www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Trạng Tŕnh Trường Thiên Sấm

Hoàng Hoa Lệ

     Chép theo cuốn “Sấm Trạng Tŕnh” của Đông Nam Á, xuất bản năm 1964 ở Sàig̣n.
     Dẫn giải,
     Tập trường thiên này luận giải sấm kư rất đầy đủ, trích nghĩa từng câu:
     Mỗi câu có thể luận một chế độ hoặc một người quyền cao chức trọng.
     Trong sấm kư, nhiều câu đă ứng nghiệm đúng với nhiều hoàn cảnh của nước nhà.
     Từ nhà Đinh đến nhà Nguyễn
     Từ Pháp thuộc đến Nhật thuộc
     Cuộc chiến tranh Việt-Pháp
     Chế độ cộng sản ngày nay mới xuất hiện vậy mà trước 500 năm trong sấm của cụ Trạng Tŕnh đă ghi tường tận khiến chúng ta khâm phuc vô cùng.
     Sự thay bậc đổi ngôi của các vua chúa , đến việc người đàn bà làm cho xă hội xáo trộn thời kỳ hiện tại cũng thấy xuất hiện ở trong tập sấm kư.
     Chúng ta người dân Việt cũng như nhân loại trên thế giới hiện tại đang phập pḥng lo sợ về cuộc chiến tranh thứ ba, một thứ chiến tranh khoa học đầy kinh khủng để kết thúc tạo nền độc lập chung liệu có thể bùng nổ hay sẽ ra sao, xin coi ở đây sẽ rơ.
     Để gây đức tin chắc chắn chúng tôi lại biên bài giáng bút của chúa Liễu Hạnh trong đời Đức Vua Thành Thái cầu hỏi và có giảng luận rơ ràng để các bạn có đủ tài liệu khi coi tập sách này.
    
SẤM TRẠNG TR̀NH
     Sấm Kư là một danh từ báo trước một chuyển biến hoặc chỉ về những việc có tính cách quốc gia mai sau.
Nó thay cho một tiếng động (sấm sét) nó báo hiệu trước, để chúng ta có một đức tin vào vận độ thịnh suy bĩ thái mà nép ḿnh ẩn tránh hoặc cố gắng phấn đấu để thành đạt điều sở nguyện.
     Sở luận trên chúng ta tất thấy tầm quan trọng của vấn đề sấm kư v́ nó là cái mốc cho nhân loại, khi cần phải đi trên con Đường Đời khúc khuỷu
     Tin Sấm Kư nếu nội tâm không sáng suốt tất sai lạc rất mơ hồ, tin nhảm.
     Khi đó, nếu chúng ta chịu t́m hiểu về giá trị của những vị đă có tài hiểu biết được Đạo Trời Vận Đất rồi ghi lại các lời mà không phải v́ lợi v́ danh th́ tại sao c̣n có thể là nhảm nhí quàng xiên; cho nên chúng tôi thiển nghĩ rằng: Sấm kư có hữu hiệu nhưng t́m hiểu nó đă khó khăn mà nếu không hành động phù hợp th́ c̣n gây tai hại không nhỏ, sự lầm lẫn phần chính do ḷng tham lam ích kỷ gây ra vậy.
     Sấm kư có nhiều câu nhiều việc, lúc nó chưa xuất hiện tưởng như vô lư vô nghĩa phải chăng đó là cái kho tàng bí mật chứa đựng nhiều hiểm hóc sâu xa?
     Có như vậy sự khám phá của Sấm kư mới gọi là kỳ lạ.
     Nước nhà từ thời có sử sách đến nay mới được có hai vị biết nổi quá khứ vị lai về vận độ của đất nước:
     1_Chúa Liễu Hạnh (Bà chúa đền Ṣng Thanh hóa Chúa Liễu thường hiển đồng lấy thơ và tản tự để trả lời mọi việc khi có người thành tâm cầu khẩn).
     2_Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng tŕnh (tước Tŕnh Quốc Công) cụ đỗ Trạng nguyên thời nhà Mạc kiêm chức Thái Bảo triều hậu Lê.
     Lời sấm của hai vị “Tiên Thánh” phần nhiều nói về vận độ trong nước mà từ đó tới nay ít ai thấy sai lầm cho nên nhân gian truyền tụng hầu như bất diệt nó mặc nhiên không có ai chủ xướng.
     Nói vậy đủ làm nền tảng cho đức tin về sấm kư mà không phải chỉ riêng phần dân tộc Việt Nam là có nhân tài hay là mê tín!.
     Thế giới cũng đều đă có các bực tiên tri từ thời xa xưa như Kim Tự tháp và các lời ghi trong tháp đó ở Ai cập.
     Luận qua sự lợi ích quan trọng của sấm kư chúng tôi thử nêu một vài câu mà hiện tại thường có nghe các bà già ru cháu, trẻ nhỏ ru em:
    
Ai ơi! chớ vội làm giàu!
    
Thằng tây nó tếch thằng tàu nó sang!

     Ngày nay ở bắc phần có các cố vấn của Mao trạch Đông và những con người giàu có , suốt đời ky cóp bót nặn rồi bị đấu tố có phải là điển h́nh cho hai câu đó hay chăng?
     Để tỏ các lời sấm được có đủ cho chúng ta cảm thấy sự linh nghiệm khi xưa ai ai cũng thường đọc 4 câu đồng dao, nói đích danh về nhà Nguyễn sẽ chuyển động v́ chiếc ngai vàng mà trước đây 5, 6 mươi năm trong dân chúng đọc cho nhau nghe như cơm bữa là:
    
Bao giờ Sen mọc biển đông
    
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

     Bèo sen Nhật bản nở đầy đó là báo hiệu vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị đi đầy. Vua Duy tân lại là con vua Thành Thái khiến cho chữ Cha con đúng sát với hoàn cảnh
     Ra đi mà nhà Nguyễn c̣n chưa tuyệt dứt, quyền hành địa vị cao trọng trong dân ta, cho nên Nguyễn đi th́ Nguyễn lại về vua Đồng Khánh được lập lên rồi truyền cho vua Khải Định vua Bảo Đại kế ngôi “Thiên Tử”.
     Người ta lại ngạc nhiên và hoài nghi cho là câu đồng dao có vẻ hoang đường hoặc có một nhà cách mạng nào bí mật đặt ra câu:
    
Bao giờ trúc mọc quanh thành
    
Cha con nhà Nguyễn tan tành như tro

     Câu đồng dao này phải chăng đă chỉ về việc nền Cộng ḥa đầu năm 1955 lật đổ chính phủ Bảo Đại. Sự kỳ lạ hay là ngẫu nhiên trên Ấn Kiếm lấy khóm Trúc làm biểu hiệu trong mọi công văn của thời này (Cộng Ḥa).
    
Trúc đă mọc trên giấy,
    
Ngôi vua họ Nguyễn đă cáo chung

     Nhưng thời vận nước nhà c̣n nghiêng ngửa.
     Những người hằng lưu tâm đến vận mệnh củaTổ quốc tất nhiên phải băn khoăn suy nghĩ để t́m hiểu các điều quan hệ đó.
     Sự t́m hiểu tất nhiên không dễ dàng nhưng chúng ta cố gắng xét các lời trong cuốn sấm Trạng tŕnh th́ tất cũng giúp cho phần nào ích lợi.
     Có một điều mong các bạn thông cảm cho chúng tôi về mọi lẽ nông cạn, thiếu sót hay hoặc v́ mỗi ư tưởng về sự hiểu biết nó không đồng đều tùy do từng cá nhân nhận định.
     Tin tưởng về Sấm Kư hoặc không chấp nhận vấn đề này chỉ có thể ở những bộ óc như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mới lĩnh hội hoặc nhận định nổi sự sai lầm, bộ óc tầm thường của chúng tôi không thể nào dám đem ra mà so sánh. Cho nên điều mà luôn luôn khiến chúng tôi phải tôn trọng là: Thấy sao, chép vậy.
     Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này chúng tôi hy vọng sẽ giúp một phần nào về vấn đề kê cứu về Sấm Kư.
    
TRƯỜNG THIÊN SẤM TRẠNG TR̀NH
     Một nhà lư số đại tài
     Một vị thầy các tay vương bá
     Một Gia cát Lượng của Việt Nam
    
TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM (tục gọi Trạng tŕnh)
     Cụ quê ở làng Cổ Am, nay thuộc tỉnh Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương cụ học rộng tài cao có thiên năng về khoa Huyền Bí cụ may mắn gặp được thầy Tàu truyền dạy thêm mọi phương sách của phép màu nhiệm là pho Thái Ất Thần Kinh. Thầy của cụ đă phải hạ câu: An Nam Lư Số, hữu Tŕnh truyền, “người Việt Nam có tài về số lư chỉ có ông Tŕnh mà thôi”. Đời cụ thường làm thầy các tay vương bá, nhưng lời Sấm của cụ để lại cho hậu thế thảy đều đúng như hoàn cảnh ít khi sai lầm.
     Nhưng Sấm Kư là một việc bí hiểm nên người đời sau ít có ai đoán đúng, hoặc giả có một vài người hiểu rơ th́ cũng chỉ trong một phạm vi chật hẹp v́ nó không có phương tiện phổ biến như báo chí của thời nay.
     V́ vậy chúng tôi luận trích từ câu trong bài Trường Thiên để được dễ dàng phần nào trong vấn đề t́m hiểu về mọi việc do Sấm Kư ghi. Tuy nhiên, sự sai lầm không thể tránh được v́ lời Sấm bí hiểm tựa như một bài toán mật cho muôn thuở phải t́m hiểu măi măi.
    
TRẠNG TR̀NH TRƯỜNG THIÊN SẤM
     1_Vận lành mừng gặp tiết lành
    
2_Lấy trong dịch biến trở thành nên câu
    
3_Một câu là một nhiệm màu
    
Anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao
    
Tại v́ sao mây che Thái Ất
    
Thuở cung tây xe nhất phù lên
    
Việt nam khởi tổ gây nên
    
Lạc Long ra trí đương quyền một phương
    
Thịnh suy bỉ thái chẳng thường
    
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
    
11_Đến Đinh Hoàng là ngôi cửu ngũ
    
Mở bản đồ rũ áo chắp tay
    
13_Ngự đao phút chốc đổi thay
    
14_Thập bát tứ giấy quyền đà nổi lên
    
15_Đông A âm vị nhi truyền
    
16_Nam phương kỵ mộc bỗng liền lai sinh
     17_Chấn cung
hiện nhật quang minh
     Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
     Đoài cung vẻ rạng trăng thu
    
Ra tay mở lấy đế đô vẹn toàn
    
21_Sang cửu thiên ấm vừng vừng hồng nhật
    
22_Dưới lấn trên ăn vận uống quen
    
23_Sửa sang muôn vật cầm quyền
    
24_Ngồi không ai dễ chẳng nh́n giúp cho
    
25_Ḱa liệt vương khí hư đồ ứng
    
26_Mạc cưỡng hầu ông ổng tranh khôn
    
27_Trời sinh ra những kẻ gian
    
28_Mặc đổi phép mặc ngoan tham tàn
    
29_Áo vàng ấm áp đă hay
    
30_Khi xui đắp núi khi sai xây thành
    
31_Lấi lạc đièn làm công thiên hạ
    
32_Được mấy năm đất lở giếng ṃn
    
33_Con yên anh ách tranh khôn
    
34_Vô gia mở hội mong tôn làm chùa
    
35_Cơ trời xem đă mê đồ
    
36_Đă đổ lại muốn đổ mơ cho người
    
37_Ấy ḷng trời xui ḷng bất nhẫn
    
38_Suốt vạn dân cùng giận nhân thân
    
39_Dưới trên dốc chí lo toan
    
40_Những đứa bán nước bán quan làm giàu
    
41_Trông rủ nhau làm mồi phú quí
    
42_Mấy trung thần có ư an dân
    
43_Đua nhau làm sự bất nhân
    
44_Đă tuần rốn bể lại tuần đầu non
    
45_Dư đồ chi ăe kiến khôn
    
46_Mối giường man mác khiếp ṃn ḷng nhau
    
47_Vội sang giàu giết người lấy của
    
48_Sự có chăng mắc nợ ai đ̣i
    
49_Việc làm bất chính tơi bời
    
50_Ḿnh ra bỗng lại thấy thôi bây giờ
    
51_Xem tướng đă già ra trước
    
52_C̣n hung hăng baọ ngược quá xưa
    
53_Cuồng phong cả sớm liền trưa
    
54_Dạ dân cửu khúc con thơ thi đề
     Dẫn Giải:
     Câu1 và 2 _câu này ư cụ nói lúc nhàn tản tĩnh mịch cụ lấy phén bói dịch ra t́m hiểu vận mạng của nước nhà mai sau
     Câu 2-3_ư nói người đời phải suy đoán bằng mọi lẽ cố gắng sáng suốt mới mong thấu hiểu nổi.
     Câu 11_Cụ thử bói về nhà Đinh xem có phải đúng hay không chỉ có t́m về quá khứ để rút mọi minh chứng để quyết định tương lai một cách chắc chắn.
     13_Chỉ về nhà Lê, Lê Đại Hành
     14_Chỉ về họ Lư (lư công Uẩn)
     15_Chữ A bên Đông chỉ về nhà Trần làm vua
     16_Câu này ư nói cây sống lại tức nhà Hậu Lê
     17_Chấn cung chỉ nhà Tây Sơn
     18_Ư nói không lâu dài
     21_ư nói mặt trời đỏ chói chang hoặc chỉ về thời gian Nhật Bản sang chiếm nước ta v́ cờ Nhật có biểu hiệu mặt trời.
     Từ câu 22 đến 54 tả cảnh loạn ly thiên tai địa biến và các tay tàn bạo hại dân hại nước chăng?
    
55_Ấy tần Vương ngủ mê chẳng biết
    
Để vạn dân dê lại giết dê
    
57_Luôn năm chật vật đi về
    
58_Âm binh ở giữa nao hề biết đâu
    
Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng
    
Cùng một ḷng trời chống khác nào
    
Xem người dường vững chiêm bao
    
Nào đâu c̣n muốn ước ao thái b́nh
    
Một gốc thanh làm tâm chúng quỉ
    
Đua một ḷng ích kỷ hại nhân
    
65_Bốn phương rồ rộ hồng trần
    
66_Làng khua mơ cá làng phân điểm tuần
    
Tiếc là những xuất làm sao
    
Giục khua loài thỏ cáo tranh nhau
    
Nhân đành trốn hết đâu đâu
    
Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
    
71_Hùm già lạc dấu khôn về
    
72_Mèo non chi chí t́m về cố hương
    
Chơn dê mong khỏi tiêu tường
    
Nghi nhau ai dễ sửa sang một ḿnh
    
Nội thành hoảng hốt hư kinh
    
Đầu khỉ tin xứ chẻo thành lại sang
    
Bỏ mồ hôi, Bắc giang tại Mă
    
Giữa hai xuân, bống phá tổ long
    
Quốc trung kinh dụng cao không
    
Giữa năm vả lại khiêm hung mùa màng
    
Gà đâu sớm gáy bên đường
    
Chẳng yên th́ cũng bất tường chẳng không
    
Thủy binh cờ phấp vân hồng
    
Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
    
85_Đứng hiên ngang đố ai biết trước
    
86_Ấy Bắc binh sang việc ǵ chăng
    
87_Ai c̣n khoe trí khoe năng
    
88_Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
    
89_Chưa từng thấy đời nào sự lạ
    
90_Bỗng nhiên người giá họa cho dân
    
91_Muốn b́nh sao chẳng lấy nhân
    
92_Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
    
93_Đă lên sĩ Hoàn Linh đời Hán
    
94_Đúc tiền ra bản tước cho dân
    
95_Sun soe những đắp cạy quân
    
Chẳng ngờ thiện ác xoay vần đă công
    
Máy hóa công nắm tay để ngó
    
Ḷng báo thù ai thuở đă nguôi.
     Dẫn giải:
     Câu 55 _Hoặc có thể chỉ về bà Nhu ông Diệm đă giết mất nhiều nhà quốc gia chân chính?
     Câu 57_Tả sự khốn cùng của nhân dân
     Câu 58_Câu này khó hiểu, hoặc chỉ về V.M chuyên đánh đêm xuất hiện như ma quái.

     Câu 65_Ư nói khói bụi mịt mù , tượng trưng cho sự xáo trộn trong xă hội.
     Câu 71_Có người giảng chữ Hùm già là chữ về ông Hồ Chí Minh, sự ngẫu nhiên của ngày nay thiên hạ gắn cho ông là cáo già, ám chỉ sự giảo quyệt của ông ta.
     Câu_72_Có người giảng: Chỉ về việc ông Bảo Đại thoái vị lại về làm Quốc trưởng ở khoảng năm 1948-1954. V́ họ căn cứ ở chữ Gia Miêu là quê hương phát tích ra nhà Nguyễn mà chữ Miêu là mèo.
     Câu 85 và 86_Chỉ việc quân Trung Hoa sang nước ta
     Câu 87-88_Phải chăng ám chỉ giai đoạn Việt Minh tiêu diệt các phần tử quốc gia và bắt các người buôn bán gán tội tiếp tế cho địch
     Câu 89-90_Giai đoạn loạn ly sinh nhiều chuyện quái đản như V.M đem ḿn đến chôn để tây vào đốt nhà giết người chẳng khác gieo tai vạ cho nhân dân.
     Câu 91-92_Ư cụ muốn nói phải lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa ḷng dân
     Câu 93_Ư nói nước ta sẽ loạn ly tam phân ngũ liệt tựa đời Linh, Hoàn đế ở thời Tam Quốc bên Tàu.
     Câu 94-95_Ư nói sự đúc tiền ra và cậy vào quân đội để uy hiếp người ta.
     100_Thung thăng tưởng thấy đạo trời
    
Phù Lê diệt Mạc nghĩ dời quân ra
    
Cát lần bốn bể can qua
    
103_Nhuyên th́ chẳng được sẽ ra lại về
    
104_Quân hùng tướng mạnh đầy khe
    
105_Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
    
106_Bây giờ càng khôn ai ơi
    
107_Quỷ ma chật vật biết trời là đâu
    
108_Thương những kẻ ăn rau ăn rưởi
    
109_Gặp bước cùng con cái ở đâu
    
110_Báo thù ấy chẳng sai đâu
    
111_T́m non cỏ rẫy chừng sau mới toàn
    
112_Xin những kẻ hỏa ḷng sự chúa
    
113_Thấy đâu hơn th́ phụ thừa ân
    
114_Cho nên phải báo trầm luân
    
Ăn khôn mới được bảo thân đời này
    
Nói cho hay khảm cung rồng giậy
    
Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
    
Chữ rằng lục bát nguyện gian
    
Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
    
121_Hễ nhân kiến đă dời đất cũ
     
122_Th́ phụ nguyên mới trổ binh ra
    
123_Bốn phương chẳng động can qua
    
124_Quần hùng khắp xứ điều ḥa làm tôi
    
Bấy giờ rộng mở quy khôi
    
Thần châu cả thu mọi nơi vẹn toàn
    
Lạ nói sự Hoàng đă định Tây Phong
    
Làu làu thế giới sáng trong
    
130_Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương
    
Rơ sinh tài lạ khác thường
    
132_Thuấn Nghiêu là trí, cao quang cập tài
    
Xem trời ư có ḷng khai thánh
    
Dốc sinh hiền điều định hôm mai
    
Chơn đầu thấy những vĩ sao cả
    
Dùng ở tay phụ tá vương gia
    
Bắc phương chính khí sinh ra
    
Có ông Bác sĩ điều ḥa hôm mai
    
Song thiên nhật nguyệt sáng soi
    
Thánh nhân chẳng biết th́ coi cho tường
    
Đời nay Thánh kế vị Vương
    
Đủ no đạo đức Văn chương trong ḿnh
    
Uy nghi trang mạo khác h́nh
    
Thác cư một góc kim tinh phương Đoài.
    
Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
    
Chờ cơ sẽ mới ra tài giúp dân
    
Binh thư mấy quyển kinh luân
    
Thiên văn địa lư nhân luân cũng mầu
    
Người biết đâu anh hùng hẳn biết
    
Xem sắc mây đă biết thành long
    
Thánh nhân cư cổ thủy cung
    
Quần thần đă định xin ḷng chớ tham
    
Lại dần dần tự am chí cả
    
154_Chớ vội vàng tất tả chạy rông
    
155_Học cho biết lư cát hung
    
Biết hương hội cổ chớ dùng làm chi
    
Hễ trời sinh xuống phải th́
    
Bất kỳ nhi nhộ mạng v́ tường trong
    
Ḱa những kẻ vội ḷng phú quư
    
160_Xem trong ḿnh một lư điều không
     Dẫn giải:
     Câu 100:_Ư nói sự lợi dụng tiếm quyền như Chúa Trịnh giả danh pḥ Lê
     Câu 103_Chỉ về việc nhiều người tài giỏi
     Câu 104_Ư nói cũng có nhiều kẻ khoe khoang
     Câu 105-113_Tả cảnh lầm than, cơ cực của dân chúng trong thời ly loạn đă sản sinh ra bao kẻ bạo tàn thay đen đổi trắng phản bội giống ṇi tựa như một xă hội toàn giống ma giống quỷ sứ
     Câu 114_Có ư khuyên người nên ăn ở cho có ư tứ giữ ǵn đạo lư để cho thân vẹn toàn
     Câu 121_Có ư nói người ta phải bỏ chỗ cũ đi nơi khác
     Câu 122_Chỉ về quân đội của một vị chân tài lộ diện.
     Câu 123_Chủ trương không phaỉ đánh nhau bằng súng đạn.
     Câu 124_Thu phục được các bậc anh hùng
     Câu 130_Tả tướng mạo vị Chúa tể đó có nét oai hùng kỳ lạ khác thường
     Câu 132_Sự sửa sang nền cai trị mà dân được hưởng cuộc sống thái b́nh yên ổn tựa như vua Nghiêu Thuấn thuở xưa
     Câu 154-155_Khuyên răn chớ có tham danh tham lợi mà không có tài năng chi e khó thoát tai nạn.
     Câu 159-160_Có kẻ xui dục hai bên đánh nhau để nó ở giữa thủ lợi, tựa cảnh con Trai con C̣ găng nhau rồi bị Ngư ông bắt được cả đôi. Hoặc có thể chỉ về việc quân Cách Mạng (Phục quốc) cụ Trần Trung Lập (1940) tin theo quân Nhật về đánh Lạng Sơn. Sau Nhật Bản kư cùng Pháp lại đánh tan quân của cụ Trần Trung Lập bị tan cụ bị chết.
    
161_Ví dù có gặp ngư ông
    
162_Lưới chài đâu sẵn nên công mà ḥng
    
163_Xin khuyên đấng thời trung quân tử
    
164_Ḷng trung nghi ai nhớ chi tinh
    
165_Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh
    
166_Thái Nhâm Thái Ất trong ḷng cho hay
    
167_Văn thi luyện nghiên bài quyết thắng
    
168_Khen tử pḥng cũng đấng Khổng Minh
    
169_Vơ thông yên thủy thần kinh
    
170_Được vào trận chiến mới rành biến cơ
    
171_Chớ vật vờ quen loài ong kiến
    
172_Biết ra tay miệng biến nói không
    
173_Ngỡ hay gặp hội mây rồng
    
174_Công danh choi chói chép trong vân đài
    
175_Bây giờ phí sức chí trai
    
176_Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc ḿnh
    
177_Nặng ḷng thức cổ vi kinh
    
178_Cao tay mới biết gẫm tinh năm nào
    
179_Trên trời có mấy v́ sao
    
Dư lộ hiện tượng anh ḥa đôi nơi
    
Nước nam thường có thánh tài
    
Ai không xem mấy hôm mai mới tường
    
Sơ mấy lời để tặng kim quy
    
Cho hậu lai có chi sẽ rơ
    
Trước là biết nẻo tôn pḥ
    
Sau là cao trí biết lo mặc ḷng
    
187_Xem cung đoài đến thời bất tạo
    
188_Thầy Vĩ tinh liệu đảo cho mau
    
189_Nguôi ḷng tham tước tham giàu
    
190_T́m nơi thâm hiểm mới hầu bảo thân
    
191_Trẻ con mang lệnh tướng quân
    
192_Ngỡ oai đă dậy, ngỡ nhân đă nhường
    
193_Ai lấy gương vua U thuở trước
     
194_Loạn v́ ru tham ngược bất nhân
    
195_Bốn phương ong khởi lần lần
    
196_Muôn sinh bá hộc cầm quân giấy loàn
    
Man mác một đỉnh Hoàng sơn
    
Thừa cơ liền mới khởi cơn phục thù
    
Ấy là những binh thư thái thái
    
Ḷng người xui ai nấy biết ru
     Dẫn giải
     Câu 161-179:_Ư khuyên phải tự tin ở ḿnh mà phải học cho đầy đủ mọi phương diện, có tài thao lược như Gia Cát, Trương Lương mới hy vọng thành công
     Câu 187_Ư nói xem xét ở phương Đoài tức tây nam phương mà thấy thời cơ chưa thuận tiện (Bất tạo) th́:
     Tiếp câu 188_Khi thấy sao chổi, hoặc các hiện tượng kỳ lạ (như mây mù, băo tố lạ lùng, là lúc nên tháo bỏ hoặc khước từ địa vị) ngay kẻo nguy nan
     Câu 189_Đừng tiếc tham chức vụ tiền tài nữa.
     Câu 190_Thâm hiểm có chỉ thể luận ở sự giữ ǵn mọi hành động cho kín đáo,liệu xét sự tin tưởng từng người mà ta cộng tác
     Câu 191_Ư nói trong chính quyền có loại con nít cũng đảm nhiệm công vụ (câu này xét có thể ứng cho Chủ Nghĩa Cộng Sản, đă lợi dụng thiếu nhi vào mọi công tác?)
     Câu 192_Chú ư cho biết sự thất bại, nửa chừng (Ngỡ) do sai lầm hoặc tại vận trời?
     Câu 193_Phải chăng ứng vào thời ông Diệm, có bà Nhu thâu tóm quyền hành, tựa như U Vương mà mù quáng nghe nàng Bao tự mà thân tan nghiệp đổ
     Câu 194 -195_(Phải chăng Chủ Nghĩa Nhân Vị giả hiệu) đă khiến cho nhân dân phẫn uất và v́ vậy nên phát sinh ra cảnh đẫm máu ở Huế.
     Câu 196_Biển người biểu t́nh và phải chăng ứng vào việc ông Diệm Nhu, phá đền ngày 20-8 năm Quư Măo.
    
201_Phá đền đầu khí cuối thu
    
Tài binh mới động thập tḥ liền sang
    
Lọ chẳng thương trăm năm khôn xiết
    
Vả lại thêm hung kiết mất mùa
    
Lưu tinh hiệu trước đôi thu
    
206_Bấy giờ thiên hạ mây mù dư năm
    
207_Coi thấy những sương sâm tuyết lạnh
    
Loại bất b́nh tranh mạnh hung hăng
    
Thành câu cá lượn tưng bừng
    
Kẻ ngăn đông hải người rừng Bắc Lâm
    
211_Chiến trường chốn chốn cát lầm
    
Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
    
Sang thu chính nguyệt hồng tư giá
    
Lợi, đàn dễ tranh tá đôi nơi
    
Đua nhau đầu tháng quần lê
    
Bấy giờ thiên hạ khốn bề tựa nương
    
Kẻ th́ phải thuở hùng hoan
    
Kẻ th́ binh hỏa chiến trường chết oan
    
Kẻ th́ mắc thuở hung tan
    
Kẻ th́ bận của bôn toàn khốn ḿnh
    
Muông vương dụng tổ can tranh
    
Diêu tŕ làm chước xuất binh thủ thành
    
Bời bời đua mạnh tranh hành
    
Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày.
    
Bể thành cá phải ẩn cây
    
Đất bằng nổi sóng cát bay bụi mù
    
Nào ai đă dễ nh́n ư
    
Thủy chiến, bộ chiến mặc dù đôi phen
    
Cây bay là lửa đốt ngàn
    
Một làng c̣n mấy chim đàn bay ra
    
Bốn phương cùng có can qua
    
Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
    
Đoài phương thực có chân nhân
    
Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
    
T́m cho được chốn được nơi
    
237_Thái Nguyên một dải là nơi trú đ́nh,
    
Bốn bề núi đá rêu xanh
    
Một đường tiểu mạch nương ḿnh đây an.
    
240_Hễ đông nam nhiễu phen tan tác
    
241_Lánh cho xa kẻo mắc đao binh
    
242_Bắc Kinh mới thực Đế kinh
    
243_Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào
    
Chim Hồng vỗ cánh bay cao
    
T́m cho được chốn mới vào thần kinh
    
Ai dễ cứu con thơ sa giếng
    
Đua nhau ḷng tranh chiến giục nhau
    
Vạn dân chịu thuở âu sầu
    
Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho
    
Cấy cầy thu măi thời mưa
    
Bây giờ phá ruộng lo chờ mượn ai
    
Nhân ra cận duyệt viễn lai
    
Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
    
Xem tướng trời biết đường đời trị
    
Ngẫm về sau họ Lư xưa nên
    
Giống nhà dễ thấy dấu truyền
    
Gẫm xem bốn báu c̣n in đời đời
    
Thần quy cơ nỗ ở trời
    
Để làm thần khí thuở nơi chí trường
    
Lại nói sự Hoàng Giang sinh Thánh
    
Sông Bảo giang thiên định ai hay
    
Lục thất cho biết ngày đây
    
Phụ nguyên ấy thực, ở đầy tào khê
     Dẫn giải:
     Câu 201_Chỉ về các nước phái sang về vụ Phật giáo bị đàn áp ngày 20-8-63
     Câu 206-207_Mọi hiện tượng như phật hiện mặt trời quay lộn mà hỏng các luồng điện ở giai đoạn ngày 9-10 năm 63 (tin báo Anh cho biết v́ mặt trời bị nhám nên các luồng điện bị ngưng và mất hữu hiệu)
     Câu 211_Phải chăng là ứng vào cuộc nội chiến?
     Câu 237_Ư nói đất Thái Nguyên sẽ là nơi tạm trú của một chính phủ nào đó” VC có tuyên bố lấy Thái Nguyên làm thủ đô Lâm thời”
     Câu 240_Chỉ về phương đông nam sẽ loạn ly nhiều phen
     Câu 241_Khuyên nên ẩn tránh những chỗ có thể gần mặt trận.
     Câu 242_Có lẽ sẽ có một chính thể ở bắc phương
     Câu 243_Có lẽ chủ ư luận về một người nào đó tài giỏi giúp dân giúp nước, nhưng không dự chính quyền.
Hoặc chỉ ứng về Chủ Nghĩa Cộng sản có những con người quan trọng đứng ngoài chính phủ mà giật dây?
     264_Có thầy nhân thập đi về
    
265_Tả phù hữu tŕ cây cỏ làm binh
    
Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp
    
Giúp vạn dân cho đẹp ḷng trời
    
Ra tay điều định hôm mai
    
Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
    
Lọ là phải nhọc kéo quân
    
Thấy nhân ai chẳng mến nhân t́m về
    
Năm giáp tư vẻ khuê đă rạng
    
Lộ ngũ tinh tŕnh tượng thái hanh
    
Ơn trên vũ khí vận hành
    
Kẻ thờ kư tủy, kẻ canh xuân đài
    
Bản đồ chẳng sót cho ai
    
Ngh́n năm lại thấy mọi nơi vẹn toàn
    
Vững nền vượng cha truyền con nối
    
Giới muôn đời một mối xa thư
    
Bốn bên tâm lặng bằng tờ
    
Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
    
Âu vàng khoe đặc vững chân
    
Càng bền thề nước vạn xuân lâu dài
    
Vừa năm Nhâm Tư đầu xuân
    
Thanh nhàn ngồi tựa, tưởng câu nghĩ đời
    
Quyển vàng mở thấy sấm trời
    
Từ Đinh đổi dời chí lúc thất gian
    
Một đời có một tôi ngoan
    
Giúp trong việc gặp dân an thái b́nh
    
Luận chung một tập kim thời
    
Tướng quyền sĩ tử nam nhi học đ̣i
    
Trượng phu có chí thời coi
    
Những câu nhiệm nhạt đáng đôi ngàn vàng
    
Tài này nên đứng vẻ vang
    
Biết chưng đổi trí, biết đường đổi suy
    
Kể từ nhân đoạn mà đi
    
Sổ chưa gặp th́ biết họa chép ra
    
Tiếc thay hiền sĩ bảo gia
    
Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
    
Thư chờ tay giúp ra dùng
    
Tài này so cùng tài trước xem sao?
    
Trên trời kể chính từng cao
    
Tai nghe bằng một tỷ hào biết ngay
    
Hiềm v́ sanh phải thời nay
    
Rắp phù mở nước tiếc thay chưng đời
    
Hợp đă thấy thánh ngh́n tai
    
Giáng sinh rủi kiếp quỷ ma nhà trời
    
Nói ra th́ lậu sự đời
    
Trai tài phải lụy, tài trai khốn luồn
    
Nói ra ám chúa bội quân
    
Đương thời đổi trí xoay vần sáng đâu?
    
Chờ cho nhân đoạn hết sau
    
Đến chừng thời ấy thấy dân nhiều nàn
    
Trời xui những kẻ ác gian
    
Kiếp đời đaọ thiết lăng loàn có hai
    
Vua nào tôi nấy đă bày
    
Trên đầu bất chánh dưới nay dấy loàn
    
Đua nhau bội bạn nghịch vi
    
Ích ǵ phi kỷ dân th́ khốn thay
    
Biết tài gẫm được th́ hay
    
Đă sao như vậy ra tay sẽ dùng
    
Tài trai có chí anh hùng
    
Muốn làm tướng súy lập công chưng đời
    
Khá xem nhiệm nhạt sổ trời
    
Cơ mưu nhiệm nhạt mấy trai anh hùng
    
Đi t́m cho đến đế cung
    
Rắp phù xuất lực để cùng được toan
    
Bảo nhau cương kỷ cho tường
    
Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
    
Chờ cho động đất chuyển trời
    
Bấy giờ thánh sẽ lên trai anh hùng
    
C̣n bên thi nấu chửa xong
    
Nhân lực cướp lấy thiên công những là
    
Đời ấy những quỷ cùng ma
    
Chẳng c̣n có thấy người ta đâu mà!
    
Trời cao đất rộng bao xa
    
Làm sao cho biết cửa nhà Đế Vương
    
Dù trai ai chửa biết tường
    
Nhất thổ thời sĩ khảm phương thuở này
    
Y ra lục thất gian nay
    
Thời vận đă định tuần này hùng vương
    
Trí xem nhiệm nhạt cho tường
    
Bảo giang thánh xuất trung ương thuở này
    
Vua ngự thạch bàn xa thay
    
Đầu ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
    
Gà kêu vượn hót vang lừng
    
Đường đi thỏ thẻ dặm chưng khôn ḍ
    
Nhân dân vắng mặt bằng tờ
    
Sơn lâm c̣n ở đỗ nhờ khốn thay
    
Vua c̣n cuốc nguyệt cày mây
    
Phong diêu vũ thuận thử giày an thân
    
Phong đăng hỏa cốc chứa chan
    
Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
    
Chính cung phương khảm vần xoay
    
Thực thày thiên tử là tay trị đời
    
Anh hùng trí lượng th́ coi
    
Công danh chẳng ngại t́m đời ra đi
    
T́m lên đến Thạch Bàn Khê
    
Có đất sinh ở bên kia cuối làng
    
Nh́n đi nhín lại cho tường
    
Chưa có sinh thánh sinh vương đâu là
    
Chẳng t́m th́ đến Bành Gia
    
Thánh chúa sinh thánh bảo ca địa h́nh
    
Nh́n xem phong cảnh cũng xinh
    
Tả long triều lại có thành đời vây
    
Hữu bộ uốn khúc giang mây
    
Minh Vương Thạp Điện trước bày mắt ta
    
Ở xa thấy một con voi
    
Cúi đầu quen bục trông hồ sau
    
Ây là Thiên tử về chầu
    
Tưởng chừng để thánh, tổ lâu trị đời
    
Song thiên nguyệt rạng sáng soi
    
Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
    
Đến đời thịnh vượng c̣n lâu
    
Danh đến tam hợp chia nhau sẽ làm
    
Khuyên cho Đông, Bắc, Tây, Nam
    
Muốn làm tướng súy th́ xem trong này
     Dẫn giải:
     Câu 264_Theo luận ư của chúng tôi th́ chủ luận về đạo Phật sẽ hưng thịnh. Nếu căn cứ vào biểu hiệu chữ Thập ngoặc (chữ Vạn) đem cắt rời ra th́ thành chữ Nhân và chữ Thập
     Câu 265_Ư nói số người hưởng ứng theo đông đảo như cây rừng, cỏ nội
    
388_Thiên sinh thiên tử ư hoa thôn,
    
Một nhà họ nguyễn phúc sinh tồn
    
Tiên sinh cha mẹ đà cách trở
    
Hậu sinh Thiên Tử Bảo Giang môn
    
392_Ḱa cơn gió thổi lá rung cây
    
393_Rừng Bắc sang Nam, Đông với Tây
    
Tan tác Kiến Kiều An đất nước
    
Xác xơ cổ thụ sạch am mây
    
Sơn lâm nổi sóng mù Thoa cát
    
Hưng địa tràn dâng hoa nước đầy
    
Một giở một yên, ai cúng bái
    
399_Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
    
Con mừng búng đít con quay (vụ)
    
Vu vu chong chóng gió bay nên đài.
     Dẫn giải
     Câu 388-391_Luận giả có ư nói về một ḍng họ (Nguyễn) nào, có đức độ, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại, phải phiêu lưu (cách trở) mà cha đẻ ở một nơi, con đẻ ở một nơi
     Câu 392_Phải chăng chỉ nói về tỉnh Kiến An năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Đảng, giờ khởi nghĩa, mà làng Cổ Am bị ném bom tàn phá
     Câu 393_Chỉ về vụ Lâm Thao hưng hảo do Nguyễn Khắc Nhu khuấy động (1930)
     Câu 395_Phải chăng nói về 13 chiếc đầu rơi ở Yên Bái Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…mà không ai là thân nhân khâm liệm lúc đó?
     Câu 399_Phải chăng nói về ông Hoàng Gia Mô, tri huyện Vĩnh Bảo năm 1930, hai cha con đều bị chiến sĩ Trần Quang Diệu giết?
     402_Nhà cha cửa đóng then gài
     403_Ầm ầm sấm động hỏi người đồng lân
     404_Tiếc tám lạng thương nửa cân
     Biết rằng ai có đủ phần như ai
     Vắt tay năm nghĩ dông dài
     407_Thương người có một lo hai phận ḿnh
     406_Canh niên tàn phá. Tuất Hợi phục sinh
     Nhị ngũ dư b́nh
     409_Long vĩ xà đầu khổ chiến tranh
     Can qua xứ xứ khởi đao binh
     Mă đề dương cước anh hùng tận
     412_Thân Dậu niên gần kiến thái b́nh
     Non đoài vắng vẻ bấy lâu nay
     Có một đàn xà đánh lộn nhau
     Vượn nọ leo cây chờ sĩ bóng
     Lợn kia làm quái phải sai đầu
     Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
     Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
     Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
     T́m về quê cũ bắt ngựa tàu
     Cửu cửu càn khôn rỉ định
     Thanh minh thời tiết hoa tàn
     423_Trực đáo dương mă vĩ
     424_Hồ binh bát vạn nhập Tràng An
     Bảo giang thiên tử xuất
     Dẫn giải
     Câu 402-403:_ư nói dân các làng đó trốn tránh nên nhà cửa đều đóng kín mà vắng vẻ, v́ đều ẩn tránh sang làng bên cạnh
     Câu 404:_Phải chăng ư nói Hoàng Gia Mô chết đi th́ ông Cung Đ́nh Vận được thực dân đổi về Vĩnh Bảo. Ông Vận tàn ác chẳng kém ǵ ông Mô mà có phần hơn.
     Câu 407-408_Tả cảnh nhân dân cơ cực không c̣n biết than thở trông mong vào đâu được cả
     Câu 409-412_Có lẽ luận về cuộc chiến tranh thứ hai từ 1940 là năm Canh Th́n 1941 là năm Tân Tị, năm 1942 là năm Nhâm Ngọ chiến tranh khốc liệt đến năm 1945 là năm Ất Dậu thiên hạ tạm thái b́nh.
     Câu 423-424:_Chỉ về Hiệp Định Giơ Neo quân Pháp ở Hà Nội 99 ngày (cửu cửu) họ đi tảo mộ trước khi rút lui và năm giáp ngọ 1954 th́ quân ông Hồ (Hồ binh) vào trấn đóng thủ đô.
     426_Bất chiến tự nhiên thành
     427_Lê dân đao bảo noăn
     428_Tứ hải lạc âu ca
     Dục thức thánh nhân hương
     430_Qua kiều cư bắc phương
     Danh v́ Nguyễn gia tự
     Kim tích sinh ngưu lang
     Thượng đại nhân bất nhân
     Thái Ất dĩ vong ân
     Bạch hổ kim đai ấn
     Thái thập cổ lai xuân
     437_Bắc hữu kim thành tráng
     438_Nam tắc ngọc bích thành
     439_Hoa thôn dă khuyển phệ
     440_Mục giả dục nhân canh
     441_Phú quư hồng trần mộng
     442_Bần cùng bạch phát sinh
     443_Anh hùng vương kiếm kích
     444_Nam cố đô thái b́nh
     Dẫn giải
     Câu 426_Ư nói không phải dùng đến vơ lực mà thành công
     Câu 427_Nhân dân nơm nớp như trứng để đầu đẳng
     Câu 428 -430_Chỉ về một người anh hùng nào đó có thể lập được ḥa b́nh, nhưng thân thế gặp nhiều éo le, vợ chồng cách trở tựa như Chức Nữ Ngưu Lang
     Câu 437_Tượng trưng cuộc chia đôi lănh thổ. Phía bắc có thành đồng vách sắt hay chủ nghĩa thép của Cộng sản?
     Câu 438_Miền nam có thành quư như Ngọc Bích mà chưa dễ mấy ai thôn tính nổi Ngọc bích c̣n tượng trưng cho sự quư giá vô cùng tốt đẹp.
     Câu 439_Hoặc ư nói nơi thôn quê không c̣n chó cắn v́ bị lệnh giết hết “chó” rồi?
     Câu 440_Ruộng nương phải bắt ép người ta cày hoặc chỉ về sự quân điền có làm khó đủ ăn nên ai cũng chán nản
     Câu 441_Ư nói giàu sang như mây nổi tàn mau
     Câu 442_Ư nói những người có nhân đức dù nghèo rồi cũng tạo nên cơ nghiệp
     Câu 443 – 444_Phải chăng tượng trưng sự báo hiệu cảnh thái b́nh của miền nam?
     445_Nam việt hữu ngưu tinh
    
446_Quá thất thân thủy sinh
    
447_Đại giới sĩ vi bạch
    
448_Thủy trầm nhi bất kinh
    
449_Kỵ mă sự đương tẩu
    
Phụ kế thánh đại minh
    
451_Chư thử giai phong khởi
    
452_Th́n măo xuất thái b́nh
    
453_Nhân nhân ṭng bắc khởi
    
454_Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
    
455_Bảo sơn thiên tử xuất
    
456_Bất chiến tự nhiên thành
    
Thủy cung tàng bảo cất
    
Hứa cấp thánh nhân hương
    
Mộc hạ chậm chậm khẩu
    
Danh thế xuất năng lương.
     Dẫn giải
     Câu 445_Ư trong sấm nói miền nam nước Việt sẽ có một đại anh hùng xuất chúng tỏ rơ sáng lạng tựa như sao Ngưu sao Đẩu.
     Câu 446_Nói sự phát xuất của bậc anh tài vào một thời gian nào
     Câu 447_Nơi sinh vị anh hùng đó hoặc có chữ sĩ hay chữ bạch, trước kia đă có người ước đoán. Câu này sẽ chỉ về Chùa Bạch Sĩ (Bạch Sĩ Tự)
     Từ câu 448-449_Đại ư chỉ về tài năng hoặc danh tính sự nghiệp của vị anh tài đó?

     Câu 451_Chữ Thử có lẽ báo hiệu vào năm hợi năm tư có sự nổi dậy của nhân dân ở khắp nơi! ( sấm kư thường lấy các con vật để chỉ về niên (năm) hiệu của thời gian.
     Câu 452_Luận sự bật khởi kéo dài đến năm Măo năm Th́n th́ cảnh thái b́nh mới ló dạng?
     Câu 453_Toàn thể nhân dân kéo theo ra miền Bắc chăng?
     Câu 454_Tả sự nhiễu nhương tranh chiến lan cả miền Đông.
     Câu 455_Nơi Bảo Sơn có tay tài tử xuất đầu ( đáng lẽ chữ Thiên Tử phải giảng là vua nhưng e đa số lầm chúng tôi lạc hậu nên dịch theo trào lưu. Nhưng thiển ư của chúng tôi th́ danh từ chỉ là cái bề ngoài để người đời tạm hài ḷng, chớ vua chúa xưa cũng có ông thiện ông ác. Nhân từ như Lư Nhân Tông một bữa đi chơi nhà vua thấy một ông già rét mướt bèn cởi chiếc áo ngự hàn đắp lên cho người đó, cử chỉ của nhà vua Nhân Tông đâu phải là lạc hậu. Tóm lại ngỳa nay đă dễ mấy ai có ḷng nhân hậu khi mà họ có địa vị to tát như vua chúa thuở xưa?
     Câu 456_Dự đoán không khó khăn vất vả về sự đánh nhau mà được thành công?
    
461_Danh vi Nguyễn Gia Tự
    
462_Tinh bản tại ngưu lang
    
Măi dữ lê viên đương
    
Khởi nguyệt bố đại giang
    
Hoặc kiều tam lộng ngàn
    
Thiên dữ thân thức thủy
    
468_Thủy sinh ngũ sắc quang
    
Kim kê khai lưu diệp
    
470_Hoàng cái xuất quỷ phương
    
Nhân nghĩa thùy vi dịch
    
Đạo đức thùy du dương
    
473_Tổ truyền nhị thập ngũ
    
474_Vân khai ngũ, diên trường
    
475_Vận đáo dương hầu ách
    
476_Chấn đoài cửơng bất trường
    
477_Quân gian dao danh sứ
    
478_Bách tính khổ tai ương
    
479_Can qua tranh đấu khởi
    
480_Phạm địch thán hung hoang
    
Ma vương sát đại quỷ
     Dẫn giải
     Câu 461_Đại ư nói về tài năng danh tính của họ tên đó thuộc về chữ Nguyễn!
     Câu 462_Vẫn tả sự cách trở phiêu bạt như Chức Nữ ngưu Lang.
     Câu 468 -470_Đại ư luận về hoàn cảnh thân thế và công việc của bậc anh hùng đó có nhiều điều thi ân bá đức sáng láng và chu đáo như ánh hạ quang?
     Câu 473 –Ư nói gịng họ đó được truyền đến đời thứ 25 rồi hoặc sẽ có vận độ 25 năm hay 25 đời nữa (sự phỏng đoán về Sấm Kư bí hiểm nên xin lưu ư v́ sự ngộ đoán)
     Câu 474_Tả sự thịnh vượng phỏng độ 5 hay 10 năm rồi tiếp câu 475 khiến chúng tôi luận giải:khoảng năm Mùi hoặc năm Thân gặp một tai nạn (căn cứ câu Dương Hầu ách)
     Câu 476_Chỉ ư nói về phương Đông và phương Tây tuy có hùng cường nhưng không được lâu dài.
     Câu 477_Ư nói nhiều tên gian hùng mượn danh nghĩa mà chiếm đoạt các địa vị và lănh thổ.
     Câu 478_Tả trăm họ bị lầm than về việc thoái ngôi cướp quyền lẫn nhau (v́ liên hệ ở câu trên)
     Câu 479_Ư nói trong nước có nhiều nơi bị chiến tranh tàn phá thiệt hại hết sức dân gian khổ mọi bề
     Câu 480_Chỉ thiên tai địa biến hay là dân bị tàn hại do quân địch gây ra.
    
482_Hoàng thiên chu ma vương
     483_Kiền khôn phụ tại vô lường
     484_Đào viên định phát quần dương tranh hùng
     485_Cơ nhĩ ngũ thư hùng vị quyết
     486_Đảo Hoành sơn tam liệt ngũ phân
     487_Ta hồ vô phụ vô quân
     488_Đào viên tán ngô dân thủ thành

     Dẫn giải
     Câu 482_Ư nói người sau đánh bại người trước rồi kẻ thắng đó lại bị một lực lượng thứ ba hay thứ…tiêu diệt, nghĩa là có sự thanh tóan lẫn nhau, mà phần thắng lợi cuối cùng phải là do người nào đó có nhân đức được hưởng.
     Câu 483_Nghĩa là đạo trời biến hóa màu nhiệm khó có ai minh đoán cho rơ ràng nổi
     Câu 484_Nói về sự đoàn kết của ba khối nhập lại làm một tựa như cuộc kết nghĩa vườn đào thời Tam quốc.Lực lượng đó dự định kết hợp cùng nhau rồi đi xâm lấn mọi khối khác phe ḿnh
     Câu 485_Sự xâm lấn lẫn nhau gây chiến tranh trong 10 năm mà không phân thắng bại”Câu này giống cuộc chiến tranh Việt Pháp từ 1946-1951 th́ ngưng chiến.
     Câu 486_Chỉ về sự ngăn cách hoặc chia rẽ địa giới trong dăy núi Hoành Sơn (Trung phần) Phải chăng con sông Bến Hải là biểu hiện của lời Sấm của cụ Trạng Tŕnh xưa để lại tới nay đă ứng nghiệm
     Câu 487_Ư nói xă hội xáo trộn không có vua không có t́nh nghĩa cha con. Điều thấy cảnh tố cha đấu mẹ của Chủ Nghĩa Cộng sản ngày nay, khiến ai có ḷng tin ở Sấm Kư, đă từng thấy phần nào sự thực tại không c̣n phải nghi ngờ mà cho rằng họ ghét nhau nên đặt điều bôi xấu cho nhau?
     Câu 488_Ư nói khối kết nghĩa của ba nước trên sẽ tàn lụi sự tàn lụi đó nhừơng bước cho dân chúng tự bảo vệ lấy đất đai thành tŕ của ḿnh.
     490_Đoài phương phúc địa giang linh
     491_Cửu trùng thụy ứng long thanh ngũ vân
     492_Phá điền thiên tử giáng trần
     493_Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm
     494_Trần Công năi thị phúc tâm
     495_Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du
     Tướng thần hệ xuất y chu
     497_Thư kỳ phục kiến Đương Ngu thị thành
     498_Hiệu xưng thiên hạ thái b́nh
     499_Đông, tây vô sự nam thành quốc gia

     Dẫn giải:
     Câu 490_Chỉ về phương tây có một hiện tượng kỳ lạ
     Câu 491_Điềm kỳ lạ này báo hiệu nhiều hiện tượng sáng sủa hoặc danh tính của một vị anh hùng chúa tể nào đó
     Câu 492_Chữ Điền nếu phá đi thành chữ Vương, ư nói có một nền Quân chủ lập hiến, hoặc một chánh thể thuần túy quốc gia
     Câu 493_Ư nói văn quan vơ tướng theo giúp vị anh hùng đó rất đông như nước biển cây rừng.
     Câu 494-495_Chỉ về một họ nào hoặc (Trần) có nhân ái kỳ công, nhưng sẽ cáo quan về ở ẩn, sau khi làm xong nhiệm vụ, cái thanh cao ẩn dật tựa như Đào Tiềm đời xưa vậy
     Câu 496_Tướng lănh trung dũng v́ dân v́ nước mà có tài ba như ông Y Doăn, Chu Công thuở xưa (Hai tay tài giỏi về cai trị, âu thời đó coi như cha mẹ)
     Câu 497_Cảnh dân an nước thái, không c̣n ly loạn, mà người dân sống như vua Nghiêu vua Thuấn (Thời Nghiêu, Thuấn cửa không cần đóng của rơi không có người nhặt)
     Câu 498-499_Khi hai khối mâu thuẫn trên thế giới không c̣n nữa, mà các phương đều im tiếng súng th́ nước nhà mới thâu quyền tự chủ, một quốc gia chủ nghĩa (thực tại thế giới đang gay go, xung đột mà chúng ta đang chịu cảnh máu chảy khói bay) th́ đủ khiến ḷng tin về sự luận đoán của Sâm Kư ít sai lầm.
     PHỤ GIẢI CÁC CÂU ĐỒNG DAO CỦA THỜI GIAN HIỆN TẠI
     Khoảng 1947-1948 về đây, nhiều vị đă được nghe các câu:
    
Thầy tăng mở nước trời không bảo
     Thầy Vĩ tinh liệu tháo cho mau
     Nếu c̣n tham chức tham giàu
     Âm binh ở giữa ai hầu có hay
     Câu thứ nhất. Đa số đều có thể đoán v́ tỏ rơ là đạo Phật sẽ có nhiệm vụ khuyến thiện, lan rộng mọi nơi
     Câu thứ nh́. Xưa kia đều cho là sẽ có một hiện tượng kỳ lạ như sao chổi (v́: căn cứ ở chữ vĩ tinh)
     Nhưng khi tên Cao Xuân Vĩ lăm le (giả đ̣) phản đối ông Diệm, viện lẽ đă nhu nhược, kư năm nguyện vọng do Phật Giáo đ̣i hỏi
     Người ta nghi ngờ có lẽ tên Vĩ này định lộ diện, th́ tháo e cũng không kịp
     Có người c̣n đọc câu:
    
Bao giờ ba tháng đủ liền
     Nhà chùa đổ máu, Ngô quyền tan hoang
     Hai câu này chúng tôi có nghe thấy từ ngày phong trào phật giáo đấu tranh. Nhưng cũng xin ghi để kỷ niệm, đánh dấu một giai đoạn đen tối khốc liệt của nước nhà (1963)
    
Nhân khổ đê đầu nhân quyết chiến
     Quốc trung dục tả quốc trung suy
     Xuyên trung vĩ đại nghi nan trắc
     Thượng hạ đảo huyền quốc Tộ nguy.
    
Hoàng Hoa Lệ - ĐÔNG NAM Á biên giảiVề lại mục lục của trang Sưu Tầm
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved