www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details
Tử Vi Năm NHÂM TH̀N 2012Giáp Tư

29 TUỔI

(sinh từ 2/2/1984 đến 20/1/1985) Hải Trung Kim (vàng dưới Biển).


Nam Mạng: Hạn Thổ Tú hành thổ hợp mạng kim: Tâm trí bất an, đi tới đâu cũng không vừa ư, dễ có bất ḥa với mọi người trong các tháng kị (4, 8).
Tiểu Vận:Việc Làm thăng tiến có Lộc bất ngờ (Tứ Linh +Lộc Tồn) nhưng đi xa dễ có chuyện buồn (Mă+Tang , Cô Qủa) lưu ư mặt T́nh Cảm (Đào Hỉ + Triệt , Hồng + Ḱnh) và di chuyển (hạn cuối Tam Tai), nhất là trong các tháng (2, 12). Trong Lănh Vực Kinh Doanh hay Đầu Tư có thể khuyếch trương, mở rộng hoạt động –Tài Lộc vượng vào đầu Xuân - nhưng nên nhớ:Sau may mắn dễ gặp rủi ro và phiền muộn, nhất là các Em sinh vào các tháng (6, 8) giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ, Mùi) gặp Thiên H́nh, Không Kiếp tại Tiểu Vận- nếu trong Lá Số cá nhân c̣n hội tụ nhiều Hung Sát tinh tại cả Đại Vận lẫn Tiểu Vận lại càng phải lưu ư hơn.
Phong Thủy: Quẻ Đoài có 4 hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây; 4 hướng c̣n lại xấu - xấu nhất là hướng Đông (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Đông Bắc. Giường ngủ: đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp: màu Vàng, nâu, trắng; các tuổi mạng Thổ, Kim, Thủy. Kị tuổi Ngọ mạng Hỏa, Mộc và màu đỏ, hồng. Nên nhớ Tiểu Vận năm Nhâm Th́n 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Bắc (hướng tốt nhất của tuổi) nằm trong Vận 8 (2004 – 2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Nam (hướng tốt về sức khoẻ). Do đó nên cẩn thận mặt Phong Thủy trong năm nay, bằng cách treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Tây Nam.

Nữ Mạng: Hạn Vân Hớn thuộc hỏa khắc kim mạng: tránh tranh luận, không nên nổi nóng trong các tháng kị (2, 8) dễ bị thị phi; ganh ghét. Lưu ư sức khỏe (khí huyết). Việc làm thăng tiến có Lộc bất ngờ (Tứ Linh + Lộc Tồn) vào đầu Xuân. Lưu ư tiểu nhân (Phục Binh: ganh ghét, đố kị, thị phi); sức khỏe (Bệnh Phù: mặt Khí huyết). Vẫn c̣n hạn Tam Tai nên lưu ư mặt T́nh Cảm (Đào Hỉ + Triệt, Hồng + Ḱnh) và Di chuyển (Mă +Tang , Cô Qủa) trong các tháng (2, 8, 12), nhất là các Em sinh vào các tháng (8, 10), giờ sinh (Tỵ, Mùi) c̣n gặp Thiên H́nh, Không Kiếp tại Tiểu Vận - nếu trong lá số cá nhân c̣n hội tụ nhiều Hung Sát tinh tại cả Đại Vận lẫn Tiểu Vận lại càng phải lưu ư hơn.
Phong Thủy: Quẻ Cấn có 4 hướng tốt: Tây Nam, Tây Bắc, Tây và Đông Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu - xấu nhất là Đông Nam (tuyệt mệnh). Bàn Làm việc ngồi nh́n về Tây Nam. Giường ngủ: đầu Đông Bắc, chân Tây Nam. Hợp các tuổi mạng Thổ, Kim, Thủy, màu vàng, nâu, trắng, ngà (thuộc Kim ít lợi lúc đầu cho Can Giáp). Kị tuổi Ngọ mạng hỏa, mộc và màu đỏ, hồng. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 – 2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Đông Bắc, hướng tốt của tuổi. Muốn hóa giải rủi ro, tật bệnh nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Đông Bắc đến hết năm 2023 của Vận 8.

Bính Tư

17 TUỔI

(sinh từ 19/2/1996 đến 6/2/1997) Giản Hạ Thủy (nước cuối nguồn).


Nam Mạng: Hạn Thái Âm thuộc thủy hợp Mệnh thủy - việc học hành thi cử dễ dàng, nhưng bất lợi cho các Em yếu về Tim Mạch, Mắt – tâm trí bất an, tinh thần dễ giao động. Không nên thức khuya – tránh dùng Màn H́nh nhiều giờ.
Tiểu Vận: Tứ Linh+ Triệt = dễ có trở ngại nếu đang hanh thông, nhưng lợi cho Em nào đang bế tắc muốn thay đổi họat động. Mă +Tang Cô Qủa = di chuyển xa, tập thể thao (tránh leo trèo, trượt băng) nên lưu ư ở các tháng 3 (Đà La); tháng 5 (Ḱnh cư Ngọ: Mă đầu đối kiếm – gươm treo cổ ngựa)- kể cả mặt Sức khỏe và T́nh Cảm (tháng 8: Đào Hỉ + Tuần, Hồng + Phục Binh). Vẫn c̣n hạn Tam Tai nên đối với những Em sinh vào các tháng (6, 8), giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ, Mùi) gặp Thiên H́nh, Không Kiếp tại Tiểu Vận - nếu Lá Số cá nhân c̣n hội tụ nhiều Hung Sát tinh trong cả Đại Vận lẫn Tiểu Vận lại càng phải lưu ư đến sức khỏe và di chuyển trong các tháng kị (1, 3, 5, 11).
Phong Thủy: Quẻ Tốn có 4 hướng tốt: Bắc, Nam, Đông và Đông Nam; 4 hướng c̣n lại xấụ, xấu nhất là Đông Bắc (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Bắc hay Nam. Giường ngủ: đầu Nam chân Bắc. Hợp với các tuổi mạng Kim, Thủy, Mộc – màu trắng, ngà, đen, xám. Kỵ tuổi Ngọ mạng Thổ, Hoả - màu vàng, nâu. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 – 2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Nam (Ngũ Quỷ).

Nữ Mạng: Hạn Thái Bạch thuộc Kim hợp mạng thủy - dễ có rủi ro, hao tài, tật bệnh, rắc rối giấy tờ, thị phi ganh ghét, nhất là trong tháng 5.
Tiểu Vận:Tứ Linh + Triệt = việc học , thi cử, việc làm dễ có trở ngại (năm cuối của hạn Tam Tai). Mă ngộ Tang, Cô Quả = lưu ư sức khỏe di chuyển trong các tháng (3, 5); kể cả mặt T́nh Cảm (Đào Hỉ + Tuần, Hồng + Phục Binh) và giao tiếp trong các tháng (2, 8). Trong giao tiếp tránh tranh căi dù có bất đồng và không ưng ư- không nên có phản ứng mạnh. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ - nên làm nhiều việc Thiện, đó cũng là 1 cách hóa giải hạn Thái Bạch.
Phong Thủy: Quẻ Khôn có 4 hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Đông Bắc và Tây. Giường ngủ: đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với các tuổi mạng Kim, Thủy, Mộc và màu Trắng, Ngà, xám, đen. Kị tuổi Ngọ mạng Thổ , Hỏa và màu Vàng, Nâu. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Đông Bắc (Sinh Khí: hướng tốt nhất của tuổi). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8.

Bính Tư

77 TUỔI

(sinh từ 24/1/1936 đến 10/2/1937) Giản Hạ Thủy (nước cuối nguồn).


Nam Mạng: Hạn Thái Dương thuộc hỏa khắc xuất Thủy mạng – Công Danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, càng đi xa càng có lợi. Nhưng bất lợi cho những ai đă có vấn đề Tim Mạch, Mắt. Tinh thần dễ giao động, hốt hỏang, tâm trí bất an.
Tiểu Vận: Tứ Linh+Triệt, Đà La, Quan Phủ = nhiều trở ngại trong mưu sự và công việc (năm cuối của hạn Tam Tai); nhưng lợi cho những ai đang gặp bế tắc, khó khăn dễ được hanh thông và may mắn. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ. Mă ngộ Tang Cô Quả = di chuyển cẩn thận trong tháng 3, nhất là tháng 5 (Ḱnh cư Ngọ: Mă đầu đối kiếm – gươm treo cổ ngựa); dễ có phiền muộn trong gia đạo, nhất là những ai sinh tháng (6, 8), giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ, Mùi) v́ Thiên H́nh, Không Kiếp hiện diện trong Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
Phong Thủy: Quẻ Khảm có 4 hướng tốt: Đông Nam, Nam, Đông và Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là Tây Nam (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Đông Nam, Nam. Giường ngủ: đầu Nam, chân Bắc. Hợp với các tuổi mạng Kim, Thủy, Mộc, màu trắng, ngà, xám đen. Kị tuổi Ngọ mạng Thổ, Hỏa và màu vàng, nâu. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Nam (tuyệt mệnh) và riêng trong Niên Vận Nhâm Th́n 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Bắc (Lục Sát). Để giảm sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của Vận 8.

Nữ Mạng: Hạn Thổ Tú thuộc Thổ khắc nhập mạng Thủy – đi tới đâu cũng không hài ḷng; dễ có bất ḥa với mọi người; tâm trí bất an, nhất là trong các tháng kị (4, 8). Tránh tranh luận và thưa kiện.
Tiểu Vận: Tứ Linh + Triệt; Ḱnh cư Ngọ (Mă đầu đối kiếm: gươm treo cổ ngựa); thêm năm cuối của hạn Tam Tai - nên cẩn thận trong Mưu Sự và Công Việc, nhất là sức khỏe và di chuyển trong các tháng (3, 5). Mă ngộ Tang, Cô Qủa dễ có bất ḥa và phiền muộn trong gia đạo (Đào Hỉ + Tuần, Hồng +Phục Binh: tháng 2, 8) và hao tán (Song Hao), nhất là các Qúy Bà sinh vào tháng (8, 10), giờ sinh (Tỵ, Mùi) v́ Thiên H́nh, Không Kiếp cùng hội tụ nơi Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !
Phong Thủy: Quẻ Cấn có 4 hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Đông Nam (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Tây Nam, Tây. Giường Ngủ: đầu Đông Bắc, chân Tây Nam. Hợp với các tuổi mạng Kim, Thủy, Mộc, màu trắng, ngà, xám, đen. Kị tuổi Ngọ mạng Thổ , màu vàng nâu. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Đông Bắc (hướng tốt của tuổi), muốn hóa giải (rủi ro, tật bệnh) nên treo 1 Phong Linh ở góc Đông Bắc trong pḥng ngủ cho đến hết năm 2023 của Vận 8 này.

Mậu Tư

65 TUỔI

(sinh từ 10/2/1948 đến 28/1/949) Tích Lịch Hỏa (lửa Sấm Sét).


Nam Mạng: Hạn Thổ Tú thuộc Thổ sinh xuất cho mạng Hỏa: không hài ḷng mọi chuyện, tâm trí bất an, dễ gây bất ḥa với mọi người - nhiều thị phi đố kị trong các tháng (4, 8).
Tiểu Vận: Mă ngộ Tang, Cô Quả+Tứ Linh ngộ Ḱnh Đà, Quan Phủ. Việc làm tuy thăng tiến (Tài Lộc vượng vào đầu Hạ) nhưng dễ có trở ngại và rủi ro v́ c̣n hạn Tam Tai. Di chuyển xa nên cẩn thận các tháng (3, 5). Đừng ngại hao tán (Song Hao) nhờ đó gia đạo bớt phiền muộn. Lưu ư mặt T́nh Cảm (Hồng+Phục Binh) trong các tháng (2, 8). Đối với những Qúy Ông sinh tháng (6, 8), giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ , Mùi) v́ Thiên H́nh, Không Kiếp cùng hiện diện trong Tiểu Vận; nếu Lá Số cá nhân c̣n hội tụ nhiều Hung Sát tinh trong cả Đại Vận lẫn Tiểu Vận lại càng phải lưu ư nhiều hơn trong các tháng (1, 2, 3, 5, 11).
Phong Thủy: Quẻ Đ̣ai có 4 hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Đông (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Tây Bắc, Tây và Đông Bắc. Giường ngủ: đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với các tuổi mạng Mộc, Hỏa và Thổ; màu xanh, đỏ, hồng. Kị tuổi Ngọ mạng Thủy; màu đen, xám. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng chiếu vào Tây Nam (hướng tốt về sức khỏe); Niên Vận Nhâm Th́n 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Bắc (Sinh Khí: hướng tốt nhất của tuổi)- do đó cần lưu ư mặt Phong Thủy trong năm nay: muốn hóa giải rủi ro, tật bệnh nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Tây Nam cho hết năm 2023 của Vận 8.

Nữ Mạng: Hạn Vân Hớn thuộc Hỏa khắc xuất mạng Thủy- tuy thủy khắc hỏa nhưng Vân Hớn dễ gây nóng giận, tranh căi với mọi người, nhiều thị phi và đố kị, nhất là trong các tháng (2, 8). Nên ḥa nhă, bớt tranh luận trong giao tiếp; không nên thưa kiện.
Tiểu Vận: Tứ Linh ngộ Tuần, Ḱnh Đà + Mă ngộ Tang Cô Qủa – v́ c̣n hạn Tam Tai nên việc làm, mưu sự - dù kết qủa tốt (Tài Lộc vượng vào đầu Hạ) - vẫn dễ có trở ngại, rủi ro. Kể cả sức khỏe và di chuyển trong các tháng (3, 5). Gia đạo dễ có phiền muộn, hao tán (Song Hao). Cẩn thận mặt T́nh Cảm (Hồng+ Phục Binh), Khí Huyết trong các tháng (2, 8). Đối với những Qúy Bà sinh tháng (8, 10), giờ sinh (Tỵ, Mùi) gặp Thiên H́nh, Không Kiếp(rủi ro, thương tích, tật bệnh, hao tán) trong Tiểu Vận; nếu Lá Số cá nhân c̣n hội tụ nhiều Hung Sát tinh trong cả Đại Vận lẫn Tiểu Vận lại càng phải lưu ư nhiều hơn trong các tháng (2, 3, 5, 8).
Phong Thủy: Qủe Cấn có 4 hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Đông nam (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Tây Nam, Tây. Giường ngủ: đầu Đông Bắc, chân Tây Nam. Hợp với các tuổi mạng Mộc, Hỏa và Thổ; màu xanh, đỏ, hồng. Kị tuổi Ngọ mạng Thủy; màu đen, xám. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Đông Bắc (hướng tốt của tuổi) – muốn hoá giải (rủi ro, tật bệnh) nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Đông Bắc trong pḥng ngủ cho đến hết năm 2023 của Vận 8.

Canh Tư

53 TUỔI

(sinh từ 28/1/1960 đến 14/2/1961) Bích Thượng Thổ (đất trên tường).


Nam Mạng: Hạn Thái Âm hành thủy khắc xuất mạng Thổ - công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, càng đi xa càng có lợi. Nhưng bất lợi cho những ai đă có vấn đề về Tim Mạch, Mắt - dễ mất ngủ, tinh thần giao động, nhiều lo âu. Nên nghỉ ngơi hay du ngọan ít ngày mỗi khi thấy ḷng không ổn định và tâm trí bất an.
Tiểu Vận: Tứ Linh + Lộc Tồn ngộ Tuần - việc làm đem lại nhiều tài lộc (Tài Lộc vượng vào đầu Thu), tuy có xen lẩn vài trở ngại lúc đầu do Tuần và có vài cạnh tranh ganh ghét, đố kị (Phục Binh). Vẫn c̣n hạn Tam Tai nên lưu ư sức khỏe (Bệnh Phù) và khi di chuyển xa (Mă + Tang, Cô Qủa) trong các tháng (1, 2, 6, 8) kể cả mặt T́nh Cảm (Đào Hỉ +Ḱnh). Dễ có rắc rối và phiền muộn trong gia đạo; trở ngại trong việc làm nếu sinh trong các tháng (6, 8), giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ, Mùi) v́ Thiên H́nh, Không Kiếp cùng nằm trong Tiểu Vận, dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !. Ngoài trường hợp trên, Tài Lộc vượng về đầu Thu có thể khuếch trương và mở rộng họat động trong các lănh vực Kinh Doanh và Đầu Tư (Lộc Mă, Khôi Việt).
Phong Thủy: Quẻ Tốn có 4 hướng tốt: Bắc, Đông, Nam và Đông nam; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Đông Bắc (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Nam, Bắc. Giường ngủ: đầu Bắc, chân Nam. Hợp với các tuổi mạng Hỏa, Thổ và Kim; màu đỏ, hồng, vàng, nâu. Kị tuổi Ngọ mạng Mộc và các màu Xanh. Nên nhớ trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Ḥang chiếu vào hướng Tây Nam (Ngũ Qủy) và Niên Vận Nhâm Th́n 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào hướng Tây Bắc (họa hại). Nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của Vận 8.

Nữ Mạng: Hạn Thái Bạch thuộc Kim hợp mệnh Thổ nên lưu ư việc làm (dễ có trở ngại, rắc rối), tiền bạc (hao tán), sức khỏe di chuyển dễ có vấn đề. Nên cữ mặc toàn màu trắng và lưu ư mọi chuyện trong tháng 5. Triệt nằm ngay Tiểu Vận và lưu Thái Tuế ngộ Tuần tuy gây trở ngại cho mưu sự và công việc nhưng nhờ đó hóa giải được rủi ro, tật bệnh. Tuy c̣n hạn Tam Tai, nhưng Tứ Linh+ Lộc Mă, Khôi Việt vẫn đem lại kết qủa tốt trong họat động (Tài Lộc vượng vào đầu Thu) - trừ tháng kị. Mă ngộ Tang Cô Qủa cũng nên lưu ư đến di chuyển và T́nh Cảm (Đào Hỉ +Ḱnh) trong các tháng (1, 2, 5, 6, 8); nhất là những ai sinh trong các tháng (8, 10), giờ sinh (Tỵ, Mùi) v́ Thiên H́nh, Không Kiếp cùng nằm trong Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !. Nên ḥa nhă trong giao tiếp, tránh tranh luận, nhất là trong gia đạọ cần nhẫn nhịn và không phản ứng mỗi khi có bất đồng. Làm nhiều việc Thiện cũng là 1 cách giải hạn Thái Bạch của Cổ Nhân..
Phong Thủy: Quẻ Khôn có 4 hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Đông Bắc, Tây. Giường ngủ: đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với các tuổi mạng Hỏa, Thổ, Kim; màu hồng, đỏ, vàng nâu. Kỵ tuổi Ngọ mạng Mộc và các màu xanh. Để giảm bớt sức tác hại do Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro và tật bệnh) nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8 (2004-2023).

Nhâm Tư

41 TUỔI

(sinh từ 15/2/1972 đến 2/2/1973) Tang Đố Mộc (gổ cây dâu tằm).


Nam Mạng: Hạn Thái Dương thuộc Hỏa sinh xuất cho mạng Mộc – công danh thăng tiến nhưng bỏ nhiều công sức; tiền bạc dễ kiếm nhưng nhiều chi tiêu; gia đạo b́nh an. Tuy nhiên bất lợi cho những ai đă có vấn đề về Tim Mạch, Mắt: dễ đau đầu, mất ngủ, tâm trí bất an.
Tuần + Triệt nằm ngay Tiểu Vận: dễ có trở ngại bất ngờ trong công việc đang hanh thông (Tứ Linh+ Hỉ Thần, Quan Phúc) – nhưng cũng nhờ Tuần Triệt giảm nhẹ rủi ro, tật bệnh, nếu gặp. Thuận lợi cho những ai đang bế tắc, trở ngại - dễ có may mắn để thay đổi hướng Hoạt Động (Tài Lộc vượng vào đầu Đông). Tuy nhiên vẫn c̣n hạn Tam Tai thêm Mă ngộ Tang, Cô Quả: cẩn thận di chuyển trong các tháng (1, 9, 11); kể cả mặt T́nh Cảm (Hồng+Tuần, Triệt, Đào Hỉ + Phục Binh: tháng 2, 8). Không nên say mê trong công việc- điều độ giờ giấc - mỗi khi tâm trí bất an nên du ngoạn ít ngày. Đặc biệt đối với Qúy Ông sinh tháng (6, 8) ,giờ sinh (Măo, Dậu, Tỵ, Mùi) th́ nên cảnh giác trong các tháng kị, v́ Thiên H́nh, Không Kiếp (rủi ro, thương tích, rắc rối giấy tờ, tiểu nhân hăm hại) cùng hội tụ trong Tiểu Vận.
Phong Thủy: Quẻ Khảm có 4 hướng tốt: Đông Nam, Nam, Đông và Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu, xấu nhất là hướng Tây Nam (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Đông Nam, Bắc. Giường ngủ: đầu Nam, chân Bắc. Hợp với các tuổi mạng Thủy, Mộc và Hỏa; màu xám, đen và các màu xanh. Kỵ tuổi Ngọ mạng Kim và màu trắng, ngà. Trong Vận 8 (2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rũi ro, tật bệnh) chiếu vào hướng Tây Nam- muốn hóa giải nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 trong Vận 8.

Nữ Mạng: Hạn Thổ Tú thuộc Thổ - tuy Mộc không sợ Thổ, nhưng Thổ Tú chủ về bất ḥa tâm trí bất an, nhiều kẻ tiểu nhân ganh ghét – Nên ḥa nhă trong giao tiếp, tránh tranh luận trong các tháng (4, 8).
T́ểu Vận tuy có Tứ Linh (Long Phượng Hổ Cái)+ Mă Khốc Khách: mưu sự, việc làm có kết qủa (Tài Lộc vượng vào đầu Đông), nhưng gặp Phá Hư Ḱnh Đà (dễ có trở ngại, không ưng ư trong mưu sự và công việc). Vẫn c̣n hạn Tam Tai lại thêm Mă+Triệt (cẩn thận di chuyển trong các tháng 1, 9, 11)- Tang Cô Qủa, Song Hao (hao tán+ mặt T́nh Cảm (Hồng + Tuần, Triệt, Đào Hỉ + Phục Binh trong các tháng 2, 8), nhất là Qúy Bà sinh tháng (8, 10), giờ sinh (Tỵ, Mùi) lại càng phải cảnh giác hơn, v́ Thiên H́nh, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
Phong Thủy: Qủe Cấn có 4 hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc; 4 hướng c̣n lại xấu , xấu nhất là hướng Đông Nam (tuyệt mệnh). Bàn làm việc ngồi nh́n về Tây Nam, Tây. Giường ngủ: đầu Đông Bắc, chân Tây Nam. Hợp với các tuổi mạng Thủy, Mộc và Hỏa; màu xám, đen và xanh. Kỵ tuổi Ngọ mạng Kim và màu trắng, ngà. Để hóa giải rủi ro và tật bệnh khi Ngũ Hoàng chiếu vào Đông Bắc (hướng tốt của tuổi) trong Vận 8 (2004 -2023) – nên treo 1 Phong Linh trong pḥng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023.

   [Tư]   Sửu   Dần   Mẹo   Th́n   Tỵ   Ngọ   Mùi   Thân   Dậu   Tuất   Hợi  


Về lại mục lục của trang Sưu Tầm
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved