www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hoàng Sa Nộ Khí Phú

Ngựa quen đường,
Đĩ già lậm nết.
Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,
Mộng chủ bao đời y hệt!

Ta thấy ngươi,

Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng,
Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc.
Đất Trường An thây chất chập chùng,
Bờ Định xương phơi chất ngất!

Đă biết,

Hễ gieo chinh chiến kín đất đau thương,
Nếu động can qua th́ mịt trời tang tóc.

Vậy sao,

Chẳng lo điều yên nước no dân,
Lại quen thói xua quân chiếm đất?

Như nước ta,

Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng , Cửu Long , máu xương,
Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa da thịt.
Máu xương đâu lẽ tách rời,
Thịt da dễ chia cắt?
liền tổ quốc phồn vinh,
khối giang sơn gấm vóc.
Người trăm triệu nhưng vốn một ḷng,
Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất.
Mười năm phục quốc, gươm Lợi thép vẫn sáng ngời,
Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc c̣n nhọn hoắt.
Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát.
Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết c̣n lạc phách kinh hồn,
Sông Nhị , Nghị chạy c̣n đứng tim vỡ mật.
Thoáng thấy câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không c̣n bóng quỉ bóng ma,(1)
Chợt nghe tiếng sét Đống Đa,Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con con vịt. (1)
Hùng khí dậy trời Nam,
Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc:

Thương ngươi binh bại, tàn quân về c̣n cấp xe ngựa ŕnh rang (2)
Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3)
Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người,
Hoa kiều mượn đấtnhờ, dân ta vẫn chia cơm xẻ thóc.
Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió ḥa,
Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập.
Giúp các ngươi như kẻ một nhà,
Thương các ngươi như người chung bọc!

Thế nay,

Ngươi lại lấy oán trả ơn,
Ngươi lại lấy thù báo đức!
Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm.
Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc.

Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa,
Quay súng thần công, ầmtấn công Đá Bắc.
Chẳng chấp hải qui,
Chẳng theo công ước.
Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn,
Lậm thói nghênh ngang, chơi tṛ bạo ngược.

Nói cho ngươi biết; dân tộc ta:

Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài,
Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc.
Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông,
Từng đuổi Nhật với thanh mác vót!

khát tự do uống nước đ́a,
đói độc lập ăn cơm vắt.
chi tóc gội sa trường,
Đâu quản thây phơi trận mạc.

Hăy liệu bảo nhau,

Nh́n thây Đống liệu thắng liệu thua,
Thấy cọc Bạch Đằng nghĩ sau nghĩ trước!
Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ ḷm,
Đừng để Hoàng Sa Đống Đa xương phơi trắng xác!
Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi ,
Th́ ta cũng tuần dương, đại bác.
So khí, th́ kẻ nhược người cường,
Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?

Thư hăy xem tường,
Hoàng Sa hạ bút.

Kha Tiệm Ly

Chú thích:

(1) Sử ghi: Khi Thường Kiệt đem quân qua Khâm Châu, Liêm Châu, cũng như khi quân Thanh bại trận Đống Đa chạy về, th́ dân Tàu vùng biên giới kinh hoàng chạy theo. “Từ Nam Quan về bắc hàng trăm dặm vắng tanh, không thấy bóng con , con vịt
(2) Sự kiện Lợi cấp ngựa lương thực cho binh quân Minh về nước
(3) Sự kiên dân ta lập miếu thờ Sầm Nghi Đống hạ tướng của Tôn Nghị.Về lại mục lục của trang Sưu Tầm
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved