng nếu thêm HỒng, Khoa, Ấn, Mă, Bật, Sinh tất là hàng Đại tướng lập được nhiều chiến công kỳ lạ, phi thường nếu bị Tuần, Triệt án ngữ chỉ là hạng đồ tể hay đao phủ.
     67. TỬ, THAM, KHÔI, VIỆT PHƯƠNG ĐOÀI LONG THẦN KỲ ĐĂO AI AI CÙNG ĐƯỜNG
     Cung Mệnh an tại Dậu có Tử Vi, Tham Lang ngộ Thiên Khôi nếu đi tu thời tốt được nhiều người đến cúng.
     68. TỬ THAM TĂ HỮU NGỘ TRUNG, CÓ NGƯỜI CON CÁI TRỐN CHỒNG RA ĐI
     Cung Mệnh an tại Măo, Dậu có Tử, Tham toạ thủ gặp Tả, Hữu hội hợp đàn bà có cách này tất có ngày trốn chồng bỏ con.
     69. TỬ THAM ĐỒNG CUNG, CƯ ĐOÀI CHẤN BẤT TRUNG BẤT NGHĨA CẬN GIAN NHÂN
     Cung Mệnh an tại Măo, Ậu, có Tử Vi, Tham Lang toạ thủ đồng cung là người bất trung bất nghĩa, chỉ gần những phường gian ác, đàn bà có cách này suốt đời lưu laic phong trần.
     70. THAM TỬ THUỶ CUNG GIÁP HIỀN TỨ SÁT BẦN KHỔ CHUNG THÂN
     Cung Mệnh an tại Hợi, Tư, có Tham Lang hay Tử Vi toạ thủ gặp Kinh, Đàm Không, Kiếp nên rất xấu xa mờ ám suốt đời nghèo khổ.
     71. TỬ VI VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN HỘI DƯƠNG ĐÀ KHI CÔNG DANH CHỈ NGHỊ KINH THƯƠNG
     Cung Mệnh có Tử Vi, vũ Khúc hay Phá quân toạ thu gặp Kinh, Đà hội hợp là người không màng đến công danh mà lại thích, buôn bán, người có cách này nếu bon chen trên đường hoạn lộ tất gặp nhiều sự phiền ḷng c̣n kinh doanh thong nghiệp thời thành đạt.
     72. TỬ, PHỦ, VŨ TƯỚNG, TẢ, HỮU, LONG, PHƯỢNG, KHOA, QUYỀN, LỘC, ĂN, QUÂN THẦN KHÁNH HỘI GHI CÁCH; GIA Đ̀NH KIẾP LOẠN THẾ NAN THÀNH ĐẠI SỰ
     Cung Mệnh có Tử Vi toạ thủ gặp Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Tả, Hữu, Long Phượng, Khoa, Quyền, Lộc, Ấn hội hợp nên rất rực rỡ như Vua tôi khánh hội ở triều đ́nh người có cách này được hưởng phú quí cực độ, uy danh lừng lẫy tuổi thọ cũng gia tăng nhưng nếu gặp Kinh, Kiếp hội hợp lại không thể tạo được sự nghiệp lớn trong thời hoạn nếu có cũng không bền.
     73. HẠN PHÙNG TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG HẠNH ĐẮC HỒNG QUYỀN KHƯƠNG CÔNG HỶ NGỘ VĂN VƯƠNG
     Hạn có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp gặp Hồng Loan, Hóa Quyền khác nào Khương Tử Nha gặp Văn Vượng.
     74. MỆNH ĐẮC TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG HẠN ĐÁO THIÊN LA TỬ TUYỆT CỰ, ĐỒNG SÁT DIỆU LAI SÂM, NGỘ ĐỊA SA TRÀNG, QUAN HẬU TÁNG MỆNH
     Cung Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp  hạn gặp Thiên La, Tử, Tuyệt, Cự, Ṃn, Thiên Đông tất phải chết ngoài sa trường như Quan Vân Trường ngộ nạn ở Đông Ngô.
     75. TỬ VI THÁI ÂM SÁT DIỆU PHÙNG NHẤT SINH TÀO SỬ SÍNH ANH HÙNG
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Vũ Khúc, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung, Tử Vi hợp chiếu có Thái Âm toạ phủ là người tài giỏi và anh hùng.
     76. NỮ MỆNH TỬ VI THÁI ÂM TINH, TẢO NGỘ HIỀN PHU TÍN KHẢ PHÙNG
     Đàn bà cung Mệnh có Tử Vi, hay Thái Âm, Miếu, Vượng Đắc Địa toạ thủ tất lấy  được chồng hiền. Nếu có Thái Dương hăm địa toạ thủ trái lại muộn chồng con, tơ t́nh dang dở.
     77. TỬ VI CƯ HUYNH ĐỆ DIỆC HỮU TRƯỞNG HUYNH NGỘ HOÁ LỘC VI TRƯỞNG
     Cung Huynh đệ có Tử vi toạ thủ tất có anh chị trên ḿnh nếu gặp Hoá Lộc lại là con trưởng.
     78. BẬT VỊ CƯ TƯ HUYNH HƯƠNG, PHẢN PHU LẮM KẺ HỌ HÀNG CHẲNG KHÔNG
     Cung Huynh Đệ an tại có Tử Vi, Hữu Bật  đồng cung là trong họ hàng chị em có người phản chồng.
     79. TỬ PHỦ VŨ KHÚC LÂM TÀI TRẠCH CẢNH KHIÊM QUYỀN LỘC PHU  ĐỒ ÔNG
     Cung Điền, Tài có Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc hội hợp gặp Quyền, Lộc tất giàu có vào hàng phú ông nhưng chỉ có phú không có quí nếu thêm Tả Phú, Hữu Bật Lộc Tồn mới hay
     80. TỬ PHÚ VŨ TƯỚNG PHU CUNG, GIA HỢP RIÊU ĐÀO Ư GIÁP MẬU THÂN GIANG HỒ CHI NỮ
     Cung phu có Tử, Phủ, Vũ, Tướng gặp Riêu, Đào hội hợp đàn bà tuổi Giáp tuổi Mậu là giải giang hồ làm quan tắt một bước lên bà.
     81. TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG PHU VỊ KIÊM TAM KỲ GIA HỘI LƯỢC THAO CHI NỮ, KỴ TÂN KỶ ƯU NGÔ K̀NH ĐÀ CHUNG THÂN CÔ QUẢ
     Cung Phu có Tư, Phủ Vũ, Tướng hội hợp gặp Khoa, Quyền, Lộc đàn bà là đảm đang thao lược, giúp chồng làm nên danh giá nhưng lại kỵ người tuổi Tân, Kỷ nếu bị Ḱnh, Đà xâm phạm thời suốt đời oan trái cô đơn.
     82. PHÚC TẠI THUỶ CUNG ĐẾ CƯ, KIẾP T̀NH SUY TRIỆT GIA LÂM ÁC NHÂN ĐĂNG TỬ MĂN KIẾP, NAN TOÀN
     Cung Phúc Đức an tại Tư, có Tử Vi hay Cự Môn toạ thủ gặp Địa kiếp, Kinh Dương, Suy, Triệt hội hợp tất là người hung ác làm dữ lại gặp dữ lúc chết không được toàn thây thi thể bị mổ xe.
     83. PHỤC CỰ LY, ĐỂ CÁCH TU PHÙNG, NHƯỢC GIA SÁT DIỆU, BẠI TINH THẦN TUẦN TRIỆT, CHUNG THÂN HỶ BẤT CẬP THỜI HOÁN GIAO TAM HOÁ ĐIỀN VIÊN TÚC HƯỞNG VÔ TÀI
     Cung Phú Đức an tại Ngọ có Tử Vi toạ thủ gặp Sát Tinh, Bại T́nh hay Tuần, Triệt án ngữ tất suốt đời không gặp thời mặc dù có tài. Nhưng nếu gặp một trong Tam Hóa tức Khoa, Quyền, Lộc toạ thủ tại Phúc Đức tất nhiên ảnh hưởng vào cung Thê nên nhờ vợ có tài thao lược mà an nhàn sung sướng.
     84.PHÚC THỌ CHẤN CUNG, ĐẾ THAM TƯỚNG PHỦ HẠNH PHÙNG CÁT TÚ, TAM HOÁ GIÁ LÂM, PHÚC TĂNG BẤT TUYỆT HỮU KIẾN TRIỆT TUẦN, TỨ SÁT MÔ TINH, TẤT HỮU ĐAO THƯƠNG CHI ÁCH, DƯƠNG MỘ LẠC DI
     Cung Phúc Đức an tại Măo có Tử Vi, Tham Lang toạ thủ đồng cung Mệnh có Thiên Phú toạ thủ Thiên Tướng chiếu gặp nhiều Cát TInh và Khoa Quyền, Lộc hội hợp là người được hưởng phúc bean bỉ nhưng nếu gặp Tuần, Triệt, Kinh, Đà, Không, Kiếp hội hợp th́ bị tai nạn về đao thong và đương mộ tức mộ đàn ông thất lạc.
     85. KHÔNG CUNG PHÚC TOẠ, NHI PHÙNG TỬ PHỦ ĐỒNG LƯỢNG CƠ NGUYỆT TU KIẾN HỔ H̀NH TAM HOÁ PHÙNG THỜI LOẠN THẾ, THANH B̀NH KHÁNH HIỀN NHƯỚC KIẾN KHÔNG TINH SÁT DIỆU PHÙ TRẦM ẢO ẢNH, NHÂN SỰ NHÀN LAI CHI PHÚC HẠNH
     Cung Phúc Đức an thại Thân có Cơ, Nguyệt toạ thủ Đồng, Lương hội chiến tất giáp Tử giáp Phủ gặp Hổ H́nh, Khoa, Quyền, Lộc tất loạn lạc th́ gặp thời, thanh b́nh th́ vinh hiển nhưng nếu bị Ḱnh, Đà, Không, Kiếp, Tuần, Triệt xâm phạm th́ công danh như phù du ảo ảnh, không bon chen danh lợi thời đắc phúc.
     86. CẤN ĐỊA PHÚC CƯ TỐI HỶ TAM KỲ ĐẾ CÁCH PHƯỢNG LONG PHỤ BẤT THỊ PHÁT VƠ CÔNG HẦU TƯỚC; MẠC PHÙNG TRIỆT, KỴ MĂ, H̀NH, XƯƠNG, KHÚC, HIỂN THÂN NGOẠI XỨ, ƯU HIỀM ĐINH TỬ
     Cung Phúc Đức an tại Dần có Tử Vi toạ thủ Thiên Phủ đồng cung Khoa, Quyền, Lộc, Phượng, Long, Phu Bất hội chiến nên rất tốt đẹp người có cách này tất phát vơ làm đến tước hầu nếu gặp Triệt án ngữ Kỵ, Mă, H́nh, Xương, Khúc, th́ hiển đạt nơi xứ người nhưng lại hiếm con.
     87. PHÚC TẠI NGỌ CUNG, TỬ ĐỒNG H̀NH PHƯỢNG KIÊM NGỘ TANG H̀NH MĂ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN  NGỘ TANG H̀NH MĂ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN ĐỒ HỆ VI THÀNH SỰ  HỶ NGỘ BẬT KHOA HẬU TUẾ DỊ THÀNH NGHIỆP CHỦ
     Cung Phúc Đức an tại Ngọ có Tử Vi  toạ thủ Kinh Dương, Phượng Các đồng cung gặp Tang, H́nh, Mă, Khốc, Lộc, Quyền thời tiền vận lận đận không thành công, nếu gặp Hữu Bật, Hoá Khoa th́ bậu vận hạnh thông đắc ư nguyện.
     88. PHÚC TOẠ ĐINH SƠN TỨ SÁT ĐỒNG CƯ MỘ DIỆU, LAI KỶ NHÂN SINH MỘ DẠ. CƯ TRIỀU SÁT DIỆU KỴ, LƯU, GIANG ĐỒ NGỘ SÁT HẠNH KIÊM SINH VƯƠNG, LONG KHOA HIỂN TÀI NGƯ PHỦ QUYỀN H̀NH TOẠ CÙNG THỪA HÀNH ÁN PHÁP.
     Cung Phúc an tại Mùi có Tử, Phá hoặc Liêm, Sát toạ thủ đồng cung người mạng Thổ có Kinh, Đà, Không, Kiếp toạ thủ hay xung chiếu gặp Hoá Kỵ, Lưu Hà tất qua sông bị giết hay chết đuối. Nhưng nếu gặp Trường Sinh, Đế Vượng, Long, Khoa là người có tài đi biển làm thuỷ thủ thời hợp nếu được Quyền, H́nh hội hợp lại là quan toà coi về h́nh án.
     89. PHÚC CỨ ĐỊA VƠNG, HẠNH PHÙNG PHỤC BẤT HỒNG QUYỀN TỬ PHỦ MỘ TINH VI TỐI HẢO; ÂM CÔNG HOẠNH PHÁT KIẾN CÔNG LẬP NGHIỆP DỊ THÀNH; KHỦNG KIẾN CỰ, ĐỒNG, KIẾP, TUYỆT XƯƠNG, LINH MỘ PHẦN ĐA PHÁT TẬT NGUYỀN, BẦN CÁCH VÔ MÔN KHẢ ĐẢO
     Cung Phúc Đức an tại Tuất có Tử Vi hay Thiên Phủ toạ thủ gặp Phụ, Bật Hồng, Quyền hội hợp nên rất tốt đẹp trong họ có âm phần kết phát tất sẽ tạo được sự nghiệp phi thường nhưng nếu có Cự Môn, thiên Đồng toạ thủ thêm Kiếp, Tuyệt, Vượng, Linyh hội hợp tất mộ phần bị động con cháu sinh tật nguyền nghèo nàn không tránh khỏi.
     90. GIÁP KỶ NHÂN, ĐẾ CÁCH HOAN PHÙNG KIÊM HỮU ĐỒNG, XƯƠNG, THƯ NHẬN HẠN PHÙNG: TÀI TĂNG PHÚC TIẾN
     Tuổi Giáp cung Mệnh có Tử, toạ thủ Hạn, gặp Hồng, Loan, Văn, Xương, Tào Thư, Kinh Dương tất danh tài hưng vượng, phúc thọ dồi dào.
     91. HUNG TINH ĐẮC ĐỊA PHÁT GIĂ NHƯ LÔI NGƯỢC PHÙNG ĐẾ TƯỢNG DANH ĐẰNG TỨ HẢI.
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử, Phủ toạ thủ gặp Hung Tinh Đắc Địa hội hợp là người tài giỏi lập được sự nghiệp hiển hách, tiếng tăm lừng lẫy.
     92. THÂN CƯ TÀI CUNG HỶ THÀNH ĐẾ TƯỢNG, VÔ CÁCH VĂN ĐOÀN HẬU PHÚ TIỀN VINH; MẠC VỊ GIANG HẢI NGƯ GIA, NAN ĐỀ THUỶ ÁCH LAI KIẾN KIẾP HÀ HẠN ĐÁO.
     Cung Thân cư Tài Bạch có Tử, Phủ Vũ Tướng toạ thủ (Đế Cách) Sát, Phá, Tham (Vơ Cách) hay Cơ Nguyệt Đồng Lương (Văn Đoàn) hội hợp gặp nhiều sao tốt đẹp quần tụ tất tuổi trẻ làm nên, về già lại giàu có nếu hạn gặp Lưu Hà, Địa Kiếp th́ chớ nên đi sông, biển mà gặp tại nạn.

THIÊN PHỦ

     1. THIÊN PHỦ ÔN LƯƠNG
     Cung Mệnh có sao thiên Phủ toạ thủ là người tánh nết ôn hoà lại có ḷng từ tâm và hay làm việc thiện.
     2. NAM THIÊN PHỦ GIAO LONG VĂNG ĐỤC
     Đàn ông cung Mệnh có Thiên Phủ toạ thủ là người tiếnh nết can thận ít nói, làm việc ǵ cũng suy nghĩ chín chắn ví như thuồng luồng qua vực.
     3. THIÊN PHỦ TỐI KỴ KHÔNG TINH NHI NGỘ THANH LONG PHẢN VI CÁT TƯỢNG
     Cung Mệnh có Thiên Phủ toạ thủ rất kỵ gặp Tuần, Triệt, Thiên, Địa không xâm phạm ví như kho trống rỗng nhưng nếu gặp Thanh Long thị lại tốt đẹp.
     4. PHỦ CƯ ĐỊA VƠNG NHƯỢC LÂM TUẦN KHÔNG CƠ NHÂM ĐINH TUẾ MĂN THẾ SỰ BẢO HOÀI NAN PHÙNG VÂN LỘ
     Cung Mệnh an tại Tuất có Phủ toạ thủ gặp Tuần án ngữ người tuổi Nhâm, Đinh suốt đời không đạt ư muốn công danh lận đận.
     5. THIÊN PHỦ KỴ NGỘ KHÔNG TINH LẠI NHẬP TÀI CUNG TÁN HAO VÔ ĐỘ
     Thiên Phủ rất kỵ gặp Thiên, Địa không xâm phạm cung Tài Bạch có cách này th́ khó giữ được của, tiền tài hao hụt.
     6. THIÊN PHỦ LÂM TUẤT, HỮU TINH PHÙ, YẾU KIM VI TỬ
     Cung mệnh an tại Tuất có Thiên Phủ toạ thủ người tuổi Giáp, Kỷ nếu gặp quí tinh hội hợp thời giàu sang vinh hiển vàng đeo ngọc giắt không có quí tinh chỉ b́nh thường.
     7. THIÊN PHỦ TUẤT CUNG SÁT TẤU, GIÁP, KỶ NHÂN, YẾU KIM HƯU THẢ PHÚ
     Cung Mệnh an tại Tuất có Thiên Phủ, người tuổi Giáp, tuổi Kỷ nên đi buôn th́ giàu có nếu gặp Kinh, Đà, Không, Kiếp thời xấu.
     8. THIÊN PHỦ CƯ NGỌ TUẤT, THIÊN TƯỚNG LAI TRIỀU GIÁP NHÂN NHẤT PHẨM CHI QUƯ
     Cung Mệnh an tại Ngọ, Tuất có Thiên Phủ toạ thủ Thiên Tướng hợp chiếu người tuổi Giáp rất quư hiển làm đến nhất phẩm các tuổi khác cũng có quan chức và được hưởng giàu sang.
     9. PHỦ, TƯỚNG TRIỀU VIÊN, THIÊN CHUNG THỰC LỘC
     Cung mệnh an tại Dần, Thân có Phủ, Tướng, HOá Lộc ở Tài hợp chiếu là thượng sách tiền của dư an dư để nhưng nếu Lộc không ở đồng cung với Phủ, Tướng th́ kém tốt.
     10. THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG NĂI VI Y LỘC CHI THẦN, VI SĂI VI QUAN ĐINH CHỈ HẠNH THÔNG CHI TRIỆU
     Cung Mệnh có Phủ toạ thủ Tướng chiếu hay Tướng toạ thủ Phủ chiếu gặp nhiều Trung Tinh sáng sủa, hội hợp làm quan th́ được nhiều bổng lộc mọi sự hạnh thông, đi tu thời lên chức hoà thượng, nhiều người đến cúng bái, nhất là người tuổi giáp có cách này rất quí hiểm.
     11. DẦN PHÙNG PHỦ TƯỚNG VI ĐĂNG NHẤT PHẨM CHI VINH
     Cung Mệnh an tại Dần, Ngọc, Tuất gặp Phủ, Tướng hội hợp, không gặp các Sát Tinh người tuổi Giáp giầu sang vinh hiển làm quan đến nhất phẩm.
     12. PHỦ TƯỚNG ĐỒNG LƯƠNG TÍNH TẤT HẢO; SÁT KIẾP KHÔNG THAM, TÍNH BẤT THƯỜNG
     Cung Mệnh có sao Phủ, Tướng, Đồng, Lương th́ tính nết hiền lành phúc bàn. Có sao Thất Sát, Kiếp, Không, Tham Lang toạ thủ thi tánh nết danh căi bất thường.
     13. PHỦ DỮ VŨ KHÚC ĐỒNG ĐỘ TÍCH NGỌC ĐÔI KIM
     Cung mệnh có thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung gặp nhiều sao tốt tất giàu sang tiền chôn bạc cất gặp sao xấu thời làm nghề thâu ngân th́ hợp.
     14. PHỦ, VŨ TƯ CUNG HÍAP ĐINH,  NHÂN TOẠ PHÚC VƯỢNG DANH BA HUNG LAI TUẦN, KIẾP DANH SỨ NHÂN KHI, U CANH NHÂM TUẾ TÀI PHÚC TRƯỜNG HÀNH
     Cung Mệnh an tại Tư có thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung người tuổi Giáp, Đinh được hưởng phúc lại thêm danh tiếng lừng lẫy nếu bị Không, Kiếp, Tuần, Triệt xâm phạm th́ cái danh đó bị hoen ố và người đời kinh bỉ. Nhưng với người tuổi Canh Nhâm th́ không bị mang tiếng xấu vẫn có tài lộc và hạnh phúc được bền vững.
     15. THIÊN PHỦ LỘC TỒN XƯƠNG KHÚC CƯ VẠN CHI TƯ
     Cung Mệnh có Thiên Phủ, Lộc Tồn toạ thủ Cương, Khúc hội hợp là người giàu có vào hàng phú cách.
     16. THIÊN PHỦ CƯƠNG KHÚC TẢ HỮU CAO ĐỆ ÂN VINH
     Cung Mệnh có thiên Phủ toạ thủ Cương, Khúc, Tả Hữu hội hợp tất được hưởng giàu sang vinh hiển hơn người.
     17. PHỦ PHÙNG ĐÀ TUẾ TỴ CUNG CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ NÓI RÔNG THÁNG NGÀY
     Cung Mệnh an tại Tỵ có thiên Phủ toạ  thủ gặp Đà La, Thái Tuế là người ăn nói không kịp suy nghĩ, có nói không, không nói có.
     18. HẠN PHÙNG PHỦ TƯỚNG KIÊM HỮU VIỆT LINH TU PH̉NG LỘ KHỔN ỨNG THÍ ĐẠT CAO
     Hạn gặp Phủ, Tướng, Việt, Linh hội hợp nên đề pḥng đi xa có hại nhưng đi th́ thời đỗ cao.
     19. THIÊN PHỦ VỦ KHÚC CƯ TÀI TRẠCH CẢNH KHIÊM QUYỀN, LỘC PHÚ ĐỒ ÔNG.
     Cung Điền Tài, có Thiên Phủ, Vũ Khúc toạ thủ đồng cung gặp Quyền, Lộc hội hợp tất giàu sang phong lưu.
     20. TÀI CƯ TÀI VỊ NGÔ GIẢ PHÚ XA
     Cung Điền, Tài có Phủ, Vũ, Miếu Vượng toạ thủ nên rất giàu có.
     21. THIÊN PHỦ CƯ TÀI BẠCH DIỆC THỊ ĐA TÀI NGỘ THIÊN BINH TẤT CHI HAO TỔN
     Cung Tài Bạch có Thiên Phủ toạ thủ là người có tiền nhưng nếu gặp Thiên H́nh lại hay hao tài tốn của.
     22. PHÚ PHÙNG KHÔNG XỨ TÀI XUY THUỶ CHUNG NAN BẢO TƯ CƠ LƯU TRUYỀN
     Cùng Tài Bạch có Thiên Phủ toạ thủ gặp Thiên, Địa Không hay Tuần, Triệt án ngư th́ tiến tài bị suy kém suốt đời không giữ được tổ nghiệp.
     23. THIÊN PHỦ LÂM GIẢI ÁCH NHI VÔ BỆNH
     Cung Tật Ách có Thiên Phủ toạ thủ là người ít tất bệnh.
     24. PHỦ TƯỚNG CƯ THÊ VỊ, PHI GIÁ BẤT THÀNH
     Cung thê có Phủ, Tướng hội hợp tất phải cưới xin linh đ́nh, môn đăng hộ đối.

VŨ KHÚC

     1. VŨ KHÚC CHI TINH VI QUẢ TÚ
     Cung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ chủ sự hiếm hoi, h́nh khắc và có độc, không khắc cha mẹ cũng khắc anh em.
     2. VŨ KHÚC MIẾU VIÊN OAI DANH HÁCH BIẾN
     Cung Mệnh có Vũ Khúc, Miếu địa toạ thủ gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp tất làm nên hiển hách danh tiến lừng lẫy người tuổi Th́n, Tuất, Sửu, Mùi rất hợp nếu an tại Th́n, Tuất là thượng cách, an tại Tửu, Mùi thức cách, tiền bần hậu phú.
     3. THÂN CƯ VŨ KHÚ HẮC TỬ TRUNG TÀNG
     Cung Mệnh, Thân có Vũ Khúc toạ thủ th́ trong ḿnh có nhiều nốt ruồi.
     4. VŨ XƯƠNG TY HỢI DINH LỤC GIÁP SUƯ BIÊN Đ̀NH
     Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ Khúc, Văn Cương toạ thủ đồng cung người tuổi Giáp là tướng biên khu trấn giữ bời cơi.
     5. VŨ KHÚC NHÀN CUNG ĐA THỦ NGHỆ
     Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ Khúc toạ thủ là người có tài về thủ công nghệ hay làm thợ rất khéo tay.
     6. SAO VŨ TƯỚNG Ở ĐẦU CUNG ẤY NGHỀ BÁCH CÔNG AI THẤY CŨNG DÙNG
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Vũ Khúc, Thiên Tướng toạ thủ đồng cung là người có tài về thủ công nghệ.
     7. VŨ TƯỚNG DẦN THÂN NHI NGÔ LỘC QUYỀN, PHÚ GIA VƯƠNG KHẢI
     Cung Mệnh an tại Dần, Than có Vũ, Tướng toạ thủ đồng cung gặp Lộc, Quyền tất giàu có như Vương Khải.
     8. VŨ KHÚC THAM LANG TÀI TRẠNH VỊ HOẠNH PHÁT TƯ TÀI
     Cung Điền, Tài có Vũ Khúc, Tham Lang toạ thủ đồng cung của cải tiền tài vào như nước.
     9. VŨ KHÚC THAM LANG GIA HOÁ KỴ, KỸ NGHỆ CHI NHÂN
     Cung Mệnh có Vũ, Tham toạ thủ gặp Sát TInh, Hoá Kỵ hội hợp thường là người chuyên về kỹ nghệ, hoặc là kỹ sư nếu không cũng là thợ khéo.
     10. VŨ, THAM, TH̀N, TUẤT, MẬU, CANH, DƯƠNG NỮ VÔ HẠNH HỮU TÀI; KIẾP KHÔNG HUNG KIẾN HỮU PHÙNG HÀ NHẬN VẬN LÂM ; MỆNH VỊ NAN TOÀN
     Cung Mệnh an tại Th́n, có Vũ Khúc toạ  thủ Tham xung chiếu hay Tham toạ thủ Vũ xung chiến người tuổi Mậu, Canh, dương nữ th́ tài giỏi nhưng thiếu đạo đức hạn gặp không, Lưu Hà, Kinh Dương tất tính mạng khó bảo toàn.
     11. TIỀN BẦN HẬN PHÚ VŨ THAM ĐỒNG THÂN MỆNH CHI CUNG; TIỀN PHÚ HẬU BẦN, CHỈ V̀ VẬN PHÙNG KIẾP SÁT
     Cung mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Vũ, Tham toả thủ đồng cung tất trước nghèo sau giàu nhưng nếu cung Than gặp Kiếp Sát, Địa Kiếp, thiên Không, Hao Tuyệt, ngược lại trước giàu sau nghèo.
     12. VŨ KHÚC CUNG TUẤT, HỢI, THƯỢNG TỐT PHÁ THÁI ÂM PHÙNG THAM LANG
     Cung mệnh an tại Tuất có Vũ toạ thủ Tham xung chiếu Thái Âm nhị hợp hay an tại Hợi, Vũ, Phá toạ thủ, Tử Tham hợp chiếu, Thiên Cơ, Thái Âm nhị hợp thêm Hoá Kỵ và Sát Tịnh thời tuổi trẻ phải lận đận vất vả. Nhưng với Tuổi Giáp Kỷ, Nhâm thêm Hoả Tinh th́ hợp cách, lại được hưởng giàu sang.
     13. VŨ KHÚC PHÁ QUÂN PHÁ TỔ PHÁ GIA LAO LỰC
     Cung mệnh an tại Tỵ, Hợi có vũ, Phá toạ thủ đồng cung là người phá sản của cải cha mẹ nên xa gia đ́nmh hay xuất ngoại thời hay.
     14. VŨ SÁT PHÁ LIÊM CƯ MĂO ĐỊA MỘC YÊM LÔI KINH
     Cung Mệnh an tại Măo có Vũ, Sát toạ thủ đồng cung hay Phá, Liêm toạ thủ đồng cung nên đề pḥnj sét đánh điện giật.
     15. VŨ PHÙNG PHÁ DIỆU NAN BẢO ĐI LẠI TÀI SẢN NGHIỆP
     Cung Mệnh hay Điền, Tài an tài Tỵ, Hợi có Vũ Phá toạ thủ đồng cung tất khó giữ được cư nghiệp của cha mẹ.
     16. VŨ, PHÁ, TRỊNH, THAM XUNG HỢP KHÚC TOÀN CỐ QUI
     Cung Mệnh có Vũ, Phá, Trinh, Tham hội hợp gặp Cát Tinh nên rất tốt đẹp.
     17. VŨ, PHÁ, CƯ TỴ, HỢI ĐĂNG TỬ VÔ LƯƠNG
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá  tọa thủ đồng cung phàm nhân là người xảo trá vĩ nhân, là người gian hùng.
     18. VŨ, PHÁ LƯƠNG NGỘ XƯƠNG, KHÚC THÔNG MINH, CƠ SẢO ĐỊNH VÔ CÙNG
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá toạ thủ đồng cung gặp Xương, Khúc là người rất khéo léo thông minh duyên về kỹ nghệ máy móc rất hợp.
     19. VŨ KHÚC, LIÊM TRINH, THAM, SÁT CANH TÁC KINH THƯƠNG
     Cung Mệnh có Vũ Tham tọa thủ Liêm Sát hội hợp nên canh tác thong mại thời tốt.
     20. VŨ KHÚC KIẾP SÁT HỘI KINH DƯƠNG NHÂN TR̀ ĐẠO
     Cung Mệnh có Vũ Khúc, Kiếp Sát tọa thủ gặp Kinh Dương chiếu tất là người gian ác giết người không gớm tay.
     21. VŨ KHÚC, DƯƠNG ĐÀ KHIÊM HOẢ TÚ, TÁNG MỆNH NHÂN TÀI
     Cung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ gặpKinh, Đà, Hoá, Linh hội hợp thời phải đề pḥng bị cướp giết.
     22. VŨ KHÚC, VÂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNG
     Cung Mệnh có Vũ, Miếu, Vượng, Đắc Địa toạ thủ gặp Văn Khúc đồng cung là người học rộng, đa tài và thông minh.
     23. VŨ KHÚC LÂM CÔ THẦN HÀN NGUYÊN TẦN TẦN KHỨ QUI
     Cung Mệnh có Vũ Khúc gặp Cô Thần như Hàn nguyên có pháp thuật tài giỏi quí dữ.
     24. VŨ KHÚC LỘC MĂ GIAO TR̀ PHÁT TÀI VIỄN BỘ
     Cung Mệnh có Vũ Khúc tọa thủ gặp Lộc, Mă hội hợp tất đi xa phát tài, kiếm tiền một cách dễ dàng, lập được cơ nghiệp xa quê hương bảo quản.
     25. VŨ KHÚC KHÔI VIỆT CƯ MIẾU VƯỢNG, TÀI CHỨC CHI QUAN
     Cung Mệnh có Vũ Khúc Miếu, Địa toạ thủ gặp Khôi, Việt hội hợp tất là người làm quan trong chính quyền, thường coi về tài chánh.
     26. VŨ KHÚC THIÊN DI, CỰ THƯƠNG CAO MĂI
     Cung Thiên Di có Vũ Khúc toạ thủ ra ngoài buôn bán sẽ trở nên giàu có.
     27. TỬ VI HỘI VŨ KHÚC Ư TỬ TỨC QUI VI THỨC H̉E
     Cung Tử Tức ở Th́n, Tuất, Sửu, Mùi có Vũ Khúc toạ thủ tất sinh quí tử.
     28. VŨ KHÚC THỦ TỬ CUNG BẤT TẮT CÔ THẦN NHI HỮU TẠI
     Cung Tử Tức có Vũ Khúc không hiểm ̣n thời cũng khắc con.
     29. VŨ, CƠ, LỘC, MĂ, QUẢ, LOAN HÔN NHÂN THỦ ẤY MÓI TR̉N THẤT GIA
     Hạn gặp Vũ Khúc, Thiên Cơ, Hoá Lộc, Thiên Mă, Quả Tú, Hồng Loan hội hợp tất có tin mừng về cưới xin.
     30. PHÚC TẠI SỮU CUNG, CƯ TOẠ, VŨ, THAM, DIỆC, CẦN TẢ, HỮU, PHƯỢNG, LONG MỘ, TỌA NAM, HIỀN DANH TÀI, LAI TAM HOÁ, HỔ RIÊU NỮ TẤT GIANG HỒ HIỀN HÁCH DANH GIA
     Cung Phúc Đức an tại Sửu có Vũ, Tham toạ thủ, đồng cung gặp Tả, Hữu, Phương, Long, Mộ tất trong họ con trai làm nên vinh hiển, tiếng tăm lừng lẫy, thêm Khoa, Quyền, Lộc, Hổ, Riêu thời con gái lưu lạc giang hồ mà làm nên danh giá.

THIÊN TƯỚNG

     1. NỮ TƯỚNG TINH HÙNG HUỶ HƯ TRỪNG
     Đàn bà cung mệnh có thiên Tướng tọa thủ thời hung tợn như con gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu là số cung phí.
     2. THIÊN TƯỚNG HỶ CƯ Ư THÊ VỊ
     Cung Thê có thiên Tướng th́ vợ là người phúc hậu đứng đắn.
     3. SONG NGƯ THIÊN TƯỚNG, PHÁ QUÂN THANH CAO MINH MẪN
     Cung mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi có thiên Tướng toạ thủ Phá xung chiếu là người thanh cao minh mẫn.
     4. ẤN MANG VỊ LIỆT CÔNG HẦU SAO LÀNH TƯỚNG CÁO HỘI VÀO MỆNH CUNG
     Cung Mệnh gặp Thiên Tướng, Phong Cáo tọa thủ đồng cũng là người có quan chức làm đến Công Hầu.
     5. THIÊN TƯỚNG KHÔNG KIẾP CƯ QUAN CÔNG DANH CHẲNG ĐƯỢC TÂN TOAN NHIỀU BỀ
     Cung Quan Lộc có thiên Tướng toạ thủ lại gặp Kiếp, Không tất công danh lận đận lại chịu nhiều đắng cay.
     6. THIÊN TƯỚNG NGỘ LỘC, XUNG TRUNG TỌA  CỬA MẬN ĐÀO CÓ GĂ TÀI CHÂN
     Cung Mệnh có Thiên Tường gặp Hoá Lộc xung chiếu là người có sức quyến rũ đàn bà con gái.
     7. THIÊN TƯỚNG, LIÊM TRINH, K̀NH DƯƠNG GIÁP: ĐA CHIÊU H̀NH TRƯỢNG NAM ĐAO
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Ngọc có Thiên Tướng, Liêm Trinh toạ thú đồng cung giáp Kinh Dương tất khó tránh được tù tội chỉ nên đi tù là hơn, hoặc bớt tham vọng lợi danh thời yên thân.
     8. THIÊN TƯỚNG CHI TINH NỮ MỆNH TRIỀU, TẤT ĐƯƠNG TỬ QUÍ CẬP PHU HIỀN
     Cung Mệnh có Tướng, Miếu Vượng, Đắc Địa toạ thủ đàn bả có cách này tất lấy được chồng hiền và sanh con quí. Đàn bà tuổi Kỷ, Mệnh an tại Tư, tuổi Giáp, Mệnh an tại Ngọ, tuổi Canh, Mệnh an tại Th́n là thong cách tốt nhất.
     9. TƯỚNG HỒNG NỮ MỆNH, QUÍ NHÂN HẢO PHỐI
     Cung Mệnh có thiên Tướng, Hồng Loan toạ thủ đồng cung đàn bà được chồng danh giá.
     10. THIÊN TƯỚNG HỮU BẬT PHÚC LAI LÂM
     Cung Mệnh có Thiên Tướng, Hữu Bật toạ thủ đồng cung là người được hưởng phúc. Đàn bà tuổi Quí Mệnh an tại Tư, Tuổi Quư, Kỷ Mệnh an tại Dần, tuổi Giáp, Canh, Quí Mệnh an tại Sửu, Mùi, Hợi thời kém tốt an tại Tư, Ngọc, Măo, Dần th́ ít phúc đức nếu giàu sang th́ không được bean.
     11. TƯỚNG NGỘ CÁI ĐÀO KHÚC MỘC THUẦN TƯỢC DÂM PHONG HẠN NGỘ CƠ RIÊU VÔ PHU NAN TỰ KHỞI CÔ MIÊN
     Cung Mệnh có Thiên Tướng toạ thủ gặp Đào, Khúc Mộc hội hợp là người xinh đẹp nhưng dâm dăng ví như con chim chia vôi động cỡn. Hạn gặp Cơ, Riêu tất khó ngủ được một ḿnh đêm nằm thao thức tư tưởng đến những chuyện trai gái.
     12. TƯỚNG LÂM CHẤN ĐỊA, SINH, VƯỢNG, ĐÀO HỒNG TẢ, HỮU, QUYỀN XƯƠNG DIỆN HOA VŨ BÁ VẬN PHÙNG PHÁ ĐÀ K̀NH KIẾP LĂ BỐ DO DÂM MĂN KIẾP
     Cung Mệnh an tại Măo có Thiên Tướng toạ thủ gặp Tràng Sinh, Đế Vương, Đào, Hồng, Tả, Hữu, Quyền, Xương người mặt đẹp như hoa lại vơ nghệ siêu quần Hạn gặp Phá, Đà, Kiếp nên phải chết như Lă Bố đời Tam Quốc.
     13. TỴ HỢI TƯỚNG BINH ẤN NHẬP Ư BÍNH NHÂM NHÂN, QUYỀN HÀNH CHẤN ĐỘNG HAO DIỆU, TÀI SẢN VƯỢNG TĂNG
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Thiên Tướng toạ thủ gặp Phục Bính, Quốc Ấn hội hợp người tuổi Bính, Nhâm tất quyền hành uy thế vang lừng Hạn gặp Lộc, Quyền Đại, Tiêu Hao th́ tiền của vào như nước.
     14. PHÚC CƯ ĐOÀI SỨ, LƯỢNG TƯỚNG H̀NH QUYỀN, HỔ, KHỐC, SINH, MĂ GIAO LAI VƠ CÁCH, PHÁT LIÊN HẦU BÁ, ƯU KIẾN KỊ LINH, KHÚC VIỆT TẮC HỮU TỬ THƯƠNG TRẬN ĐỊA
     Cung Phúc Đức an tại Dậu có Thiên Tướng, Tướng Quân toạ thủ đồng cung gặp H́nh, Quyền, Hổ, Khốc, Sinh, Mă hội hợp thời vơ làm đến hầu bá nhưng nếu gặp Linh, Khúc, Việt tất phải chết ngoài sa trường.
     15. THIÊN TƯỚNG TUẤT TH̀N KHỞI THI ĐẠT CÔNG DANH CHÍ SĨ
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có thiên Tướng toạ thủ Tử Vi đồng cung là người hung bạo gan dạ dám làm những việc phi thường tất công danh hoạnh đạt.
     16. TƯ, NGỌ TƯỚNG LIÊM NHI PHÙNG PHỤ BẬT THÁI Y ĐẮC THẾ
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ có Thiên Tướng, Liêm Trinh toạ thủ đồng cung gặp Phụ, Bật hội hợp làm nghề thầy thuốc rất giỏi.
     17. THIÊN TƯỚNG TỬ VI, THÂN PHÙNG PHÁ KIÊM NGÔ VƯƠNG TUẦN ĐA MƯU YẾM TRÁ
     Cung Mệnh có Tử Vi, Thiên Tướng tọa thủ đồng cung, cung Thân có Phá Quân gặp Đế Vương và Tuần án ngữ là người nhiều mưu mẹo thủ đoạn và gian hùng.
     18. TƯỚNG LIÊM TẠI NGỌ, KHOA H̀NH QUYỀN CỦNG HÀN TÍN ĐẠT CAO VƠ THƯỢNG GHI CÔNG
     Hàn Tín cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Tướng, Liêm Tringh toạ thủ đồng cung gặp Khoa, H́nh, Quyền hội hợp được thụ phong làm tướng sáu nước diệt Hạng Vơ giúp lưu Bang lập nên đế nghiệp.
     19. MỆNH ĐẮC TƯỚNG LIÊM HẠN PHÙNG LA VƠNG ĐÀ LÀ THAM LINH HÀN TÍN THỌ TỬ ĐAO H̀NH
     Cung Mệnh an tại Ngọ có Tướng, Liêm toạ thủ đồng cung hạn đến cung Th́n, Tuất gặp Tham Lang, Đa La linh tinh hội hợp thời như Hàn Tín phải chết chém về tay Lă Hậu.

THẤT SÁT

     1. THẤT SÁT CƯ QUAN ĐẮC VỊ, UY ÁP VẠN NHÂN
     Cung Quan Lộc có Thất Sát toạ thủ Đắc Địa là ngưởi có oai nghi khiến người phải nể sợ.
     2. THẤT SÁT PHÙNG THÁI TUẾ TRÍ DŨNG HỮU DƯ
     Cung Mệnh có Thất Sát toạ thủ gặp Thái Tuế là người trí dũng có thừa.
     3. GIÁP SÁT, GIÁP LIÊM CÔNG DANH VĂN ĐẠT
     Cung mệnh có Thất Sát giáp Liêm th́ về gia công danh mới thành đạt.
     4. SÁT PHÁ HI TRỢ K̀NH DƯƠNG
     Cung mệnh có Thất Sát, Phá toạ thủ gặp Kinh Dương th́ sự trợ lực rất mạnh mẽ gặp tốt th́ thêm tốt, gặp xấu thêm xấu.
     5. THẤT SÁT TẠI THÂN HƯỞNG ĐẮC AN TOÀN CHI PHÚ
     Cung Mệnh an tại Thân có Thất Sát th́ được hưởng phúc hoàn toàn.
     6. THẤT SÁT TƯ NGỌC DẦN THÂN THỌ KHẢO
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ, Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ là người trường thọ suốt lâu.
     7. THẤT SÁT TRIỀU DẦU NHẬP TƯỚNG Ư PHỦ MÔN
     Cung Mệnh an tại Tư, NGọ, Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ là người liệt vào hàng Tướng trong phủ.
     8. THẤT SÁT THỦ THA TÀI VI KỶ VẬT
     Cung Mệnh có Thất Sát là người thích láy củ angười làm của ḿnh.
     9. THẤT SÁT ĐAN THỦ MỆNH VIÊN VÔ KHẢ CỨU TRUNG LÂM CHI HẠN
     Hạn tới cung Th́n, Tuất có Thất Sát toạ thủ gặp Đại Tiểu Hao trùng phùng tức vào Là, Vơng gọi là tử địa tất không cứu được.
     10. MẤY NGƯỜI THUỶ ÁCH HỎA TAI SÁT LIÊM NGỘ HỎA RIÊU NGỒI KỴ THAM
     Cung Thân có Thất Sát, Liêm Tringh gặp Hoảv Tinh th́ bị cháy nhà. Thiên Riệu, Hoá Kỵ gặp Tham Lang th́ bị chết đuối.
     11. DẦN, THÂN SÁT KỴ TRÙNG GIA, THƯƠNG CHIÊU ĐẢ MẠ THỰC LÀ GIAN TRUÂN
     Hạn đến cung Dần gặp Thất Sát, Hoá Kỵ tất hay sinh ra nhuyện thị phi đi đến chỗ đánh chửi nhau.
     12. SÁT H̀NH KHỐC HỔ TỬ CUNG, ĐẾN GIÀ CHƯA THẤY TAY BỒNG CON THƠ
     Cung Tử Tức có Thất Sát, Thiên H́nh, Thiên Khốc Bạch Hổ hội hợp tất hiếm con.
     13. SINH CON ĐIẾC LÁC NGẨN NGƠ BỞI CUNG TỬ TỨC SÁT ĐÀ KIẾP KHÔNG
     Cung Tử Tức có Thất Sát toạ thủ gặp Đà La, Địa Không, Địa Kiếp tất sinh con điếc lác ngẩn ngơ.
     14. NGÔI CAO CHỨC TRỌNG CÔNG HẦU MỆNH THÂN SÁT VŨ Ở ĐẦU NGỌC CUNG
     Cung Mệnh Thân van tại Ngọ, có Thất Sáy, Tử Vi Thiên Lương, Vũ Khúc, Thiên đồng tất có quyền tư lệnh trấn nhậm biên thuỳ.
     15. QUYỀN CAO TRỌNG CHẤN BIÊN CƯƠNG NGỌ CUNG THẤT SÁT TỬ, LƯƠNG, VŨ, ĐỒNG
     Cung Quan Lộc an tại Ngọ, gặp Thất Sát, Tử Vi thiên Lương, Vũ Khúc, Thiên Đồng tất có quyền tư lệnh trấn nhậm biên thuỳ.
     16. SÁT PHÙNG PHÙ HỔ HAY ĐÂU DĂ TRÀNG THỞI ẤY ÂU SẦU NGỤC TRUNG
     Cung Mệnh có that Sát gặp quan Phù, Bạch Hổ ví như Dă Tràng ôm hậu trong ngục thất.
     17. SÁT TINH CHIẾU Ở CUNG ĐOÀI V̀ NGƯỜI THAM CỦA PHẬT ĐÀI HOẠ THỌ
     Cung Mệnh an tại Dâu, có Thất Sát toạ thủ là người tham của trời Phật làm của ḿnh tất sinh họa lớn.
     18. THẤT SÁT TƯ NGỌ PHÙNG TẢ HỮU VĂN KHÚC GIA CHI CÁCH TỐI THANH
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọc, có Thất Sát  toạ thủ là Thất Sát ngưỡng đẩu gặp T3, Hữu, thêm Văn Khúc người có cách này được hưởng giàu sang danh tiếng lừng lẫy.
     19. NHỊ CUNG PHÙNG THẤT SÁT TẢ HỮU HỘI SƯƠNG TINH
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân, có Thất Sát toạ thủ là cách Thất Sát triều dẫu người được cách này rất tinh khôn minh mẫn tất làm nên rực rỡ và hưởng phú quí đến tột bực.
     20. THẤT SÁT DẦN, THÂN, TƯ, NGỌ, NHẤT SINH TƯỚC LỘC VINH XƯƠNG
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ, Dần, Thân có  thất Sát toạ thủ tất được phú quí vinh hiển.
     21. THẤT SÁT LIÊM TRINH ĐỒNG VỊ LỘ THƯỢNG MẠI THI
     Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có thất Sát, Liêm Trinh, toạ thủ đồng cung gặp h́nh, Kỵ, Không, Kiếp, thời chết đượng, gặp tai nạn mà chết.
     22. THẤT SÁT PHÁ QUÂN NGHI XUẤT NGOẠI, CHỨ BAN THỬ NGHỆ BẤT NĂNG TINH
     Cung Mệnh có Sát hay Phá Hăm Địa toạ thủ tất phải sớm ĺa bỏ gia đ́nh làm ăn nơi xa, biết nhiều nghề nhưng không được tính sảo.
     23. THẤT SÁT LÂM THÂN, MỆNH LƯU NIÊN H̀NH, KỴ TAI THƯƠNG
     Cung Mệnh, Thân có Thất Sát toạ thủ hạn gặp H́nh Kỵ tất có tai nạn h́nh thong nhưng gặp tử vi, thiên Tướng hay Lộc Tồn có thể giải cứu được.
     24. THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG TỨ SÁT YÊU ĐÀ BỐI KHÚC TRẬN CHUNG VONG
     Cung Mệnh có Thất Sát toạ thủ gặp Kiếp, Không, Linh, Hoa tất phải gù long hoặc chết trận.
     25. THẤT SÁT HOẢ DƯƠNG BẦN THẢ TIỆN ĐỒ TỂ CHI NHÂN
     Cung Mệnh có Sát hăm địa toạ thủ gặp Hỏa, Tinh, Ḱnh Dương hội hợp là người nghèo hèn làm đồ tể hay hàng thịt.
     26. THẤT SÁT DƯƠNG LINH, LƯU NIÊN BẠCH HỔ H̀NH NGỤC TAI TRUÂN
     Cung Mệnh có Thất Sát toạ thủ Ḱnh Dương, Linh Tinh đồng cung hạn gặp Bạch Hổ tất phải gian nan về h́nh ngục.
     27. THẤT SÁT LƯU DƯƠNG NHỊ QUAN PHÙ LY HƯƠNG TẢO PHỐI
     Cung Mệnh có Thất Sát toạ thủ có Lưu Hà, Ḱnh Dương đồng cung cung, nhị hợp có Quan Phù tất phải xa quê hương mà thành hôn phối.
     28. THẤT SÁT TRẦM NGÂM PHÚC BẤT VINH
     Cung Mệnh có Thất Sát toạ thủ đàn ông là người có uy dũng, đàn bà thời cô độc.
     29. THẤT SÁT THỦ CHIẾU, TUẾ HẠN K̀NH DƯƠNG, NGỌ SINH NHÂN MỆNH AN MĂO DẬU CUNG CHỦ HƯNG VONG
     Cung Mệnh an tại Dậu, Măo có Thất Sát toạ thủ hay xung chiều người tuổi Ngọ hạn gặp Thái Tuế, Ḱnh Dương chủ sự thành bại bất thường.
     30. THẤT SÁT ĐƠN CƯ PHÚC ĐỨC, NỮ NHÂN THIẾT KỴ TIÊN VÔ NGHI
     Cung Phúc Đức có Thất Sát độc thủ đàn bà có cách này rất xấu là người đàm tiện nhưng với tuổi Giáp lại tốt, tuổi Đinh,  Kỷ b́nh thường, tuổi Bính, Mậu nên đề pḥng h́nh ngục.
     31. THẤT SÁT LÂM THÂN CHUNG THỊ YỂU
     Cung Thân có Thất Sát toạ thủ tất yean tử, nếu không phải nghèo khổ.
     32. SÁT K̀NH TẠI NGỌ MĂ ĐẦU ĐỚI KIẾM TƯƠNG GIAO SÁT DIỆU Ư BÍNH, MẬU MỆNH VỊ NAN TOÀN
     Cung Mệnh an tại Ngọ có Thất Sát toạ thủ Ḱnh Dương đồng cung, tuổi Bính, Mâu tất chết không thấy thường bị tai nạn về dao súng người có cách này ví như thanh kiếm kề cổ rất độc, nhưng gặp Phượng Các, Giải Thần th́ không đáng lo ngại.
     33. THÂN PHÙNG SÁT PHÁ LIÊM THAM HẠN LÂM ĐỊA VƠNG H̀NH KHÔI, SÁT DIỆU KỴ, ĐÀ, XÂM NHẬP, THỤC GIA TRƯỞNG NỘI DỤC ĐỨC MỆNH VONG
     Cung Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp Hạn tới cung Tuất gặp H́nh, Khôi, Kỵ, Đà, Hoả, Linh xâm phạm tất như Trương Phi bị ám sát trong trường.
     34. SÁT CƯ LY KHẢM NAM NHÂN THÊ HIỀN ĐA HỘI: MẠC NGÔ KIẾP, RIÊU, Ố PHỤ ÁI CÔ THÂN: NỮ MỆNH AI OÁN TRÁI HỒNG NHAN NAN TỰ CHỦ
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ, có Thất Sát toạ thủ đàn ông nhiều vợ nhưng đều là người hiền thục gặp Kiếp, Riêu lại là người ghét đàn bà chỉ thích độc thân, nữ số có cách này muốn dứt đường t́nh ái nhưng vẫn phải vương luỵ.
     35. PHÚC TOẠ THIÊN LA ƯU KIẾN SÁT ĐÀ K̀NH, PHÁ HỎA, TANG, TỬ KIẾP THỊ NHƯỢC SUY CỐT TÁN TÀI  HAO XUẤT NGOẠI VÔ ÂM TỬ LỘ HẠNH LAI NHẬT, NGUYỄT, CƠ, LƯỢNG, XƯƠNG, TUẾ HOẠNH ĐẠT DANH ĐINH TỬ QUI QUYỀN BẤT ĐẮC CHUYỂN DI
     Cung Phúc Đức an tại thin, có Thất Sát toạ chủ, Ḱnh, Đà hội hợp hay Phá Quân toạ thủ gặp Hỏa, Tang, Tử, Kiếp tất tổ mộ bị động, nên con gái lưu lạc chết xứ người, tiền của hao hụt. Nhưng nếu gặp Nhật, Nguyệt hay Cơ, Lương toạ thủ, Xương, Tuế hội hợp thời con cháu làm nên vinh hiển uy quyền hiển hách không ǵ lay chuyển được.
     36. SÁT PHÙNG H̀NH, HỔ, HĂM TẠI TỬ CUNG, THAI LÊ CHI AI
     Cung Tử Tức có Thất Sát toạ thủ, H́nh, Hổ, Hăm Địa hội hợp tất hiếm muộn con cái.
     37. SÁT, PHÁ, THAM TẠI NỮ MỆNH, NHI NGỘ VĂN XƯƠNG, Ư TÂN, ĐINH TUẾ SƯƠNG PHỤ GHI NHÂN
     Cung Mệnh có Sát, Phá, Tham hội hợp gặp Văn Xương toạ thủ hay xung chiếu tuổi Tân, Đinh, là người góa bụa cô đơn phải muộn lập gia đ́nh mới tránh được buồn thong tang tóc.
     38. SÁT, PHÁ, THAM TẠI PHỐI CUNG, ĐẮC QUYỀN, LỘC KHÚC, XƯƠNG: MỆNH PHỤ CHI NHÂN HIỀM QUƯ TUẾ ƯU PHÙNG CÔ, QUẢ: QUẢ PHỤ CHI NHÂN
     Cung Phu có Sát, Phá, Tham hội hợp gặp Quyền, Lộc, Khúc, Xương đàn bà là bậc mệnhh phụ nhưng nếu gặp cô quả phải goá sớm.
     39. SÁT RIÊU CƯ HOẢ ĐỊA NỮ NHÂN BA ĐÀO XUẤT HẢI, PHÙNG QUYỀN LỘC THAM BÁC CHI NHÂN
     Cung Mệnh an tại Tỵ, Ngọ có Thất Sát toạ thủ gặp thiên Riêu đàn bà có cách này là người tài giỏi nhưng phong trần ba ch́m bảy nổi nếu gặp Quyền, Lộc th́ có tài như không vướng luỵ.
     40. SÁT, PHÁ, LIÊM, THAM TAM KỲ GIA HỘI LAI TRIỀU HỒNG, H̀NH, TẢ, HỮU UY DANH NHẤT THẾ CHI NHÂN; KỴ, KHÔNG TRIỆT, CHUNG THÂN TÁC SỰ NAN THÀNH
     Cung Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hồng, H́nh, Tả, Hữu là người hiểu đạt về vơ nghiệp danh tiếng lừng lẫy trong thiên hạ nếu bị Kỵ, Không hay Tuần, Triệt xâm phạm th́ cả đời không thành công, nếu có cũng không bền.
     41. THẤT SÁT TRIỀU ĐẨU, TƯỚC LỘC VINH XƯƠNG
     Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ được cách “Thất Sát Triều Đẩu”.  Tất được hưởng phú quí đến tột bực.
     42. SÁT K̀NH TOẠ CŨNG LIÊM TRỰC VÔ TƯ
     Cung Mệnh có Sát, Miếu Vương, Đắc Địa toạ thủ gặp thiên H́nh đồng cung là người công bằng liêm chính.
     43. DƯƠNG, ĐÀ, THẤT SÁT TƯƠNG TẠP NGŨ KIẾN TẮC THƯƠNG
     Cung Mệnh có Thất Sát gặp Kinh, Đà, Hăm, Địa tất gặp tai nạn thương tích.
     44. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HẠN NGỘ TRÚC LA, ĐÀO HỒNG; SUY TUYỆT; KHỔNG MINH NAN CẦU TÀNG THỌ
     Khổng Minh thừa Tướng của Tây Thục Thời Tam Quốc cung Mệnh vô chính diện  Hạn gặp Sát, Phá, Tham, Đào Hồng, Suy, Tuệyt hội hợp nên dù cố t́nh cưỡng lại mệnh trời nhưng cũng phải chết.

PHÁ QUÂN

     1. PHÁ QUÂN NHẤT DIỆU TÍNH NAN MINH
     Cung Mệnh có Phá đơn thủ không gặp Chính Diện khác đồng cung là người hồ đồ thiếu sáng suốt và ưu nịnh.
     2. PHÁ QUÂN TÍNH KHỐC BẤT NHÂN, BẤT AN THÂN MỆNH
     Phá Quân là hung Tinh chi sữ hao tán, bất phân không nên ô Thân hay Mệnh.
     3. PHÁ TẠI KHẢM LY TAM THIẾU TAM CÔNG QUYỀN ĐẶC TRỌNG
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ có Phá toạ thủ là người có Quyền cao chức trọng.
     4. PHÁ QUÂN TƯ NGỌ CUNG VÔ SÁT, QUAN TƯ THANH HIỂN CHÍ TAM CÔNG
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ có Phá toạ thủ không gặp Sát Tinh hội hợp tất được vinh hiển làm tới tam công.
     5. PHÁ TOẠ KHẢM LY CÔ THÂN ĐỘC ẢNH BẬT K̀NH TOẠ CỦNG DỰ THỦ DANH GIA
     Cung Mệnh an tại Tư, NGọ có Phá toạ thủ tất phải sớm xa gia đ́nh nếu thêm Cô, Quả hoặc Đẩu Quân tất chỉ có một ḿnh dẫu có nhiều anh em cũng vẫn lẻ loi cô độc gặp Bệt, Ḱnh hội hợp là người tài cán làm nên danh giá và được hưởng phú quư song toàn.
     6. PHÁ QUÂN, TH̀N, TUẤT NHI NGÔ KHOA, TUẦN CẢI ÁC VI LƯƠNG Ư MẬU QUƯ NHÂN ĐA HOẠNH DANH TÀI
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Phá tọa thủ là người gian ác bất nhân nếu gặp Tuần án ngữ, Khoa đồng cung lại là người  lương thiện, Tuổi Mậu, Quư có cách này tất làm nên rực rỡ hoanh phát danh tài.
     7. PHÁ, TOẠ LY CẨU THÂN VI MIỄN, PHÙNG LỘC DƯƠNG NĂNG GIẢI XƯỚNG CUỒNG
     Cung Mệnh an tại Ngọ có Phá toạ thủ là người hay gắt gỏng càu nhàu lại không cần ngôn nếu gặp Lộc hoặc Thiếu Dương đồng cung tất có thể hoá giải được.
     8. TRAI BẤT NHÂN PHÁ QUÂN TH̀N TUẤT GÁI BẠC T̀NH THAM SÁT DẦN THÂN
     Đàn ông cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Phá Quân toạ thủ là người bất nhân. Đàn bà cung mệnh an tại Dần, Thân có tham Lang hoặc Thất Sát toạ thủ là người bạc t́nh
     9. PHÁ QUÂN TƯ NGỌ GIA QUAN TIẾN LỘC
     Cung Mệnh an tại Tư, Ngọ có Phá toạ thủ tất công danh thành đạt, tài lộc dồi dào thêm Cát Tiinh rất tốt.
     10. PHÁ LIÊM HĂM, ĐỊA CƯ MĂO, DẬU, BĂNG NGUYỆT ĐỨC DĨ TỪ NHÂN
     Cung Mệnh an tại Măo, Dậu có Phá Liêm toạ thủ đồng cung tất Hăm Địa gặp Nguyệt Đức là người nhân từ.
     11. PHÁ LIÊM MĂO, DẬU MẠC NGỘ KIẾP K̀NH TU PH̉NG H̀NH NGỤC
     Cung Mệnh an tại Măo, Dậu có Phá, Liêm toạ thủ đồng cung gặp Kiếp, Ḱnh tất phải đề pḥng quan tung đưa đến địa ngục.
     12. PHÁ K̀NH MĂO DẬU NHI PHÙNG KHOA BẬT: KHỞI NGUỴ HOÀNG SÀO
     Cung mệnh an tại Măo, Dậu có Phá, Ḱnh toạ thủ đồng cung gặp Khoa, Bật hội hợp tất như Hoàng Sào làm loạn thiên hạ đời nhà Đường.
     13. PHÁ CƯ MỘ CƯƠNG QUẢ CHI NHÂN, PHÙNG THỜI LOẠN, THẾ NHI PHÙNG H̀NH LỘC CHẤN ĐỘNG UY DANH
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất, Sửu, Mùi có Phá toạ thủ là người cương cường bạo tợn gặp thời loạn lạc làm nên sự nghiệp hiển hách nếu gặp H́nh, Lộc, hội hợp tất danh tiếng lừng lậy, muôn người kiếp sợ.
     14. PHÁ QUÂN XUNG PHÁ VĂN TINH, TAM CANH BÁO VÂN, SONG CHI HẬN
     Cung Mệnh có Phá quân tọa thủ gặp Văn Thinh xung chiếu là người đa t́nh thường gặp tai họa v́ đàn bà suốt đêm phải ôm hạn tri âm.
     15. PHÁ LIÊM NGỘ HOẢ TỬ NGHIỆP VÔ NGHI
     Hạn gặp Phá, Liêm ngộ Hỏa tất phải chết
     16. TỀ TỬ KIẾN KIM PHU GIAI DO PHÁ QUÂN PHÙNG THIÊN MĂ
     Cung Mệnh có Phá Quân toạ thủ gặp Thiên Mă, đồng cung là người hay đố kỵ ví như người nước Tề gặp người nước Kim ghen ghét nhau.
     17. VƯƠNG BỘT ĐẦU HÀ, PHÁ QUÂN HĂM THIÊN THƯƠNG Ư THUỶ CỤC
     Hạn có Phá Quân gặp Thiên Thương như Vương Bột bị chết đuối dưới sông.
     18. PHÁ QUÂN NGỘ HỎA LINH ĐÀ NHẬN LÂM TUẤT TH̀N NẾT HẲN GIAN PHI
     Cung Mệnh an tại Th́n, Tuất có Phá Quân  toạ thủ gặp Kinh, Đà, Hoả, Linh, hội hợp tất là kẻ gian phi trộm cắp.
     19. PHÁ QUÂN THAM LANG PHÙNG LỘC MĂ, NAM ĐA LĂNG ĐĂNG NỮ ĐA DÂM
     Cung Mệnh có Phá hay Tham toạ thủ gặp Lộc, Mă hội hợp đàn ông là người chơi bời, nay đây mai đó. Đàn bà là người dâm đăng nhưng kiếm tiền rất dễ dàng.
     20. PHÁN QUÂN HẢM, CỰ ĐỒNG HƯƠNG THUỶ CHUNG TÁC TRÁC
     Cung Mệnh có Phá Quân Hăm Địa toạ thủ hay Cự Ṃn, Thiên đồng toạ thủ đồng cũng là người vô thuỷ vô chung bề ngoài nói cười nhưng trong ḷng giả dối.
     21. PHÁ QUÂN HOẢ TINH BÔN BA LAO LỤC
     Cung mệnh có Phá toạ thủ gặp Hoả Tinh hội hợp tất suốt đời phải bôn ba nay đây mai đó.
     22. PHÁ, HAO, DƯƠNG LINH, QUAN LỘC VI ĐẠO XỨ KHẤT CẦU
     Cung Quan Lộc có Phá Hăm Địa toạ thủ gặp Đại Tiểu Hao, Kinh, Đà, Hoả Linh hội hợp tất phải ly tổ bôn ba xứ người có khi phải ăn xin.
     23. LĂ BẤT VI THƯƠNG PHÚ CHI NHÂN, HẠN PHÙNG PHÁ, TƯỚNG, TỬ, THAM, QUYỀN, ẤN, HỒNG, H̀NH PHỤ BẬT; QUYỀN NHIẾP TẦN TRIỀU CHI TIẾM ĐẾ
     Lă Bất Vi là tên lái buôn, hạn gặp Phá, Tướng, Tứ Tham, Quyền, Ấn, Hồng, H́nh, Phụ, Bật nên được uy quyền ruột thời, nhờ đem người ái thiếp của ḿnh gả cho Vua, sau sinh ra Tần Thuỷ Hoàng.
     24. DẦN, THÂN PHÁ HOẢ VIỆT LÂM Ư TÂN ĐINH TUẾ CƠ SẢO TÀI HÀNH; HẠN LƯU MĂ, TUYỆT, SÁT TINH TỨ CHI NAN BẢO
     Cung mệnh an tại Dần, có Phá toạ thủ Hỏa, Việt hội hợp người tuổi Dần, Đinh rất có khiếu và giỏi về máy móc thường chuyên về kỹ nghệ hạn gặp Mă, Tuyệt, Ḱnh, Đà, Không, Kiếp tất phải què cụt chân tay.
     25. PHÁ SÁT KHỦNG PHÙNG HAO HỎA MẠC NGỘ VIỆT H̀NH LĂO HẠN QUY THÂN HOẠ NGHIỆP LAI
     Cung Mệnh có Phá hay Sát toạ thủ có Hao, Hỏa, Việt, H́nh hội hợp tất về gia phải gặp tai nạn rồi mới chết.
     26. PHÁ PHÙNG H̀NH KỴ HUYNH HƯƠNG ANH EM BẬT THUẬN NHỮNG ĐƯỜNG TỤNG TRANH
     Cung Huynh Đệ có Phá Quân gặp H́nh, Kỵ, tất anh em không hoà thuận tranh chấp nhau.
     27. PHÁ QUÂN SAO ẤY TÁN TÀI CƯ ĐIỀN BÁN HẾT LƯU LẠI TỔ TRUYỀN
     Cung Điền Trạch có Phá Quân Hăm Địa toạ thủ tất sẽ bán hết của cải cha mẹ để lại.
     28. NÔ BỘC KIÊM PHÁ QUÂN ĐA CHIÊU OÁN ĐỐI
     Cung Nô Bộc có Phá toạ thủ là người hay bị kẻ khác oán trách.
     29. PHÁ NGỘ KỴ TANG NHẬP CƯ NÔ BỘC, ĐA CHIÊU OÁN NỘ
     Cung Nô Bộc có Phá toạ thủ gặp Hoá Kỵ, Tang Môn tất làm ơn nên oán.
     30. TẬT CUNG HẠNH PHÙNG PHÁ SÁT, NHI NGỘ SONG HAO, MỘC, KỴ SANG MỘC UNG THƯ
     Cung Tật Ach có Phá hay Sát toạ thủ gặp Đại, Tiểu Hao, Mộc Dục, Hoả Kỵ tất hay bị bệnh ung nhọt đến mổ xẻ.
     31. DẦN CUNG PHÚC TOẠ TỐI HIỀM PHÁ, LIÊM, DƯƠNG ĐÀ, VIỆT, LINH LỤC BẠI: DỊ SINH ĐỨC TỔN, TÀI SUY NHƯỢC KIẾN ÂM DƯƠNG THAM, VŨ, LỘC, QUYỀN THỪA ĐẠT ĐINH TÀI, HỶ ĐẮC VÔ TAI
     Cung Phúc Đức an tại Dần rất kỵ gặp Phá, Liêm, Kinh, Đà, Việt, Linh hay Lục Bại xâm phạm, tất âm đức bị hao tổn tiền bạc suy kém con cháu phá gia chỉ tử. Nếu được Nhật, Nguyệt, Tham, Vũ, Lộc, Quyền th́ con cháu nhiều người làm nên tài giỏi, phúc đức vô cùng tất không gặp tai họa.

Trang   [1]   2   3   4  


Về lại mục lục của trang Sưu Tầm
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved