www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Bí Mật Mộ Khổng Minh

Hồng Lĩnh Sơn

Mấy lời đầu sách

     Gia Cát Lượng (181- 234) tự Khổng Minh, là một nhân vật chính trị kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Cuối đời Đông Hán, vua hèn yếu, bị quyền thần lấn át, triều đ́nh không kỷ cương phép tắc ǵ nữa. Bọn quan địa phương tha hồ vơ vét bóc lột của dân, khiến nhân dân vô cùng cực khổ lầm than. Lợi dụng t́nh h́nh ấy hào kiệt khắp nơi nổi lên cát cứ, thôn tính lẫn nhau, khiến đất nước loạn lạc tứ tung. Gia Cát Lượng là một người tài cao, học rộng nhưng c̣n đợi thời ở ẩn tại Nam Dương để có thời gian trao dồi thêm tài năng kiến thức, nuôi dưỡng chí lớn giúp đời. Ngay khi c̣n nằm trong túp liều tranh nhờ nghiên cứu phân tích t́nh h́nh thời thế dựa trên các yếu tố “thiên thời địa lợi nhân ḥa” một cách chính xác và sắc sảo, ông đă nh́n ra cái thế “chia ba chân vạc” của các nước Ngụy, Thục, Ngô. Được Lưu Bị ba lần thân hành đến mời, Gia Cát Lượng đă giúp đỡ Lưu Bị xây dựng nước Thục thành một trong ba nước hùng mạnh thời Tam quốc. Ông là một nhà quân sư thiên tài, đă vạch ra chiến lược chiến thuật khiến quân Thục đánh thắng quân Ngụy nhiều trận như trận thiêu đồn Bác Vọng, trận thủy chiến ơ Bạch Hà, trận hỏa công ở Xích Bích... Ông c̣n giỏi về cách dùng gián điệp, khổ nhục kế li gián hàng ngũ kẽ địch, dùng miệng lưỡi thuyết phục vận động kẻ địch, đánh vào tinh thần của chúng, hoàn thành sách lược liên minh với Ngô để chống Ngụy. Ông c̣n là một nhà khoa học như nghiên cứu thiên văn, bày “Bát trận đồ”, dùng trâu gỗ lắp máy để vận chuyển quân lương qua những rặng núi hiểm trở đất Thục. Khi Lưu Bị sắp qua đời, ân cần phó thác con côi là Lưu Thiện làm vua Thục Hán. Với chức vụ thừa tướng, lo sắp xếp công việc nội trị để giữ nước yên dân. Ông dâng bài “Xuất sư biểu”, xin đem quân đi đánh Ngụy, lời lẽ hùng tráng kích thiết, được coi là một tác phẩm văn học ưu tú của Trung Quốc. Trong sáu lần ra Kỳ Sơn, ông đă dùng nhiều mưu kế thần diệu như lên thành – đàn để đánh lừa Tư Mă Ư, mai phục ở cửa Kiếm môn để đánh quân Tôn Quyền... Không may ông mắc bệnh qua đời, nên sự nghiệp đành để lở dở, nhưng lịch sử c̣n ghi măi tên ông như một nhà quân sự lỗi lạc.
     Sự tích về Khổng Minh đầu tiên được chép trong Tam quốc chí của Trần Tho đời Hán, sau được đưa vào Nhi Thập tứ sử, bộ sử chính thống của Trung Quốc.
     Đại thi hào Đỗ Phủ đời Đường có bài thơ Đề Gia Cát Vũ hầu miếu hết lời ca ngợi con người và sự nghiệp của ông: “Lầm lẫm xuất sư biểu, Đường đường bát trận đồ”. Nhà chính trị và nhà thơ yêu nước Văn Thiên Đường đời Tống trong khi bị quân xâm lược Nguyên Mông bắt, đă làm bài Chính khí ca để giải bày tấm long của ḿnh, trong khi nhắc đến những tấm gương oanh liệt trong lịch sử, đă đề cập đến Gia Cát Lượng trong câu thơ bất hủ “Hoặc vi xuất sư biểu, Quỷ thần khấp trang liệt” (Bài biểu xin ra quân, khiến cho quỷ thần phải khóc trước sự hùng tráng). Nhưng phải đợi đến Tam quốc trí của La Quán Trung đời Minh, dựa theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ và những thoại bản lưu truyền trong nhân gian để viết thành tiểu thuyết, sự tích Khổng Minh mới được truyề tụng khắp chợ cùng quê và Khổng Minh thành nhân vật điển h́nh cho con người mưu trí tuyệt vời. Thông qua tài năng nghệ thuật của La Quán Trung, h́nh tượng Khổng Minh được xây dựng hết sức thành công, làm say mê mấy thế hệ người đọc đến mấy chữ “mưu Gia Cát” “kế Khổng Minh” đă đi vào thành ngữ nhân gian.
     Ở Việt Nam, sự tích về Khổng Minh đă được truyền tụng từ lâu. Khi Trần Nghệ Tông đem con gửi cho Hồ Qúi Ly, đă cho người vẽ bức tranh Tứ phụ đồ ban cho Qúy Ly, trong đó vẽ tích bốn người: Chu Công giúp Thành Vương, Hắc Quan giúp Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng giúp Hán Hậu Chủ, Tô Hiến Thành giúp Lư Cao Tôn, ngụ ư mong mởi Qúy Ly cũng sẽ giúp con ḿnh như thế. Đến lúc Nghệ Tông đem việc này hỏi Trần Nguyên Đán (ông ngoại Nguyễn Trăi), ông lặng lẽ không đáp, hồi lâu chảy nước mắt và đọc hai câu thơ: “Nhận ngôn kư tử dữ lăo nha, Bất thức lăo nha liên ái Phủ” (Đem con mà gởi quạ già, Biết là cái quạ thương là chẳng thương). Nghệ Tông không nghe cứ đem con là Trần Thuận uỷ thác cho Qúy Ly, quả nhiên tám năm sau Quư Ly bắt Thuận Tông phải nhường ngôi cho con mới lên ba tức Thiếu Đế, rồi lại truất Thiếu Đế mà lên làm vua.
     Trong văn học dân gian cũng lưu hành giai thoại: Có một người học tṛ nhà nghèo, một hôm hết tiền ăn phải đem quần áo đến cầm ở nhà một ông quan.
     Ông này bảo: Thày có thực là học tṛ th́ tôi ra cho vế câu đối này, nếu đối được th́ tôi sẽ cấp tiền cho ăn học”. Rồi ông ta đọc luôn :
     Quần tử cố cùng, Quận tử cùng, quân tử cố.
     Nghĩa là: Người quân tử bền ḷng lúc cùng, người quân tử cùng, người quân tử bền ḷng.
     Người học tṛ đối ngày rằng :
     Khổng Minh cầm túng, Khổng Minh túng, Khổng Minh cầm Nghĩ là: Ông Khổng Minh bắt, tha, ông Khổng Minh tha, ông Khổng Minh bắt. Lấy tích “Khổng Minh thất cầm thất túng” bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch để dùng lượng khoan hồng thuyết phục kẻ địch quy thuận.
     Ông quan khen phục câu đối vừa có nghĩa đen vừa có nghĩ bóng, vừa đối chữ, vừa đối tiếng (cùng, túng, cầm, cố), bèn cấp tiền cho anh ta ăn học.
     Khi Đào Duy Từ (1572 – 1634 ) rời bỏ Đàng Ngoài t́m vào Đàng Trong, phiêu dạt tới B́nh Định phải đi chăn trâu một thời gian rồi xin vào dạy học ở nhà quan Khám Lư Trần Đức Ḥa. Từ làm bài Ngọa Long Cương ngâm, tự ví ḿnh với Khổng Minh qua đó bày tỏ chí hướng của ḿnh. Trần Đức Ḥa đọc lấy làm lạ liền tiến cử Từ tên chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Từ được chúa biết tài nên rất tin dùng, phong dần đến chức Quân cơ tham lư quốc chính, tước Lộc Khuê hầu. Chúa thường nói:”Duy Từ là Tử Pḥng, Khổng Minh ngày nay vậy.
     Trong đoạn Ngọa Long Cương ngâm có đoạn ca ngợi Khổng Minh :
     Binh quyền việc những đương tay
     Lâm cơ thể thắng, một này địch muôn.
     Trên bày Bác Vọng thiêu đồn
     Bạch hà dung thuỷ, Hầu Đôn chạy dài.
     Bốn cờ biết mấy sức trai,
     Có tài thiện chiến, có tài tâm công.
     Dạ nghiêm truyền dựa vịnh song,
     Mười muôn tên Ngụy nộp cùng Chu Lang.
     Hỏa công dâng chước ra hàng,
     Gió tàn Xích Bích thổi tàn Ngụy binh
     Hoa dung khiến tướng phân doanh.
     Gian cùng sớm đă nớp ḿnh vỡ gan...
     Nhiều tích về Khổng Minh được vẽ thành tranh, vẽ trên b́nh phong, tủ chè, ấm chén sứ... và dựng trên sân khấu tuồng được khán giả say mê thưởng thức như những vở Tam khi Chu Du, Huê Dung đạo...
     Khi Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đánh Pháp tuần tiết được nhân dân đưa vào thờ ở đền Trung Liệt trên g̣ Đống Đa, có người làm thơ để đền Trung Liệt, hai câu kết như sau :
     Ḷng trung chỉ có ḷng trung biết,
     Đỗ Phủ ngày xưa khóc Vũ Hầu.
     Ngụ ư ngày xưa Đỗ Phủ làm thơ khóc người trung nghĩa như Gia Cát Lượng th́ nay ḿnh cũng làm thơ khóc những người trung nghĩa như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.
     V́ Khổng Minh là một người thành thạo về khoa học kỹ thuật thời Trung cổ, nên trong dân gian từ lâu đă lưu hành câu chuyện về mộ Khổng Minh. Từ khi c̣n sống, Khổng Minh đă cho xây ngôi mộ của ḿnh với những cách sắp đặt kỳ quái, những máy móc bí hiểm, những căm bẫy bất ngờ, những đừng hầm khuất khúc nhằm mục đích nhắm lạc hướng, thử thách óc phán đoán của những kẻ có tham vọng khám phá những bí mật ở đây. Trong những chuyện đó, có những chuyện có căn cứ khoa học như chuyện viên tướng Minh Lưu Bá Ôn sau khi giúp Chu Nguyên Chương nhất thống sơn hà, lập nên nhà Minh, đă t́m vào thám hiểm ngôi mộ Khổng Minh. Qua những đường hầm quanh co rắc rối như bàn cờ, những cửa ngầm cửa giả chằng chịt khó phân biệt, Lưu Bá Ôn đến một khoảng sân rộng, phía trong đặt bàn thờ, ngoài có một tấm biển bắt người tới nơi phải lạy trước bàn thờ. Lưu Bá Ôn nghĩ ḿnh là một vị quân sư của vua Minh không thua kém ǵ Khổng Minh là quân sư của vua Thục Hán nên ngang nhiên không chịu lạy. Bất đồ khi bước vào khoảng sân th́ bị kéo nằm rạp xuống đất không đứng dậy nổi. Th́ ra khoảng sân đó có lát phiến đá nam châm, có đặc tính hút sắt, Lưu Bá Ôn mặt áo giáp sắt nên bị nam châm kéo xuống. Lưu Bá Ôn đang luống cuống bỗng ngước nh́n lên thấy mộ bức hoành trên đề bốn chữ “Giải y nhi thoát” (Cởi áo ra th́ thoát). Lưu hiểu ư cởi tấm áo giáp sắt ra quả nhiên đứng lên được. Th́ ra Khổng Minh đă biết lợi dụng từ tính trong công tŕnh xây mộ của ḿnh. Gạt bỏ những yếu tố hoang đường, câu chuyện vẫn có cơ sở khoa học đáng tin cậy.
     Cuốn Bí mật mộ Khổng Minh viết dựa theo những tài liệu truyền lại từ xưa, chắc sẽ gây cho người đọc sự hấp dẫn và hứng thú ngoài những chi tiết về vơ thuật. Qua đó, c̣n chứng minh đầu óc sáng tạo của con người quả là vô tận, từ những mưu trí dùng trong quân sự chuyển sang mưu trí dùng trong khoa học kỹ thuật, từ việc đánh vào thể xác đến việc đánh vào tinh thần đối phương, khuất phục họ bằng những sự kỳ diệu của khoa học, khi con người biết thu phục tự nhiên, bắt tự nhiên phục vụ cho lợi ích của xă hội. Biết đâu nó chẳng thúc đẩy đầu óc đang t́m hiểu, khám phá, phát minh, sáng chế của lớp trẻ hôm nay tương tự như những chuyện khoa học viễn tưởng trong thời đại hiện nay. Bời v́ đi vào chiều sâu của những bí mật t́m ẩn trong quá khứ cũng là lấy đà phóng ḿnh vào tương lai để khám phá những bí mật của vũ trụ đầy rẫy những cái chưa biết, những câu hỏi chưa lời giải đáp, những lỗ trống trong không gian cũng như trong kiến thức con người.

Hoài Anh

Hồi 1

     Tư Mă Viên cháu nội Tư Mă Ư (người bị Khổng Minh chê là đàn bà tặng cho chiếc yếm) được cha là Tư Mă Chiêu truyền ngôi cho làm vua th́ cất quân đi đánh Ba Thục với lư do con của Lưu Bị cho Khương Duy (người làm thay Khổng Minh Gia Cát Lượng làm quân sư) đem quân đi đánh nước Ngụy. Trước đó có hai dư luận về Khổng Minh, một cho là Khổng Minh chán chuyện thế sự, v́ biết nhiều thiên cơ nhưng không đảo ngược được thiên cơ, thành ra lên núi tu tiên, hai cho là Khổng Minh đă chết chôn trên Định Quân sơn.
     Nước Ba Thục không có tướng tài, quân lại yếu kém, quân sư không nhiều mưu mô thành ra bị Tư Mă Viên thôn tính.
     Tư Mă Viên làm vua cả Ngụy lẫn Ba Thục lấy hiệu là Tấn Vơ Đế đóng đô ở Lạc Dương.
     Tư Mă Viên cũng như Tào Tháo là người ưa các khoa học huyền bí như bói toán và khoa phong thủy. Bên cạnh vua luôn có những bốc sư như Hoa Hi, Gia Sủng (Hi và Sủng là cháu chắt của Hoa Hâm và Gia Hủ).
     Bữa nọ Tấn Vơ Đế nằm mơ thấy điều lạ, thực dậy bắt ngự sử ghi chép lại điềm mộng, sáng ra đưa các bốc sư đoán điền giải mộng, nhưng cả Hoa Hỉ lẩn Gia Sủng đều nói điềm mộng này qúa kỳ bí phải t́m Thần bốc Quản Bật mới đoán nổi (Quản Bật là cháu ba đời Quản Lộ thần bốc của Tào Tháo).
     Tân Vỏ Đế cho người lên núi Triệu Quản Bật xuống. Được lệnh vua Triệu Quản Bật vội vă xuống núi. Thấy Quản Bật là người tiên phong đạo cốt trán cao mắt sáng điệu bộ khoan thai từ tốn Tấn Vơ Đế rất ưng ư.
     Quản Bật giải thích cho Tấn Vơ Đế biết điềm chiêm bao của vua có liên quan tới sự nghiệp lâu dài của Tấn Vơ Đế. Nhưng v́ là điềm kỳ bí nên Quản Bật nói rằng phải Gia Cát Lượng Khổng Minh hoặc Bàng Thông mới có đủ học vấn để giải thích được cặn kẽ điềm mộng này.
     Tấn Vơ Đế nghe Quản Bật nói th́ ngạc nhiên hỏi rằng cả Khổng Minh lẫn Bàng Thống đă chết hai trăm năm rồi t́m đâu ra nữa. Bộ họ có thuật trường sinh bất tử sao mà t́m được.
     Quản Bật đáp lại với Tấn Vơ Đế là ông ta mới gặp Khổng Minh gần đấy trong một trường hợp hi hữu.
     Theo Quản Bật th́ mới đây Quản Bật đi Giang Nam, khi qua một khu rừng th́ trời vừa tối Bậc liền leo lên một cây cổ thụ để tránh thú rừng và ngủ qua đêm.
     Đương ngồi trong đêm tối đen như mực, chợt Quản Bật thấy một đốm lửa chập chờn trước mắt, đốm lửa càng ngày càng tiến gần về phía Bật...
     Đồng thời với sự xuất hiện của đốm lửa chập chờn là một điệu nhạc vừa du dương vừa hùng tráng vọng lại. Đột nhiên ngọn lửa tắt ngấm và điệu nhạc cũng bặt luôn, làm cho Quản Bật phân vân không biết tại sao có hiện tượng lạ này.
     Bật cho là ma quỷ muốn ghẹo ḿnh. Nhưng chỉ một giây sau đốm lửa lại xuống hiện và cùng với hai chấm xanh lè và tiến lại gần Quản Bật hơn và ngừng ngay dưới gốc cây nơi Bật đang ngồi trên cành. Bật định thần nh́n kỹ, dưới gốc cây thấy một con cọp khá lớn đang nằm phủ phục, hai chân trước cào đất dưới gốc cây... Kỳ quái hơn đuôi con cọp có một ngọn đèn và hai chấm xanh là hai con mắt cọp. Con cọp nằm phủ phục cào đất mắt nh́n bên ngọn cây. Đôi mắt cọp thật hiền từ, như muốn nói với Bật điều ǵ. Th́nh ĺnh con cọp trườn ḿnh và nằm sát đất như muốn mời mọc Bật leo lên lưng. Bật c̣n đang phân vân trước hiện tượng này th́ chân trước cọp bỗng cào thành chữ “Triệu” (có nghĩa là mời). Nh́n chữ “triệu”, Bật bấm một quẻ độn thấy quẻ tốt liền xuống đất leo lên lưng cọp. Bật lên lưng cọp rồi th́ cọp quấy đuôi khoai thai bước đi. Ban đầu cọp đi từ từ nhưng sau được trớn phóng nhanh làm Bật ngồi lên lưng phải ôm lấy cổ cọp khi nghe gió vi vu bên tai.
     Con cọp này là đệ tử của một đạo nhân, nó không nói được nhưng dùng chân viết được chữ và biết nghe tiếng người...
     Tấn Vơ Đế nghe Quản Bật kể đến đây th́ hỏi có phải cọp là đệ tử của Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Bật cho biết cọp là đệ tử của Thủy kinh đạo nhân, bạn cùng tu với Khổng Minh. Thủy kinh đă tiết lộ với Quản Bật nhiều điều về Tấn Vơ Đế nhưng c̣n lờ mời lắm... Thủy kinh nói chỉ có Khổng Minh mới biết được thiên cơ bí hiểm trước và sau hai ngàn năm... Hiện Khổng Minh c̣n cuốn Thánh Thư cẩm nang trên núi Định Quân, quyển sách này co ghi tất cả bí mật thiên cơ trước và sau hai ngàn năm...
     Tấn Vơ Đế nghe đến đây th́ quyết định cùng với một số triều thần và quân lính di với Quản Bật lên núi Định Xuân lấy Thánh thư Cẩm nang và t́m tung tích Khổng Minh. V́ theo Tấn Vơ Đế th́ Khổng Minh c̣n là kẻ rất đáng sợ đối với nhà Ngụy.
     Tấn Vơ Đế phán thêm rằng phải diệt bằng được Khổng Minh với bất cứ giá nào mới có thể yên vị trên ngôi vua không c̣n sự Khổng Minh báo oán nữa.
     Quản Bật tán thành ư kiến của Tấn Vơ Đế và cho biết thêm, Thủy kinh đạo nhân đă nói với Quản Bật rằng ngôi mộ trên núi Định Quân chỉ là ngôi mộ mà Khổng Minh cho xây cất để che mắt thiên hạ, chứ Khổng Minh đă tu tiên thành đạo, sống trường sinh bất tử.
     Quản Bật muốn hỏi thêm Thủy Kinh về cuốn Thánh thư Cẩm nang và Khổng Minh nhưng Thủy Kinh đă từ chối không chịu tiết lộ mà chỉ nói rằng muốn biết thêm th́ lên núi Định Xuân sẽ rơ... Trong Thánh thư Cẩm nang có ghi những câu sấm truyền nói triều vua nào làm vua được bao nhiêu năm...
     Thế nào đêm đó Quản Bật ngủ thiếp đi lúc nào không biết sáng tỉnh dậy thấy ḿnh nằm giữa rừng già hoang vu.
     Vua Tấn Vơ Đế có tật là thích làm ǵ th́ làm lập tức nên đoàn người đi núi Định Quân phải lên đường liền cùng với xá gia. Quản Bật và tất cả các bốc sư bị trưng dụng đi theo luôn.
     Đạo quân thiên binh, vạn mă, rầm rầm, rộ rộ kéo lên núi Định Quân. Khi tới chân núi đạo quân được chia ra làm hai đội, một nửa hại trại đóng dưới chân núi. Một nửa mở đường hộ giá lên núi. Núi hoang vu đường xá không có, quân núi phải phá núi chặt cây rừng làm đường hộ giá lên núi. Lên tới ngọn núi mọi người thấy một cảnh chùa rất đẹp, trước chùa có ba chữ Bảo Thiên tự. Thấy nhà vua ngự giá tới một vị sư già ra nghênh đón và mời mọi người vô chùa tham quan lễ Phật.
     Vua bước theo nhà sư, mọi người chen chân đi theo. Tướng Đỗ Dự hộ giá đi lên ngang nhà sư vô ư chạm vào hông nhà sư. Nhà sư quay lại nh́n Đỗ Dự với đôi mắt long lanh sáng, rồi rút dao giấu trong áo cà sa ra sẻo một miếng thịt lớn nơi Đỗ Dự vừa đụng vào và vứt đi...
     Mọi người thấy hành động quái đản của nhà sư th́ lo sợ vội vàng rút vơ khí ra vây quanh lấy nhà sư và vua nhưng nhà sư không hành động ǵ tiếp theo mà lại cất dao vào áo cà sa, ung dung bước tiếp, như không có chuyện ǵ xảy ra cả.
     Tới sân chùa Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính hạ trại c̣n ông và nhà vua cùng đoàn tùy tùng vô chùa. Tới Tam bảo nhà sư mời nhà vua ngồi trên cái sập gụ c̣n ông th́ ngồi phệt xuống đất theo kiểu “kiết già” đối diện với nhà vua. Tấn Vơ Đế rất lấy làm khó chịu về cách thức ngồi của nhà sư, muốn nhà sư ngồi lên một sập khác để nhà vua hỏi chuyện nhưng nhà sư từ chối chiều theo ư vua. Nhà vua đành phải ch́u theo ư nhà sư và hỏi danh tánh nhà sư. Nhà sư cho biết pháp danh ông là Khiết Đan, ông tu hành đă trên tám mươi năm ở đây.
     Theo lời Khiết Đan ḥa thường th́ chùa này có từ đời nhà Tùy, đă có lúc bị quân rợ tràn qua Vạn lư trường thành nổi lửa đốt chùa. Ngọn lửa được mồi bằng nhiều chất dẫn hỏa cháy đùng đùng, nhưng h́nh như ngôi chùa được đức Phật gia hộ, chỉ bị cháy sơ sơ hành lang chứ không thiệt hại ǵ, nhưng bao nhiêu sư săi bị bắt đi hết, thành ra chùa bị bỏ hoang. Măi sau này sư tổ, thầy của Khiết Đan đến trụ tŕ sửa sang lại...
     Lúc sư tổ qua đời, chùa cũng chưa sửa sang được bao nhiêu, phải hai năm sau bần tăng mới trùng tu được như ngày nay.
     Thấy vua Tấn Vơ Đế có vẻ nghi ngờ, nhà sư nói tiếp :
     - Tất cả trụ đá và đá lợp mái chùa đều do sư tổ và bần tăng tự làm lấy cả v́ chốn ma thiêng nước độc này chằng kiếm ra ai làm công quả... Nhờ ơn Phật độ, bần tăng có thể xách được một cây cỡ bốn người ôm lên khỏi mặt đất, c̣n đá nặng ngàn cân mỗi ngày bần tăng có thể đem từ dưới núi lên chùa cả trăm cục...
     Tấn Vơ Đế nh́n vị sư già trên trăm tuổi từ đầu đến chân bằng con mắt hoài nghi :
     - Bần tăng biết bệ hạ không tin, nhưng có dịp bần tăng sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy rơ bần tăng không nói dối. Bây giờ xin mời bệ hạ ngự trai...
     Nhà sư nói dứt lời vươn vai đứng dậy bỏ đi, nhà vua ra lều vải ăn uống.
     Trong khi nhà vua đang dùng bữa th́ Quản Bật tới tâu với nhà vua :
     - Muôn tâu bệ hạ có chuyện lạ lắm xin mời bệ hạ ngự giá tới coi Nhà vua theo Quản Bật đi ngay. Một lát sau hai người sững sờ trước cảnh lạ lùng. Nhà sư già và chú tiểu trẻ chúng tuổi đang đứng cạnh pho tượng Phật tổ cao gấp bốn người thường bằng đá hoa cương. Pho tượng ngồi lên ṭa sen gần đụng nóc chùa. Vị sư già kê vài vào kho tượng hất nhẹ như hất một cục g̣n, và chú tiểu cần đ̣n kê, kê dưới ṭa sen cho pho tượng nghiêng, và nhà sư già qua bên kia hất nhẹ cho pho tượng bổng lên một chút rồi chú tiểu kê đ̣n. Tưởng rằng nhà sư chỉ làm vậy nào ngời nhà sư ôm pho tượng nâng lên mang ra chỗ khác.
     Tấn Vơ Đế hết lời khen nhà sư với Quản Bật, Quản Bật nói nhỏ với Tấn Vơ Đế :
     - Nhà sư này tu Phật nhưng lại dùng phép của Đạo gia kiêng không ăn thịt cá, cữ sắc dục và tịnh cốc luyện phép có thể pḥng người lên to lớn rồi xẹp người xuống để tập trung nội lực.
     Tấn Vơ Đế và Quản Bật ngỏ lời khen nhà sư. Nhà sư cho biết tháng nào nhà sư cũng di chuyển tượng Phật để quét dọn chùa. Ngày mai lễ trọng nhà sư phải giúp chú tiểu dọn dẹp chùa cho sạch để cúng Phật.
     Thấy nhà sư bận rộn, Tấn Vơ Đế và Quản Bật quan sát nơi thờ phượng, cả hai chợt để ư tới cái mơ h́nh cá chép bằng đá, và cái khánh cũng bằng đá rất lớn nhưng lại đầy rêu.
     Tấn Vơ Đế hỏi nhà sư là tại sao trong chùa vật ǵ bằng đá cũng đều lau chùi sáng bóng mà khánh và mơ lại để rêu phong thật khó hiểu.
     Nhà sư cho biết cả hai trăm năm nay că khánh cả mơ đều không ái dám đụng đến cả v́ đó là những vật huyền bí đụng tới là có chuyện liền.
     - Bần đạo chỉ được tổ sư cho biết là ngài đă đụng đến khánh và mơ một lần ấy cả vùng núi Định Quân rung chuyển như sắp sửa động đất vậy. Theo sư tổ th́ mơ và khánh này đă được Khổng Minh Gia Cát Lượng khắc ḍng chữ dặn ḍ là không ai được đụng tới v́ đụng tới tai họa sẽ khôn lường.
     - Vậy là mơ khánh của Gia Cát Lượng Khổng Minh chăng.
     - Điều đó bần tăng không rơ, chỉ biết trước sư tổ bần tăng, th́ chùa này có lúc là nới Khổng Minh Gia Cát Lượng tu hành. Theo sư tổ bần tăng th́ ḍng chữ dặn đừng đụng tới mơ và khánh, Khổng Minh Gia Cát Lượng c̣n để tiểu sử về mơ và khánh ở trong ruột mơ, nhưng có ai dám sờ vào đầu mơ đâu mà lấy bản tiểu sử viết trên một cục đá để trong ruột mơ ra.
     - Thôi chuyện khánh và mơ chúng ta không cần bàn, trẫm muốn khanh dẫn trẫm và Quản Bật tới thăm lăng Khổng Minh, ư khanh sao?
     - “Bần tăng không biết có phải là lăng của Khổng Minh hay không chỉ biết lăng có tám cửa đều bị bít kín, nghe sư tổ nói muốn vào phải biết cách điều khiển các cơ quan mở, mà chẳng ai biết. Cùng theo sư tổ th́ lăng ngày có lẽ của Triết Công là người sáng lập ra Bảo Thiên tự.
     Theo lời sư tổ th́ trước khi Triết Công “hóa”, ngài có nói chúng đệ tử rằng, ngày đă 106 tuổi ngài phải “hóa”, ngài xây một lăng cao một trượng và vuông bảy thước rồi ngài ngồi trong ấy. Ngài dặn rằng sau 18 ngày chúng đệ tử mở cửa lăng bước vào, lạ thay trước kia trong lăng tối om, nay sáng lóa những hào quang và sực nức mùi hương trầm thơm ngát.
     Trên bệ đá Triết Công ngồi kiết già như một pho tượng đá, đầu Triết Công hơi cúi xuống, hai bàn tay lật ngửa đè lên nhau. Chúng đệ tử mừng rỡ quỳ xuống trước Triết Công. Lúc này Triết Công chỉ c̣n là một cái xác không hồn.
     Toàn thân cứng lạnh như đá, nhưng gươm mặt th́ vẫn tươi sáng hồng hào. Th́ ra Triết Công đă dùng lửa Tam muội trong ḷng đốt cháy hết nhục thể. Triết Công bây giờ cứng c̣n hơn đá và trơ trơ với thời gian”.
     - Có thể Khổng Minh lợi dụng mộ Triết Công để xây lăng Khổng Minh, đó là bí mật trẫm thấy cần phải khám phá.
     - Muôn tâu bệ hạ, việc lật mộ tiền nhân là điều bất tường... Tần Thủy Hoàng đào mồ thái tử Gia nước Triệu th́ chỉ hai tháng sau Tần Thủy Hoàng chết ở Sa Châu, Vương Măn đập quan tài Hán Minh Đế lấy giáo đâm ḷi mắt Hán Minh Đế và mười lăm năm sau Vương Măn vị Lưu Tú giết và làm y như Măn đă làm với Hán Minh Đế, Hạng Vơ đào mă Tần Thủy Hoàng lấy sọ tán nhở th́ mấy năm sau Hạng Vơ tự cắt đầu ḿnh tại bến sông Ô... Làm việc ác phải trả ác thôi. Xin bệ hạ nghĩ lại cho... thần sợ lắm.
     Mặt dù Khiết Đan ḥa thượng đă nói hết lời nhưng Tấn Vơ Đế vẫn một mực là phải khám phá những bí mật trong mộ Khổng Minh Gia Cát Lượng.
     - Trẫm không đào mồ v́ hờn oán ǵ Khồng Minh, mà cốt t́m dấu vết người xưa mà trẫm ngưỡng mộ. Trẫm muốn t́m cuốn Thánh thư cẩm nang để học cách trị quốc b́nh thiên hạ của Khổng Minh...
     - Bệ hạ đào mồ không phải báo hận. Nhưng bần tăng thấy...
     Bỗng Khiết Đan ngập ngừng không nói nữa làm cho Tấn Vơ Đế ngạc nhiên.
     - Khanh thấy sao...
     Khiết Đan vẫn câm nín nhưng mắt th́ sáng vô cùng, làm cho Quản Bật cũng không dám ngó Khiết Đan mà cúi đầu nh́n xuống đất. Bỗng tiếng Khiết Đan vang lên.
     - Bần tăng thấy chuyện mạo hiểm của bệ hạ không thành đâu, v́ mặt bệ hạ có ám khí ma quỷ theo quấy phá đó...
     Tấn Vơ Đế cho rằng lời của Khiết Đan chỉ là lời bịa đặt nên quay hỏi Quản Bật :
     - Ư khanh thế nào...
     - Bệ hạ đă quyết th́ cứ làm...
     - Trẫm đă quyết, vậy khanh theo trẫm chứ, thôi ta đến lăng Khổng Minh.
     Nói dứt lời Tấn Vơ Đế cùng Quản Bật và quan quân ra cổng chùa lên kiệu ra đi, Khiết Đan tần ngần một chút rồi cũng bước theo. Quản Bật thấy Khiết Đan như vậy th́ bèn năn nỉ :
     - Xin cao tăng dẫn đường giúp vua tôi chúng tôi đến Định Xuân...
     Khiết Đan không nói ǵ nhưng xăm xăm bước đi về hướng Nam. Đoàn người vượt nhiều đèo suối tới một đường ṃn ruột dê rồi qua một rừng thông, ở đó có một ṭa lăng tẩm đồ sộ nơi sườn núi.
     Lăng cao một trượng, h́nh bát giác. Nền lăng xây bằng đá tảng cao cả thước.
     Mỗi mặt lăng đều có bậc đi lên một ngách cửa, tất cả các cửa đều bịt kín. Phái đoàn đều quan sát kỹ tám mặt lăng nhưng không sao t́m được lối vào. Chung quanh lăng không có hoành phi câu đối bia đá chữ nghĩ ǵ cả. Tấn Vơ Đế và đoàn tùy tùng lúng túng trước ṭa lăng không lối vào, bỗng chú ư tới tám cái bể cạn ở tám mặt lăng xây bằng đá, không bể nào có nước mà chỉ có rêu xanh phủ kín, nh́n vô thấy lạnh gáy.
     Tấn Vơ Đế ra lệnh cho Quản Bật và đoàn phải quan sát thật kỹ xem xung quanh lăng có kẽ hở nào không nhưng tuyệt nhiên t́m không ra.
     Không nhưng chỉ các quan hộ giá mà cả Quản Bật, Gia Sủng, Hoan Hi, Đỗ Dự mà cả Khiết Đan cũng đều đi ṿng quanh lăng t́m hiểu, nhưng tất cả đều lắc đầu thất vọng.
     Tấn Vơ Đế than thở :
     - Chẳng lẽ đă đến đây mà ta đành bó tay sao? Trẫm thấy ta phải hành động.
     Tấn Vơ Đế ra lệnh cho quân lính lấy gươm giáo ra cạo hết rêu trên vách đá và dưới ao xem có ǵ lạ không. Đồng thời một đám cận về được lệnh đem thang tới leo trên vách lăng cạo rêu luôn.
     Phải nhận rằng quân lính của Tấn Vơ Đế làm việc rất hang hái, chỉ một lát ṭa lăng được dọn hết rêu trở lên bóng loáng. Nhưng mọi người đều báo cáo là chẳng kiếm được ǵ lạ hết...
     Quản Bật nh́n những cái bể cạn trước cửa lăng liền đưa ư kiến :
     - Xin bệ hạ cho lệnh di chuyển hết mấy cái bể cạn này đi biết đâu dưới đó chẳng có cửa vô hang.
     Tấn Vơ Đế chấp nhận lời tâu của Quản Bật cho lệnh lấy đồ xeo nạy tám cái bể cạn lên. Nhưng quân lính t́m đủ cách cũng không sao xeo nạy tám cái bể cạn ra được. Trước sự bất lực của binh lính Quản Bật tâu thêm :
     - Muôn tâu chắc chắn những cái bể này được xây có dụng ư v́ bể xa mái lăng đâu có hứng được nước mưa. Đít bể lại dính liền với mặt lăng thành một khối phải có ư đồ ǵ đó. Bây giờ hăy quan sát dưới ḷng bể rồi hăy tính.
     - Nếu nạy không ra trẫm sẽ cho địa lôi phá, chắc chắn sẽ t́m ra bí mật...
     - Có sự lạ rồi, xin thượng quan coi hàng chữ này! - Một tên lính bỗng reo lên.
     Quản Bật nhảy vào bể cản đọc thấy hàng chữ “Bao giờ cá lội tung tăng. Th́ người sẽ được vào lăng dễ dàng”.
     Nghe Quản Bật đọc hàng chữ, Tấn Vơ Đế liền lệnh cho quân lính đổ nước vào bể cạn và đem một trăm con cá thả vô.
     Ban đầu cá lội tung tăng có vẻ khoái trí lắm nhưng một hồi các ngửa bụng nổi lều bều trên mặt nước. Chứng tỏ nước nhiễm độc và cá chết hết. Tấn Vơ Đế hạ lệnh vớt hết cá chết thay nước thả cá mới vào bể nhưng cá vẫn chết. Quản Bật tức giận hạ lệnh tát cạn bể và Quản Bật thân chính vào bể lau khô bể cạo hết rêu trên bể rồi bỗng reo lên :
     - Muôn tâu bệ hạ đă t́m ra điều bí mật.
     Tấn Vơ Đế nghe Quản Bật reo lên liền nhảy xuống bể nh́n vào chỗ Quản Bật chỉ nhưng nào thấy ǵ ngoài những vân đá.
     - Khanh nói cái ǵ...
     - Muôn tâu bệ hạ bí mật tron những vân đá này... Bệ hạ nh́n kỹ vân đá ṿng tṛn chỗ nóc và chính giữa ṿng tṛn xoáy sâu xuống...
     - Như vậy cũng chỉ là vân đá thôi chứ có ǵ lạ.
     - Nhưng muôn tâu rất có thể là nút điều khiển để mở cửa lăng ở đây.
     - Vậy th́ khanh mở nút đi...
     - Thần sợ lành ít dữ nhiều...
     - Đă đến đây th́ không c̣n cách nào khác.
     - Xin bệ hạ cho thần hành động.
     Quản Bật lấy một cái côn sắt và tông vô trung tâm vân đá. Mới tông hai cái th́ nghe đến bục, một lỗ hổng bằng miệng chén lộ ra. Quản Bật lấy côn thọc sâu vô không thấy vướng víu ǵ cả. Nhưng cái lỗ nhỏ thế này làm sao con người vô lọt. Đang thất vọng bỗng Quản Bật nhớ lại hai câu thơ.
     “Bao giờ cá lội tung tăng
     Th́ ngươi sẽ được vào lăng dễ dàng”
     - Muôn tâu xin cho đổ nước vào bể nữa sẽ t́m được lời giải cho bài toán.
     Một đạo quân được lập ra chỉ chuyên môn chuyển nước từ dưới núi lên, một đạo quân khác lo đi mua cá về thả.
     Một lượng nước rất lớn được đổ vào hồ với cá thả vô. Hồ bị đục thủng nên nước đổ vô bao nhiêu cũng cạn. Nhưng bỗng nhiên từ đáy hồ có tiếng đàn nổi lên. Tiếng đàn như làm cho tất cả mọi người như ngây như ngất.
     Quản Bật bỗng xoa tay tỏ vẻ thỏa măn.
     - Muôn tâu đây đúng là điệu “Bằng phi Vũ Tuyết” của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ngoài Gia Cát Lượng không ai tấu được bản nhạc này tuyệt vời vậy.
     Tấn Vơ Đế ra lệnh cho quân lính ngưng đổ nước thả cá, để nghe nhạc.
     Nhưng ngưng đổ nước th́ tiếng nhạc cũng im luôn.
     Nước trong bể cạn th́ cá cũng chẳng c̣n con nào cả.
     Quản Bật nh́n xuống đáy bể và nói :
     - Hồi thần ở trên núi học đạo với Vân Trung chân nhân, có bữa sư phụ đánh cho thần nghe bản “Bằng phi Vũ Tuyết” nhưng chỉ tấu được nữa bản th́ nói rằng bản này của Khổng Minh khó tấu lắm chỉ Khổng Minh mới tấu được đủ nguyên bản. Theo Vân Trung chân nhân th́ muốn tấu được bản này phải có một tâm thần thật an tịnh không th́ dễ bị hôn mê lắm. Khổng Minh là người duy nhất trên dương thế chơi được trọn bản “Bằng phi Vũ Tuyết” của Thái Ất lăo tổ. V́ bản này chính là thứ khí giới của Khổng Minh để Khổng Minh thoát hiểm... Khổng Minh đă dùng bản này để thoát hiểm khi bị Tư Mă Ư vây khốn ở Tân Thành, khi bắt Mạnh Hoạch và khi cầu Đông Phong cho trận Xích Bích...
     - Chắc bốc sư có học bản này.
     - Thần thuộc lầu nhưng không tấu được v́ cứ tấu lên được một đoạn th́ tâm thần rối loạn liền, không làm sao đờn tiếp được nữa. Muốn chơi được bản này phải có một tâm hồn an tịnh. Hôm nay thật là có duyên lắm mới được nghe. Thần xin thú thật với Thánh thượng nghe xong bản “Bằng phi Vũ Tuyết”, thần có chết cũng thỏa. Chắc chắn Khổng Minh ở đâu đây rồi.
     - Như vậy th́ phải truy t́m cho bằng được Khổng Minh...
     Nói dứt lời Tấn Vơ Đế cho lệnh binh sĩ đi lục lọi t́m ṭi quanh lăng. Quân lính đổ đi t́m một hồi về báo có khám phá về một nhà mồ gần nhà có hai xác chết...
     Nghe quân lính báo cáo Hoa Hi liền tâu tới Tấn Vơ Đế.
     - Muôn tâu bệ hạ, theo ngụ ư của thần th́ ḿnh không cần biết ai đánh đàn, mà chỉ cần biết khi đổ nước vào thả cá vô bể là tiếng đàng điệu “Bằng phi Vũ Tuyết” nổi lên. Nhất định tiếng đàn từ dưới đáy bể phát ra. Xin bệ hạ cho đổ nước và thả cá vô bể sẽ thấy lời thần nói đúng hay sai.
     Tấn Vơ Đế nghe lời Hoa Hi cho đổ nước và thả cá tiếp tục vô bể cạn quả như rằng có cá và nước đổ vô là tiếng đàn bản “Bằng phi Vũ Tuyết” lại nổi lên.
     Quản Bật nghe tiếng nhạc th́ gơ tay vô thành bể và ca theo. Mọi người nghe tiếng đàn một cách say mê.
     Bỗng “ầm” một tiếng nổ như sấm vang, cả ṭa lăng như rung chuyển. Mọi người có cảm giác sụp đổ dưới đất và tiếng đàn cũng bặt luôn! Quân lính đổ nước xuống bể cạn kinh ngạc v́ đáy bể không c̣n nữa.
     - Muôn tâu bể không c̣n đáy nữa rồi.
     Quản Bật ngưng hát và nét mặt ngơ ngác, trong khi Tấn Vơ Đế và đám tùy tùng trố mắt nh́n xuống đáy bể.
     - Trời đă giúp ta rồi. Cửa mộ đă mở... Ta có thể vào lăng. Nhưng c̣n nhiều điều kỳ bí c̣n chờ ta đó...
     Gia Sủng nghe vua phán th́ tâu :
     - Muôn tâu bệ hạ, theo thần nghĩ đường xuống lăng chắc không c̣n bao nhiêu nguy hiểm. Của chúng ta đă mở được th́ cứ vô thôi... Nhưng dù sao th́ cẩn tắc vô áy náy...
     - Các khanh thử đoán xem đáy hồ và cá nước đi đâu...
     Quản Bật bóp tráng một lát rồi chậm răi tâu :
     - Muôn tâu chính nước và cá đă làm cho cơ quan tự động của lăng phát ra tiếng đàn và tiếng nổ đem đáy hồ và cá nước đi... Xuống dưới lăng th́ vấn đề sẽ sáng tỏ liền...
     - Khanh suy nghĩ chín chắn lắm. Phải nhận rằng người thiết kế cơ quan ở đây là một người có bộ óc phi phàm... Giỏi thật... Vậy các khanh hăy suy nghĩ đi, rồi cho trẫm một kế hoạch xuống hang an toàn nhất...
     Gia Sủng lấy một sợi dây dài cột cụt đá vô đầu dây và ném xuống đáy bể nước. Cục đá rơi xuống tới đáy bể nước, Gia Sủng rút lên đo thấy đáy bể sấu trên mười thước. Biết chiều sâu của Gia Sủng bàn với Quản Bật việc làm thang, sửa soạn đèn đuốc và khí giới để xuống đáy bể thám hiểm. Trời đă ngả hoàng hôn, mây xám kéo về từng đám, sương mù bắt đầu rơi, hơi đất bốc lên nghi ngút. Quản Bật bàn với vua là vua nên trở về chùa Bảo Thiên an nghỉ qua đêm để Đỗ Dự và Gia Sủng cùng một số quân lính ở lại canh gác khu vực rồi sáng mai vua sẽ ngự tới bắt đầu cuộc thám hiểm. Tấn Vơ Đế nghe lời Quản Bật về Bảo Thiên tự nghỉ.
     Trời khuya giá lạnh, Gia Sủng và Đỗ Dự ngồi uống trà cho ấm và bàn kế hoạch hành quân vô lăng sáng mai. Hai người đă kiểm điểm lại thang, đuốc nhựa, cây th́ bỗng thấy một bóng đen lừng lững vô lều.
     - Hai ngài thức khuya quá vậy.
     Gia Sủng và Đỗ Dự ngửng đầu lên nhận ra là Khiết Dân th́ sửng sốt.
     - Khuya rồi sao ḥa thượng không tới chùa nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm ǵ cho lạnh lẽo.
     - Bần tăng đă đi ngủ rồi nhưng nghĩ đến số phận các ngài nên phải ra đây. Xin các ngài lưu ư vùng lăng này nhiều ma quái lắm. Các ngài hăy coi chừng.
     - Bạch sư phụ tiếng đàn hồi sáng là tiếng đàn ma.
     - Cái đó bần tăng không rơ, chỉ xin lưu ư các ngài dân vùng này ai đến đây ban đêm phần nhiều mất tích. Có người thoát được thuật lại rằng quanh lăng những đêm trăng thường có những bóng trắng đùa giỡn dưới trăng rồi hú lên những tiếng ghê rợn.
     Nói dứt lời Khiết Đan bỏ đi nhưng bước ra cửa liều ông đụng Quản Bật đi vô.
     - Ḱa bốc sư.
     - Kẻ hèn này đă nghe hết chuyện sư phụ kể về lăng. Xin sư phụ đừng tâu chuyện này với Hoàng thượng để ngài phấn chấn trong cuộc thám hiểm mồ Khổng Minh.
     Khiết Đan miệng định nói th́ Ngự lâm quân đă reo ḥ báo tin vua đă ngự giá tới rồi...
     - Các khanh cho tiến hành ngay cuộc thám hiểm. Trẫm không ngủ được v́ đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xuống lăng thám hiểm, làm liền đi...
     Một số thang liền được mang tới...
     - Ai xung phong đến trước sẽ có thưởng.
     Người chỉ huy đội Ngự lâm quân xung phong và một toán cấm vệ cũng xin đi theo.
     Tấn Vơ Đế đồng ư cho những người t́nh nguyện leo thang xuống lăng. Mỗi người t́nh nguyện leo thang xuống lăng đều mang theo khí giới, đuốc nhựa cây, mồi lửa và lưng cột dây nhợ để có biến giật cho ở trên biết.
     Đoàn nguời thám hiểm ra đi với khí thế bừng bừng gươm giáo sáng ḷa, đuốc cháy rực trên tay.
     Ở trên nh́n xuống dưới đáy bể thấy ánh đuốc sáng rực đáy bể rồi phân tán đi. Chừng năm phút những bó đuốc này tập trung trở lại và tiếng nói vang lên.
     - Muôn tâu dưới đây có nhiều chuyện lạ, kính mời bệ hạ và các quan xuống coi.
     Nhưng người chỉ huy lâm quân vừa nói dứt lời th́ quăng bó đuốc ngất xỉu và những tên c̣n lại rốt rít giựt dây và tranh nhau leo thang trở lên mặt đất.
     Tấn Vơ Đế rối rít hỏi :
     - Chuyện ǵ vậy báo cáo mau.
     - Dạ quan... vừa đụng vào cửa của lăng đi ra th́ chết luôn rồi ạ...
     Xác viên chỉ huy ngự lâm được kéo lên, mọi người thấy hai bàn tay viên này máu tụ lại đen thui miệng trào máu và mắt mở trợn trừng trong thật ghê khiếp...
     Nh́n xác viên chỉ huy Ngự lâm quân mọi người đều xanh mặt. Tấn Vơ Đế hỏi viên chỉ huy phó Ngự lâm quân đi theo đoàn thám hiểm :
     - Người thấy ǵ dưới đó. V́ sao viên chỉ huy của ngươi chết bất đắt kỳ tử thể này.
     - Muôn tâu dưới đó là một gian hầm rộng có nhiều pḥng, tất cả bằng đá, quan chỉ huy xô một cửa hầm định vào nhưng cửa không mở, ông quay ra, đúng lúc đó thần thấy một bóng cao lớn chập chờn đằng xa. Hạ thần nh́n kỹ th́ đấy là một xác người biết đi, hai mắt sâu hoắm. Muôn tâu dưới đó ghê rợn lắm.
     Khiết Đan nghe viên chỉ huy phó Ngự lâm quân kể th́ liền nói :
     - Bóng đó là bóng ma quỷ đấy... Thần đă nói rồi mà.
     Quản Bật nghe Khiết Đan nói, th́ lớn tiếng át đi.
     - Chúng ta là người sống sức mấy mà sợ ma quỷ. Giáp sĩ đâu hăy mang gươm sắc giáo dài xuống đó đi.
     - Khanh nói đúng, trẫm muốn thân chinh xuống xem thực tế thế nào. Ai đi với trẫm giơ tay lên.
     Quản Bật giơ tay xung phong liền.
     - Hạ thần xin hộ giá.
     - Vậy ta với khanh lên đường...
     Gia Sủng và Đỗ Dự quê quá cũng xung phong đi theo luôn. Như vậy là bốn mạng xuống bể. Vua nh́n Khiết Đan thấy nhà sư đứng yên th́ bèn hỏi :
     - Sao ḥa thượng không đi với trẫm?
     Khiết Đan ṿng tay thưa :
     - Muôn tâu bần đạo vốn yếu trong người lại tâm thần bất an khi thấy Hoàng thượng mở cửa địa huyệt này. Bần đạo đă can bệ hạ không được, nên phải đến đây, nhưng đi xa hơn cho bần đạo kiếu.
     - Được không sao, ta biết ḥa thượng không muốn đụng tới Khổng Minh. Nhưng không sao, ta có việc nhờ ḥa thượng. Khi nào sợi dây ngũ sắc cột lưng ta động đậy ḥa thượng kéo ta lên nhé. Ta tin tưởng tất cả nơi ḥa thượng đó...
     - Muôn tâu bệ hạ có thể tin nơi bần tăng...
     Quản Bật đi đầu rồi tới Gia Sủng, Đỗ Dự xuống theo, vua Tấn Vơ Đế xuống cuối cùng.
     Quản Bật xuống tới đáy bể là đưa đuốc quan sát liền chẳng thấy bóng ma đâu cả. Quản Bật kiêu viên chỉ huy phó Ngự lâm quân xuống và hỏi.
     - Bóng ma ở chỗ vào và cái cửa mà “xếp” của ngươi đụng tới vong mạng ở chỗ nào.
     Viên chỉ huy phó Ngự lâm quân đưa Quản Bật tới cửa gian pḥng bằng đá và nói :
     - Bẩm thượng quan chỗ này đâu ạ.
     Quản Bật nh́n căn pḥng và cái cửa bằng đá, trong lúc Tấn Vơ Đế định đẩy cửa pḥng.
     - Xin bệ hạ coi chừng, viên chỉ huy Ngự lâm quân đă chết v́ đụng tay vô đây. Muôn tâu có lỗ trên gần nóc tường...
     Tấn Vơ Đế nh́n thấy ba lỗ hổng trên gần nóc tường th́ hạ lệnh lấy một cái mộc bằng đồng để ông đứng lên cho lính khiêng ông lên cao hầu nh́n vào buồng cho rơ. Qua ánh đuốc Tấn Vơ Đế nh́n thấy hai cây cột đen bóng và một tấm liếp đang bằng dây nhợ. Tấn Vơ Đế kêu kiện Gia Sủng lên nh́n với ḿnh.
     - Khanh thấy cái phên dây nhợ này như thế nào
     - Muôn tâu một tấm phên dây nhợ cũ thật lạ lùng.
     Giữa lúc đó tiếng Đỗ Dự vang lên :
     - Chớ có đụng vô vách hầm... Có người tử vong nữa rồi.
     - Các ngươi vô ư quá. Đă biết vách hầm nguy hiểm sao c̣n đụng vô.
     - Bẩm có sự biến nữa...
     Xác một tên lính bj thương quằn quại được đưa đến.
     - Tên này vừa qua khúc quanh th́ đụng xác ướp sợ quá loạng choạng đụng ngay vách hầm.
     - Xác ướp à, phải bắt ngay nó cho ta...
     Quan quân rầm rầm đi kiếm xác ướp trong khi Tấn Vơ Đế đứng giữa bốn giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ.
     Bỗng vua Tấn Vơ Đế hoa mắt v́ ông nh́n thấy xác ướp đang chờn vờn giữa đám quan quân. Xác ướp mang một khoen sắt ngang bụng và lần giữ đám người sô bồ. Toàn quân xác ướp là một khối vải quấn chằng chịt từ đầu đến chân. Chỉ có đầu là không quấn ǵ. Đầu là sợi người trắng hếu với hai hốc mắt trống rỗng, xác ướp cử động chậm chạp theo sau Đỗ Dự.
     - Đỗ Dự khanh hăy quay lại chém xác ướp cho ta.
     Mọi người sửng sốt nghe Tấn Vơ Đế la. Đỗ Dự quay lại chém xác ướp. Keng keng dao chém vào xác ướp dội lại, và xác ướp vẫn tiến tới, tiến măi tới và Đỗ Dự lùi lại.
     Linh Ngự lâm quân tiến lên dùng mă tấu chém sả vào xác ướp. Nhưng mă tấu cũng dội lại và xác ướp không sao cả.
     Xác ướp cứ lăng sả về phía Đỗ Dự. Lúc này Đỗ Dự đă lấy lại tinh thần quát Ngự lâm quân lui lại bảo vệ nhà vua. Một ḿnh Đỗ Dự xông về phía xác ướp.
     Xác ướp chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Dự. Đỗ Dự hoảng hồn né tránh, xác ướp chụp lấy lưỡi đao. Đỗ Dự thấy nguy buông dao luôn và vọt đi.
     Trong khi đó xác ướp đề lấy lưỡi dao và ngă xấp xuống.
     - Xác ướp thua rồi các khanh lại xem sao.
     Tấn Vơ Đế hét lên mặt mũi rạng rỡ.

Hồi 2

     Nghe vua truyền lệnh Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho quân lính vây quanh xác ướp Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp. Nh́n xác ướp bất động, Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống một chân duỗi ra lấy thế để rút thanh đao nhưng rút không được, lật ngửa xác ướp lên cũng không rút đao ra nổi.
     - Quân bay hăy lấy mă tấu bầm nát xác này cho ta.
     Quân lính lấy mă tấu bằm xác ướp chỉ nghe keng keng mà xác ướp vẫn y nguyên, c̣n quân lính th́ la oai oái v́ bị dội lại. Đỗ Dự quát thêm lính đến bằm xác ướp. Mă tấu khoa lên chém xuống leng keng mà xác ướp vẫn không suy suyển ǵ.
     Bỗng đám lính bằm xác ướp la hoảng v́ xác ướp đứng dậy lừng lững bước tới đám lính vừa la vừa bỏ chạy, xác ướp rượt theo làm đám lính ngă bổ ngửa vào bừc tường và chân tay quờ quạng ứa máu ra chết lũ lượt. Xác ướp đứng giữa đám lính nằm chế ngổng ngang bụng vẫn mang lưỡi đao của Đỗ Dự. Đỗ Dự lại bên Tấn Vơ Đế nói khẽ :
     - Muôn tâu thần không hiểu tại sao lưỡi đao của thần lại dính chặt vào bụng xác ướp rút không ra được.
     Tấn Vơ Đế vừa định mở niệng nói bỗng ú ớ v́ xác ướp bỗng quay ngoắt lại tiến về phía nhà vua.
     - Khanh coi chừng nó muốn tấn công trẫm.
     Đỗ Dự b́nh tĩnh nói với Tấn Vơ Đế.
     - Bệ hạ yên tâm chung quanh đức vua c̣n có bao nhiêu là Ngự lâm quân.
     Tấn Vơ Đế nh́n lại thấy ḿnh đang được bao bọc bởi hàng rào lính Ngự lâm quân th́ yên trí.
     Đỗ Dự kéo vua đi hướng khác, trong khi đám Ngự lâm quân vẫn dàn hàng ngang trước xác ướp và xác ướp tiến lại đám Ngự lâm quân lùi, càng lùi càng sát vách tường.
     - Dừng lại tản hàng mau.
     Đỗ Dự thấy đám lính sắp tới vách tường th́ hoảng hồn hô to. Đám lính nghe tiếng hô chạy tứ tán có hai tên lính quưnh bị xác ướp xô vào tường lăn ra chết tươi...
     Tất cả mọi người đều thấy t́nh thế quả nguy đều ngơ ngác muốn bỏ chạy.
     Đỗ Dự bèn hô lên :
     - Tất cả đâu đứng đó đừng đụng tới bức tường. Chạy rối loạn chỉ nguy hại thêm.
     Quản Bật nghe Đỗ Dự hô th́ lên tiếng.
     - Chúng ta phải hành động chứ không thể đứng chờ chết được. Một là hạ ngay xác ướp hai là từ từ rút lui rồi tính.
     Nghe tới hai chữ rút lui đám lính ùn ùn kéo đến chân thang. Quản Bật thấy t́nh thế quá rắc rối đă tiến lại gầnTấn Vơ Đế và nói :
     - Muôn tâu, xin bệ hạ cầm lấy gươm của thần để đề pḥng biến cố...
     Tấn Vơ Đế lắc đầu.
     - Thần bốc cứ giữ vơ khí, theo ư trẫm ḿnh cầm vơ khí là có ư khiêu khích xác ướp nó làm tới cho coi.
     Quản Bật nghe lời vua quăng gươm đi lưỡi gươm bay vèo về phía Đỗ Dự làm cho Đỗ Dự nổi nóng định chạy lại gây với Quản Bật nhưng lại thôi v́ thấy xác ướp đang áp đảo quân Ngự lâm quân, khiến đám Ngự lâm quân chém mỏi tay mà chẳng ăn thua ǵ cuối cùng bị xác ướp dồn vào tường chết lũ lượt...
     Sau một hồi làm cho đám Ngự lâm quân chết ngổn ngang, xác ướp đứng im nghênh ngó...
     Quản Bật thấy t́nh thế ngày một nghiêm trọng th́ bèn tâu với Tấn Vơ Đế :
     - Muôn tâu, đức của bệ hạ quá lớn nên xác ướp không làm ǵ được, vậy xin bệ hạ hăy quyết định bây giờ nên làm ǵ để mọi người hành động.
     Tấn Vơ Đế chưa kịp lên tiếng th́ Đỗ Dự đă oanh oanh hạ lệnh.
     - Cung thủ hăy lấy tên lửa ra, sửa soạn bắn vào xác ướp, nhớ đường bắn vào bụng nhé...
     - Đỗ Dự người đă suy nghĩ kỹ chưa mà hành động vậy.
     - Thần thấy tên lửa có thể hạ được xác ướp, xin Thánh thượng cho hành động.
     - Có chắc kết quả không?
     - Xin bệ hạ hăy tin thần đi. Xác ướp thuộc về âm, Lửa thuộc về dương chắc chắn dương sẽ khắc âm...
     Những mũi tên lửa được bắn ra tới tấp vào xác ướp...
     Những mũi tên lửa bay ào ào về phía xác ướp nhưng không mũi tên nào ghim được trên xác ướp, tuy nhiên xác ướp cũng chẳng tỏ vẻ ǵ là chống lại những mũi tên lửa nó đứng im bất động như pho tượng đá.
     Tên lửa rớt lả tả dưới chân xác ướp tạo thành một đống lửa, ban đầu ngọn lửa tới bụng sau tới ngực, xác ướp vẫn đứng im ĺm trong lửa cháy rồi nó cũng cháy luôn.
     - Quân bay lấy cây xô xác ướp
     Quản Bật đứng gần đó cầm đao xông lại.
     - Thần bốc ơi, ông lui lại. Tôi đâu kêu ông, tôi kêu lính lấy cây xô xác ướp ông lại làm ǵ vậy...
     Nhưng Quản Bật đă tới gần xác ướp và bỗng nhiên xác ướp cử động làm cho Quản Bật sợ hăi tháo lui.
     - Ông thần bốc ngu dại ơi, ông bỏ đao xuống và đứng im một chỗ kẻo nguy hiểm đó.
     Quản Bật quăng đao về phía Tấn Vơ Đế và hốt hoảng đến chân thang. Xác ướp nhào theo thanh đao
     Vơ Tấn Đế hoảng hốt tránh. Xác ướp đến bên thanh đao th́ ngừng lại và thân h́nh th́ vẫn bừng bừng cháy.
     Đỗ Dự cầm một bó đuốc tới đánh bịch bịch vào ngực xác ướp. Xác ướp té lăn cù xuống đất cháy nghi ngút tỏa ra mùi khét nghẹt.
     Xác ướp cử động được là do đồ kim khí. Thanh đoản đao của Quản Bật đă khiến xác ướp làm “lộng” được...
     - Xin bệ hạ tha cho thần tội ngu ngốc rồ dại của thần, xin tướng quân bỏ lỗi cho tôi...
     - Thần bốc đừng quá xúc động. chỉ v́ quá sợ thần bốc hành động không suy nghĩ, thôi, ta đâu có chấp.
     Trong khi Tấn Vơ Đế vỗ về th́ Đỗ Dự nh́n Quản Bật với đôi mắt coi thường và quay sang phía đám Ngự lâm quân ra lệnh.
     - Bây giờ các ngươi lấy đoản đao cạo vách các bức tường cho ta. Nhớ là không được đụng vào những đồ cạo ra và đụng vào vách tường. Tất cả đồ cạo được đem hỏa thiêu hết.
     Nghe Đỗ Dự ra lệnh cho đám Ngự lâm quân Quản Bật tiến lại gần bức tường giơ đuốc lên quan sát.
     Xác ướp vẫn nghi ngút cháy, ṿng sắt đeo nơi bụng đỏ rực... Đỗ Dự lại gần xác ướp chỉ cái ṿng sắt mà tâu với Tấn Vơ Đế.
     - Tất cả bí mật của xác ướp này nằm trong cái ṿng này đây, đó là một thứ sắt có từ tính, nó hút được tất cả đồ sắt thép. Muôn tâu nhờ thần chém vào cái ṿng này, bị nó hút mất đao không lấy được đao ra thần mới biết đó là ṿng nam châm. Kiểm chứng lại thần thấy cái xác chỉ rượt theo những người mang gươm giáo c̣n những người không mang gươm th́ xác bất động.
     Tấn Vơ Đế nghe Đỗ Dự nói th́ mỉm cười.
     - Khanh tinh ư lắm. không có khanh th́ hôm nay chắc ḿnh mệt lắm...
     - Muôn tâu, nhờ khám phá ra vụ này mà thần mới để ư thêm là xác ướp đâu có giết được ai, quân lính chết là do đụng vào bức tường có thuốc độc...
     - Thôi khanh cho gom xác chết lại đem lên mặt đất hỏa táng.
     - Muôn tâu, thần muốn cho hỏa táng xác ướp ở đây luôn, lấy lửa đỏ soi sáng hầm mồ.
     Tấn Vơ Đế gật đầu khen phải. Vừa lúc đó Quản Bật đi tới.
     - Muôn tâu đây là chất độc vừa lấy ởcác bức tường ra.
     Quản Bật đưa ra một chất màu xám long lanh ánh thủy tinh đựng trong ống đựng tên.
     - Ghê thật, chất độc được trộn với mảnh thủy tinh nghiền nát và nhựa cây quét lên tường. Chất độc này chỉ một chút vô máu là chết người liền.
     Đỗ Dự giải thích với Tấn Vơ Đế xong th́ nói với vua.
     - Muôn tâu thần thấy Quản Bật có những thái độ nghi lắm...
     - Khanh nói th́ trẫm để bụng. Nhưng trẫm yêu cầu khanh đừng lộ cho quân sĩ biêt, trẫm rất cần Quản Bật v́ y giỏi bói toán vô cùng.
     Lửa thiêu xác chết nghi ngút làm hầm mồ sáng choang lên, nhờ ánh sáng này Tấn Vơ Đế thấy một bệ đá cao ở giữa pḥng liền chỉ Đỗ Dự hỏi :
     - Khanh có biết bệ đá này dùng để làm ǵ không?
     Đỗ Dự nh́n theo tay Tấn Vơ Đế chỉ và sững sờ v́ lần đầu tiên ông ta mới thấy bệ đá này.
     - Muôn tâu, nhờ ánh sáng hỏa thiêu xác chết thần mới nh́n thấy bệ đá này.
     - Vậy khanh cùng trẫm ta lại xem sao.
     Đỗ Dự toan can vua nhưng vua đă chắp tay sau đít đi lại bệ đá rồi, Đỗ Dự đành phải đi theo, ông ta liền phải nhặt một thanh đao cầm tay.
     - Tướng quân, tướng quân, cái ṿng lửa rượt theo tướng quân...
     Đỗ Dự vừa nghe tiếng kêu đă thấy tiếng lửa reo sao lưng mỗi lúc một gần hơn...
     Nghe tiếng la hét nh́n trở lại thấy cái ṿng lửa bay vù vù. Đỗ Dự vội chống đao xuống đất nhảy lên bệ tam cấp. Vừa lúc đó cái ṿng lửa đụng vào bậc tam cấp đến ầm một cái. Nh́n xuống chân Đỗ Dự hú hồn, nếu chàng không nhảy lên bệ đá cái ṿng lao vào người chàng không chết cũng bị thương nặng.
     Nh́n kỹ chiếc ṿng Đỗ Dự nói :
     - Muôn tâu bệ hạ cái ṿng này là ṿng của xác ướp, hạ thần bị nó đuổi theo v́ cái tội cầm đao đi hộ tống Hoàng thượng. Nếu không có tiếng la của quân lính chắc hạ thần không chết cũng phỏng nặng rồi. Nhờ ơn đức Hoàng thượng mà thần thoát nạn, thật hồng phúc lớn lắm.
     - Quả thật cái người chế ra xác ướp này tài t́nh quá. Bây giờ ḿnh phải dẹp cái ṿng này cho yên...
     Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính lấy gậy gỗ xeo cái ṿng lại một góc lăng và lấy dây ràng chặt không cho nó di chuyển...
     Trong khi quân lính đan xeo đi ṿng vào góc lăng th́ Quản Bật tiến lại gần Tấn Vơ Đế.
     - Muôn tâu thần đă kiếm ra nhiều bí mật trong gian pḥng này. Kính Hoàng thượng lại quan sát kẻ tấu bản “Bằng phi Vũ Tuyết”.
     - Kẻ nào tấu bản nhạc này vậy?
     - Muôn tâu, hạ thần kiểm tra nguyên nhân có bản nhạc ấy nổi lên chứ không có kẻ nào tấu cả.
     Quản Bật đưa mọi người lại căn pḥng và chỉ tấm phên chằng chịt dây nhợ rồi nói.
     - Muôn tâu, những sợi dây này chính là những dây của loại đàn do Khổng Minh chế ra. Âm điệu phát ra chính từ nước và cá trên nhảy xuống làm cho đàn kêu nước hết đàn ngưng, Khổng Minh tài hoa thiệt.
     - Thần thấy tiếng nước và tiếng cá quẩy trong pḥng này. Bệ hạ có để ư xem thỉnh thoảng có vài giọt nước nhiểu xuống có tiếng đàn nhỏ vang lên đó...
     - Như vậy ta thử trắc nghiệm bằng cách đổ nước thả cá xem sao nhé...
     Nói dứt lời Tấn Vơ Đế chẳng đợi Quản Bật trả lời ra lệnh cho quân lính làm liền Mọi người hồi hộp chờ đợi, Tấn Vơ Đế, Đỗ Dự, Quản Bật đều được kêu nh́n vào căn pḥng.
     Họ vừa nh́n thấy nước nhỏ xuống th́ tiếng nhạc nổi lên đúng điệu “Bằng phi Vũ Tuyết”. Nhạc nổi lên làm mọi người thấy gai gai nơi xương sống bấm loạn tâm thần. Họ phải bịt tai lại để quan sát, đúng là giọt nước tiếng trầm, giọt nước nhỏ tiếng bổng, và một lần cá rơi là tiếng nhạc ngân vang thật lâu. Cá nằm trên sợi dây cho đến khi cá rớt xuống âm thanh ngân thật lâu và thật dài.
     - Nước đổ xuống gian pḥng này thoát đi đâu các khanh.
     - Có thể thoát ra suối sông nào đó, thưa Hoàng thượng.
     - Phải t́m hiểu chuyện này.
     Sau khi trắc nghiệm lại vụ nhạc. Tấn Vơ Đế quay lại cái bệ đá và nói :
     - Ta phải t́m hiểu cái bệ đá này rồi giải quyết cách các chuyện khác...
     Đuốc được đốt lên sáng trưng, Tấn Vơ Đế leo lên bệ đá, Đỗ Dự, Quản Bật leo lên theo.
     Lên hết bậc tam cấp tới bệ đá h́nh buông tất cả đều phát giác c̣n một bệ đá h́nh bát giác. Họ lại leo tam cấp lên bệ đá h́nh bát giác và mọi người ngạc nhiên trên bệ đá h́nh bát giác là một chiếc quan tài khổng lồ.
     - Quan tài Khổng Minh
     Quản Bật vừa reo lên th́ Tấn Vơ Đế nói liền.
     - Có lẽ thần bốc nói đúng.
     Quản Bật quan sát chiếc quan tài thấy có đầy rêu và đẩy không nhúc nhích.
     - Muôn tâu, xin cho quân lính tới thử xô xem chiếc quan tài này thế nào?
     Tấn Vơ Đế cho ư kiến Quản Bật đúng, ra lệnh cho Đỗ Dự đưa quân lính lên xô chiếc quan tài.
     Tám tên lính Ngự lâm quân lực lưỡng được đều tới xô chiếc quan tài không nhúc nhích một chút nào cả.
     - Có thể quan tài xây liền với bệ vậy th́ mở nắp ra xem sao.
     Tấn Vơ Đế lại đồng ư với Quản Bật cho lệnh quân lính tới cạo rêu t́m kẽ hở nấp quan tài.
     Cạo rêu ra, quan tài sáng choang màu đá quư với những nét chạm trổ tinh vi. H́nh con rồng đang vờn mây lấp lánh dưới ánh đuốc làm mọi người chú ư đến miệng rồng nhe nanh vuốt với chữ “Thọ” nơi miệng.
     Tấn Vơ Đế, Đỗ Dự, Quản Bật đều lấy tay ṃ mẫm lần ṃ t́m xem chung quanh quan tài có chỗ nào mở quan tài không.
     Cả ba đều thất vọng không t́m ra chỗ mở cơ quan, Đỗ Dự rút gươm ra định nậy nắp quan tài. Quản Bật mờ mẫm một hồi t́m ra hàng chữ
     “Áo quan chỉ mở nắp, khi tranh ăn với rồng”.
     - Tranh ăn với rồng, rồng nào rồng sống hay rồng chết mà tranh ăn. Chữ nghĩa ǵ lẩm cẩm quá. Rồng trên h́nh vẽ mà làm sao tranh ăn với nó được. Các khanh thử nghĩ xem sao Khổng Minh lại lẩm cẩm vậy.
     - Muôn tâu không chắc Khổng Minh lẩm cẩm đâu, ḿnh thử lấy chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng xem sao.
     Quản Bật tḥ tay lấy chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng nhưng không làm sao lấy ra khỏi.
     - Muôn tâu chữ “Thọ” có chút xíu mà thần không sao lấy ra được...
     Đỗ Dự nghe Quản Bật nói cậy ḿnh sức mạnh, lấy hết công lực kéo chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng nhưng cũng không sao kéo nổi.
     - Quả là khó tranh ăn quá.
     - Muốn tranh ăn phải chấp nhận khó khăn nhất là tranh ăn với rồng th́ phải dùng trí chứ. Các khanh cần phải suy nghĩ...
     - Thần nghĩ ra rồi. Ngày trước ông cha thần thường dùng một thứ nhựa cây trộn với trứng chim chế thành một thứ keo dán rất chắc, thứ keo này phải dùng lửa đốt mới ră ra được... Chắc chữ “Thọ” dán bằng thứ keo này. Xin cho đốt lửa sẽ gỡ được chữ “Thọ”.
     - Khanh nói đúng, khanh thực hiện đi...
     Tuân lệnh Tấn Vơ Đế, Đỗ Dự và Quản Bật lấy than bỏ vô miệng rồng rồi quạt lửa. Quả như rằng chỉ một phút lấy chữ “Thọ” ra dễ dàng... Nhưng lấy chữ “Thọ” ra nắp quan tài vẫn không mở. Chợt Quản Bật nh́n thấy một cái đèn treo lủng lẳng trên nắp quan tài liên nói :
     - Muôn tâu bệ hạ chắc cái đèn này là cơ quan mở nắp quan tài...
     Đỗ Dự nh́n vào miệng rồng thấy cái khoen liền lên tiếng.
     - Xin kéo cái khoen rồi hăy đi tới cái đèn.
     Đỗ Dự tḥ tay kéo cái khoen nhưng kéo măi không ra.
     - Kêu quân lính dùng dây kéo cái khoen.
     Đỗ Dự tuân lệnh vua kêu lính Ngự lâm cột dây kéo cái khoen. Một tiếng nổ như sấm vang lên nắp quan tài mở ra với làn khói xám, mọi người sợ chất độc, bịt miệng lại nhưng chẳng ai làm sao.
     Tấn Vơ Đế chờ tan làn khói xám, nh́n vô quan tài chẳng thấy xương cốt ǵ cả, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xanh h́nh bầu dục, chiếc hộp chỉ to bằng nắm tay. Đỗ Dự thấy chiếc hộp toan giơ tay bê ra Quản Bật ngăn.
     - Thánh thượng là bậc đức đày, xin để Thánh thượng lấy hộp chắc an toàn hơn chúng ta những người đức mỏng, đụng tới e không tốt. Quư vật phải dành cho quư nhân...
     Quản Bật chú ư thấy vua mặt rồng hớn hở nghe ông ta nói th́ bèn tiếp lời.
     - Mao Lâm xưa mở trộm giỏ đào tiên của lăo đạo nhân ngủ nhờ, mở hoài không ra. Trong khi Mao Lâm loay hoay mở giỏ th́ một con cóc từ trong giỏ nhảy ra làm cho Mao Lâm hồn ví quẳng giỏ đào tiên xuống đất, nhưng Mao Lâm chẳng thấy cóc đâu chỉ thấy đào tiên lăn lóc liền định lượm nào ngờ lăo đạo nhân đă tỉnh dậy đứng trước mặt hào quang tỏa sáng, Mao Lâm sợ quá quỳ xuống lạy như tế sao. Lăo đạo nhân đỡ Mao Lâm dậy và nói con là người phàm lại có ḷng tham nên nh́n đào tiên thành cóc đó. Thứ này chỉ ta cầm cho con mới ăn được c̣n con tự lấy th́ thành cóc nhái hết. V́ thế th́ thần chỉ có bệ hạ mới có thể sờ vào hộp ngọc này được mà thôi.
     Tấn Vơ Đế nghe bùi tai liền cầm hộp ngọc lên ngắm nghía, thấy trên nắp hộp ngọc có mấy câu :
     “Muốn mở hộp ngọc
     Phải đốt đèn treo
     Đứng trong quan tài
     Tay đập đáy hộp
     Cốc cốc thật dài
     Làm đúng chớ sai
     Kẻo hư công hoài”
     Đọc xong mấy câu thơ Tấn Vơ Đế ngắm hộp ngọc quả nhiên chiếc hộp liền một khối rất khó mở.
     Vua quan ngơ ngác nh́n chiếc hộp. Quản Bật lại lên tiếng :
     - Đă có bài thơ mở hộp chắc chắn là không khó.
     Tấn Vơ Đế lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ và ra lệnh cho Ngự lâm quân châm dầu vào chiếc đèn treo trên quan tài, rồi cầm hộp nhảy vào quan tài đá đứng, và ra lệnh đốt đèn.
     Đứng dưới ánh sáng ngọn đèn Tấn Vơ Đế cầm hộp ngọc lúng túng, chưa biết đập đáy hộp như thế nào th́ thấy Quản Bật ôm bụng nhăn nhó.
     - Quản Bật khanh sao thế?
     - Không hiểu sao thần đau bụng quá đỗi...
     - Khanh có thể lên mặt đất nhưng trước khi cho trẫm hỏi ít câu cái đă. Theo ư khanh th́ trẫm phải đập hộp như thế nào?
     - Muôn tâu theo ư thần hai câu “Tay đập đáy hộp, Cốc cốc thật dài”, là chỉ đập hai hồi cốc cốc thật dài hộp sẽ mở.
     Nói dứt lời Quản Bật hét lên đau đớn và gục xuống, Tấn Vơ Đế cho lệnh d́u Quản Bật ra thang đưa lên mặt đất liền lập tức. Nhưng khi lính đưa Bật đến chân thang th́ Bật bảo để Bật nằm đó được rồi...
     Trong khi đó Tấn Vơ Đế đập đáy hộp hai hồi cốc cốc thật dài và đưa hộp lên mở nhưng không mở được. Vua vừa hạ hộp xuống tự nhiên hộp mở nắp tung ra.
     Trong hộp không có ǵ ngoài một làn khói trắng bay quyện với khói đèn dầu và từ từ tỏa rộng ra màu trắng biến thành màu xanh xám và mọi người ngửi phải mùi này đều choáng váng mặt mày ngă gục la liệt... Riêng Tấn Vơ Đế nằm gục trong quan tài đá.
     Quân lính đứng dưới thấy có biến hè nhau nhảy lên cứu viện, nhưng lên ngửi phải khói xanh đều nhào hết, miệng người nào cũng ứa máu. Hai tên lính gần nơi Quản Bật nằm định chạy lại. Quản Bật như hết đau nói lớn :
     - Chớ lại, nơi đó có hơi độc, nhào vô mất mạng đó.
     Nhưng hai tên lính không nghe tiếng Quản Bật cản vẫn chạy lại, chúng lấy khăn bịt mặt nhào vô quan tài khiêng Tấn Vơ Đế ra và giật dây kêu kéo Tấn Vơ Đế lên.
     Tấn Vơ Đế được kéo lên rồi hai tên Ngự lâm quân cùng tên tường tŕnh sự việc, mọi người bịt mặt xuống kéo người bị độc lên trên mặt đất, Tấn Vơ Đế bị trúng độc nặng nhất c̣n mọi người th́ nhẹ hơn. Quản Bật lên mặt đất tỉnh táo như thường, phụ Khiết Đan cứu chữa mọi người. Một số hít ít hơi độc đă tỉnh trong khi đó có Đỗ Dự, riêng Tấn Vơ Đế nặng nhất vẫn nằm mê man.
     Phải nói rằng thuốc của Khiết Đan ḥa thượng chữa độc rất công hiệu. Nhờ thuốc của ông mà đến chiều Tấn Vơ Đế đă mở mắt và thở đều nhưng chưa nói được. Khiết Đan th́ ra lệnh cho quân lính che lều mọi người ở tạm, c̣n vua th́ ở lều của Đỗ Dự cất từ trước.
     Quân lính được tăng cường bố trí canh gách rất nghiêm mật nhưng ḷng người nào cũng ngay ngáy lo sợ.
     Đêm xuống tiếng tắc kè và tiếng chim cú làm cho người nào cũng hoang mang. Tấn Vơ Đế nằm trong lều của Đỗ Dự, chợt tỉnh nửa đêm nghe gió vi vu và nghe sương rơi lộp lộp ḷng hoang mang vô hạn. Giữa lúc đó thấp thoáng trong bóng đêm có dáng người chập chờn đâu đó. Người này mặc áo choàng trắng đầu chít khăn xanh tay cầm quạt lông phe phẩy. Người này tiến tới gần Tấn Vơ Đế dáng đi khoan thai nhẹ nhàng mặt rực rỡ hào quang mắt long lanh sáng. Nh́n thấy người này Tấn Vơ Đế toan kêu lên nhưng người này giơ quạt điểm mặt nói bằng giọng thật êm và nhẹ :
     - Ta là Thừa tướng Khổng Minh Gia Cát Lượng đây...
     Vua Tấn Vơ Đế lăn vào giữa sập ngự, và nhắm mắt lại hết sức sợ hăi ta chỉ nghe tiếng ngâm thơ sang sảng :
     - Người may đức đày mạng cao
     Cho nên thoát nạn không vào Âm ty
     Sau đó Tấn Vơ Đế nghe tiếng cười và mở mắt ra th́ không nh́n thấy ǵ ngoài đêm đen như mực. Tấn Vơ Đế mồi hôi vă ra như tắm và kêu cứu inh ỏi.
     Lính canh thấy vua kêu cứu cũng đánh kiểng báo động rầm rầm làm cho quan quân ầm ầm kéo tới. Khi mọi người kêu tới Tấn Vơ Đế vẫn c̣n đập tay xuống sập ngự kêu la thảm thiết.
     Khi đèn đuốc sáng choang th́ Tấn Vơ Đế mới tỉnh hẳn và hỏi :
     - Các ngươi có thấy người mặc đồ trắng từ đây đi ra không?
     - Muôn tâu chẳng có ai cả, chắc bệ hạ nằm mộng đó thôi. Chứ bọn thần canh gác kỹ lắm nào thấy ǵ.
     - Rơ ràng ta mới gặp Khổng Minh Gia Cát Lượng đây mà. Người c̣n đọc hai câu thơ nữa ta c̣n nhớ rơ ràng. Nhờ đức ta c̣n đầy nên ta thoát chết. Khiết Đan và Quản Bật ở lại đây với ta nhé.
     - Quản Bật theo ư ngươi th́ giấc mộng thế nào?
     - Muôn tâu có lẽ Vơ Hầu hiện lên thật, nhưng Hoàng thượng mạng cao đức đầy nên Vơ Hầu thua.
     - Muôn tâu Quản Bật nói đúng mạng bệ hạ cao, đức bệ hạ đầy nên Khổng Minh đă không làm ǵ được. Nhưng thần e bệ hạ làm tới không ổn đâu...
     Nghe Khiết Đan nói Tấn Vơ Đế hỏi lại nếu Tấn Vơ Đế cứ tiếp tục khám phá mộ Khổng Minh th́ sao...
     - Muôn tâu thần e lúc đó cái mạng của Hoàng thượng sẽ nguy... Tốt hơn hết bệ hạ nên hồi triều dưỡng bệnh...
     - Ta chưa khám phá xong bí mật mộ Khổng Minh th́ ta không đi đâu hết... Ngươi “hù” ta vô ích...
     Nghe vua nói vậy Khiết Đan thất vọng nh́n Quản Bật, và hai người không nói năng ǵ nữa.
     Ngày sáng hôm sau tuy chưa khoẻ hẳn. Tấn Vơ Đế vẫn ra lệnh tiếp tục xuống lăng khám phá bí mật mộ Khổng Minh Tấn Vơ Đế gọi Đỗ Dự tới nói cho biết những suy nghĩ của ḿnh.Theo Tấn Vơ Đế th́ chắc chắn dưới chiếc quan tài có hộp ngọc đựng hơi độc c̣n có một chiếc quan tài nữa, phải t́m cho ra chiếc quan tài này.
     Đỗ Dự dẫn quan quân xuống dưới lăng nhưng ai cũng ngao ngán không chịu hành động ǵ cả. Quản Bật cáo bệnh không đi, Khiết Đan th́ lui về chùa.
     Tấn Vơ Đế tuy nằm một chỗ nhưng luôn luôn ra lệnh cho sĩ quan liên lạc mang lệnh xuống dưới lăng và đem tin tức từ dưới lăng lên báo cáo. Thấy Quản Bật không xuống, Tấn Vơ Đế thắc mắc nhưng để trong ḷng...
     Đỗ Dự và đám quan quân xuống dưới lăng đốt đuốc sáng choang, nhưng thấy không khí vẫn c̣n rờn rợn dù mọi người đều bịt mặt ngăn hơi độc nhưng ai cũng lo ngay ngày chưa biết biến cố ǵ sẽ đến với họ.
     Mọi người cầm đuốc tiến về bệ đá, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh và trước mặt mọi người hiện ra một bóng người mạc áo trắng đội khăn xanh tay cầm quạt lông thấy thoáng lúc ẩn lúc hiện.
     - Khổng Minh Gia Cát Lượng.
     Tiếng kêu thất thanh làm mọi người sững sờ đứng im, trong khí đó bóng trắng tung từ tay một vật tṛn da láng, một tiếng nổ vang lên, nghe tiếng nổ nhiều người ngất đi. Nhưng tiếng nổ chẳng làm ai chết chóc mà chỉ tuôn ra một luồn khói màu trắng. Mặc dầu mọi người đă bịt mặt nhưng vẫn bị ảnh hưởng luống khói này làm cho hoa mắt và hôn mê...
     Tin Khổng Minh xuất hiện dưới lăng được báo ngay cho Tấn Vơ Đế làm cho ông cùng thắc mắc.
     - Khanh đă nh́n thấy Khổng Minh không hay chỉ nghe báo cáo lại?
     Tấn Vơ Đế hỏi dặn viên sĩ quan liên lạc.
     - Muôn tâu thần nh́n thấy Khổng Minh rơ ràng, và chính thần c̣n ngửi phải khói mê nữa. H́nh như đó là múi trầm hương.
     - Kêu Đỗ Dự lại chầu mau.
     Đỗ Dự lại, Tấn Vơ Đế phán.
     - Khanh đem thêm quân xuống hầm và cho ta biết thêm tin tức về Khổng Minh.
     Đỗ Dự đi rồi Tấn Vơ Đế nằm trên sập ngự nghỉ miên man, đầu óc trống rỗng, trời ngả về chiều gió lạnh âm u, sương rơi lác đác. Tấn Vơ Đế vừa toan ngồi dậy bỗng đầu óc thấy nặng trĩu chập chờn nửa thức nửa ngủ, nghe văng vẳng đâu có tiếng nói vang lên.
     - Tấn Vơ Đế! Ta đă cảnh cáo, sao người vẫn c̣n cứ tiếp tục quấy nhiễu lăng tẩm của ta... Hừ người coi chừng đó...
     Chỉ nghe được có vậy là Tấn Vơ Đế mê luôn.
     Trong lúc đó Đỗ Dự từ dưới mồ lên, đi cùng hai sĩ quan liên lạc vô chầu, bỗng Đỗ Dự khựng lại v́ trước mặt một bóng trắng đội khăn xanh tay cầm quạt long từ lều vua đi ra :
     - Khổng Minh Gia Cát Lượng.
     Nói dứt lời Đỗ Dự bảo hai sĩ quan cùng với ḿnh nấp vào gốc đại thụ quan sát xem Khổng Minh đi đâu rồi theo dơi, c̣n Đỗ Dự vào chầu vua xem thích thể ra sao.
     Đỗ Dự vào lều vua nằm bất động trên sập ngự th́ hốt hoảng kêu lên. Quản Bật, Gia Sủng, Hoa Hi chạy tới.
     - Ngài ngự sao vậy?
     - Không hiểu sao Hoàng thượng hôn mê.
     Mọi người lấy dầu thoa cho vua, một lát vua tỉnh dậy ngơ ngác :
     - Khổng Minh Gia Cát Lượng đâu rồi?
     Đỗ Dự chắp tay thưa :
     - Thần mới thấy Khổng Minh từ trong này đi ra. Thần sợ Hoàng thượng gặp nguy nên sai hai sĩ quan liên lạc theo dơi thần vội vào chầu.
     Tấn Vơ Đế mệt nhọc hỏi Đỗ Dự :
     - Ba quân dưới hầm lăng đều thấy Khổng Minh phải không?
     - Muôn tâu đúng vậy...
     - Có t́m thấy chiếc quan tài thứ hai không?
     - Muôn tâu chưa thấy ǵ cả. Theo ư thần ta nên đặt thuốc nổ phá sập bệ đá xem dưới ấy có ǵ?
     - Tùy khanh... bao giờ th́ làm?
     - Muôn tâu ngày mai...
     - Được ta chuẩn tấu...
     Quản Bật nghe Đỗ Dự và vua nói chuyện vội lên tiếng :
     - Muôn tâu theo thần không nên dùng thuốc nổ, thần e thuốc nổ làm sập toàn bộ lăng mộ, chẳng ích lợi ǵ cho việc thám hiểm mà lại c̣n chọc tức Khổng Minh nữa. Theo ư thần cứ lục đáy quan tài một lần nữa rồi kiếm ra cơ quan. Thần vẫn nghi ch́a khóa thám hiểm nằm nơi chiếc đèn.
     Tấn Vơ Đế nghe Quản Bật nói tới Khổng Minh có hơi “nhợn” nên đồng ư không đặt chất nổ phá lăng nữa.
     Tấn Vơ Đế dù chưa khẻo vẫn quyết định sai lính Ngự lâm d́u xuống hầm lăng quan sát lại chiếc đèn.
     Thấy vua định xuống hầm Đỗ Dự can :
     - Xin Thánh thượng đợi sĩ quan liên lạc đi theo Khổng Minh về báo cáo rồi hăy xuống hầm lăng.
     - Trẫm không chờ đợi ǵ cả. Trẫm là vua, trẫm muốn làm ǵ th́ làm liền. Hăy đem vơng đưa trẫm đi và d́u trẫm xuống hầm lăng.
     Mặc dầu trời đă tối lệnh của Tấn Vơ Đế cũng phải thi hành, đuốc đốt sáng choang và quân chuyển rầm rộ đến lăng Khổng Minh.
     Đoàn quân được lệnh vơ trang cùng ḿnh và chuyển nhanh tới lăng. Vừa tới cửa lăng Đỗ Dự cho lệnh đoàn quân ngưng lại. Tấn Vơ Đế nằm trên vơng quát ầm lên :
     - Sao lại ngưng ở đây, tiến tới luôn.
     Đỗ Dự bèn lên tiếng :
     - Muôn tâu có sự biến.
     - Sự biến ǵ?
     - Hai sĩ quan liên lạc theo dơi Khổng Minh đă chết trước cửa lăng...

Hồi 3

     Tấn Vơ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nh́n vào sân lăng thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều c̣n đeo gươm.
     - Bàn tay ma quỷ nào đă giết hai sĩ quan liên lạc của trẫm vậy?
     - Muôn tâu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu. Nhưng theo thần th́ kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nh́n vết thương hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết...
     - Hai sĩ quan này đă theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rơ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng ở đó luôn, phá lăng là t́m ra thủ phạm. Khanh mau ra lệnh vây chặt lăng và gom củi đốt cho ta.
     Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mồ th́ tất cả đều bật ngửa ra chết.
     Tấn Vơ Đế vô cùng kinh ngạc thấy năm người lính Ngự lâm vừa chạy vào sân nhà mồ đều lăn đùng ra miệng trào máu chết tươi. Tấn Vơ Đế quá sợ vội ra lệnh ngưng kiếm củi hỏa thiêu nhà mồ và thiết triều khẩn cấp. Tấn Vơ Đế hỏi Gia Sủng, Hoa Hi cách đối phó. Hai người đều nói vấn đề nhà mồ chỉ có Quản Bật thông thạo xin hỏi Quản Bật, nhưng t́m Quản Bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi năm người lính Ngự lâm quân chết thấy Quản Bật đi về phía lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tấn Vơ Đế mất Quản Bật th́ tức lắm.
     - Hăy đưa ta vô lăng, có hay không có Quản Bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự người nghi Quản Bật có lư lắm.
     Đỗ Dự đành hộ tống Tấn Vơ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mồ vua hỏi có ai thấy Quản Bật đến đây không. Mọi người nói Quản Bật đến đây nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tấn Vơ Đế không nói ǵ ra hiệu cho Ngự lâm quân d́u lên bệ đá. Lên bệ đá Tấn Vơ Đế nh́n vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần đưa hai tay kéo cái đèn xuống. Tấn Vơ Đế dùng hết sức mạnh đă kéo được cái đèn từ từ rớt xuống. Cục ch́ giữ cho cái đèn thăng bằng đập vào nóc hầm nghe cái bốp tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang.
     - Cứu giá mau, coi chừng Hoàng thượng bị hất xuống đất.
     Đỗ Dự hô lính Ngự lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tấn Vơ Đế nhờ vậy Tấn Vơ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn th́ tuột khỏi tay vua tung những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng.
     Tấn Vơ Đế vừa hoàng hồn đă định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có ǵ bí mật, th́ bỗng Gia Sủng hét lớn :
     - Coi chừng quái vật xuất hiện ḱa.
     Tấn Vơ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sủng ngước mắt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng miệng rộng đến mép tai, răng nanh ḷi ra hai bên mép, mắt lồi và sáng rực, quái vật há hốc miệng đỏ ḷm.
     Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hang chuột và nó thở ra hơi thở đen ś.
     - Coi chừng hơi độc từ lỗ mũi vật. Mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự lâm hăy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức.
     Tấn Vơ Đế ra lệnh mà tiếng nói run run chứng tỏ đang sợ hăi dữ lắm. Lính Ngự lâm quân với gươm lên giáo dài kéo tới bao kín bệ đá và tiếng leng keng inh ỏi. Âm thanh sắt thép làm mọi người nhức óc, người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tấn Vơ Đế.
     Tấn Vơ Đế bịt tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy.
     Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không c̣n nữa, mọi ngựi mở mắt ra không thấy quái vật đâu chỉ thấy đám Ngự lâm quân tấn công quái vật ngă la liệt dưới đất, gươm giáo gậy ngổn ngang. Ánh đuốc vụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trần hầm.
     Tấn Vơ Đế đă đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sủng, Hoa Hi tất cả há hốc miệng nh́n bệ đá v́ thấy trên đó thay v́ quái vật là một người mặt đồ trắng bịt khăn xanh tay cầm quạt lông phe phẩy.
     - Khổng Minh lại xuất hiện...
     Tấn Vơ Đế hoảng hốt kêu lên.
     Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói :
     - Đúng ta đây. Cái gàn bướng của ngươi đă gây nên bao nhiêu thê thảm cho người khác. Chắc ngươi nh́n thấy cả rồi chứ. Ngươi sẽ bị lănh những điều tai họa ghê gớm nếu ngươi c̣n bước lên đây. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta, ngươi nghe rơ chứ.
     Đỗ Dự nghe Khổng Minh nói th́ cầm gươm phóng ngay lên bệ đá và quát lớn :
     - Người không được phạm thượng chạm tới danh dự vua ta. Ta quyết sống mái với người, dù người là ai cũng mặc.
     Gươm của Đỗ Dự như chém vào không khí và Đỗ Dự hụt đà ngă chúi nhũi trong khi bóng trắng tung ḿnh vọt về một góc lăng nhanh như chớp.
     Đỗ Dự kẻ rất hiếu thắng cùng giỏi khinh công liền vọt theo bóng trắng liền.
     Nhưng Đỗ Dự nhanh bao nhiêu cũng không làm sao đuổi kịp được bóng trắng.
     Bóng trắng như giỡn với Đỗ Dự rồi cuối cùng nói :
     - Tên ở đợ kia, ngươi chớ có hồ đồ, chết không kịp ngáp đó. Thầy tṛ ngươi khôn hồn cút ngay khỏi đây... Nếu bướng bỉnh hậu quả sẽ khôn lường đó.
     Đỗ Dự đang tức tối ra lệnh binh lính quay chặt bóng trắng và phải giết được bóng trắng bằng bất cứ giá nào.
     Đám lính ngự lâm mặt dầu rất sợ Khổng Minh nhưng phải tuân lệnh Đỗ Dự ḥ reo kéo tới vây chặt bệ đá.
     Sau khi Ngự lâm quân vây chặt Đỗ Dự và một tùy tướng phi lưng lên bệ đá.
     Thật kỳ lạ bống trắng bỗng biến mất và từ dưới bệ đá khói phun lên như núi lửa.
     Đám lính Ngự lâm quân mặc dầu đă bịt mặt nhưng kéo tới lớp nào là lăn ra chết lớp đó. Đỗ Dự và tùy tướng đảo mắt không thấy bóng trắng đâu bỗng nghe phía chân thang có tiếng la :
     - Khổng Minh đây rồi.
     - Gia Cát Lượng đây rồi.
     - Mau tóm cổ y cho trẫm.
     - Khổng Minh lên miệng lăng rồi.
     Đỗ Dự ra lệnh mọi người lên khỏi hầm và d́u luôn Tấn Vơ Đế lên theo luôn.
     - Muôn tâu hầm sắp bị nhiễm độc, xin thỉnh Hoàng thượng lên khỏi hầm mau. Khổng Minh đă ở trên mặt đất rồi.
     Sau khi ra khỏi hầm về tới lều, trời đă hừng đông nhưng Tấn Vơ Đế vẫn c̣n cay cú lắm gọi Đỗ Dự tới phán rằng.
     - Khổng Minh cũng là người trần mắt thịt thôi, phải t́m ra ngay hang ổ y để trẫm trị tội.
     - Muôn tâu, thần theo dơi vụ này kỹ lắm, thần không tin Khổng Minh tái sinh hay c̣n sống. Thần nghĩ có kẻ đội lốt Khổng Minh.
     - Hay thần bốc Quản Bật muốn giễu chúng ta chăng. Nhưng y làm sao khinh công lại cao như vậy được. Trẫm cũng hơi ngờ Quản Bật, khanh điều tra Quản Bật cho trẫm ngay lập tức.
     Đỗ Dự được lệnh vua rất phấn khởi. Ra khỏi lều Đỗ Dự gặp Gia Sủng bèn nói cho Gia Sủng nghe quyết định của vua. Gia Sủng hứa giúp đỡ Đỗ Dự một tay trong việc điều tra Quản Bật.
     Hai người đến lều Quản Bật thấy Bật đang ôm bụng nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm nhưng thấy Đỗ Dự và Gia Sủng tới cũng ngồi dậy chào hỏi.
     - Lăo không hiểu tại sao t́nh thần tự nhiên ră rượi và cứ đau bụng hoài. Nên không đi theo vua với quư vị thám hiểm lăng mộ được, không biết cuộc thám hiểm vừa rồi có chuyện ǵ lạ không?
     Gia Sủng trả lời Quản Bật là Khổng Minh lại xuất hiện cùng với quái vật và quân lính chết v́ thuốc độc.
     - Khổng Minh xuất hiện thật à?
     - Theo thần bốc th́ Khổng Minh này là thật hay giả. Theo tôi có kẻ giả Khổng Minh để ghẹo chúng ta.
     Nghe Đỗ Dự nói, Quản Bật cắn môi làm vẻ suy nghĩ.
     - Việc này c̣n phải suy nghĩ mới có thể nói dứt khoát được. Tiện đây xin nhớ tướng quân tâu với Thánh thượng dùm cho kẻ hèn này về quê dưỡng bệnh ít lâu. Kẻ hèn này bị đau thần kinh dữ lắm, nếu xúc động quá có thể vong mạng. Mong tướng quan giúp cho kẻ hèn này.
     Đỗ Dự không nói ǵ tay sờ đốc kiếm mắt gườm gườm nh́n Quản Bật và từ từ tiến lại gần Quản Bật.
     Đỗ Dự giận Quản Bật ghê lắm định dùng gươm uy hiếp bắt Quản Bật nhưng lại dằn lại được nói với Quản Bật.
     - Chúng tôi đến đây để t́m hiểu xem bệnh t́nh của Thần bốc và theo lệnh Thánh thượng kêu Thần bốc tới chầu nhưng Thần bốc ngọa bịnh th́ thôi chẳng sao.
     - Hay để tôi chẩn mạch bốc thuốc cho Thần bốc.
     Nói dứt lời Gia Sủng giả là tiếng đến gần Quản Bật.
     - Xin đa tạ. Tôi vốn nhiều bệnh, nào đau óc nào nhức xương, nào tê thấp, nào đau bao tử, toàn bệnh kinh niên cả. Có một đạo sĩ cho tôi linh đơn uống đă dứt, nhưng nay v́ xuống hầm lăng bệnh tái phát mà thuốc lại hết. Và bây giờ tự nhiên tôi rất sợ người khác đụng vào da thịt tôi. Chỉ c̣n cách tôi về núi t́m đạo sĩ thỉnh linh đơn, không th́ e nguy tới tính mạng.
     - Nếu vậy Thần bốc cứ nằm nghỉ chúng tôi về tâu với Hoàng thượng sẽ cho biết kết quả. Tốt hơn hết Thần bốc đi chầu Thánh thượng liền như vậy sẽ đẹp ḷng Thánh thượng hơn.
     Quản Bật nghe Gia Sủng nói th́ thoái thác :
     - Xin nhờ ngài tâu với Thánh thượng giùm bệnh t́nh tôi nguy kịch lắm không thể tới chầu Thánh thượng được. Xin người miễn chấp cho.
     Gia Sủng và Đỗ Dự nh́n nhau lắc đầu bỏ đi v́ cả hai trong ḷng càng nghi ngờ Quản Bật dữ hơn nữa. Hai người mới đi được mấy bước th́ gặp Khiết Đan đi tới. Cả hai vội thi lễ hỏi Khiết Đan đi đâu. Khiết Đan nói vừa ở chùa ra vấn an vua, nhà vua nhờ đến thăm Quản Bật.
     Đỗ Dự và Gia Sủng liền chào Khiết Đna rồi đi v́ nghĩ rằng Khiết Đan gặp Quản Bật về tâu vua, vua sẽ tin hơn.
     Khiết Đan vừa nói Quản Bật đă láo liêng đứng dậy hỏi liền :
     - Bạch ḥa thượng, có phải đức vua nhờ ngài đến đây không vậy.
     - Thần bốc giỏi thật đức vua nhờ tôi đến thăm ngài
     - Xin ḥa thượng về tâu với đức vua giùm tôi là tôi cần về núi gấp để thỉnh linh đơn nếu chậm e nguy đến tính mạng.
     - Được bần tăng sẽ tâu với vua y như lời yêu cầu của Thần bốc.
     Khi Khiết Đan ra đi, Quản Bật chạy theo vái dài và nói :
     - Xin đa tạ ḥa thượng đă ra ơn cứu tử một sanh mạng.
     Khiết Đan vừa đi, vừa suy nghĩ, ông thầy bói này nào phải là tay vừa, chắc ông biết trước nhiều chuyện ghê gớm, ông muốn tránh nên không nói với vua.
     Đang đi Khiết Đan giật ḿnh v́ có hai người chặn đường là Gia Sủng và Đỗ Dự.
     - Bạch ḥa thượng t́nh h́nh Quản Bật ra sao.
     - Thần bốc muốn về núi chữa bệnh gấp.
     - Bạch hào thượng chắc ngài rơ lai lịch của thần bốc Quản Bật chứ.
     - Bần tăng biết sơ sơ, Quản Bật là cháu sáu đời của Quản Lộ ở B́nh Nguyên. Xưa Quản Lộ là thần bốc của Tào Tháo rất được Tào Tháo tính nhiệm, nhưng tới đời cháu th́ chẳng ai hành nghề bói toán nữa, cha Quản Bật là Quản Mậu th́ hoàn toàn không biết ǵ bói toán hết. Bỗng một đêm cha Quản đến pḥng vợ gặp một ông lăo tiên phong đạo cốt đứng ở cửa pḥng vỗ vào vai Quản Mậu và gật đầu sáu lần rồi rút trâm gài tóc vẽ lên cửa một cây mai sáu ngọn đủ cả gốc rễ, xong ông chỉ vào rễ cây rồi chỉ vào ngọn cây thứ năm, và chỉ vào Quản Mậu ngụ nói Quản Mậu là chắt năm đời của ông. Sau rốt ông lấy tay đưa qua h́nh cây mai, cây mai biến mất. Tiếp theo ông vẽ cây mai khác y cây mai trước những cây mai này mọc ngược lại ngọn thứ năm mọc ngược xuống ngụ ư ông tổ đầu thai trở lại và đầu thai vào chắt thứ sáu, xong ông lao chạy vào buồng đến bên giường vợ Quản Mậu: sợ có chuyện sằng bậy, Quản Mậu chạy theo nắm lại, nào ngờ chụp phải chân vợ. Vợ tưởng chồng khùng giằng co và căi vă om ṣm. Từ đêm đó vợ Quản Mậu mang thai rồi sanh Quản Bật. Ra đời Bật tỏ ra một đức trẻ cực kỳ thông minh. Năm tuổi đă đọc hiểu kinh dịch. Một bữa theo cha lên núi Quản Chấn Linh xem chùa Thần Quang, trời tối đọc bia không được Bật chỉ rờ chữ trên bia mà về viết lại đầy đủ bài văn bia không sai và thiếu một chữ nào. Ai cũng coi Bật là thánh sống, đêm đêm Bật nh́n trời xem thiên văn nh́n vị trí các v́ sao ghi vào sổ. Quản Bật giỏi thiên văn thạo địa lư và đọc làu làu các thứ sách nhâm cầm đôn toán. Bật nổi tiếng là thần bốc trong thiên hạ...
     Khiết Đan ḥa thượng vừa kể dứt lời th́ Gia Sủng lên tiếng liền.
     - Bật giỏi như vậy hèn chi y bỏ chúng ta. Chắc chắn y biết rơ là ở với vua tôi ta sẽ mang họa...
     - Bạch ḥa thượng tôi nghi Khổng Minh không c̣n và Bật đóng vai Khổng Minh hù “dọa” vua tôi chúng tôi. Mấy trăm năm rồi sức mấy mà Khổng Minh c̣n sống... Tôi nghi Quản Bật lắm, ḥa thượng ơi.
     - “Tôi e tướng quân lầm. Quản Bật đâu biết vơ, biết phi thân, biết khinh công. Vấn đề Khổng Minh sống chết bần tăng không có ư kiến. Bần tăng nghĩ, muốn khỏi tai họa th́ đức vua và quư vị trở lại kinh thành là mọi việc êm liền chứ có ǵ đâu. Sở dĩ có chuyện là v́ quư vị “quậy” mồ Khổng Minh...
     Phái đoàn c̣n ở đây là c̣n gặp nguy hiểm. Khổng Minh tiên liệu tất cả rồi.
     Cái ǵ không biết chứ cẩm nang sấm truyền và những ǵ Khổng Minh ghi đều là đúng hết.
     Bần tăng biết cháu bốn đời của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quư nghèo lắm, cha chết đào cẩm nang lên, cẩm nang nói phải mang bản cẩm nang lên trao quan huyện. Quư nghèo mà quá, quần áo rách rưới cầm cẩm nang lên xin gặp, quân lính không cho vào, mà c̣n đuổi đi. Quư tức quá ngồi sụp giữa huyện đường phóng uế lính bắt trói tŕnh quan, quan huyện đang ngồi bên án thư làm việc nghe báo cáo giận quá bỏ án thư đi ra xem mặt tên ngang ngược. Vừa lúc đó xà nhà đổ xuống sập án thư, và đè gẫy chân viên thư kư ngồi đó. Huyện quan Chiêm Thiềm Kư nh́n lại chỗ ḿnh ngồi hú vía luôn, v́ c̣n ngồi lại chắc chết quá.
     Huyện quan xem cẩm nang thấy có hàng chữ
     “Ta cứu ngươi khỏi ách xa rơi.
     Người giúp ta cứu cháu bốn đời”
     Viên huyện quan hỏi ai biết ta bị nạn sai người đến cứu. Gia Cát Quư cho biết đây là cẩm nang của tổ tiên mở ra chỉ thấy bảo phải đưa lên quan huyện th́ đưa lên chứ có biết trong cẩm nang viết ǵ đâu.
     - “Chú mày họ ǵ?”
     - “Họ Gia cát, tổ là Gia Cát Lượng”.
     Quan huyện nghe tới Gia Cát Lượng th́ vội vàng cung kính.
     - “Khổng Minh Gia Cát Lượng quả là tiên thánh thật. Không có người hôm nay ta vong mạng rồi. Ơn này ta phải trả xứng đáng”.
     Khổng Minh là như vậy đó quư vị hăy liệu... Chuyện nhà chuyện nước chuyện ǵ ông cũng giỏi cả...”
     Khiết Đan ḥa thượng kể chuyện rồi kết luận làm cho Đỗ Dự bật bội.
     - Vậy ḥa thượng tin những chuyện trong lăng là phép thần thông của Khổng Minh.
     - Bần tăng tin. Mà quư vị cũng thấy rơ, c̣n hoài nghi ǵ nữa.
     - Bạch ḥa thượng tôi không tin Khổng Minh c̣n sống.
     - Có thể như vậy... Nhưng đă có lần Khổng Minh xuất hiện rồi mà.
     - Xin ḥa thượng tiết lộ cho biết chút đỉnh
     - Quư vị chắc biết những sách của Khổng Minh như Bát trận đồ, Lục Đinh Lục Giáp, Lục Thiên thơ chứ. Đó là những sách khoa học... Thôi kể chuyện trước mắt đi. Quư vị chắc biết Chung Hội tướng của vua cha của vua Tấn Vơ Đế chứ. Chung Hội thắng trận đi qua đây để đánh chiếm đế đô. Khiđi ngang núi, Chung Hội thấy trên mây vô số thiên binh và có một ông lăo mặc đồ trắng chít khăn xanh ngồi xe tay phe phẩy quạt lông. Chung Hội tin Khổng Minh hiển thánh, vô lăng dâng hương. Trời bỗng sáng đẹp vô cùng. Đêm hôm ấy Chung Hội nằm mơ thấy Khổng Minh tới khuyên rằng chiếm đế đô chớ giết hại sinh linh, làm dân đói khổ v́ dân đây là khó khổ quá rồi. Chung Hội nghe lời thêu lá cờ Bảo Quốc an dân và chiếm đế đô như trở bàn tay.
     Ngừng lại một lát như để suy nghĩ ḥa thượng Khiết Đan kể tiếp :
     - Những điều Khổng Minh đă công bố không bao giờ sai, v́ tất cả Khổng Minh đă sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Ngay việc xây cất lăng này Khổng Minh cũng kết hợp Nhâm cầm độn toán cùng với tử vi đẩu số, địa lư thiên văn. Các cơ quan trong lăng đều liên hệ với nhau chặt chẽ lắm. Mọi biến cố đều ăn khớp, nhịp nhàng. Bần tăng xin thú thật với quư vị cho bần tăng vàng bần tăng cũng không dám động đến uy danh của Khổng Minh. Bần tăng là người tu hành, bần tăng không muốn sinh linh bị khổ ải v́ đụng đến uy danh Khổng Minh. Bần tăng lúc nào cũng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh...
     Đỗ Dự và Gia Sủng nghe Khiết Đan nói rất hiểu tâm sự nhà sư, nhưng Đỗ Dự vốn là kẻ hay thắc mắc nên đă hỏi lại Khiết Đan
     - Bạch ḥa thượng cho biết giữa lăng Khổng Minh và cái mồ hoang cùng con quái vật dưới lăng có liên hệ ǵ với nhau không?
     - “Nhà mồ hoang có cùng với thời lăng Khổng Minh và dân vùng này không ai dám qua lại lúc đêm tối, v́ ở đó có nhiều ma quái chúng thường hiện lên khóc than đùa giỡn lúc đêm tối và kẻ nào vô ư xâm nhập vô đó là mất mạng. Nhà trức trách ở đây có mở cuộc điều tra nhưng vào tới sân nhà mồ là mất mạng rồi nên đành phải bỏ qua.
     Bần đạo chưa thấy quái vật nhưng theo lời kể của quân lính th́ bần đạo đoán là loài cóc núi, nó sống cả mấy ngàn năm chuyên ăn rễ cây độc, rắn độc.
     Hơi thở của giống cóc này đen tựa khói. Người nào hít phải hơi thở cóc này sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng độc nhất là độc cóc này, ai bị cắn là chết tươi liền.
     Cóc này thích cắn cổ người hút máu, và mủ trên da nó độc không thua ǵ độc rắn hổ mang.
     Sở dĩ bần đạo rành về loài cóc này là nhờ theo sư tổ vô núi hái thuốc t́m ngải. Bữa đó thầy tṛ bần đạo gặp bốn con cóc, con nào con đó to như cái lu chúng đang say mê bới gốc ngài lấy củ ngải độc ăn. Thấy thầy tṛ bần đạo chúng tấn công liền. Thầy tṛ bần tăng vội dùng khinh công chạy trốn hai con ngựa chạy không kịp trúng hơi thở và nọc độc cũng như mủ cóc chết tươi...”
     Đỗ Dự nghe nhà sư nói th́ phấn khởi vô cùng.
     - Ḥa thượng tả con quái vật đúng quá. Chính nó đă xuất hiện tại đây quan tài trong lăng Khổng Minh rồi nó biến đi Khổng Minh hiện ra. Phải chăng quái vật và Khổng Minh là một, nếu không tại sao quái vật lại không làm hại Khổng Minh.
     - Tướng quân không nên ăn nói hồ đồ làm hại đến uy danh Khổng Minh không tốt đâu.
     Đỗ Dự mặt đỏ nhừ trong khi Gia Sủng thắc mắc hỏi Khiết Đan.
     - Bạch ḥa thượng con cóc ở dưới đáy hồ chắc nó có cửa hang lên xuống để kiếm ăn chứ nằm dưới đáy mồ hoài đói chịu sao thấu. Hay ta đi t́m hang cóc đi.
     - Các ngài làm ǵ th́ cứ làm bần đạo không dám ngăn, nhưng xin cho bần đạo khỏi liên quan tới, v́ chuyện ǵ đụng đến uy danh Khổng Minh bần tăng không dám làm. Thôi xin phép các ngài bần đạo phải đi chầu Thánh thượng, tâu với Thánh thượng những nguyện vọng của Quản Bật.
     Khiết Đan nói dứt lời bỏ đi, Gia Sủng lẩm cẩm :
     - Này ông thầy chùa này cũng đáng ngờ không kém ǵ Thần bốc Quản Bật. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại như vậy.
     - Đúng ông thầy chùa này cũng đáng ngờ lắm, chúng ta phải cảnh giác.
     Đỗ Dự và Gia Sủng về tới lều vua th́ thấy Khiết Đan đang tâu vua :
     - Muôn tâu bệ hạ Quản Bật bệnh nặng lắm muốn xin bệ hạ cho về núi lấy thuốc chữa bệnh. Theo Bật th́ Thần bốc e rằng ở đây Thần bốc không qua khỏi được.
     - Trẫm chuẩn tấu cho khanh đồng ư cho Thần bốc về núi chữa bệnh. Riêng phần trẫm mong người cũng thấy mệt mỏi lắm có lẽ trẫm cũng muốn hồi triều để dưỡng sức, ḥa thượng về triều với trẫm nhé.
     - Muôn tâu ngày mai bệ hạ hồi triều thần xin theo hộ giá.
     - Chưa, ta muốn kết thúc cuộc thám hiểm rồi mới trở về...
     - Muôn tâu bần tăng thấy Hoàng thượng nên hồi triều sớm th́ hơn. Khí sắc Hoàng thượng có vẻ suy nhược lắm...
     - Không sao ta sẽ ở lại đây ba ngày. Chỉ ba ngày là mọi việc kết thúc.
     - Muôn tâu Hoàng thượng hồi triều liền th́ bần tăng theo hầu được, c̣n ba ngày nữa th́ bần tăng không theo được...
     - Không sao, miễn ḥa thượng nhận lời về triều với ta là được rồi.
     Khiết Đan thấy không lay chuyển được vua liền lạy ta ra về.
     Khuya hôm đó gà rừng vừa báo canh ba th́ Tấn Vơ Đế giật ḿnh tỉnh dậy thấy một ông già hiện ra trước mắt... Ông già này không phải Khổng Minh mà có khuôn mặt giống y Quản Bật. Ông già mặc áo xanh thêu bát quái tay chống gậy trầm tóc bới trên đỉnh đầu... râu răm cḥm...
     - Ḱa thần bốc... Ta đă chuẩn tấu cho Khiết Đan, cho khanh về núi sao khanh chưa đi. Hay ta cho quân lính đi hộ tống nhé...
     Ông lăo giống Quản Bật không nói ǵ chỉ cười nửa miệng và tiến lại gần Tấn Vơ Đế dùng ngón tay trỏ điểm lên tráng ba cái. Sau đó ông lăo ung dung tay chấp sau đít đi ra cửa. Vua nh́n thấy ông lăo bước lên mây hồng và đi luôn th́ vội tung mùng chạy theo kêu to :
     - Thần bốc Quản Bật ngươi bỏ ta sao?
     Tiếng vua la lớn làm lính canh chạy vô.
     - Thần bốc đă về núi chưa...
     - Dạ đêm qua băo rừng nên thần bốc chưa đi, sáng nay sẽ đi sớm...
     - Quân bây lui mau...
     Trời sáng rơ Tấn Vơ Đế nằm trên sập ngự không nói năng ǵ trong khi các quan đang quỳ nhanh vấn an. Tấn Vơ Đế nằm yên trầm ngâm về giấc mơ và về chuyện ông già giống Quản Bật điểm trên trán Tấn Vơ Đế ba cái là có ư nghĩa ǵ.
     Gĩưa lúc đó Quản Bật được hai Ngự lâm quân d́u vào từ giă vua. Vừa trông thấy Quản Bật Tấn Vơ Đế nhỏm ngay dậy khiến các triều thần ngạc nhiên vô cùng, Quản Bật chấp tay vái vua th́ thưa :
     - Muôn tâu thần là Quản Bật xin kính chúc Thánh thượng an khanh vạn tuế và xin phép Thánh thượng về núi dưỡng bệnh. Khỏi bệnh thần sẽ trở lại liền để cùng Thánh thượng thám hiểm mồ Khổng Minh.
     Tấn Vơ Đế vẫn ngồi yên mắt đăm đăm nh́n Quản Bật không nói năng ǵ cả, triều đ́nh ch́m đắm trong một bầu không khí rất ư là căng thẳng và nghiêm trọng.
     Quản Bật tâu xong thấy vua im lặng cũng cúi đầu đứng im. Tấn Vơ Đế đôi mắt như khờ đi trong cơi hư vô bỗng bất chợt lên tiếng.
     - Ông thân của Thần bốc nay niên kỷ bao nhiêu?
     Câu hỏi của Tấn Vơ Đế làm Quản Bật giật nảy ḿnh và cả triều đ́nh ngơ ngác không hiểu chuyện ǵ sắp xảy ra. Tất cả nín thở chờ câu trả lời của Quản Bật.
     - Muôn tâu bệ hạ, cha thần mất năm mới có ba mươi sáu tuổi và thần mười sáu tuổi.
     Tấn Vơ Đế ngơ ngác nh́n Quản Bật như nh́n một người lạ mặt.
     - Ông nội khanh c̣n sống không.
     - Muôn tâu từ nhỏ đến giờ thần chưa bao giờ nh́n thấy ông nội, thần chỉ thấy ông nội tổ bốn đời của thần thôi.
     - Làm thế nào khanh thấy được.
     - Dạ cha thần chỉ cho coi bức vẽ truyền thần thờ trên bàn thờ.
     - Thần bốc có bức họa đó không. Phải chăng ông tổ bốn đời của khanh là Thần bốc Quản Lộ.
     - Muôn tâu chính thế đó ạ. Bức họa cũ nhưng thần vẫn giữ được v́ bảo quản kỹ nên c̣n rơ lắm.
     - Khanh nhớ kỹ xem có phải Quản Lộ là ông lăo đầu râu tóc bạc râu năm cḥm tay chống gậy trầm ḿnh mặt áo xanh có thêu h́nh bát quái. Có đúng thế không.
     Quản Bật nghe Tấn Vơ Đế nói mặt xanh như tàu lá mắt mở to miệng há hốc lấp bấp trả lời.
     - Muôn tâu đúng vậy ạ. Thần không hiểu sao Hoàng thượng lại biết rơ ông tổ của thần rơ như vậy...
     Tấn Vơ Đế không đáp mà lại hỏi thêm.
     - Có phải mặt ông tổ ngươi và ngươi giống nhau như đúc không.
     Quản Bật gật đầu lia lịa.
     - Muôn tâu bệ hạ nói đúng quá. Muôn tâu kẻ hạ thần này xin bệ hạ cho biết do đâu mà Hoàng thượng lai biết rơ ông tổ thần như vậy.
     Tấn Vơ Đế trầm ngâm một lát rồi phán
     - Chuyện đó để Thần bốc chữa lành bệnh ta sẽ tiết lộ chẳng muộn ǵ. Thôi Thần bốc về núi dưỡng bệnh đi. Ta mong ngươi sớm lành bệnh rồi lại đến với ta lúc đó ḿnh có nhiều chuyện để nói.
     Quản Bật tung hô vạn tuế rồi chào giă từ mọi người lên vơng nằm, ḷng ngập lo âu, không biết tại sao vua lại rành ông tổ Quản Bật đến như vậy.
     Trên đường về núi, Quản Bật như người bị phát văng đi đầy ḷng tràn ngập sầu muộn, mắt luôn ngoái lại núi Định Xuân...
     Đi được nửa ngày đường, Quản Bật ra lệnh đặt vơng xuống và nói với lính hầu.
     - Các người về đi. Ta xuống đây t́m thuốc được rồi...
     Lính vân lời, hạ vơng và Quản Bật ra khỏi vơng chống gậy đi giữa rừng hoang rồi đuổi lính về hết...
     Sau khi Quản Bật đi, Tấn Vơ Đế ra lệnh băi triều, một ḿnh ngồi trầm ngâm trên sập ngự suy nghĩ mông lung về cái hộp ngọc có hơi độc từ chuyện Tấn Vơ Đế ngộ độc sắp chết đến chuyện gặp Khổng Minh rồi thấy Quản Lộ và bị điểm ba cái vào trán. Chuyện nọ lan man sang chuyện kia, nhất là chuyện con quái vật.
     Đang trầm ngâm, Tấn Vơ Đế rung chuông gọi cấm vệ.
     - Quân bây triệu ngay Đỗ Dự cho ta gấp.
     Đỗ Dự lật đật tới chầu vua.
     - Khanh huy động quân thám hiểm nơi con quái vật xuất hiện, ngay lập tức báo cáo liền cho ta biết.
     - Khanh nhớ là cử sĩ quan liên lạc báo cáo liền liền nghe chưa. Khi nào gặp quái vật hoặc Khổng Minh phải hộ giá ta xuống ngay tức khắc.
     Đỗ Dự vâng một tiếng thật to rồi đi nhanh ra cửa lều, hạ lệnh tăng cường giấp sĩ bảo vệ nhà vua và chọn quân tinh nhuệ xuống hầm lăng.
     Ngồi trên sập ngự giữa hàng giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ Tấn Vơ Đế mắt đăm đăm hướng vè phía lăng Khổng Minh. Bỗng Tấn Vơ Đế hét vang lên.
     - Quân bay đâu Khổng Minh lại xuất hiện ḱa...
     Nghe tiến vua la, đám giáp sĩ nh́n về phái lăng Khổng Minh thấy thấp thoáng một bóng trắng đội khăn xanh, tay cầm quạt lông đang đi như bay trước mặt họ.
     - Hăy vây kín nhà mồ và nếu cần phá luôn nhà mồ. Đó là lệnh của ta truyền cho các ngươi và Đỗ Dự phải thi hành. Nghe rơ chứ...
     Các quan hầu được lệnh liền đốc thúc Đỗ Dự và binh lính thi hành khẩn cấp.
     Quân sĩ hàng hàng lớp lớp đi về phía nhà mồ. Nhưng đám giáp sĩ bảo vệ vua vẫn đứng cạnh vua gươm tuốt trần canh gác làm cho Tấn Vơ Đế bực bội.
     - Các ngươi nữa sao c̣n đứng đây. Ra hết nhà mồ siết chặt ṿng vây bắt bằng được Khổng Minh cho ta.
     Đám giáp sĩ buộc ḷng phải dạ ran và tiến về phía nhà mồ. Giữa lúc đó viên chỉ huy Ngự lâm đưa Quản Bộc về núi tiến vào tâu với Tấn Vơ Đế.
     - Muôn tâu thần và lính Ngự lâm quân tiễn đưa thần bốc về núi đi đến nửa ngày Thần bốc đuổi về hết, xin tŕnh Thánh thượng.
     - Cái lăo Thần bốc này quái gở thật. Đi có nửa ngày đường chống gậy vô rừng làm ǵ. Hay y trở lại đây quấy nhiễu ta... Vô lư, thật vô lư... Ngươi dẫn ngay toán lính mới về tăng cường thêm cho toán quân vây nhà mồ bắt cho kỳ được Khổng Minh nghe chưa...
     Quanh Tấn Vơ Đế giờ này chỉ c̣n có hai tên giáp sĩ và bóng tối. Tấn Vơ Đế nằm xuống sập ngự nh́n ngọn đèn leo loét và hai tên lính canh bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng.
     Nằm một lát Tấn Vơ Đế sốt ruột chịu không nổi, đứng lên đi quanh quẩn trong lều với vẻ mặt bực bội, đầu óc miền man nghĩ về Khổng Minh và Quản Bật rồi đến Quản Lộ.
     Đi quanh quẩn trong lều một hồi Tấn Vơ Đế mệt bèn ngồi xuống ghế, bỗng Tấn Vơ Đế có cảm giác lều hoang vắng quá, nhà vua bèn rung chuông gọi lính canh nhưng chẳng thấy ai lại cả, Tấn Vơ Đế bèn đi ra cửa lều, nhà vua ngạc nhiên vô cùng thấy hai giáp sĩ bảo vệ ông nằm cong queo dưới đất. Một cảm giác rùng rợn ớn lạnh nơi xương sống làm Tấn Vơ Đế đứng chết trận. Nhưng Tấn Vơ Đế lắc đầu cho tỉnh táo và quay vào trong lều.
     Vừa quay đầu vào lều, Tấn Vơ Đế sững sờ miệng cứng lại khi nh́n thấy trên sập ngự chễm chệ một người mặc đồ trắng chít khăn xanh đang phe phẩy quạt lông.
     Bóng trắng ung dung châm trà uống, hơi nóng từ chung trà bốc trên làm cho gương mặt bỗng trở nên mờ ảo. Tấn Vơ Đế nh́n bóng trắng đứng chết trân không tiến mà cũng chẳng lui được.
     - Tấn Vơ Đế... ngươi đang tỉnh táo chứ không mê hoảng ǵ đâu nhé. Cứ b́nh tĩnh lại nh́n ta rơ. Khổng Minh vẫn c̣n sống và sống măi với thời gian. Tấn Vơ Đế ngươi đă tỉnh táo chưa, ngươi có nghe ta nói ǵ không. Ta là Khổng Minh bằng xương bằng thịt đang nói chuyện với ngươi đây. Ta sẽ trừng trị những kẻ xâm phạm vào lăng mộ ta, dù chỉ là lăng mộ giả. Ngươi hiểu chưa. Ta vào đuợc đây và ta cũng sẽ ra được. Sức người không làm ǵ được ta đâu. Hai tên lính của ngươi bị trị v́ chúng ngu dám chống lại ta. Ngươi nên khôn ngoan hơn lính của ngươi. Ta là kẻ hiếu sinh, chút nữa ta sẽ cho hai tên lính của ngươi tỉnh lại... Ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Ngươi hăy hồi triều, ai làm chuyện người đó, không ai đụng chạm với ai... Ngươi hăy tỏ thiện chí bằng cách ngưng ngay cái lệnh quái đản t́m bắt ta và phá lăng mộ ta.
     Tấn Vơ Đế đứng im nghe và không nói được lời nào cả...
     - Ngươi đă nghe rơ ta nói ǵ rồi chứ. Ngươi có muốn thấy rơ mặt ta không. Được ta sẽ tiến lại gần mi cho mi nh́n kỹ.
     Bóng trắng đứng lên và nhẹ nhàng lướt tới phái Tấn Vơ Đế làm cho Tấn Vơ Đế hốt hoảng như người chết đuối kêu cứu.
     - Xin đừng bước tới, quân đâu bây cứu ta...
     Giữa lúc đó Đỗ Dự từ hầm mộ trở về nghe tiếng kêu cứu nhà vô lều vua thấy vua thấy vua đang bước lùi về né tránh liền đỡ vua, sức lùi của Tấn Vơ Đế quá mạnh làm Đỗ Dự suưt té.
     Đỗ Dự vừa đứng vững th́ bóng trắng lướt tới sát hông Tấn Vơ Đế. Lẹ làng Đỗ Dự xoay người che cho vua và nghe tiếng nói thoảng qua tai :
     - Ta tạm tha mạng cho thấy tṛ người một lần nữa. Nếu muốn sống th́ hăy hồi triều ngay... Bằng không chớ có trách ta nặng tay.
     Đỗ Dự vốn là dân cứng cỏi liền lên tiếng thách đấu.
     - Ngươi có ngon đứng lại đấu với ta ít hiệp xem ngươi ngon cỡ nào, chứ cứ trốn như chuột th́ đâu có anh hùng.
     Bóng trắng đă lướt qua nhưng nghe Đỗ Dự nói vậy liền quay lại, và nhanh như chớp vỗ khẽ vào vai Đỗ Dự cái bốp. Đỗ Dự cảm thấy chân tay bất động và đứng chết trân như trời trồng, Tấn Vơ Đế sợ quá ngă vào Đỗ Dự... Trong khi đó bóng trắng tiến tới vực hai bên lính đáy vỗ nhẹ vào vai, cả hai ngơ ngác đứng dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Hai tên Ngự lâm quân nh́n thấy Tấn Vơ Đế đang đứng dựa vào Đỗ Dự và Đỗ Dự th́ bất động như bức tượng liền la lên :
     - Mau mau cứu giá, Thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân lâm nguy.
     Tiếng la kinh hăi của hai tên lính ngự lâm vang xa, nhưng đám người vây lăng chưa kịp chạy về th́ đă thấy một bóng đen phóng tới.
     - Chuyện ǵ đă xảy ra với Hoàng thượng vậy.
     - Bạch ḥa thượng, Thánh thượng và tướng quân Đỗ Dự đang gặp nạn... Trước đó chúng tôi bị bóng trắng sờ nhẹ lên vai ngất đi. Rồi không hiểu sao khi tỉnh lại th́ Thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân gặp nạn.
     - Thôi các ngươi đốt đuốc lên cho sáng để ta cứu giá và chữa cho Đỗ Dự tướng quân...
     Đuốc sáng lên, Khiết Đan nh́n Đỗ Dự và nói.
     - Đỗ Dự tướng quân chỉ bị điểm huyệt không sao, ta cứu được. Riêng Thánh thượng bị bấn loạn thần kinh hơi khó chữa, nhưng cũng chẳng sao.
     Khiết Đan dùng hai ngón tay sờ nhẹ lên vai Đỗ Dự, Đỗ Dự bỗng tỉnh táo ngơ ngác nh́n Khiết Đan và Tấn Vơ Đế.
     Tấn Vơ Đế đă hoàn hồn và nói với mọi người.
     - Trẫm thấy hết mọi chuyện, bóng trắng điểm huyệt Đỗ Dự sau khi Đỗ Dự thách đấu. Điểm huyệt Đỗ Dự xong bóng trắng giải huyệt cho hai tên lính Ngự lâm. Rất may là đạo sĩ đến kịp... Đỗ Dự v́ cứu trẫm mà bị điểm huyệt...
     - Muôn tâu Thánh thượng bóng trắng xuất hiện lần này Thánh thượng có cảm giác như thế nào.
     - Xuất quỷ nhập thần, nhưng trẫm có cảm giác đó chỉ là một con người nhưng chúng ta thôi. Nhưng bóng trắng nhanh quá và biến ảo khôn lường, thành quan quân của trẩm hoang mang. Các khanh nghĩ sao về bóng trắng.
     - Bần tăng lúc nào cũng kính trọng Khổng Minh v́ vậy bần tăng không dám đụng tới uy danh người. Bần tăng chỉ biết đó là một nhân vật xuất quỷ nhâp thần biến hóa khôn lường.
     - Hạ thần tuy bị bóng trắng điểm huyệt rất nhanh và rất chuẩn xác nhưng hạ thần vẫn thấy đó chỉ là một con người. Bóng trắng nhanh lắm và có khoa điểm huyệt tài t́nh như thần dám chắc nếu bóng trắng không điểm huyệt cho thần giao đấu b́nh thường chưa chắc thần đă thua.
     Khiết Đan quay đi như tránh nghe những lời xúc phạm Khổng Minh của Đỗ Dự.
     Bỗng có tiếng la :
     - Khổng Minh đây rồi, y nấp trong hốc đá sau nhà mồ lần này đứng cho y thoát thân.
     Tấn Vơ Đế và Đỗ Dự mặt mũi phấn khởi khi nghe tiếng ḥ la của quân sĩ, trong khi Khiết Đan vẫn b́nh thản như không có ǵ xảy ra.
     - Đỗ Dự người hăy tới ngay nhà mồ, bắt cho bằng được Khổng Minh, và cố gắng đừng để hao sinh mạng quân lính.
     Đỗ Dự đi rồi c̣n lại Khiết Đan với Tấn Vơ Đế. Khiết Đan lễ phép thưa.
     - Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thân được ở gần hầu bệ hạ trong lúc này.
     - Không, trẫm muốn khanh cũng đến nhà mồ phụ với Đỗ Dự, cả trẫm nữa cũng đến đó luôn.
     Nói dứt lời Tấn Vơ Đế cùng hai cận vệ ra đi. Khiết Đan không nói ǵ cũng bỏ đi luôn.
     Tấn Vơ Đế đi với hai tên cận vệ giữa rừng khuya th́ bỗng thấy áy náy trong ḷng. Sao ḿnh lại hành động vội vă thế này. Nhưng đă lỡ rồi biết làm sao được.
     Tấn Vơ Đế ra lệnh cho hai tên cận vệ rút gươm ra cầm tay đi hai bên Tấn Vơ Đế đi giữa.
     Đi giữa hai vệ sĩ tạm thời Tấn Vơ Đế yên tâm nhưng đi được một khúc bỗng Tấn Vơ Đế nghe ré trên đầu như tiếng trẻ con khóc. Hai cận vệ có vẻ nhớn nhác lo sợ. Tấn Vơ Đế nh́n lên thấy một vật to băng cái thúng bay trên đầu th́ hoảng sợ hỏi hai tên cận vệ đó là cái ǵ. Hai cận vệ nói rằng có lẽ đó là Ma lai, một loại ma giống như chim có rất nhiều ở nhà mồ.
     - Nếu vậy th́ đêm nay nó bị tiêu diệt hết, v́ ta đă ra lệnh hỏa thiêu nhà mồ rồi.
     Ba người đi một hồi tới nhà mồ, Đỗ Dự ra đón vua giữa một rừng đuốc sáng trưng.
     - Muôn tâu, cái cửa hôm trước lính ta vào tử thương thật ra không phải cửa mà chỉ là một chiếc bẫy giết người. Phải vào nhà mồ từ trên nóc mới an toàn. Cửa sau cửa trước chỉ là cửa giả chứa cạm bẫy vào là gặp nạn.
     - Bắt được bóng trắng chưa.
     - Muôn tâu quân lính chúng ta bị gạt, đó chỉ là một bộ quần áo trắng và khăn xanh máng trên vách đá của khe núi. Trong nhà mồ có nhiều cơ quan bí mật giết người rất nguy hiểm.
     Tấn Vơ Đế ngước nh́n ánh đuốc sáng trung trên nóc nhà mồ th́ hỏi Đỗ Dự :
     - Người làm sao lên trên nóc nhà mồ, lên đó có nguy hiểm lắm không?
     - Muôn tâu, muốn lên nóc nhà mồ phải leo lên một cây cổ thụ rồi quăng dây dầu có móc sắt bám vào khe núi đu dây qua. Sở dĩ thần phải làm vậy v́ sợ leo vách nhà mồ bị cạm bẫy hại. Ban đầu thần tính trổ nóc nhà mồ vô, nào ngờ trên nóc nhà mồ có cửa ra vô.
     Tấn Vơ Đế thở dài :
     - Khó khăn vậy trẫm làm sao vô được?
     - Muôn tâu xin rước Thánh thượng nghỉ tại lều gần đây chờ quân lính phá xong nhà mồ thần sẽ dẫn Thánh thượng vô. Theo nhận xét của thần tên giả Khổng Minh sau khi cởi khăn áo đă rút vào trong nhà mồ...
     - Hăy siết chặt ṿng vây quanh nhà mồ.
     - Làm thế nào khanh khám phá ra cửa nhà mồ trên nóc.
     - Muôn tâu bệ hạ đó là sự t́nh cờ. Thần và quân lính tới nóc nhà đang thất vọng, v́ nóc nhà mồ xây bằng đá bằng phẳng giúp vách núi sừng sững không có một khe hở nào cả. Một tên lính nh́n ba phiến đá bằng phẳng nằm trên nóc nhà mồ độ hại gang tay. Phiến đá cũng đẹp nhưng không dính liền với nóc nhà. H́nh như phía dưới mỗi phiến đá đều có cây cột chống đỡ hay móc dính vào một vật ǵ bên dưới. Tên lính cho đó là một cái nút cơ quan ǵ đó nên cẩn thận bước một chân lên một phiến đá nhấn mạnh. Không ngờ tức thời có tiếng ken két nổi lên khắp nóc nhà mồ, và quân lính reo ḥ có vẻ vui lắm.
     - Hăy kể vắn tắt cho trẫm nghe...
     - Muôn tâu thần nh́n thấy lính chỉ những cái cửa sổ vừa mở trên nóc nhà mồ những cửa vừa một người chui lọt. Thần lư luận đă có cửa sổ phải có cửa chính. Thần phóng lên bước vô phiến đá thứ hai quả nhiên cửa lớn mở ra. Cửa này có cầu thang h́nh trôn óc xuống đáy nhà mồ. Phần khởi thần bước qua phiến đá thứ ba, thấy một cửa lớn nữa mở và một cầu thang thứ hai xuất hiện... Hai cửa này thần chưa cho ai xuống v́ sợ bị hại, chỉ cho lính xuống các cửa bằng thanh dầy và người nào cũng tḥng dây ở bụng nhưng chưa thấy động tĩnh ǵ cả.
     - Khanh hăy quan sát dưới nhà mồ...
     - Thần quan sát th́ chỉ thấy dấu chân như chân cóc khá lớn dưới đó thôi. Bên cạnh dấu chân là xương người và thú cùng mùi tanh lợm giọng. Ở trên nh́n xuống, mắt nh́n rất hạn chế nên không thấy bọn lính xuống trước đâu cả.
     - Hăy đưa thêm lính xuống xem, chứ chẳng lẽ cứ chờ măi sao...
     - Thần sẽ chiều ư Thánh thượng nhưng ngại thiệt hại sinh linh...
     - Không phải ngại ǵ cả cứ đưa thêm quân xuống, nếu cần cho nổ tung nhà mồ...
     Đỗ Dự tuân lệnh vua trở lại nhà mồ với thêm nhiều quân lính nữa. Đoàn quân tăng cường vừa xuống nhà mồ th́ có những tiếng kêu vang lên.
     - Quái vật xuống hiện, nó nuốt tươi người ta.
     - Ba quân lính tĩnh khí giới cầm tay sẵn sàng chiến đấu, ai bị thương sẽ được kéo lên ai c̣n mạnh chiến đấu.
     Vừa hô quân Đỗ Dự vừa nh́n cảnh vật dưới hầm qua ô cửa sổ. Đỗ Dự thấy rơ một con cóc khổng lồ đang nhảy những bước thật dài và phun khói độc mù mịt, con cóc đớp được một người lính nuốt chửng ngon lành, người lính bị nuốt c̣n tḥ hai chân ra cố cựa nhưng không thoát. Đám lính c̣n lại chạy đến đây tḥng chở kéo lên.
     Ba tên lính được kéo lên đầu tiên mặt mũi xám ngoét. Đỗ Dự d́u xuống tới gặp Tấn Vơ Đế. Những tên c̣n lại trên mái nhà mồ cũng vội di tản v́ hơi độc đă bay tới cửa sổ.
     - Các ngươi thấy ǵ dưới nhà mồ?
     - Muôn tâu chúng con xuống nhà mồ thấy không khí ở đây lạnh lẽo ghe rợn lắm, nhưng chúng con không sợ đi sâu vào giữa nhà mồ, thấy một cái cột cỡ bốn người ôm chưa giáp ṿng. Nh́n kỹ trên cột thấy có những cửa tṛn đón kín... Chúng con chia nhau ṛ rẫm t́m cách mở cửa, nhưng t́m không ra, chúng con đi ḷng ṿng nơi vách nhà mồ xem có nút cơ quan không th́ khám phá một đường hầm khá rộng hai người đi lọt. Chúng con định chui vào đường hầm thám hiểm bỗng ngửi thấy mùi hôi tanh từ đường hầm xông ra, chúng con lùi lại th́ nghe tiếng reo ḥ.
     - Có pḥng đẹp lắm nhưng khóa cửa. Chúng con không định mở cửa mấy cái pḥng trong vách hầm th́ lại có tiếng la thất thanh: “Quái thú xuất hiện”. Chúng con đến chỗ có tiếng la th́ thấy con cóc to bằng con trâu đang phun hơi độc. Chúng con vội chạy lại kéo dây báo động và chia nhau chiến đấu chống cóc nhưng dao kiếm chém vào cóc như chém sắt bật cả ra. May sao...
     - May cái ǵ?
     - May sao Khổng Minh xuất hiện...
     - Cái ǵ, Khổng Minh ở đâu mà xuất hiện.
     - Muôn tâu Khổng Minh xuất hiện vơ nghệ cao cường đă đẩy lùi con cóc quái vật. Không tin xin Thánh thượng hỏi hai anh này th́ rơ.
     - Có đúng vậy không?
     - Muôn tâu đúng vậy...
     - Đỗ Dự người hăy xuống hầm mồ.
     - Muôn tâu thần sẽ xuống bằng cửa chính chắc an toàn. Ḿnh sẽ tấn công nhà mồ bằng hai mặt nếu thần mở được cửa dưới đất. Thần tin lần này Khổng Minh hết đường chạy trốn.
     Đỗ Dự xá vua xong phóng đi, Tấn Vơ Đế nh́n theo bóng Đỗ Dự ḷng hoang mang vô cùng.
     Đỗ Dự vừa đi khỏi th́ một toán lính tới quỳ tâu :
     - Muôn tâu Thánh thượng Khổng Minh lại xuất hiện, Khổng Minh từ nhà mồ chui ra đứng trên nóc nhà mồ tuyên bố, lần này ai vào nhà mồ bằng bất cứ đường nào cũng sẽ mang họa và Khổng Minh không cứu nữa, mắc nạn ráng chịu.
     Tấn Vơ Đế xách gươm đi về phía nhà mồ nh́n lên nóc nhà mồ thấy Khổng Minh mặc áo trắng chít khăn xanh đang cầm quạt lông phe phẩy trên nóc nhà mồ, dáng điệu thật ung dung, nhàn nhă.

Hồi 4

     Tấn Vơ Đế đang bừng bừng khí thế tấn công nhưng khi nh́n thấy Khổng Minh trên nóc nhà mồ th́ bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan hết.
     Đang lúc Tấn Vơ Đế hoang mang th́ bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo tức th́ một vệt khói trắng bay tới giữa mặt Tấn Vơ Đế.
     Tấn Vơ Đế bị trúng làn khói trắng ôm đầu ngă phịch xuống đất. Các quan vội vă nâng Tấn Vơ Đế đưa về lều cấp cứu. Đỗ Dự hô xạ thủ lấp tên nhắm Khổng Minh bắn.
     Một làn tên cả mấy trăm chiếc nhằm vào Khổng Minh. Nhưng lạ thay Khổng Minh chỉ khẽ phất tay áo một cái tất cả tên rơi lả tả xuống đất.
     Thấy cung tên không làm ǵ được Khổng Minh, Đỗ dự liền dùng khinh công vọt ḿnh lên bên cạnh Khổng Minh và xả gươm chém.
     Như hiểm thầm ư của Đỗ Dự, Khổng Minh đă vọt lên ngọn cây trước khi Đỗ Dự đáp xuống mái nhà hầm.
     Đỗ Dự bị hụt đ̣n tức cành hông không ngán nguy hiểm cũng vọt theo Khổng Minh luôn. Nhưng Đỗ Dự mới hạ xuống ngọn cây đă bị tát đến bốp vào mặt... Đỗ Dự loạng choạng lùi lại mấy bước, bước vào cành cây mục té xuống đất, nhưng nhờ khinh công khá Đỗ Dự giữ được thăng bằng nhẹ nhàng xuống đất...
     Xuống tới đất lấy lại thăng bằng Đỗ Dự toan phóng lên cây quyết sống mái với Khổng Minh nhưng một giọng nói vang lên :
     - Tên hậu sinh kia ngươi phải biết ḿnh, và biết người, khôn hồn ngươi hăy đưa vua ngươi hồi triều. Đừng có háo thắng, mà no đ̣n. Ta tạm thời tha tội phạm thượng cho thầy tṛ ngươi một lần nữa. Ngược lại ngươi không nghe lời ta th́ hậu quả sẽ khôn lường đó. Ta đă cứu quân ngươi khỏi cóc thần... Ta đă nhẹ tay với ngươi không nên quá trớn. Các ngươi hăy nhớ kỹ, ta luôn giám sát các ngươi. Thôi ta đi đây.
     Nói dứt lời Khổng Minh phi thân vun vút từ ngọn cây này qua ngọn cây khác.
     Đỗ Dự đứng dưới đất chỉ c̣n biết hậm hực.
     - Là con người siêu phàm sao Khổng Minh kiêu ngạo vậy. Ta không tin, ngươi sẽ c̣n phải gặp ta song đấu một phen, ngươi có ngon mạng đổi mạng với ta.
     Sau một hồi hậm hực, Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính tiếp tục khám phá nhà mồ và nếu cần dùng thuốc nổ hủy diệt luôn nhà mồ.
     Ban hành lệnh cho quân lính xong, Đỗ Dự lủi thủi đến lều Tấn Vơ Đế. Tấn Vơ Đế nằm mê man trên sập ngự, chầu xung quanh có Gia Sủng, Hoa Hi và một số triều thần.
     Tấn Vơ Đế mắt nhắm chặt, miệng lảm nhảm, lâu lâu lại ưỡn người lên hai tay chới với đưa về phía trước...
     Gia Sủng bắt mạch cho Tấn Vơ Đế nói :
     - Thánh thượng bị trúng ngải mạnh. Nhưng chỉ là ngải ngủ nên chằng sao. Thánh thượng ngủ đến sáng tỉnh dậy th́ khỏe thôi. Sở dĩ Thánh thượng mê sảng là v́ cơ thể suy nhược, thần kinh lại yếu. Vấn đề đáng lo ngại là thần kinh Thánh thượng, tốt hơn hết là khuyên Thánh thượng hồi triều, chờ sức khỏe Thánh thượng khá hăy tiếp tục cuộc thám hiểm.
     - Huynh nói rất phải, nhưng bây giờ Thánh thượng chưa thu lại lệnh tấn công nhà mồ, chúng ta phải tiếp tục. Đệ nhờ mấy huynh coi sóc Thánh thượng giùm, để đệ đến nhà mồ tiếp tục cuộc thám hiểm đang tiến hành.
     Đỗ Dự đă xuống tới đáy nhà mồ sau khi giă từ các quan. Tên lính dẫn đường nói với Đỗ Dự rằng :
     - Thưa tướng quân ngài muốn đi nữa xin bấm nút trên vách.
     - Dưới này có bao nhiêu nút?
     - Dạ mới khám phá được một nút.
     - Vậy phải khám phá tiếp tục làm sao t́m được cách mở những vách cửa dưới đất.
     - Thưa chủ tướng việc kiếm những nút ấy chúng con lo được...
     Nói dứt lời tên hướng đạo cùng với bạn bè nói t́m khắp vách hầm nhưng đi một lúc cả bọn trở lại mặt dài ra báo cáo.
     - Chúng con kiếm kỹ lắm không tháy ǵ, có thể cơ quan ở dưới đáy nhà mồ.
     Tên lính bấm nút trên mặt tường cửa đá mở ra với cầu thang có những bậc h́nh trôn ốc.
     Đỗ Dự cầm bó đuốc lao xuống cầu thang rất mau và sau đó nghe bịch một cái. Đỗ Dự ước lượng đây mồ sâu chừng hai chục thước. Ánh đuốc tỏa sáng cho Đỗ Dự nh́n thấy dưới đáy mồ lồi lơm.
     - Chẳng lẽ đáy mồ có cát hay sao?
     - Thưa tướng công có dấu chân một giống vật lớn lắm.
     - Cóc quái vật là cùng chứ ǵ. Cứ đi rồi khắc biết. Các người sợ à. Ta đi đầu cho. Có ǵ ta lănh hết...
     Nói dứt lời Đỗ Dự phóng lên đi đầu. Đi được chừng mười thước tự nhiên nghe ầm ầm...
     - Bẩm tướng công các cửa ở vách hầm trên đă mở toang...
     Th́ ra chân Đỗ Dự va đạp vào bậc thang là nút cơ quan mở cửa. Thấy cửa trên hầm mở Đỗ Dự ra lệnh khẩn cấp :
     - Tất cả trở lên coi chừng quái vật xuất hiện.
     Mọi người trở lên khi gần tới mặt hầm th́ mấy tên lính hớt hải chỉ cho Đỗ Dự thấy mấy cái cửa tṛn trên cột giữa hầm mở toang. Cửa rộng hai người chui tọt.
     - Thưa tướng công, quái vật đang ở trong này.
     Đỗ Dự ra lệnh :
     - Mọi người bịt mặt lại và sửa soạn chiến đấu.
     Nói dứt lời Đỗ Dự xốc gươm tiến tới.
     - Các ngươi không được xuẩn động. Tốt hơn hết là lên mặt đất không có toi mạng hết.
     Nghe tiếng thét Đỗ Dự nh́n kỹ xem kẻ vừa thét thấy đó là một người cao lớn mặt toàn đồ đen mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt.
     Người mặt đồ đen đứng chống nạnh cách con quái vật chừng một thước.
     Đỗ Dự không nói năng ǵ xuất kiếm chém một chiêu cực mạnh. Người mặt đồ đen không cần đưa gươm lên đỡ mà chỉ né tránh.
     - Ngươi hăy nh́n kỹ những xương người nằm la liệt kia th́ ngươi sẽ rơ cóc thần như thế nào mà ngươi định chống. Ta v́ ḷng hiếu sinh can người mà người lại động thủ thật đáng tiếc. Sức các ngươi làm sao địch lại cóc thần... Tốt hơn hết là nên rút lui.
     - Tên hắc y kia mi là ai mà ăn nói những lời ấy, mi không sợ mất đầu sao. Ta làm theo lệnh vua mi coi chừng đó.
     - Ta là thần núi Định Quân, ta có nhiệm vụ bảo vệ núi này, và các sinh vật ở đây. Ta sẽ không tha thứ bất cứ kẻ nào luôn cả vua chúa nếu đụng tới các sinh vật ở đây. Ngài Khổng Minh hiền hơn ta nhiều. Ta đă hành động th́ bọn mi coi chừng tán mạng hết nghe chưa đừng có hỗn láo...
     Đỗ Dự nổi xung khi nghe người mặt đồ đen nói. Đỗ Dự quát tháo om ṣm :
     - Khổng Minh ta c̣n chẳng ngán huống chi là cỡ ngươi. Mi nói hỗn với vua ta, mi phải bị chém đầu nghe chưa.
     Người mặt đồ đen mỉm cười ngạo nghễ trong khi con cóc thần bắt đầu phun nọc độc.
     - Tấn công.
     Đỗ Dự hô và vung gươm chém người mặt đồ đen c̣n binh lính đưa mă tấu chém cóc quái vật...
     Người mặt đồ đen vẫn cười móc họng và chẳng nói năng ǵ, chỉ nhảy né tránh lưỡi gươm của Đỗ Dự.
     Đỗ Dự chém hụt người mặt đồ đen, lại càng hung hăng sấn tới. Người mặt đồ đen lùi sát cửa buồng...
     - Phen này th́ ngươi phải ăn gươm ta rồi.
     - Sức mấy mi làm ǵ nổi ta hỡi tên vơ biền ngu dốt.
     Đỗ Dự tấn sát người mặt đồ đen vào vách đá và dùng hết sức b́nh sinh đâm gươm vào bụng người này.
     Người mặt đồ đen nhảy tránh mũi gươm thật nhẹ nhàng khiến Đỗ Dự đâm gươm vào đá xẹt lửa, tay đau ê ẩm. Đỗ Dự định xoay gươm đâm tiếp người mặc đồ đen nhưng thật bất ngờ mũi gươm của Đỗ Dự đâm ra trúng nút cơ quan cánh cửa bật tung. Cánh cửa mở tung khiến Đỗ Dự sung sướng reo lên :
     - A ha cửa bí mật đă mở.
     Nhưng Đỗ Dự chưa kịp hân hoan th́ đă lănh nguyên một cú đá song phi của người mặc đồ đen từ xa phóng tới. Cú đá mạnh tới độ tống Đỗ Dự vào trong cánh cửa và sau đó cửa tự động đóng lại.
     Thấy chủ tướng lâm nguy tùy tướng của Đỗ Dự hô lính vây chặt bóng đen và cóc quái vật.
     Lính bị cóc quái vật sát hại kêu la inh ỏi. Bỗng nhiên người mặt đồ đen tới chân trụ đá phóng một cú đá như trời giáng vào cổ quái vật cóc. Cóc quái vật trúng đ̣n mắt trừng trừng nh́n người mặc đồ đen.
     Con cóc quái vật trúng đ̣n kêu lên một tiếng đau đớn và phóng ḿnh lên như một chiếc lưới chụp lấy người mặt đồ đen.
     Nh́n con cóc rớt xuống người mặt đồ đen ao cũng đổ chừng ông ta phải tránh nào ngờ con cóc nặng mấy trăm cân rơi xuống người mặt đồ đen trụ lại giơ hai tay lên đầu như hai thỏi sắt hứng lấy bụng cóc dễ dàng như hứng một cái bong bóng. Con cóc tuy bị khống chế vẫn ở tṛ sát nhân, miệng mũi phun hơi độc ph́ ph́, chưa cựa quậy. Nhưng con cóc càng cựa quậy càng bị hai bàn tay người mặt đồ đen siết chặt.
     Mọi người vỗ tay ca ngợi người mặt đồ đen. Đỗ Dự nhảy cẫng lên hoan hô :
     - Giết quái vật đi tráng sĩ!
     Người mặc đồ đen để con cóc đă khờ đi v́ mệt xuống đất rồi thủng thỉnh nói :
     - Các người lên rút lui, ở đây có hai con cóc thần, con này là con cóc đực, c̣n con cóc cái dữ hơn nhiều, giết cóc đực cóc cái về không thấy nó “Quậy” sụp đổ cả lăng mộ luôn. Lăng mộ này nhiều cơ quan bí mật nguy hiểm lắm...
     - Tráng sĩ có liên quan nhiều tới lăng mộ này phải không?
     - Đại khái là vậy.
     - Tại sao lại xây cửa trên mái và sân có thuốc độc và trong nhà mồ có quái vật...
     - Đó là những quái vật tôi không thể tiết lộ được. Có điều tôi có thể nói với quư vị là tôi không phải là người bày ra những thứ này. Tôi chỉ muốn khuyên quí vị tránh xa chỗ này thôi. Thôi cóc cái đă về quư vị nên rút lui là vừa. Các người lắng tai nghe một chút sẽ nghe cóc cái nghiến răng.
     Đỗ Dự và mọi người lắng nghe quả đúng cóc cái đang về ngay cửa hàng và nghiến răng trèo trẹo.
     - Chúng tôi xuống đáy mồ vậy.
     - Lên mặt đất tốt hơn dưới đó có cá sấu và thuồng luồng nhiều lắm.
     - Vậy th́ chúng tôi phụ với tráng sĩ đánh cóc.
     - Không được đâu quư vị lên mặt đất đi nguy hiểm lắm.
     Ngay lúc đó con cóc khổng lồ đă xuất hiện, nó trừng trừng nh́n người và Đỗ Dự đang leo thang lên mặt đất, riêng Đỗ Dự không di chuyển tay lắm thanh gươm quyết chỉ đương đầu với cóc.
     Người mặt đồ đen vừa thấy cóc cái toan chớm chân nhảy về phía ḿnh đă tung cóc đực vào cái thây nặng nề của cóc cái đương phóng tới làm cả hai rớt trên đất.
     Hai con cóc bị đâu rống lên vang nhà mồ, và cùng nhau ngồi thủ thế. Người mặt đồ đen nhận thấy phải ra tay trước khi cóc tấn công. Người mặt đồ đen phóng tới tung hai chân đá vào ức hai con cóc nghe bật bật.
     Hai cái đá làm cho hai con cóc xiểng niểng bay lên cao rồi ngă chúi xuống cái ầm rung chuyển cả nhà mồ.
     Trung đ̣n hai con cóc càng thêm hung hăng chúng cùng co chân sau và phóng về người mặc đồ đen.
     Thấy t́nh thế quá nguy cấp Đỗ Dự định can thiệp nhưng chưa biết nên hành động thế nào th́ bỗng nghe nhà mồ rung chuyển và đổ ầm ầm. Th́ ra người mặt đồ đen đă luồn tránh được hai con cóc và hai con cóc nhảy sập dăy buồng khóa kín, dăy buồng bí mật đổ trơ ra một tấm bia.
     Đỗ Dự định phóng tới coi tấm bia nhưng hai con cóc chụp hụt người mặt đồ đen đă quay trở lại.
     Tuy đứng cạnh người mặt đồ đen nhưng nh́n hai con cóc khổng lồ Đỗ Dự vẫn thấy ơn ớn.
     - Tôi đă bảo tướng quân và quân lính nên rút lui... Rút ngay đi, cóc sắp phun khí độc đó.
     Đỗ Dự thấy cóc đang ph́n bụng và sắp há miệng ra th́ vội bám thang dây leo lên. Đi được một khúc Đỗ Dự gọi to :
     - Tráng sĩ lên thang với chúng tôi.
     Đỗ Dự nh́n xuống thấy người mặt đồ đen khoác tay từ chối và vẫn đứng nguyên trong làn khói màu xám đầy chất độc.
     Vừa thoát khỏi nhà mồ Đỗ Dự hô to :
     - Mọi người bịt mặt lại kẻo hít phải hơi khói độc vong mạng.
     Đỗ Dự ḷng vô cùng thắc mắc người mặc đồ đen là ai mà không sợ nọc độc của cóc.
     Đỗ Dự lững thững đi về phía lều vua. Ngay lúc đó bóng đen vọt lên khỏi nhà mồ và biến trong bóng đêm tối.
     Đi gần tới lều vua, bỗng Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một bóng trắng từ trong lều vua vọt ra truyền trên ngọn cây.
     - Lại Khổng Minh nữa. Lính canh tồi quá, để Khổng Minh ra vào lều vua như đi chơi vậy... Phải trừng phạt đám lính canh này mới được.
     Đỗ Dự vừa lẩm bẩm vừa đi, đến gần lều vua. Đỗ Dự giật ḿnh thấy lính canh bị điểm huyệt đứng trơ trơ như tượng đá. Vốn biết giải huyệt Đỗ Dự liền giải huyệt cho đám lính canh.
     Một tên lính canh kể lại rằng chúng đang gác thấy thoáng có bóng trắntg đền liền chạy lại nhưng chưa kịp làm ǵ th́ đứa bị vỗ vai đứa vỗ lưng đứng như trời trồng.
     Đỗ Dự bước vô lều vua thấy Tấn Vơ Đế quần áo xốc xếch nằm mê man trên sập ngự, mặt mũi trắng bệch như người vừa chết, c̣n các quan hầu cận cùng đều bị điểm huyệt đứng trơ trơ.
     Khi được giải huyệt Hoa Hi cho biết.
     - Chúng tôi đang quây quần quanh vua đột nhiên có bóng trắng bước tới cạnh vua nhỏ nhẹ nói “Mai nên về triều thuốc thang đi, lao vào cơi chết hoài ích ǵ”. Chúng tôi hè nhau vây bóng trắng, nhưng chúng tôi chưa kịp làm ǵ th́ đă bị bóng trắng vỗ vào vai vào lưng và đứng chết chân luôn.
     - Tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi chỉ cần quư vị cho biết bàn tay bóng trắng có hơi người không. Chỉ cần có thể thôi.
     - Chắc chắn là bàn tay người chứ không phải là bàn tay ma quỷ.
     - Đúng là bàn tay người phàm v́ vỗ vào lưng tôi, tôi c̣n nghe cái bịch.
     Vừa lúc đó Tấn Vơ Đế tỉnh dậy nh́n thấy Đỗ Dự th́ nói liền :
     - Khổng Minh lại vừa tới dọa ta, thật quá lắm rồi. Trẫm thấy ḿnh nên hồi triều thôi. Trẫm dưỡng bệnh khỏe ta sẽ tiếp tục thám hiểm. Đỗ Dự cho trẫm biết ta đă thám hiểm được đến đâu rồi.
     Đỗ Dự kể chuyện sự xuất hiện của người quần áo đen đánh cóc làm Tấn Vơ Đế phấn khởi vô cùng.
     - Sao khanh không thuyết phục hiệp sĩ mặc áo đen giúp ta...
     - Muôn tâu hắn cũng khuyên ta nên chấm dứt thám hiển nhà mồ thế mới kẹt chứ.
     Tấn Vơ Đế buồn bă quay sáng Gia Sủng.
     - Công việc khám phá dưới đáy lăng Khổng Minh tới đâu rồi?
     - Muôn tâu, theo đường dưới đáy quan tài lính của thần mạo hiểm đi vô hang xuyên dưới đất th́ tới hang cóc khổng lồ.
     - Thôi khanh đi thu quân.
     Gia Sủng đi rồi, Đỗ Dự cho vua biết dưới nhà mồ có một bia đá khổng lồ.
     Cần phải đục bia đá này, biết đâu đó chẳng là nơi Khổng Minh giấu cẩm nang và Thánh thư. Theo Đỗ Dự th́ phải hành động liền không kẻ khác phỗng tay trên mất.
     Tấn Vơ Đế hỏi Đỗ Dự :
     - Khanh trở lại nhà mồ thám hiểm, sáng ḿnh hồi triều kịp không?
     - Muôn tâu có thể được nếu cóc thần về hang c̣n không th́ chịu thua.
     - Đem theo nhiều quân chắc giết được cóc thần mà. Nếu không ta dùng chất nổ.
     - Thân xin hết ḷng làm nhiệm vụ.
     Đỗ Dự đi ra bỗng đụng một bóng người sấn tới cười the thé...
     Đỗ Dự định thần lại nh́n thấy người đang cười the thé với ḿnh là Khiết Đan th́ bất măn ra mặt.
     - Ḱa ḥa thượng ngài t́m được kho tàng hay sao mà cười vui thế.
     - Bần tăng cần ǵ kho tàng... Bần tăng vui v́ nghe quân lính ở ngoài lăng loan tin ngày mai vua hồi triều.
     - Vua hồi triều sao ḥa thượng lại vui. Nhưng trước khi hồi triều nhà vua c̣n lệnh cho tôi xuống nhà mồ đào bia đá v́ vua nghi dưới bia đá có cẩm nang của Khổng Minh.
     - Tướng quân lại làm chuyện tầm phào rồi. Nguy hiểm đấy.
     - Ḥa thượng đi với tôi xuống nhà mồ được không?
     - Từ trước tới giờ bao giờ bần tăng cũng từ chối dính vào những việc vào lăng đào mồ xin quan lớn miễn cho. Theo bần tăng tướng quân làm việc này chỉ có hại cho sức khỏe của Thánh thượng chứ không có lợi ǵ đâu.
     Đỗ Dự cười mỉa.
     - Vậy Ḥa thượng đi chầu vua nói chuyện về Khổng Minh đi chắc vua muốn biết nhiều về Khổng Minh đó.
     - Tướng quân yên chí v́ sinh mạng Hoàng đế, bần đạo không bao giờ từ nan cả. Bần đạo tin rằng vua về triều sẽ mạnh khỏe, c̣n ở đây sẽ nguy tới tính mạng.
     Khiết Đan vừa dứt lời th́ cấm vệ binh tới nói với Đỗ Dự.
     - Bẩm tướng quân Thánh thượng truyền tướng quân rút ngay quân về và không làm ǵ nữa. Thánh thượng nói rút lập tức v́ thánh thể bất an...
     Đỗ Dự nghe cấm vệ binh nói th́ nh́n Khiết Đan với đôi mắt ḍi hỏi.
     - Tướng quân và bần đạo vào chầu vua để nghe cho rơ thánh lệnh.
     Hai người lặng lẽ đi bên nhau trở lại lều vua. Đỗ Dự đầu óc mông lung suy nghĩ không biết nên hành động thế nào. Trong ḷng th́ nghi Khiết Đan có liên quan nhiều với Khổng Minh.
     Hai người bước vào lều vua thấy Tấn Vơ Đế đang ôm đầu nhăn nhó. Khiết Đan bàn ngay với các quan là đem vua về chùa chạy chữa. Các quan đồng ư.
     Vua vừa lên vơng th́ một tên Ngự lâm quân chạy tới báo cáo.
     - Muôn tâu cóc khổng lồ lên mặt đất.
     Khiết Đan đang đứng bên vơng vua liền lên tiếng.
     - Muôn tâu để thần đuổi nó xuống hang sâu.
     - Tại sao lại đuổi nó xuống hang sâu. Nó chịu nghe lời ḥa thượng sao?
     Đỗ Dự hỏi Khiết Đan một cách gay gắt nhưng Khiết Đan lại đáp lại từ tốn.
     - Để cóc trên mặt đất nó sẽ làm hại nhiều người...
     - Nếu ḥa thượng đuổi được cóc xin đuổi đi xa đây để cho chúng tôi làm việc tiện lợi.
     - Tiện lợi sao được cóc ra khỏi hang nó sẽ phá làng phá xóm hại người. Tốt nhất là đuổi xuống hang sâu. Cóc ở hang sâu chỉ bất lợi cho kẻ quật mồ Khổng Minh thôi.
     Tấn Vơ Đế tuy đau cũng lên tiếng.
     - Trẫm muốn nhờ ḥa thượng giết dùm trẫm con cóc đi được không?
     - Xin Thánh thượng tha lỗi, thần tu hành không thể sát sinh.
     - Nếu vậy xin ḥa thượng đuổi con quái vật này đi xa.
     Khiết Đan im lặng.
     - Xin ḥa thượng quyết định mau đi, kẻo con thứ hai lên nữa nguy hiểm lắm...
     - Có tới tận hai con sao...
     - Muôn tâu dưới đó có hai con cóc khổng lồ, nó ở hầm lăng và nhà mồ.
     - Muôn tâu quái vật đang tiến gần tới lều vua, xin quan quân hộ giá.
     Mọi người ngửng lên thấy con cóc đang nhảy tới với khí thế rất hung hăng.
     Mỗi cái nhảy của nó đi cả trăm thước, nhẩy tới đâu đất đá bay mù trời tới đó.
     Đỗ Dự hô quân ngự lâm dàn hàng ngang từng lớp ngăn cóc.
     Con cóc vừa nhảy vừa phun khói độc nhưng mọi người đều bịt mặt nên không việc ǵ.
     Khiết Đan đứng cạnh vua khuyên vua về chùa tránh cóc, nhưng Tấn Vơ Đế vẫn đứng trơ trơ.
     Trong khi đó cóc đă phá vỡ một hàng rào lính pḥng thủ nuốt tươi những người lính chống nó.
     Hàng pḥng thủ bị vỡ cóc tiến gần với vua Tấn Vơ Đế. Tất cả đều lo sợ cho tính mạng vua. Riêng Đỗ Dự múa kiếm như điên xông vào tấn công cóc.
     Cóc bị Đỗ Dự chém trúng mũi và mắt đâm ra hăng tiết xông thẳng vào Đỗ Dự.
     Tấn Vơ Đế không c̣n hột máu đứng run rẩy.
     Khiết Đan mỉm cười tung ḿnh đến trước cóc và đá thốc một cú song phi vào ức cóc.
     Cái đá của vị ḥa thượng nhỏ bé tưởng găi ngứa cóc nào ngờ làm cóc tung ḿnh lên như một trái banh.
     Khiết Đan không để chậm một giây vọt ḿnh lên như pháo thăng thiên vút lên trên cao rồi thả ḿnh xuống dọng hai chân vào lưng cóc.
     Cóc bị trúng đ̣n ngă lăn xuống đá, lắc đầu lia lịa, Khiết Đan chờ lúc cóc thất thần tung cú song phi vào hàm cóc.
     Cóc bị bật đầu về phía lăng Khổng Minh. Trong khi đó Khiết Đan quay lại vớ cây côn của một tên lính động vào lưng cóc một côn. Cóc đâu quá phóng thẳng về lăng Khổng Minh.
     Tấn Vơ Đế, Đỗ Dự và ba quân tướng sĩ nh́n Khiết Đan hành động ai cũng lè lưỡi thán phục.
     Khiết Đan vẫn phóng theo cóc dùng côn đập vào lưng cóc đuổi cóc về lăng Khổng Minh. Tới lăng cóc nhảy cái ầm. Khiết Đan xoa tay.
     - Cóc đă về hang như vạy nó phải ở măi trong hang.
     Nói dứt lời Khiết Đan xuống núi vác một tảng đá cỡ tám người khiêng không nổi chạy phăng phăng lên núi đem lấp cửa hang. Mọi người nh́n Khiết Đan làm việc đều thán phục sức mạnh của Khiết Đan.
     Đỗ Dụ lẩm bẩm một ḿnh.
     - Khiết Đan mạnh như gă mặc đồ đen dưới hầm mồ.
     Một câu hỏi lởn vởn trong đầu Đỗ Dự phải chăng Khiết Đan là người mặc đồ đen, Khiết Đan có liên quan ǵ với Khổng Minh mà cứ cản thám hiểm mả Khổng Minh.
     Lấp xong hang cóc Khiết Đan lại khoanh tay nói với Tấn Vơ Đế.
     - Muôn tâu cóc đă bị nhốt dưới hang rồi.
     Đỗ Dự cướp lời vua hỏi Khiết Đan.
     - Tại sao ḥa thượng nhất định bắt cóc nhốt dưới hang.
     Khiết Đan chưa kịp trả lời th́ quân sĩ lại la.
     - Con cóc khổng lồ thứ hai xuất hiện.
     Mọi người nh́n lên th́ thấy một khối khổng lồ từ mái nhà mồ nhào xuống sân nhà mồ nơi trước đây ai tới cũng chết.
     - Con cóc này tự sát rồi.
     Đỗ Dự nói to.
     Khiết Đan không nói ǵ cả chạy như bay về hướng nhà mồ nơi con cóc vừa nhảy xuống.
     Đỗ Dự xốc gươm chạy theo và hô lính Ngự lâm theo tăng cường. Tấn Vơ Đế chưng hửng trước hành động của Khiết Đan và Đỗ Dự.
     Tuy cơn đau đang hành hạ dữ dội, nhưng Tấn Vơ Đế vẫn sai lính Ngự lâm vơng theo sau Khiết Đan và Đỗ Dự để xem người này làm ǵ.
     Trong khi đó Thừa tướng Gia Sủng ngoảnh mặt quay đi.
     Tới gần nhà mồ, Tấn Vơ Đế cho lệnh hạ vơng gần một gốc cây cổ thụ và kêu Ngự lâm quân d́u đứng dậy nép ḿnh sau gốc cây quan sát.
     Tấn Vơ Đế nh́n thấy Khiết Đan đứng ủ rũ quan sát con cóc khổng lồ đang giẫy giụa trên sân nhà mồ chờ chết. Con cóc nằm bẹp xuống đất đạp bốn chân phành phạch mắt trợn tṛng, miệng sủi bọt, da bụng và bốn chân đều rướm máu.
     Đỗ Dự th́ hết nh́n con cóc lại nh́n Khiết Đan. Con cóc tuy sắp chết nhưng miệng vẫn c̣n ngoạm một thây người
     - Con vật chết v́ nhảy xuống sàn nhà mồ, đó là sự lạ. Khiết Đan nh́n cóc chết buồn bực, cũng lại là sự lạ nữa.
     Đỗ Dự lẩm bẩm trong khi Khiết Đan đi tới gốc cây nhà vua đang đứng.
     - Muôn tâu con cóc chết v́ nhảy xuống sân nhà mồ có thuốc độc...
     - Con quái vật đó mà chết được v́ thuốc độc sao. Hay hồn ma Khổng Minh bóp nó chết.
     - Muôn tâu dù là ma quỷ thần vẫn tin Khổng Minh không bao giờ sát sanh. Thần thấy rơ ràng trên sân nhà mồ có chất độc pha với thủy tinh vụn trên trên đó, con cóc chết v́ chất độc này.
     - Tại sao khanh dám quả quyết là trên nhà mồ có thuốc độc.
     - Muôn tâu nh́n vết thương trên thân thể cóc, thần thấy rơ là nó trúng độc.
     - Sao Khổng Minh lại làm cạm bẫy giết người.
     - Đó chỉ là biện pháp pḥng thủ ngừa kẻ gian đột nhập nhà mồ của người thân Khổng Minh.
     - Chắc dưới cái sân cạm bẫy này nhiều của quư. Phải đào cái sân này lên mới đươc.
     - Muôn tâu thần e làm như vậy nguy hiểm cho quân lính v́ biết đâu ở dưới đó có nhiều cạm bẫy hơn.
     - Cạo chất độc trên sân đi rồi tính...
     Lệnh vua ban ra quân lính được huy động vạo chất độc. Tuy là lệnh vua nhưng quân lính làm rất chậm. Tấn Vơ Đế sốt ruột giục luôn miệng làm Đỗ Dự phải la hét lính mới sốt sắng làm việc.
     Khiết Đan khuyên vua ngừng không được liền cáo từ vua.
     - Muôn tâu thần không thể ở đây nh́n Thánh thượng đi sâu vào con đường nguy hiểm, xin cho thần rút lui nếu bệ hạ không về chùa.
     - Trẫm đồng ư về chùa...
     Tấn Vơ Đế vừa đồng ư về chùa th́ Đỗ Dự tới tâu.
     - Muôn tâu Thánh thượng cạo chất độc đi th́ có lộ ra một hàng chữ, thần nghi đó là lời chỉ dẫn đến kho tàng cẩm nang.
     - Hàng chữ đó ra sao.
     - Thưa, đó là hai câu thơ như sau “Bóng đầu ra đâu. Kho tàng nơi đó”
     - Tốt rồi ch́a khóa kho tàng đă ở tay ta. Khanh ra sân đứng và làm liền đi... Ta chờ tin tức...
     Đỗ Dự vội bước đi nhưng mới đi được ba bước th́ vua thét lên đau đớn làm Đỗ Dự phải quay lại.
     - Trẫm tự nhiên đau như xé ruột xé tim, đầu nhức như búa bổ. Các khanh mau hộ giá về triều. Đỗ Dự ở lại đây thay mặt trẫm t́m kho tàng.
     Trong lúc các quan sửa soạn đưa vua hồi triều, Đỗ Dự bàn nên đưa tạm vua về chùa rồi tính sau. Lời bàn của Đỗ Dự được vua và các quan đồng ư. Nhưng t́m Khiết Đan th́ thoáng một cái đă chẳng thấy đâu nữa. Vua quan đánh kéo nhau về chùa.
     Vừa về tới chùa Tấn Vơ Đế ngạc nhiên thấy Khiết Đan và Gia Sủng đứng đón nơi chính điện.
     - Các khanh về đây hồi nào.
     - Muôn tâu thần thấy khó ở về từ trưa, c̣n ḥa thượng mới về tới...
     Tấn Vơ Đế kinh ngạc.
     - Ḥa thượng đi bằng ǵ mà c̣n nhanh hơn cả xe ngựa của trẫm vậy.
     - Muôn tâu hạ thần dùng khinh công, v́ được tin Thánh thượng hồi triều thần phải dùng khinh công về chầu trước để tỏ ḷng vui mừng trước tin này...
     - Trẫm chưa về triều đâu. Trẫm vừa ra lệnh cho Đỗ Dự đào sâu nhà mồ.
     - Muôn tâu, Thánh thượng đă bắt tướng quân Đỗ Dự làm một việc có thể nguy hiểm tới tánh mạng... Nếu tướng Đỗ Dự đức mỏng sẽ chết luôn...
     - Tại sao ḥa thượng dám quả quyết như vậy...
     - Về bói toán Quản Bật mười bần tăng cũng được bảy tám... Tốt hơn hết Thánh thượng hăy cho lệnh ngừng đào mồ Khổng Minh và hồi triều.
     - Bao giờ ta chết... Ngươi hăy nói đi. Trong khi chờ chết ta vẫn cho lệnh đào mồ Khổng Minh.
     - Muôn tâu Thánh thượng, Ngài sẽ trường thọ nếu hồi triều. Thần cam đoan chữa hết bệnh cho Thánh thượng.
     - Tại sao phải hồi triều mới lành bệnh.
     - Muôn tâu không khí ở đây không tốt cho bệnh của Hoàng thượng. Hơn thế nữa bệnh Thánh thượng muốn chữa hết phải có thuốc quư, mà ở đây không có. Thần phải đi lấy thuốc. Xin Thánh thượng ngủ ngon ngày mai về triều... Thần có bức cẩm nang về bệnh trạng của Thánh thượng, thần xin dâng Thánh thượng. Cẩm nang này chỉ nên mở ra sau khi Thánh thượng hồi triều được ba ngày...
     Khiết Đan lấy một túi gấm dâng lên Tấn Vơ Đế, nhà vua thẫn thờ nhận túi gấm rồi cất vào tui cáo cẩm bào...
     Gia Sủng nh́n vua nhận túi gấm th́ cau mày bỏ đi, trong khi Khiết Đan và đoàn hộ giá đưa vua về pḥng ngủ.
     Về pḥng ngủ Tấn Vơ Đế ôm đầu than thở, Khiết Đan lại tới đưa thuốc nói vua uống đi sẽ hết đau.
     Tấn Vơ Đế uống thuốc và ngủ êm.
     Khuya đêm đó, Đỗ Dự và binh lính đốt đuốc cào sàn nhà mồ một cách nhẫn nại.
     Bỗng nhiên Đô úy tên Cẩm Viên lại nói với Đỗ Dự trên hai câu thơ phát giác lúc ban ngày c̣n ba câu thơ nữa.
     - Đọc ta nghe liền...
     - Thưa ba câu như vầy “Đứng trên đỉnh cao. Chờ ánh trăng sao. Rọi xuống đống đá”.
     - Vậy là rơ. Phải chờ đêm trăng sao mới t́m thấy nơi kho tàng. Hôm nay ngày mấy.
     - Dạ nguyệt tận.
     - Vậy ngày mai trăng non...
     Trong khi Đỗ Dự và viên Đô úy đang trao đổi th́ một bóng trăng xuất hiện.
     Nh́n thấy bóng trắng lính đang cạo sân rú lên quăng đèn đuốc bỏ chạy. Đỗ Dự thấy bóng trắng th́ rút gươm xông lại chém, viên Đô úy cũng xông vào trợ sức chủ tướng nhưng cả hai không đánh lại. Ban đầu chỉ có một hai bóng trắng sau ngày càng nhiều và chúng không làm ǵ hơn là giễu cợt giật khăn cả hai người, và kêu lên những tiếng quái gở... Hết kêu lại cười khèn khẹt... Không hạ được những bóng trắng, Đỗ Dự ra lệnh đốt đuốc lên và bao vây bóng trắng.
     Đốt đuốc lên sáng choang, ánh đuốc làm cho thấy rơ bóng trắng là bầy khỉ dă nhân được mặc quần áo màu trắng, đầu đội mũ trắng. Do chập choạng trong đêm tối nh́n bầy thú ai cũng tưởng là người.
     Đám thú xông vào đám lính đang vây chúng tấn công phá vây. Hai bên vừa giao chiến th́ có tiếng hú rùng rợn vang lên. Tiếng hú khiến bầy dă nhân bỏ chạy giao chiến lao vút lên cây cao và biến vào rừng đêm. Giữa lúc đó th́ một mũi tên lửa lao tới phía Đỗ Dự. Đỗ Dự giơ tay lên bắt mũi tên thấy đuôi mũi tên có mảnh giấy viết hàng chữ đại tự.
     “Khôn hồn các ngươi hăy tháo lui liền. Đằng trước các ngươi là tử địa. Tiến lên là sẽ đụng tử thần. Rút lui mau th́ toàn mạng. Đây là lời cảnh cáo thứ nhất với các ngươi.
     Kư tên. Mắt thần”.
     Đỗ Dự xem xong bức thư cáu kỉnh.
     Lại hăm dọa nữa. Mắt thần con khỉ đột. Mắt quỷ ta cũng chẳng sợ nữa là mắt thần. Con ngựa ra mặt...
     Bỗng mũi tên lửa thứ hai lại bay tới.
     “Người c̣n ngạo mạng th́ sẽ ăn đá tảng”
     Vừa đọc xong mảnh giấy thứ hai th́ đá tảng bay tới ầm ầm... Đỗ Dự chỉ c̣n biết thu quân đi tránh đá.

Hồi 5

     Quân sĩ vừa nghe tiếng hô tránh đá của Đỗ Dự th́ chưa biết làm ǵ hơn là nằm rạp xuống đất. C̣n Đỗ Dự th́ nhảy vọt lên ngọn cây. Những tảng đá khổng lồ từ núi lao xuống ầm ầm đè chết đám lính đương nằm rạp dưới sân.
     Sau những tiếng ầm ầm là một bầu không khí im lặng đáng sợ. Đỗ Dự nh́n quân lính chết v́ đă tức giận chửi bới om ṣm.
     - Tên mắt thần khốn kiếp chuyên đánh lén, có ngon ra mặt. Nếu ngươi không ra mặt ta sẽ san bằng núi Định Quân đào xới tan nát lăng Khổng Minh.
     - Thôi tướng quân ơi xin tướng quân dẹp bỏ cái ư tưởng ngông cuồng đó cho chúng tôi c̣n được về gặp vợ con.
     - Về triều thôi anh em ơi.
     - Không cho hồi triều chúng tôi đào ngũ.
     - Không có hồi triều chúng tôi nổi loạn.
     Giữa bầu không khí náo loạn Đỗ Dự tuyên bố c̣n một ḿnh ông cũng thực hiện những lời đă nói.
     Đám lính nổi loạn kéo nhau đi. Chỉ c̣n lại mấy viên chỉ huy và mười tên lính ở lại với Đỗ Dự.
     Đỗ Dự hô mọi người tiếp tục làm việc.
     Trong khi đó Tấn Vơ Đế đột nhiên phát bệnh nặng các quan tới pḥng kêu Khiết Đan. Khiết Đan vội vă cùng một chú tiểu tới pḥng vua nằm thấy Tấn Vơ Đế ôm đầu rên rỉ th́ liền bắt mạch, coi bệnh rồi sai chú tiểu về buồng lấy thuốc.
     Chú tiểu đem gói thuốc tới Khiết Đan ḥa thuốc với nước mưa dâng Tấn Vơ Đế.
     - Muôn tâu, Thánh thượng ráng uống hết chén thuốc này tức sẽ hết nhức đầu...
     - Được hết nhức đầu uống bao nhiêu thuốc trẫm cũng chịu hết.
     - Bần tăng có thể cam đoan với Thánh thượng uống hết chén thuốc này Thánh thượng sẽ hết nhức đầu trong một khắc đồng hồ...
     Tấn Vơ Đế bưng chén thuốc uống ừng ực rồi ngă lăn ra sập. Các quan sợ xanh mặt nh́n Khiết Đan với con mắt nghi ngờ.
     - Các quan cứ yên chí, không có chuyện ǵ đâu, đừng làm kinh động tới Thánh thượng... Một khắc nữa là Thánh thượng tỉnh dậy, sẽ hết nhức đầu...
     Quả một khắc sau Tấn Vơ Đế tỉnh dậy, tỉnh táo tươi vui không ngớt lời khen tài chữa bệnh của Khiết Đan.
     - Ḥa thượng quả là thần y...
     - Đó là phước chủ lộc thầy chớ bần tăng có tài cán ǵ đâu. Khi đưa thuốc Thánh thượng dùng thần có khẩn xin Khổng Minh phù hộ.
     - Bệnh trẫm khỏi luôn chưa.
     - Muôn tâu Thánh thượng phải rời khỏi núi Định quân mới hết được bệnh. Hơn thế nữa thuốc chữa bệnh bần tăng chưa kiếm được.
     - Trẫm đồng ư hồi triều nhưng ḥa thượng phải đi với trẫm.
     - Muôn tâu bần tăng đă thưa với Thánh thượng rồi, bần tăng phải đi kiếm thuốc quư ba bữa nữa mới có mặt ở kinh đô được...
     - Thôi được... Ta hồi triều trước chờ khanh...
     Khiết Đan và chú tiểu lưu luyến tiền vua và các quan hồi triều. Khi vua lên xe Khiết Đan đưa vua thêm một bức cẩm nang và nói vua chỉ nên mở cẩm nang khi tới kinh đô. Vua nhận cẩm nang đút vào túi áo cẩm bào.
     Chú tiểu nh́n xe vua đi mỉm cười, một nụ cười vừa thỏa măn vừa khó hiểu...
     Đỗ Dự đứng trên mỏm đá nhô ra khỏi vách núi nh́n nhà mồ miệng lầm bẩm.
     - Nhà mồ ǵ xây cửa trên nóc, lại đầy ma quái, lạng quạng ta phá hết đi là xong. Bây giờ ta phải t́m kho tàng...
     Lúc đấy mặt trời chiếu vào đỉnh đầu Đỗ Dự, dọi bóng Đỗ Dự thành một vệt dài tới sân nhà mồ. Lạ lùng là chỉ có đầu Đỗ Dự tới sân nhà mồ thôi. Đỗ Dự quát :
     - Quân bay hăy ghi dấu vết đầu ta trên sân.
     Sau khi quân lính ghi xong dấu vết, Đỗ Dự khoan khoái nh́n trời, nh́n lăng rồi nói to.
     - Ông Khổng Minh ơi, ông thua tôi rồi. Bao nhiêu bí mật của ông tôi đă biết hết cả, ông c̣n ǵ để giấu nữa.
     Nói dứt lời Đỗ Dự lấy tay làm loa hét to.
     - Đào ngay chỗ các ngươi vừa ghi, kho tàng Khổng Minh đă bị khám phá.
     Vừa hét xong Đỗ Dự toan nhún ḿnh nhảy xuống sân th́ bầy dă nhân mặc đồ trắng với những cây gậy trên tay vây tṛn Đỗ Dự đâm bừa. Đỗ Dự đang phấn khởi mất hứng múa gươm đánh bầy dă nhân nào ngờ dă nhân bị thương càng hung dữ. Chúng đâm Đỗ Dự tới tấp, không chúng Đỗ Dự mà lại trúng đồng bọn, một con bị thương nhẹ sùi bọt mép chết làm Đỗ Dự hoảng sợ v́ biết những cây này có tẩm thuốc độc, ông liền bỏ chạy. Nhưng ngay khi đó nghe hơi gió biết có kẻ phóng phi tiêu vào sau lưng liền quơ tay lại bắt, thấy đuôi phi tiêu có ghi miếng giấy
     “Muốn sống thấy th́ đi nơi khác. Nơi đây có nhiều cách để giết mi lắm. Coi chừng”
     Đỗ Dự quăng mảnh giấy đi và hét to.
     - Bọn mi hăm dọa ta vô ích, càng hăm dọa ta càng thấy bọn mi dựa vào xác chết Khổng Minh hù ta. Ta quyết sẽ khám phá được những bí mật mộ Khổng Minh.
     - Bọn mi có ngon ra đấu tay đôi...
     Trong khi Đỗ Dự lẩm bẩm th́ một tiếng cười khanh khách như ngạo mạn, như trêu chọc vang lên và tiếng cười vừa dứt th́ một tiếng nổ long trời, lở đất vang lên khói xâm phủ cả vùng nhà mồ.
     Cùng lúc tiếng kêu la than khóc nổi lên... Đỗ Dự nhào xuống sân thấy lính chết bị thương la liệt chiếc sàn bị thủng một lỗ bự.
     - Bẩm quan lớn, chúng con vừa đào đến miếng sắt th́ tự nhiên một làn khói thổi miếng sắt tung ra gây tiếng nổ và anh em chết bị thương la liệt.
     Đỗ Dự lại xem chiếc nắp sắt và nh́n xuống lỗ sâu vừa được mở ra.
     - Thả một bó đuốc nhựa xuống xem ở đó có ǵ.
     - Bẩm quan lớn ghê lắm...
     - Cái ǵ mà ghê lắm...
     - Bẩm toàn quan tài mở nắp, cái nào cũng xương người trắng hếu. Kỳ quá có một cái quan tài lớn đầy máu trong có một thây người h́nh như mới chết th́ phải.
     Đỗ Dự sửng sốt khi nghe tên lính nói, nhưng vốn là người táo bạo Đỗ Dự quyết định liền.
     - Năm đứa nào gan đi với ra, chúng ḿnh dùng thang dây xuống đó xem sao.
     Nói dứt lời Đỗ Dự đi lại hố sâu nh́n xuống dưới thấy tối om bảo lính lấy đuốc nhựa cột dây đốt cháy thả xuống.
     Mùi hôi thối từ dưới mồ đưa lên làm cho Đỗ Dự phải lấy khăn bịt mặt. Ánh đuốc cho Đỗ Dự thấy dưới hầm có năm cỗ quan tài bốn cỗ đựng xương khô, cỗ thứ năm đầy máu và nổi lều bều một xác chết chưa rữa...
     Góc pḥng có một cái cửa lớn độ hai người đi lọt... Bên trong cửa tối om nhưng c̣n phảng phất khói.
     Đường từ miệng lỗ xuống hầm có bậc, nhưng chật hẹp chứng tỏ không thể đưa quan tài xuống bằng đường này.
     - Phải xuống hầm...
     Nói dứt lời Đỗ Dự đi trước và không những năm tên lính mà tới mười tên lính đi theo.
     Mọi người xuống tới đáy hầm an toàn, tất cả cầm đuốc đứng quanh những chiếc quan tài.
     Đỗ Dự phân công hai tên lính canh một chiếc quan tài có xương khô, c̣n Đỗ Dự và hai tên lính khác tiến tới chiếc quan tài có máu.
     - Máu có mùi tanh như thúi và chưa đông, nghĩa là máu mới, như vậy là kẻ sát nhân ở đâu đây.
     Câu nói của Đỗ Dự làm hai tên lính đi theo xanh mặt nh́n về phía cái cửa c̣n phảng phất khói.
     Đỗ Dự trấn an lính bằng cách cười dài và rút gươm chém chiếc quan tài chứa máu, máu trong quan tài chảy ra nền nhà mồ và h́nh như từ dưới nền cũng có máu phun lên.
     - Xác chết này là xác chết lính ḿnh bị trúng đá hồi năy mà sao lại nằm đây. À ta nhớ ra rồi chắc bầy dă nhân đă cướp mang xuống đây cốt hù dọa chúng ta thôi đừng có sợ.
     Bỗng nhiên có tia lửa chớp sáng nơi cửa pḥng, và lửa bùng trong quan tài lửa cháy luôn dưới sàn và tỏa ra khói xám, mọi người đă bịt mặt nhưng cũng cảm thấy khó thở v́ thứ khói này. Lửa vẫn cháy và ngọn lửa càng to th́ lại gây thêm tiếng nổ lớn.
     - Bẩm chủ tướng cái xác quân ḿnh tự nhiên biến mất.
     Nghe lính báo cáo Đỗ Dự quan sát quả xác chết c̣n tươi đă biến mất.
     - Quái vật, quái vật ŕnh chúng ta ở cửa pḥng.
     Trong khói lửa mờ mịt Đỗ Dự thấy rơ rằng một con quái vật h́nh thù dị hợm đang ngồi cḥm hỏm ở cửa pḥng. Đỗ Dự vốn t́nh táo tợn múa gươm xong vào chém bay đầu quái vật, nhưng quái vật mất đầu mà vẫn không ngă. Đỗ Dự nổi giận vung gươm chẻ quái vật làm đôi.
     - Không phải quái vật, xác quân ḿnh mà chủ tướng.
     Đỗ Dự mở to mắt và nhận ra đúng chàng đă chém cái xác chết bị thui vàng rộm.
     Đầu Đỗ Dự như quay cuồng, bàn tay nào đă mang xác chết này xuống đây, bàn tay nào đă pha chất cháy vào máu, bàn tay nào đă châm lửa cho cháy. Phải hành động t́m ra bàn tay bí mật.
     - Tất cả xong vào cái cửa kia lôi kẻ giấu mặt ra trừng trị nó...
     Nói dứt lời Đỗ Dự vung gươm đi trước tới sát bên cửa, Đỗ Dự ra lệnh :
     - Ba đứa ở lại canh ngoài này, c̣n bao nhiêu theo ta.
     Nói dứt lời Đỗ Dự múa gươm đi trước và lính cầm đuốc múa gươm đi theo vào pḥng tối om...
     Đỗ Dự vung gươm lên chém bỗng chùn tay lại, v́ gươm đụng phải vật ǵ cứng quá. Đuốc đi tới mọi người thấy trước mặt là một tượng đá khổng lồ.
     Tượng quỳ gối hai tay lên đầu như muốn chụp kẻ đang tiến tới.
     Đỗ dự vừa xuưt xoa v́ tay cầm gươm chém tượng đá bị tét chỗ khẩu, vừa nói.
     - Cái anh tượng đá giữ cửa này cũng rắc rối dữ. Nhưng anh ta rỗng ruột. Moi ruột anh ta ra là kiếm được kẻ giấu mặt.
     Mấy tên lính đi theo Đỗ Dự lấy mă tấu gơ vào tượng nghe coong coong, công nhận chủ tướng nhận xét đúng. Nhưng tượng lớn thế này làm sao lật lên được mà t́m kẻ trốn ở trong.
     Mọi người lục lọi t́m nút mở cơ quan nhưng t́m không ra.
     - Các ngươi vặn cổ tượng đá cho ta.
     Lính chia nhau vặn cổ tượng đá nhưng không nhúc nhích.
     - Lấy gươm thọc vào mắt tượng.
     - Gươm thọc cũng chẳng đi đến đâu.
     - Thọc vô miệng tượng.
     - Thọc vô miệng cũng chẳng kết quả ǵ.
     - Ngoáy lỗ mũi chỉ mỏi tay tượng vẫn trơ trơ.
     Đỗ Dự mân mê các vân đá trên tượng một hồi rồi nói.
     - Tượng không xây liền với vách chúng ta xúm nhau lại xô tượng đi xem nào.
     Đám lính dàn hàng ngang vô pho tượng, bỗng nghe tiếng rồ rồ và pho tượng chuyển dịch sang một bên, sàn nhà mồ rung chuyển. Pho tượng san một bên tiếng rồ rồ cũng im mà chẳng thấy bí mật ǵ lộ ra cả.
     - Bẩm quan lớn bốn chiếc quan tài tự nhiên di chuyển.
     Nghe lính gác cửa nói Đỗ Dự phóng ra quan tài thấy bốn chiếc quan tài đă ra chỗ khác và bốn miệng hầm mở ra.
     - A ha tượng đá là chốt cơ quan mở cửa hầm. Nhưng tại sao lại chỉ có bốn cửa hầm mở, c̣n chiếc quan tài thứ năm vẫn nằm yên coi chừng cạm bẫy. Quân bây lấy đuốc thả xuống hầm mau.
     Nhưng bốn bó đuốc vừa thả xuống đă bị dội lên và có tiếng gầm rống vang lên theo...
     Sau tiếng gầm rú là bốn bóng khổng lồ lừng lững chui lên, chúng nhặt ngay đuốc cầm trên tay. Chúng là những con đười ươi lông vàng rực, vừa lên mặt đất là chúng cầm ngay những bó đuốc tấn công quân lính của Đỗ Dự. Những bó đuốc chạm vào binh khí lửa tung ra. Phải nhận rằng những con đười ươi này có sức mạnh ghê gớm, chúng làm cho đám binh lính chạt rạt cả ra, v́ dao kiếm chạm vào lông chúng đều dội cả lại.
     Cuối cùng Đỗ Dự phải chiến đấu với đám đười ươi này. Đỗ Dự thấy đao kiếm không làm ǵ được đười ươi th́ bèn dùng quyền cước. Phải nhận Đỗ Dự là người vơ nghệ cao cường những cú đá những quả đấm của Đỗ Dự làm đám đười ươi phải né tránh. Nhưng lửa từ những bó đuốc làm cho Đỗ Dự bỏng rát.
     Đỗ Dự bèn vớ một cái nắp quan tài làm vũ khí đánh đười ươi. Những đ̣n do nắp quan tài làm cho đười ươi đều phải dội lại.
     Nhân dịp này Đỗ Dự ra lệnh binh lính mở cuộc tấn công sau lưng đười ươi cho chúng phải quay lại, và Đỗ Dự lấy tên lửa và cung ra bắn đười ươi. Tên lửa làm cháy lông đười ươi, chúng càng trở nên hung hăn hơn, chúng gầm lên xông vào đánh lính, cào xé. Đỗ Dự và vài tên lính nữa lấy tên lửa bắn tiếp đười ươi.
     Đười ươi trúng tên lửa cháy lông, trở nên điên cuồng khác thường, chúng xổng vào đám lính túm một hai con xé xác như xé tờ giấy...
     Đỗ Dự thấy đười ươi quá nguy hiểm bèn nghĩ ra mưu một mặt bắn tên lửa một mặt tưới dầu lên đầu đười ươi. Tên lửa bén đầu đười uơi sẽ thành cây đuốc lửa.
     Quả nhiên mưu này thành công lũ đười ươi biến thành những cây đuốc lửa chạy khắp pḥng.
     Đỗ Dự thấy lũ đười ươi trúng kế cho lính rút về pḥng tượng đá và lấy tên độc ra hạ đười ươi.
     Tên thuốc độc vừa bắn ra th́ đám lính la hoảng quái vật mới xuất hiện.
     Đỗ Dự từ pḥng bức tượng nh́n ra thấy một con đười ươi mới xuất hiện con này lông màu đỏ và lớn hơn bốn con kia nhiều nó đang t́m cách dập lửa trên người lũ đười ươi.
     Con quái vật vừa trong thấy Đỗ Dự đă lượm một cái nắp quan tài như lượm một chiếc lá chạy lại phía Đỗ Dự rồi thẳng tay lia về phía Đỗ Dự. Cái nắp quan tài trúng cửa pḥng nghe cái rầm cả hầm mồ rung chuyển.
     Sau đó con vật di chuyển rất nhanh tới gần Đỗ Dự x̣e hai tay ra vỗ Đỗ Dự.
     Con vật tiến tới với khí thế tiến công, Đỗ Dự thấy không c̣n cách ǵ khác là phải đương đầu.
     - Bắn tên lửa và tên thuốc độc vào quái thú.
     Đỗ Dự vừa hô xong th́ quái thú cũng tới sát. Đỗ Dự bèn dùng khinh công luồn qua háng con thú, và thích gươm vào bộ hạ con thú đực này, làm con vật bị trúng thương nơi tinh hoàn đau quá nhảy vọt lên. Con vật rất lẹ nhảy lên cao là nó đă lấy thế té xuống với thế chụp cổ kẻ thù. Nhưng Đỗ Dự vơ nghệ cao cường nên thủ trước chờ con thú rớt xuống dùng đầu đánh ngược lên như đội một trái banh con vật ngă lăn cù nhưng nó quá mạnh phục hồi sức khỏe rất mau nó xông thẳng lại Đỗ Dự giữa lúc Đỗ Dự đang giương cung lên sửa soạn bắn.
     Một mũi tên vọt ra cắm trúng mũi con thú.
     Con vật giơ tay nhổ mũi tên và nhào tới tấn công tiếp Đỗ Dự. Đỗ Dự tiếc hùi hụi v́ không bắn con thú bằng tên thuốc độc đành cầm gươm cự lại với thú.
     Gươm chỉ làm thú đau chứ không giết được thú. Đỗ Dự hô lính bắn tên vào con thú. Nhưng tên chạm vào ḿnh thú rớt lả tả.
     - Nhắm mắt mũi chúng mà bắn may ra mới hạ được nó...
     Con thú lùng lững xông vào đám lính quơ hai tên lính giơ lên xé xác. Đỗ Dự dùng tận lực b́nh sinh phóng tới đâm gươm vào lưng thú, làm con thú phải quay lại, đám lính chụp thời cơ chạy lại cầu thang t́m đường tẩu thoát. Nhưng con thú thấy vậy chạy lại chặn cầu thang.
     - Ta lừa con vật ra khỏi chân cầu thang các ngươi thoát lên mặt đất đi...
     Nói dứt lời Đỗ Dự tấn công con thú làm con thú phải chú ư tới chàng, chàng liền nhặt một bó đuốc xong vào con thú nhưng nó nhất định không rời cầu thang, May sao một bó đuốc từ trên cao thả xuống để ḍ đường nhưng trúng ngay đỉnh đầu con thú. Đám lính liền lấy đầy chất cháy tạt vào con thú biến nó thành bó lửa.
     Con thú bị thương trở nên nguy hiểm lạ thường, nó rượt đuổi bọn Đỗ Dự chẳng may lọt ngay vào hầm quan tài rơi tơm xuống.
     Đỗ Dự định chạy lại nh́n xem con thú rơi ra sao nhưng ngay lúc đó một con dă nhân từ trong hầm quan tài chui lên.
     - Vào hầm tượng đá xô tượng khép hầm quan tài lại.
     Lính nghe lời hô liền hành động lập tức. Quan tài chuyển động con dă nhân vừa lên bị kẹt ngang người. Con vật vùng vẫy làm cho động cơ bí mật quay ngược lại.
     - Tượng đá quay ngược rồi...
     - Ráng xoay xuôi tượng đá, chứ không nguy lắm, quái vật lên nữa làm sao chống cự.
     Bỗng trong pḥng tượng đá có tiếng la kinh hoàng.
     - Bẩm quan lớn tượng đá trở ngược làm người của ta bị thương.
     Đỗ Dự vừa nghe báo cáo xong th́ con quái thú đă vọt lên tới mặt đất và xong ngay đến tấn công Đỗ Dự. Đỗ Dự bèn phóng một cú song phi vào mặt con thú.
     Cùng lúc con thú lông đỏ cũng trở lên. Hai con vật vô t́nh đụng nhau và gh́ lấy nhau vật lộn.
     Đỗ Dự lợi dụng lúc hai con vật đánh nhau, rút vào pḥng tượng đá cho lệnh lính lấy đầu cháy quăng vào hai con vật rồi bắn tên lửa vào chúng. Đồng thời Đỗ Dự ra lệnh xô tượng đá đóng cửa pḥng quan tài và tất cả chuyển lên mặt đất, lúc đó trời đă tối mịt. Đỗ Dự cho lính canh miệng hầm và mọi người lấy lương khô ra ăn.
     Ăn lương khô xong Đỗ Dự sắp sửa định đi ngủ, nhưng tinh thần căng thẳng quá bèn tản bộ cho đỡ căng. Ngay lúc đó một bóng đen tay cầm gươm nhảy ra chặn đường Đỗ Dự.
     - Mi là ai mi muốn ǵ.
     Bóng đen chưa đáp th́ Đỗ Dự lại lên tiếng tiếp.
     - À mi là hiệp sĩ áo đen phải không, mi đă giúp bọn ta đánh cóc quái vật chứ ǵ.
     Bóng đen trả lời giọng nghẹt mũi :
     - Đúng tướng quân nhớ giỏi lắm. Hôm trước ta cứu người ta tưởng ngươi ăn trở về với vua nào ngờ người cứng đầu nhất định phá mả tiền nhân. Hôm nay ta đến đây cảnh cáo ngươi lần chót, nếu ngươi c̣n bướng bỉnh th́ chớ tránh ta nặng tay.
     - Đường ta ta cứ đi, ngươi không thể lay chuyển được ta đâu... Ngươi nói nhiều vô ích. Việc ta cứ làm... có thế thôi.
     - Ngươi háo thắng lắm, nhưng đụng tới lăng tẩm Khổng Minh th́ ngươi sẽ toi mạng thôi, nghe chưa.
     - Mi là ai mà lúc nào cũng bảo vệ mồ mả Khổng Minh. Ta nói thật mi là người quen mới phải bịt mặt... Ta nghi mi cũng đào mả Khổng Minh nhưng thấy bọn ta làm sợ bị hớt tay trên nên cản chứ ǵ.
     - Ngươi nói toàn giọng bất lương không thôi. Ngươi sẽ bị trừng phạt đích đáng.
     Đỗ Dự không nói ǵ cầm gươm xong vào chém người mặt đồ đen. Bóng người mặc đồ đen chỉ tránh chứ không đánh lại. Nhưng Đỗ Dự giở những tuyệt chiêu ra bóng đen đành phải giao đấu...
     Ngay khi khai chiến Đỗ Dự đă dùng toàn những tuyệt chiêu, bí chiêu cốt làm sao hạ được người mặc đồ đen cho thật nhanh thật lẹ. H́nh như người mặc đồ đen nắm bắt được ư đồ của Đỗ Dự nên cứ né tránh chọc tức Đỗ Dự hơn là giao đấu làm cho Đỗ Dự càng đấu càng đuối sức. Giữa lúc đó người mặt đồ đen vọt nên ngọn cây làm cho Đỗ Dự lại phải dùng sức vọt theo lên ngọn cây như một cây pháo thăng thiên. Lên tới cây Đỗ Dự đă phóng gươm chém ngang bụng bóng đen nhưng bóng đen lẹ làng phóng sang cánh cây khác làm Đỗ Dự chém hụt tức tối lia gươm chém luôn cành cây hiệp sĩ áo đen đang đứng. Cành cây găy, hiệp sĩ áo đen té theo. Nhưng cái té lẹ làng và bay bướm như một con chim lượn. Hiệp sĩ áo đen vừa đặt chân đến đất là Đỗ Dự đă nhảy từ trên cao chém xuống đầu hiệp sĩ áo đen, đường gươm dữ dằn và ác liệt. Nào ngờ hiệp sĩ áo đen hụp xuống lăn ḿnh đi lưỡi gươm chém vào đá tóe lửa, làm tay Đỗ Dự ê ẩm.
     Nhanh như chớp lúc Đỗ Dự đang tê tay hiệp sĩ áo đen nhào tới móc hai trái đấm vào hàm Đỗ Dự, nhưng Đỗ Dự nào phải tay vừa, chấp hai tay xỉa lên làm cho hiệp sĩ áo đên phải lùi về ngay lúc đó Đỗ Dự tung quyền đánh vào mặt hiệp sĩ áo đen, nhưng hiệp sĩ áo đen chao ḿnh nhảy tới đánh vào sườn đối phương Đỗ Dự tránh được đ̣n này, nhưng ngay đó hiệp sĩ áo đen tung cú đá song phi vào đùi Đỗ Dự trúng đ̣n bắn ra xa mấy thước.
     Bóng đen không đánh nữa mà chỉ nói :
     - Tạm thời ta tha mạng cho ngươi nhưng nhớ đừng có ngoan cố nữa mà đụng tới mồ mả tiền nhân, ta sẽ nặng tay.
     Đỗ Dự lồm cồm ngồi lên phóng theo hiệp sĩ áo đen.
     - Người hăy ngừng lại đấu với ta vài hiệp nữa. Mi đi là mi sợ ta lột mặt nạ chứ ǵ. Có ngon cởi đồ bịt mặt ra giao đấu...
     Hiệp sĩ áo đen quay ngoắt trở lại và từ từ bước đến trước mặt Đỗ Dự. Lúc đó lính canh cũng kéo tới tăng cường rất đông nhưng hiệp sĩ áo đen vẫn không nao núng.
     - Ngươi tức v́ ta bịt mặt phải không. Nếu ta dở đồ bịt mặt ra ngươi có chịu rút lui, không phá mồ mả tiền nhân không. Nếu ngươi không hứa ta mở đồ bịt mặt cho người coi mặt.Chúng ḿnh ṣng phẳng với nhau mà.
     Đỗ Dự gật đầu.
     - Ta sẽ để ngươi tự do lần này
     - Ta cần ǵ thứ tự do của người. Ta cần người chấm dứt tṛ đào mồ mả tiền nhân và hồi triều. Ta cũng chẳng chấp kẻ ngoan cố thôi ngươi thích chết ta cho chết. Ta chỉ sợ người nh́n mặt ta rồi ngươi an không ngon, ngủ không yên thôi. Chứ ta đâu có hẹp ḥi với người... Thôi nh́n cho kỹ đi...
     Nói dứt lời hiệp sĩ áo đen giở bịt mặt ra.
     Mọi người mở mắt thố lô ra dưới ánh đuốc và kinh ngạc.
     - Mặt kẻ cùi lở loét ghê tởm quá.
     Đúng một bộ mặt cùi lở lói, môi sứt lộ hàm răng cái c̣n cái mất, mắt mất mí lộ ra ngoài hai cục, chân mày cũng chẳng c̣n, mũi rụng mất chỉ c̣n cái lỗ sâu hoắm tai c̣n mỗi một cái...
     - Cút ngay thằng cùi mày làm tao phát tởm.
     Hiệp sĩ quần áo đen cười khanh khách và giễu cợt.
     - Mi là kẻ chịu ơn cứu tử của tên cùi. Ta cùi nhưng ta không đi đào mồ mả tiền nhân, ăn ở có trước sau. Ta cùi ta không tham lam đi t́m kho tàng... Ta cùi ta không bán mạng sống cầu chữ công danh... Người khôn hồn về triều đi. Người căi lời thằng cùi sẽ mất xác đó.
     - Tại sao mi cứ ngăn trở việc làm của ta và hăm dọa ta măi thế.
     - Ta là người bảo vệ tiền nhân, ta v́ nhân đạo khuyên bảo người chứ một khi tiền nhân nổi giận th́ người khó toàn thây... Thôi người không chịu nghe lời, người khó có ḷng, th́ ráng chịu. Ta đi đây...
     Dứt lời hiệp sĩ áo đen dậm chân phi thân lên ngọn cây mất dạng trong chớp mắt.
     Đỗ Dự lẩm bẩm :
     - Tên cùi này lợi hại lắm, khinh công tuyệt vời, phải đương đầu với hắn không phải chuyện chơi. Bọn chúng lại c̣n lợi dụng cơ quan huyền bí trong mộ Khổng Minh để giữ kho tàng nữa. Khó khăn thật. Nhưng không c̣n cách nào khác là đương đầu...
     - Quân bay nhớ canh gác cẩn mật gặp kẻ lạ mặt cứ bắt cho ta.
     Bọn lính dạ vâng. Bỗng một tràng cười khanh khách nổi lên cùng với một giọng nói ồm ồm vang dội :
     - Tội ngoan cố cửa ngươi phải trả giá đắt lắm đó nhé...
     Đỗ Dự lên cơn tức giận định về chỗ ngủ th́ lính canh miệng hầm tới báo.
     - Thưa tướng quân có người tới cứu đám dă nhân bị thương.
     Đỗ Dự vội vă chạy tới miệng hầm, nh́n xuống thấy người mặc đồ đen đang dùng một chiếc khăn to dập lửa trên ḿnh dă nhân và d́u lại miệng hầm quan tài mới được mở lại.
     Hiệp sĩ áo đen vuốt ve hai con dă nhân và bôi thuốc cho nó.
     - Các con chịu đau về động với ta rồi sẽ cho các con đi trả thù kẻ ám hại các con...
     Hai con thú như biết nghe tiếng người trong chớp mắt biến xuống hầm...
     Hiệp sĩ áo đen xoa tay và đi về pḥng có pho tượng. Liền đó bốn chiếc quan tài đậy kín miệng hầm.
     Đỗ Dự ra lệnh cho các xạ thủ nạp tên thuốc độc chờ khi hiệp sĩ áo đen trở ra là bắn... Nhưng chở lâu không thấy hiệp sĩ áo đen ra, Đỗ Dự định lại xuống hầm.
     - Tướng quân coi chừng ta xuống rơi vào bẫy của tên cùi.
     - Ta đă có cách.
     Nói dứt lời Đỗ Dự ra lệnh làm máng đổ dầu xuống hầm hỏa thiêu hầm luôn.
     Đỗ Dự t́n rằng lửa cháy sẽ làm tên cùi chết thiêu.
     Dầu được đổ xuống tràn ngập hầm và cửa được tung xuống bốc cháy nghi ngút.
     Lửa cháy tới sáng cũng vẫn không thấy bóng dáng tên cùi.
     - Các người xuống hầm có thấy ngách nào không?
     - Thưa tướng quân không...
     - Ta nhớ rồi lúc chúng ta dưới hầm rơ ràng có bàn tay tung lửa đốt cháy máu có dầu chắc pḥng pho tượng có cửa ngách, tên cùi đă thoát bằng cửa này. Nó thông thạo đường trong hầm mồ lắm, rất có thể nó đă ra ngoài rừng rồi.
     Bỗng nhiên tiếng cười khiêu khích của hiệp sĩ áo đen nổi lên.
     - Ta nó có sai đâu nó thoát rồi.
     Đỗ Dự hét lớn.
     - Tên cùi khốn kiếp ta thách mi chơi tay đôi với ta đó...
     Lời Đỗ Dự vang đi nhưng chỉ có tiếng cười khiêu khích đáp lại.
     Đỗ Dự mệt quá về chỗ ngủ vừa nằm xuống thiu thiu ngủ th́ nghe lính kêu thất thanh.

Hồi 6

     Đỗ Dự vừa nhỏm dậy th́ một tên lính canh chạy lại miệng bấp bấp :
     - Thưa tướng công có ma quỷ hiện h́nh.
     - Ở đâu, chỗ nào, nói mau.
     Đỗ Dự nắm vai tên lính lúc lắc hỏi. Tên lính líu lưỡi tay chỉ về phía nhà mồ rồi đáp :
     - Thưa ma... ở dưới đó.
     Đỗ Dự xô ngă tên lính rút gươm ra cầm tay phóng nhanh lại nhà mồ mà ngó xuống hầm, trong khi binh sĩ gác kế đó đứng chết lặng.
     Dưới nhà mồ ánh sáng của những ngọn đuốc đă tắt ngấm, thay vào đó một thứ ánh sáng mờ ảo, những chiếc đầu lâu tóc xỏa đang lơ lửng nhúng nhảy trong không khí. Thỉnh thoảng những cái đầu lâu này lại chụm lại với nhau ré lên cười hoặc khóc. Những cái đầu này nhún nhẩy theo điệu nhạc phát từ một đàn độc huyền, thỉnh thoảng chúng kêu rú lên khóc hoặc ré lên cười.
     Đỗ Dự nh́n những chiếc đầu lâu c̣n hơi phân vân nhưng chỉ một lát liền quyết định :
     - Quân bay lấy đuốc mồi lửa quăng xuống hầm.
     Lính c̣n đang lấy đuốc sắp mang lại th́ có tiếng kêu lên :
     - Thưa tướng quân ma dưới nhà mồ đă biến hết cả rồi.
     Đỗ Dự nh́n xuống pḥng ngừa quan tài quả thực chẳng c̣n ma quỷ ǵ nữa th́ miệng lẩm bẩm :
     - Nhất định có bàn tay ma quái dàn cảnh vụ này, hiệp sĩ áo đen hay lăo già áo trắng, chẳng lẽ lũ dă nhân. Phải hành động gấp.
     - Quân sĩ chúng ta xuống nhà mồ liền, chờ đến sáng lâu lắm, chúng có thể c̣n nhiều mưu mô. Mang khí giới lương thực ăn hai ngày và thật nhiều đuốc.
     Đỗ Dự mang theo hai mươi dũng sĩ. Bước xuống hầm ḷng có hoang mang, nhưng tin tưởng đi lần này gay go mà có kết quả. Khi ra đi, Đỗ Dự dặn ở trên phải luôn trực chiến sẵn sàng tiếp ứng khi cần.
     Bước xuống nhà mồ nh́n những chiếc quan tài Đỗ Dự ra lệnh.
     - Một nửa canh quan tài, c̣n một nửa theo ta vào pḥng tượng đá.
     Đỗ Dự vừa vào tới pḥng tượng đá nghe có tiếng rồ rồ như cơ quan chuyển động. Đỗ Dự khựng lại nh́n bốn chiếc quan tài chứa xương khô vẫn thấy nằm im, nhưng thật lạ chiếc quan tài thứ năm chứa máu lại chuyển động
     - Coi chừng chiếc quan tài thứ năm, chiếc quan tài chứa máu...
     Lính canh pḥng quan tài múa mă tấu xô đến quanh chiếc qua tài máu. Bọn lính vừa tới là bị hai bóng đen to lớn vạm vỡ nhảy từ quan tài ra tấn công tới tấp. Đỗ Dự toan lại cứu viện cho những tên lính canh pḥng quan tài nhưng ngay lúc đó th́ chính Đỗ Dự cũng bị một bầy dă nhân từ pḥng tượng đá xông ra xông ra tấn công.
     Những con dă nhân này h́nh như chỉ cốt đánh đuổi chứ không làm dữ, chứ nếu chúng có ư tàn sát th́ lính của Đỗ Dự bị thương bộn.
     Đỗ Dự vừa đánh nhau với dă nhân vừa để ư xem người điều khiển dă nhân ở đâu. Phải hạ kẻ điều khiển dă nhân mới giải quyết được chiến trường.
     - Bố thắng cừi dơ dáy mày hăy ra mặt, chứ đừng nấp sau lưng mấy con dă nhân hèn lắm.
     Đáp lại Đỗ Dự là tiếng cười ma quái từ tượng đá
     - Hèn lắm cùi ơi, có ngon ra mặt.
     - Cùi không hèn xin lĩnh giáo tướng quân.
     Hiệp sĩ mặc đồ đen nhảy từ tượng đá ra, vừa đặt chân xuống đất đá, Đỗ Dự tấn công liền. Nhưng hiệp sĩ né tránh rất nhanh, Đỗ Dự xuất chiêu đầu vô hiệu liền vọt lên cao rồi nhảy xuống chêm bổ vào đầu hiệp sĩ quần áo đen. Nhưng hiệp sĩ áo đen nhún chân lộn mèo về phía sau tránh khỏi đường gươm ác liệt và lượm xác một tên lính bị dă nhân hạ đưa lên đầu. Bỗng nghe phập một cái, xác tên lính bị chém làm đôi.
     - Chính người chém làm đôi xác lính của người đấy nhé.
     Đỗ Dự như điên lên v́ bị khiêu khích lại lăn xả vào chén hiệp sĩ quần áo đen.
     Đến lúc này hiệp sĩ quần áo đen mới rút chùy ở lưng ra đỡ.
     Bất ngờ Đỗ Dự chém trúng trái chùy của hiệp sĩ quần áo đen, hai tay thốn tới óc. Nhưng hiệp sĩ quần áo đen b́nh thản như không.
     Bọn lính bị bọn dă nhân tấn công dữ quá bèn giật dây kêu cứu. Lính ở trên kéo xuống tăng cường, nhưng xuống tên nào bị dă nhân ném lên tên đó.
     Từ khi hiệp sĩ quần áo đen rút chùy ra th́ Đỗ Dự mất hết nhuệ khí chỉ c̣n đỡ chứ không thểo nào hạ được Đỗ Dự và Dự mang hết tuyệt chiêu ra đỡ. Thấy lạ đối phương không nổi hiệp sĩ quần áo đen lui về phía tượng đá rồi nhảy tốt lên đầu tượng.
     Đỗ Dự thấy hiệp sĩ áo đen lùi về tượng đá th́ tưởng hiệp sĩ áo đen thua nên vội phóng theo vút ḿnh lên cao tung gươm chém xuống đầu hiệp sĩ áo đen, như đoán được đ̣n của Đỗ Dự hiệp sĩ quần áo đen chờ cho lưỡi gươm gần kề, hiệp sĩ quân áo đen lẫn sâu tượng đá. Gươm Đỗ Dự chém vào đầu tượng đá làm hai tay Đỗ Dự tê thốn và toàn thân bải hoải. Ngay lúc đó Đỗ Dự tránh khỏi và vung gươm chém về phía sau. Gươm lại đụng tượng đá đến keng một cái làm Đỗ Dự đau tay thêm.
     Tức v́ chém hụt hai lần đau tay Đỗ Dự đâm khùng giở tuyệt chiêu phóng ḿnh lên trên cao nhằm chặt đầu hiệp sĩ áo đen.
     Lần này lưỡi gươm đi ngọt sớt và hiệp sĩ áo đen ngă ngửa xuống chân tượng.
     Tưởng ḿnh đă hạ được hiệp sĩ áo đen, Đỗ Dự phóng ḿnh xuống chém bồi thêm, nhưng Đỗ Dự mắt bẫy, Đỗ Dự chém vút vào khoảng không và lộn đầu xuống một cửa hầm đă mở sẵn từ trước.
     Đỗ Dự rời xuống hầm sâu đầy nước. Đỗ Dự có cảm giác ḿnh đang ngụp lặn trong nước giá băng. May Đỗ Dự biết bơi chứ không chết đuối rồi. Đỗ Dự nh́n lên thấy lấp lánh có ánh đuốc và bóng người Đỗ Dự kêu cứu.
     Một giọng nói chế nhạo vang lên.
     - Ngươi kêu cứu à, vô ích, nơi người rớt xuống là ḍng sông máu ở đáy địa ngục đó. Ngươi không c̣n một chút hy vọng nào nữa, cái chết sẽ đến với người êm ru...
     Sau câu nói là một tràng cười và những vô vuông trên đầu Đỗ Dự cũng đóng kín luôn, chung quanh tối đen, Đỗ Dự ṃ mẫm dưới nước thấy có một vật tṛn tṛn trôi lại liền quơ lấy, nhưng sờ kỹ mới biết đó là cái đầu lâu liền hét lên :
     - Trời ơi đầu lâu...
     Hét lên rồi Đỗ Dự tiếp tục lội trên ḍng nước thỉnh thoảng lại gặp một xác chết cái th́ không đầu, cái th́ không chân tay. Cứ mỗi lần gặp xác chết là Đỗ Dự lại thêm mất tinh thần. Đỗ Dự lội măi, lội hoài mà không biết đi về đâu v́ chung quanh tối ṃ. Càng bơi lội, Đỗ Dự càng ngán ngẩm v́ gặp xác chết và đầu lâu. Đỗ Dự bơi rất từ từ để giữ sức, cái Đỗ Dự lo nhất nhà đuối sức ch́m luôn xuống đáy nước. Khi gần đưối sức, bỗng Đỗ Dự vớ được một chùm rong dài. Đỗ Dự bám chùm rong dài này trườn đi. Đỗ Dự có cảm giác rong mọc bên bờ, Đỗ Dự ráng hết sức trườn theo đám rong và khi Đỗ Dự có cảm giác ḿnh leo được một nửa người lên bờ th́ đuối sức mất đi luôn.
     Trong khi đó Tấn Vơ Đế tới kinh đô th́ nằm mê man v́ đau đầu. Quang Long Sàng, Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử chầu chực cùng các lương y. Thầy thuốc riêng của Tấn Vơ Đế được gọi đến chẩn mạch xong lắc đầu cho biết bệnh Tấn Vơ Đế vô cùng nguy kịch, kinh mạch rối loạn...
     Hoàng hậu tới hỏi tại sao vua đau, mọi người nói là chỉ có Gia Sủng mới biết thôi.
     Kiếm măi mới được Gia Sủng, Gia Sủng thuật lại tất cả mọi chuyện cho hoàng cung nghe.
     Mọi người nh́n Tấn Vơ Đế nằm me man th́ t́m đủ mọi cách thức tỉnh, nhưng không được. Chợt Gia Sủng bước vô th́ Tấn Vơ Đế bừng tỉnh dậy, nh́n Gia Sủng la lớn “Trời ơi, Khổng Minh mi ám hại ta”. Gia Sủng vội vàng nấp sau bức rèm. Mọi người thấy thái độ của Gia Sủng và vua khác lạ th́ ngơ ngác. Gia Sủng bèn lên tiếng :
     - Muôn tâu Thái hậu, hạ thần rất thắc mắc là từ khi Thánh thượng lai kinh, lại đau nặng, trước khi về cung Thánh thượng cũng đau nhưng Khiết Đan chữa hết và có trao Thánh thượng bức cẩm nang và hẹn ba ngày sau khi lai lịch chữa tuyệt bệnh luôn. Bây giờ tốt hơn hết là đem cẩm nang ra đọc sẽ rơ.
     Thái hậu nghe Gia Sủng tâu liền ra lệh Thái tử lục áo cẩm bào vua lấy cẩm nang ra đọc.
     Thái tử đem cẩm nang ra dâng Thái hậu, Thái hậu ra lệnh cho Thái tử đọc to cẩm nang lên :
     - “Kính thưa Thánh thượng.
     Thánh thượng hồi loan sẽ lâm trọng bệnh. Ba hôm nữa bần tăng sẽ về kinh chữa hết bệnh cho Thánh thượng rồi thuật cùng Thánh thượng một số chuyện cơ mật để giúp Thánh thượng phá tan trạng thái bất an hiện nay. Cẩn khải.
     Khiết Đan”.
     - Bệnh t́nh Thánh thượng nguy kịch mà tại sao ba hôm nữa Khiết Đan mới tới.
     Hoàng hậu lên tiếng ngay khi Thái tử vừa đọc xong bức cẩm nang.
     - Muôn tâu Hoàng hậu tại Khiết Đan c̣n đi kiếm thuốc và hơn thế nữa Đỗ Dự c̣n ở lại chắc Khiết Đan chưa lai kinh được.
     - Tại sao vậy?
     - Khiết Đan không muốn ai quật mồ Khổng Minh.
     - Triệu Đỗ Dự về.
     - Đỗ Dự vừa rơi xuống hầm bí mật.
     - Sao khanh biết?
     - Quân lính thoát về vừa cho thần biết. Có lẽ Khiết Đan sắp tới.
     - Chắc chắn không. Hay cứ cho ngự y cắt thuốc cho Thánh thượng.
     - Muôn tâu thần nghĩ không nên v́ Khiết Đan đă nói rơ trong cẩm nang.
     - “Đói ăn rau đau uống thuốc”, ngư y làm việc cho ta.
     Một lát sau thuốc được sắc bưng lên Thái hậu và Hoàng hậu đỡ vua ngồi dậy uống thuốc. Tấn Vơ Đế uống thuốc xong bỗng nhiên hét to rồi mắt thất thần và á khẩu luôn.
     Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử, Công chúa thấy vua như vậy khóc lóc thảm thiết. C̣n các quan đứng nh́n nhau ngơ ngác.
     Thái hậu lau nước mắt và lệnh :
     - Thứ nhất các ngươi phải kiếm cho được ngay Khiết Đan. Thứ hai gọi Đỗ Dự về cấm xâm phạm tới lăng Khổng Minh. Ai trái lệnh này sẽ bị chém đầu. Thừa tướng Gia Sủng lo thi hành lệnh này.
     * * * * *
     Đỗ Dự sực tỉnh ngồi lên và nh́n ra quanh thấy vật ḿnh ngồi êm như nệm, nhưng sờ th́ thấy như cỏ và có mùi tanh của máu. Đỗ Dự đứng lên t́m hiểu th́ thấy ánh lửa lơ lửng đằng xa. Đỗ Dự thấy mênh mông quanh ḿnh là nước và ḿnh ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy mê mông quanh ḿnh là nước và ḿnh ngồi trên một vật nổi. Bỗng Đỗ Dự thấy có tiếng táp phập phập cạnh ḿnh. Đỗ Dự sờ gươm thấy c̣n bên ḿnh th́ yên tâm mở to mắt quan sát. Bỗng Đỗ Dự lảo đảo suưt ngă khi nhận ra ḿnh đứng trên ḿnh một xác dă nhân và cá sấu đang táp xác dă nhân. Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một con cá sấu bự leo lên ḿnh dă nhân tiến lại gần cận Đỗ Dự.
     Con cá sâu tiến măi tới, trong khi Đỗ Dự gươm lăm lăm trên tay không c̣n cách nào khác là chém cá sấu...
     Cá sấu bị chém phóng lên tấn công tiếp nhưng Đỗ Dự né được. Con sấu nhào xuống nước làm xác dă nhân chao đảo. Lũ cá sấu đang xé mồi vội ngậm chặt xác dă nhân lôi đi.
     Xác dă nhân trôi đến cửa sắt ngăn giữa sông th́ ngưng lại và lũ cá sấu bỏ đi luôn.
     Bỗng Đỗ Dự nghe tiếng một con thú rú lên kinh rợn và một vật tṛn như cái lu với hai mắt to như hai cái tô nhô lên khỏi mặt nước ở sau lưng Đỗ Dự. Nh́n cái miệng thú với hàm răng nhọn lểu Đỗ Dự kinh hoàng. Con vật c̣n cách Đỗ Dự khoảng chừng hai chục thước cái đầu nhô lên cao với cái cổ vừa to vừa dài, dài hơn mười thước. Đỗ Dự tưởng đó là con rắn nhưng không phải, ḿnh nó lại là ḿnh chim có cánh như đại bàng. Nó nhô lên khỏi mặt nước phun khói đen phù phù...
     Con quái vật khổng lồ bơi bằng hai chân trước ngực đằng sau có hai chân thật dài. Chân con quái vật giống chân vịt nhưng lại có móng vuốt như chân diều hâu.
     Con quái vật cúi xuống xác con dă nhân. Đỗ Dự ước lượng con vật có thể nuốt Đỗ Dự nhưng nó chưa nuốt mà ngửi xác dă nhân.
     Đô Dự quan sát thực địa thấy leo lên chiếc cửa sắt chắn ngang th́ cao quá leo không nổi, chỉ c̣n cách nhảy xuống ḍng sông máu may ra thoát con vật khổng lồ này. Trong khi Đỗ Dự đang tính toán th́ con quái vật đă há miệng ra thè chiếc lưỡi đỏ ḷm liếm mép chứng tỏ nó đang thèm mồi. Đỗ Dự múa gươm làm hoa mắt quái vật, nhưng có vẫn tấn công Đỗ Dự làm cho xác dă nhân ch́m xuống và Đỗ Dự lăn xuống nước nằm dưới con dă nhân, và khi trồi lên vướng xác dă nhân đành phải lặn xuống nữa. Lặn một hơi dài Đỗ Dự trồi lên thấy ánh sáng lờ mờ đánh liều rút gươm buông trôi thân xác để quan sát. Đỗ Dự giật ḿnh thấy quái vật c̣n ở sau lưng, nhưng nh́n kỹ thấy ḿnh đă ngăn cách với quái vật bằng cái cửa sắt khổng lồ.
     Con quái vật nh́n thấy Đỗ Dự th́ lao lại nhưng đụng cửa sắt khổng lồ nó không làm ǵ được Đỗ Dự.
     Đỗ Dự căng mắt quan sát thấy xa xa thấy một trụ đá h́nh vuông trên có ánh sáng của một khối lửa, Đỗ Dự liền bơi lại trụ đá. Đến trụ đá, Đỗ Dự thấy trên ngọn trụ đá là một cửa hang và ngoài cửa hang có bó đuốc nhựa cây. Đang phân vân bỗng Đỗ Dự thấy một mũi tên bay lại cắm phập vào bó đuốc nhựa cây.
     Đằng sau mũi tên có một tờ giấy
     “Tên tướng tham lam và tàn ác, mi đă tởn chưa. Nếu tởn rồi th́ phải hối hận bỏ ḷng tham, đi theo ánh đuốc dẫn đường sẽ lên mặt đất. Ngược lại th́ muôn đời ở nơi tăm tối.
     Tạm biệt”
     Giữa cái sống và cái chết Đỗ Dự đành phải chọn làm theo lời dặn trong thư theo ánh đuốc đi. Ánh đuốc chập chờn trước mặt chứng tỏ người cầm đuốc rất giỏi phi thân trong hang hẹp. Đỗ Dự triển khai khinh công với hy vọng đuổi kịp người cầm đuốc dẫn đường. Nhưng Đỗ Dự càng đi mau bao nhiêu th́ người dẫn đường đi mau bấy nhiêu. Bỗng nhiên hang ngập nước rồi hụt sâu xuống ánh đuốc trước mặt mất hút.
     Đỗ Dự cố vùng vẫy bơi trong hang nước, về phía trước. Chừng một khắc th́ thấy ánh sáng.
     Đỗ Dự bơi về phía ánh sáng th́ thấy bó đuốc không người cầm. Cắm trên một nhủ đá trước mặt. Đỗ Dự mừng rỡ lại gần chỗ cắm bó đuốc hơ chân tay lên lửa đuốc cho đỡ lạnh đang mê man với ngọn lửa ấm th́ phập một mũi tên bắn lại. Mũi tên kèm một mảnh giấy có hàng chữ
     “Tiếp tục lên đường, ở đây lâu nguy hiểm lắm. Coi chừng”.
     Vừa đọc xong tờ giấy th́ bỗng Đỗ Dự nghe tiếng “è è è” vang lên rồi trong chớp mắt một con chim đại bàng khổng lồ vút tới xớt ngọn đuốc mang đi bay rất chậm. Đỗ Dự hiểu ư bơi theo đại bàng. Bơi được một khúc Đỗ Dự suy nghĩ đại bàng vào ra được hang này th́ nhất định hang có đường ra ngoài trời chàng phải quan sát kỹ để có lần trở lại phá sào huyệt của những kẻ chơi chàng.
     Đột nhiên đại bàng thả ngọn đuốc xuống nước và bay trở lại. Thấy không khí đột nhiên tối đen, Đỗ Dự ngừng bơi. Bỗng Đỗ Dự thấy có những vuốt sắc bấu vào lưng chàng và chàng bị nhấc bổng lên không sao cựa quậy được. Đỗ Dự thấy gió vi vút bên tai, biết ḿnh đang bị chim mang đi, chàng muốn quơ gươm chém chim nhưng nghĩ chém nó rớt xuống đất tan xác và hơn thế nữa không hiểu sao chân tay chàng tê cứng như bị điểm huyệt.
     Đỗ Dự như mê đi trong tiếng gió vi vu. Trong lúc chàng sắp ngất th́ đại bàng bỗng đỗ lại và nhả vuốt ra, lưng Đỗ Dự đẫm máu nhưng chàng cảm thấy nhẹ nhàng, Đỗ Dự lằng đi mấy ṿng dưới đất, trong khi chim kêu “è, è, è” và có tiếng hú đáp lại. Đỗ Dự thấy ánh đuốc sáng lên trước mặt, chàng nhận ra ḿnh đang nằm trước một cửa hang, một đạo sĩ râu tóc bac phơ tay chống gậy trầm từ trong hang bước ra đi bên cạnh có hai tiểu đồng cầm cung tên và đằng sau có một con dă nhân to lớn khác thường lông đỏ rực. Con dă nhân tay cầm đuốc nhựa soi đường cho đạo sĩ và tiểu đồng.
     Đỗ Dự nằm mê man giả vờ để quan sát sự việc, thấy lăo đạo sĩ đưa tay ra hiệu cho hai chú tiểu đồng ngừng lại và ông tiến tới gần con đại bàng vuốt đầu nó rồi nói :
     - Phi Bằng Sơn con giỏi lắm, thôi về ổ nghỉ đi, chừng nào cần thầy sẽ ra lệnh gọi nghe chưa.
     Con đại bàng như hiểu ư đạo sĩ từ từ bước vào một góc tối. Lăo đạo sĩ bước tới bên Đỗ Dự nói với hai tiểu đồng.
     - Lấy thuốc đổ cho kẻ này và săn sóc vết thương cho hắn rồi đưa vào động đá.
     Hai tiểu đồng răm rắp làm theo lời thầy xong th́ con dă nhân vác Đỗ Dự lên vai đem vô động đá.
     Được đổ thuốc băng bó vết thương xong, Đỗ Dự mới giả vờ mở mắt và giả vờ ngơ ngác hỏi hai tiểu đông.
     - Thưa đây là đâu vậy...
     Hai tiểu đồng không trả lời mà kêu lăo đạo sĩ vô.
     - Ngài muốn biết đây là đâu. Ngươi phải cho ta biết ngươi là ai mà lại sa xuống nơi địa ngục đó.
     - Thưa lăo đạo sĩ kẻ hèn này là tướng triều đ́nh vâng lệnh vua đi thám hiểm mộ Khổng Minh bị mắc nạn.
     - Thám hiểm mộ Khổng Minh làm ǵ, nguy hiểm lắm. Không có Phi Bằng Sơn chắc người toi mạng rồi
     - Ơn này, kẻ hèn này không bao gị dám quên. Khi nào khám phá xong kho tàng kẻ hèn này sẽ đền ơn.
     - Kho tàng nào vậy.
     - Kho tàng Khổng Minh.
     - Ở đâu vậy.
     - Định Quân sơn...
     - Gần lăng Khổng Minh mà làm ǵ có kho tàng nào.
     - Vậy đây là đâu, và đạo sĩ là ai.
     - Đây là vùng Chấn thủy giang và ta là Bạt Sơn Nhân, ngươi có muốn hồi triều không?
     - Dạ muốn, nhưng trước hết về Định Quân sơn.
     - Lại quật mồ Khổng Minh phải không?
     - Dạ... Dạ, chắc là không làm nữa.
     - Vậy tốt, đừng ham danh lợi sẽ khổ thân thôi...
     Nhờ thuốc của Bạt Sơn Nhân, Đỗ Dự lành vết thương rất mau. Bạt Sơn Nhân thấy Đỗ Dự lành bệnh th́ ra lệnh cho con dă nhân gọi con Phi Bằng Sơn. Con dă nhân hút gió một hồi Phi Bằng Sơn bay tới đậu trước phiến đá ngoài cửa hang x̣e hai cánh chào đạo sĩ.
     Bạt Sơn Nhân cầm gậy trầm gơ lên đầu con đại bàng :
     - Hôm nay con có cái ǵ vui phải không?
     Con đại bàng gật đầu bay đi một hồi tha về nửa con nai.
     Bạt Sơn Nhân nh́n con đại bàng và nói :
     - Con sẽ c̣n có dịp săn nhiều nai, núi Định Quân nai mềnh lền khên. Con đưa ông khách này về núi Định Quân, sau đó đi săn nai nhé.
     Con đại bàng gật đầu lia lịa nằm bẹp xuống đất. Bạt Sơn Nhân quay lại nói với Đỗ Dự :
     - Người hay ngồi lên lưng đại bàng nó sẽ đưa ngươi về núi Định Quân. Nhớ đừng quá ham danh lợi nhé, khổ lệnh cho con dă nhân lấy dây cột Đỗ Dự cẩn thận và dặn Đỗ Dự tới nơi lấy gươm cắt dây...
     Đỗ Dự cưỡi chim thấy cuộc đời bay bổng phơi phới, thiên nhiên thật đẹp, thật hào phóng.
     Chim bay đến gần lăng Không Minh thi từ từ hạ xuống. Bỗng có tiếng reo :
     - Qúai vật, lấy tên bắn!
     Mặc dầu tên bắn lên con đại bàng vẫn lao xuống, Đỗ Dự hét lớn :
     - Chim chở ta, Đỗ Dự không được bắn.
     Mặc dù Đỗ Dự đă hô như vậy nhưng khi chim xuống đất tên lửa vẫn lao vào người nó bốc cháy, làm chim nổi sùng mỗ chết mấy tên lính.
     - Phi Bằng Sơn đứng im. Chúng không biết nên chọc giận mi đó. Ta bảo đảm chúng sẽ phải nghe lệnh ta...
     Con chim nghe Đỗ Dự nói liền lùi lại lấy mỏ dụi tắt lửa và đứng im nh́n bọn lính ngơ ngác trước chủ tướng. Bọn lính không ngờ chủ tướng chúng tưởng chết rồi lại hiện lên.
     - Các người đă nhân ra ta rồi phải không?... Ta c̣n sống chứ không phải hồn ma đầu cứ yên trí.
     Bọn lính bàng hoàng tiến lại gần chủ tướng...
     - Tại sao bọn bây tới lăng hết mà không ở nhà mồ...
     - Bẩm tướng quân, Thừa tướng Gia Sủng đă tuân lệnh Thái hậu tới đây ra lệnh rút quân về triều. Thừa tướng thấy chim nên hoảng sợ rút vô lăng...
     Đỗ Dự ra lệnh cho lính đi mời Gia Sủng tới...
     Trong khi lính đi mời Gia Sủng th́ Đỗ Dự lại vỗ vỗ đại bàng và nói :
     - Phi Bằng Sơn giúp ta, ta sẽ đăi thịt dă nhân và thịt cóc thần.
     Chim đứng im do dự, Đỗ Dự vuốt đầu chim nói thêm :
     - Sức mi dư sức hạ nhưng loài thú đó mà, giúp ta đi.
     Dứt lời Đỗ Dự bước đi, chim bước theo. Đỗ Dự mừng rơ đi về phía nhà mồ.
     Gia Sủng từ lăng đi ra, thấy Đỗ Dự đi về phía nhà mồ cũng đi theo luôn.
     Đến trước nhà mồ chim đứng im, Đỗ Dự hô lính :
     - Bay xuống nhà mồ chọc cho lũ dă nhân lên đây, ch́m sẽ hạ chúng.
     Đến trước nhà mồ chim đứng im. Đỗ Dự hô lính :
     - Bay xuống nhà mồ cho lũ da nhân lên đây, chim sẽ hạ chúng.
     Gia Sủng đi theo thấy Đỗ Dự hỗi lính xuống hầm quan tài thi nấp sau một góc cây. Sau khi hối lính xuống hầm quan tài đích thân Đỗ Dự phóng ngay lại xô tượng đá. Nhưng tiếng rầm rầm vang lên cửa hầm của bốn quan tài mở ra nhưng chẳng thấy ǵ xuất hiện, Đỗ Dự hét to :
     - Thằng cùi đâu rồi có giỏi ra đây... Hay sợ chết nhát rồi!
     Ḥ hét một hồi không có kết quả, Đỗ Dự hạ lệnh đem củi và đầu xuống chất đốt bốn hầm quan tài.
     - Chúng bây không ra th́ sẽ chết ngộp vi khói lửa.
     Lửa vừa cháy th́ bốn cái quan tài chuyển động và cái lửa bắn tung vào đám lính đứng gần khiến cả bọn phải rút vào pḥng tượng đá lo dập tắt lửa trên người. Trong khi đó hiệp sĩ áo đen đứng trên tượng đá điều khiển quan tài quay và bấm nút cơ quan ǵ đó. Phủi xong lửa th́ Đỗ Dự khám phá sự hiện dịên của hiệp sĩ áo đen liền tung gươm tấn công, hiệp sĩ áo đen cũng rút chùy chống đỡ.
     Ngay khi đó dă nhân xuất hiện và một cửa hầm mưới dưới sà pḥng chứa tượng đá cũng mở ra.
     Đám lính bị dă nhân tấn công tháo chạy lên mặt đất. Hai con dă nhân hung hăng rượt theo lên mặt đất chúng không quen ánh sáng c̣n ngơ ngác, nhưng nh́n thấy đại bàng th́ tiến lại. Ngay khi đó đại bàng bay lên tấn công hai con dă nhân liền, nó mổ vào đầu dă nhân và cào vô mặt. Cả hai dă nhân đều bị thương máu tươm đầy mặt nhưng chúng thêm hung hăn nhào vào tấn công đại bàng theo thế gọng ḱm. Đại bàng tỏ ra không ngán địch thủ đứng im chờ đợi. Con dă nhân tấn công mặt trước vừa tới bị đại bàng dùng cánh vật ngă. Thấy bạn lâm nguy, con đại bàng phóng minh lên cao tránh và tung bộ chân quặt lấy đầu dă nhân rồi dùng mỏ mổ vào mắt. Con dă nhân bị té thấy bạn lâm nguy liền phóng lại vọt lên ôm cổ đại bàng như muốn bẻ găy cổ chim.
     Đại bàng bèn vụt cất cánh mang theo luôn dă nhân lên trời. Lên cao cỡ ngọn cây đại bàng quay mỏ lại mổ tới tấp vào mặt dă nhân, khiến dă nhân đui cả hai mắt. Dă nhân chịu đau không thấu buông cổ con đại bàng rơi xuống đất chết tươi. Con dă nhân ở dưới đất thấy xác bạn th́ chạy lại miệng gầm gừ như tiếc thương, như kêu than, như nguyền rủa.
     Đại bàng từ trên trời sà xuống mổ con dă nhân thứ hai, nó ráng chịu đau giơ tay toan chụp chân đại bàng, nhưng chụp hụt. Đại bàng và dă nhân ŕnh nhau đánh đ̣n quyết liệt. Trong khi đó dưới hầm mồ Đỗ Dự cố hạ hiệp sĩ áo đen nhưng hạ măi chưa được th́ lại có bốn con dă nhân xuất hiện tấn công Đỗ Dự.
     Thấy thêm bốn con dă nhân, Đỗ Dự liền chém bậy một gươm rồi phóng lên mặt đất, lũ dă nhân liền phóng theo đâu có biết Đỗ Dự có ư đồ dụ địch. Hiệp sĩ quần áo đến hốt hoảng gọi lũ dă nhân nhưng không kịp...
     Bốn con dă nhân lên mặt đất đứng ngơ ngác nh́n con dă nhân bị chết, và bọn chúng đang gầm ghè với con đại bàng th́ chạy lại yểm trợ bạn. Gia Sủng thấy Đỗ Dự lên th́ ngoắc lại, nhưng Đỗ Dự đang mải nh́n lũ dă nhân và con đại bàng có vẻ đắc ư nên không lại.
     - Phi Bằng Sơn hăy hạ hết lũ dă nhân cho ta.
     Ra lệnh cho đại bàng rồi Đỗ Dự ra lệnh cho lính lấy tên lửa bắn dă nhân. Lũ dă nhân nổi nóng rượt theo đám lính tấn công tới tấp...
     Gia Sủng thấy ngoắt Đỗ Dự không lại th́ bèn đến gần Đỗ Dự cho Dự biết Thái hậu có lệnh gọi Dự về triều và chấm dứt ngay việc thám hiểm lăng Khổng Minh.
     Đỗ Dự gật đầu tỏ ư tuân lệnh Thái hậu nhưng nói nhỏ với Gia Sủn.
     - Chờ màn chót hạ chúng ta hồi triều... Màn này sắp hạ rồi Thừa tướng ơi.
     Gia Sủng không nói ǵ th́ vừa lúc đó Khiết Đan tới :
     - Kính chào lăo tăng, tôi tuân lệnh Thái hậu đến mời lăo tăng về triều gặp chữa bệnh cho vua.
     - Bần tăng lúc nào cũng nhớ lời hứa với vua, đúng hẹn bần tăng sẽ có mặt, hôm nay mới là ngày thứ hai...
     - Bệnh t́nh Thánh thượng nguy ngập lắm, xin lăo tăng về triều sớm.
     - Bần tăng biết rơ bệnh Thánh thượng, không có ǵ nguy đâu. Bần tăng cần phải đi kiếm thuốc mới về triều được... Xin Thừa tướng tâu lại dùm đúng hẹn sẽ có mặt bần tăng.
     Gia Sủng liền quay sáng phía Đỗ Dự nói lại lệnh của Thái hậu. Đỗ Dự trả lời.
     - Xin Thừa tướng tâu lại với Thái hậu dùm, tôi cần ở lại đây diệt lũ dă thú và lũ ma quái rồi sẽ hồi triều.
     Gia Sủng im lặng quay đi tỏ vẻ giận dỗi tột bực, trong khi Khiết Đan hỏi khéo Đỗ Dự :
     - Tướng quân tin tài tướng quân dẹp được dă thú và ma quái ở đây sao... Tôi không tin.
     - Tôi sẽ cố và muốn nhờ lăo tăng giúp một tay.
     - Bần tăng không tiếc công đâu... Nhưng những chuyên liên quan tới lăng Khổng Minh bần tăng không làm.
     - Sao vậy lăo tăng...?
     - Luật nhà phật cấm sát sanh và tham lam. Bần tăng ra đây là cốt cản tướng quân làm những chuyện điên rồ.
     - Sao lăo tăng lại có ác ư với tôi vậy?
     - Bần tăng không có ấc ư với ai cả. Bần tăng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh...
     - Phải chăng lăo tăng muốn bảo vệ tài sản của Khổng Minh cho riêng ḿnh?
     - Kẻ tu hành phải diệt tham sân si... Bần tăng đâu có ư chiếm đoạt cái ǵ làm của riêng đâu. Hăy để cho tiền nhân ngậm cười nơi chín suối...
     - Đạo đức giả.
     - Xin tướng quân chớ nên hồ đồ hối không kịp...
     - Lăo tăng giữ Thánh thư của Khổng Minh phải không?
     - Bần tăng giữ thứ đó làm ǵ?
     Giữa lúc đó dă nhân và đại bàng ác chiến. Hai con dă nhân túm được cánh đại bàng đang quay tṛn.
     Đại bàng tưởng thất thế nhưng đă lừa được thế tung cánh lên cao làm cho hai dă nhân lăn cù. Vừa lúc đó tên lửa tới tấp bắn vào dă nhân, lũ dă nhân vội kéo nhau chạy xuống nhà mồ. Một dă nhân bị lửa cháy ôm riết lấy đại bàng. Đỗ Dự hô lính đi theo ḿnh xuống nhà mồ. Xuống nhà mồ lũ dă nhân trở nên hung hăn hơn bao giờ hết, khi Đỗ Dự bịt kín cửa lui của chúng. Trước sự phản công quyết liệt của dă nhân Đỗ Dự xoay tượng liên miên theo hiệp sĩ áo đen với ư đồ gạt lũ dă nhân té nhưng lũ dă nhân lẩn tránh rất tài trong khi quan tài xoay tṛn.
     Lũ dă nhân điên lên xông vào pḥng tượng đá tấn công Đỗ Dự, bỗng Đỗ Dự thấy cửa trên vách pḥng bung ra và xác con dă nhân bị chết cháy trên đất lăn xuống.
     - Rút mau theo cửa này, ta đoạn hậu cho ta.
     Lính vội vă theo cửa vào mở leo lên cầu thang được thiết kế theo h́nh xoáy trôn ốc.
     Bọn lính mừng rơ thấy cầu thang này dẫn họ lên mặt đất. Nhưng chỉ lên tới một pḥng rộng rồi hết lối lên...
     Đỗ Dự ngửng đầu lên quan sát thấy lên đầu ḿnh là mái nhà mồ... Và có tiếng ré của chim đại bàng vang lên...
     Đỗ Dự đang xanh mặt khi thấy qua lỗ hổng của cửa chính trên mái nhà mồ con chim đại bàng đang nghi ngút cháy trụi hết lông quằn quại trong lửa. Th́ ra đại bàng bị con dă nhân trúng tên lửa ôm chặt bay lên cao nhưng tới mái nhà mồ mệt quá đậu xuống lửa cháy dă nhân chết lăn xuống nhà mồ...
     Bỗng ầm một cái nguyên xác con chim đại bàng lăng xuống nhà mồ. Đám dă nhân đuổi theo Đỗ Dự bị tàn lửa của con chim đại bàng làm phải dội lên. Bọn lính dồn về góc pḥng leo cầu thang lên mặt đất. Nhưng tất cả khựng lại v́ trên cầu thang có cóc khổng lồ chễm chệ ngồi.
     - Hăy bịt mặt mặt mũi lại mau kẻo nguy với cóc quái vật.
     Đỗ Dự vừa nói dứt lời th́ cóc quái vật đă tấn công Đỗ Dự, nhưng đă bịt mặt Đỗ Dự đâu có sợ cóc. Đỗ Dự vung gươm chém vào hai chân sau cóc không cho cóc nhảy. Mặc dù da cóc dầy nhưng gươm của Đỗ Đự là gươm qúy, chém sắt như chém bùn nên thế chém của Đỗ Dự đă gây thương tích cho cóc quái vật.
     Cóc lùi vào hang gần cầu thang và cố thủ ở đây. Đỗ Dự phóng kiếm tiếp tục tấn công, cóc bị thương đâm ra nổi khùng dùng hai chân tránh được. Cóc quay lại tấn công lần thứ hai Đỗ Dự vẫn né được. Nhưng tới lần thứ ba th́ cả cóc lẫn Đỗ Dự bị rớt vô hầm sâu mới mở cửa.
     Tùy tướng của Đỗ Dự lấy dây thả đuốc xuống, dây tói hai mươi thước mà vẫn chưa đụng đất.
     Một tên lính mọp xuống quan sát dây và đuốc nói lớn :
     - Bên dưới có nước chảy có xác chim đại bàng cạnh con cóc nổi lều bều, nhưng không thấy tướng quân đâu. À có bóng người đang lội từ xa tới... Không biết ai, thả dây xuống nữa đi. Chắc tướng quân của chúng ta...
     - Kéo dây xuống đi...
     Mọi người xúm vào kéo dây, mười người kéo không nổi hai chục người kéo cũng không nhúc nhích.
     - Chà nặng quá chắc vướng cái ǵ...
     - Cứ kéo đi khắc biết.
     Sợi dây căng ra mà hai chục người kéo vẫn không nổi, bỗng hai con dă nhân phụ kéo, sợi dây chạy phăng phăng lên, nhờ sức kéo của dă nhân ở giữa hầm.
     - Thả đuốc xuống cho dă nhân măi nh́n đuốc không nh́n lên.
     Đuốc được thả xuống mọi người sững sờ ở đầu dây xuất hiện con dă nhân thứ ba lông đỏ như huyết.
     Đám lính định tấn công đám dă nhân, nhưng bỗng một tiếng nói vang lên :
     - Đứng im kẻo mất mạng.
     Con dă nhân lông đỏ như máu tiến tới và cúi đầu trước đạo sĩ chống gậy trầm thi lễ.
     Lăo đạo sĩ khẽ gơ gậy trầm lên đầu con dă nhân rồi nói :
     - Các ngươi kéo chủ tướng của các ngươi lên.
     Đám lính xúm lại kéo dây lên thấy Đỗ Dự ṭn ten đầu dây ḿnh mẩy ướt nhem. Lăo đạo sĩ lấy một viên thuốc màu đỏ nhai nhỏ rồi lấy hồ lô ra uống một ngụm nước và phung vào mặt Đỗ Dự.
     Đỗ Dự tỉnh táo liền ṿng tay thi lễ :
     - Kẻ hèn này có lỗi với đạo sĩ.
     - Người biết vật ta tha thứ, người đă làm chết đại bàng của ta đáng lẽ ta trị tội ngươi không thôi bỏ qua, bây giờ việc trước mắt ngươi hăy về triều đi, ta rộng lượng với ngươi lần chót đó...
     - Thưa đạo sĩ kẻ hèn này đă cưỡi cọp không thể xuống được... Xin đạo sĩ cho biết tại sao kẻ hèn này lại phải về triều...
     - Đây là vùng nhiều dă thú và thủy quái ngươi ở đây tính mạng không an toàn đâu...
     - Đạo sĩ đă hiểu vùng này xin cho biết về nhà mồ và sông máu cùng tên cùi.
     - Về tên cùi ta không thể tiết lộ được, con sông máu không phải sông máu mà là sông chảy qua một vùng có thứ lá tiết ra màu đỏ hôi tanh rụng xuống, c̣n nhà mồ là nơi người ta thiết kế với dụng ư ai đến đó sẽ chết... nên gọi là nhà mồ.
     - Tại sao dưới sông máu có đầu lâu và xác chết.
     - Quân của tướng quân bị chết, rồi bị người ta chém đầu quăng xuống đó chứ có ǵ lạ đâu.
     - C̣n những cơ quan bí mật dưới nhà mồ.
     - Cái đó do ngựa thần của Khổng Minh chế tạo và ở dưới nhà mồ có đường thông qua lăng của Khổng Minh.
     - C̣n chiếc quan tài máu.
     - Quan tài thông qua sông và dưới quan tài có mạch dầu lửa...
     - Xin đạo sĩ cho biết về bức cẩm nang Thánh thư.
     - Ta có nghe nhưng muốn có được nó không phải dễ v́ là tất cả suy nghĩ và tri thức của cả đời Khổng Minh.
     - Đạo sĩ giúp tôi kiếm Thánh thư cẩm nang.
     - Ngươi không đủ sức đâu việc này phải vua Tấn Vơ Đế mới làm nổi. Người biết nhiều về Thánh thư này Khiết Đan ḥa thượng.
     - Xin đạo sĩ cho kẻ hèn này mượn con dă nhân lông đỏ.
     - Điều đó th́ không được... Thôi ta đi.
     Đạo sĩ và con dă nhận lông đỏ đi loáng một cái mất mạng. Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính vô hang cóc sang lăng Khổng Minh.
     Mọi người đi trong không khí ngột ngạt mùi hôi thối của hang cóc.
     Mọi người đang đi bỗng có bóng đen chập chờn bằng cái chiếu vù vù xô tới lên đầu. Đỗ Dự quan sát thấy trước mắt ḿnh hai con dơi khổng lồ đang bay lượn sửa soạn tấn công. Đỗ Dự phóng kiếm lên chém dơi. Dơi bị trúng gươm Đỗ Dự bỏ đi tấn công đám lính, đám lính la oai oái.
     - Lắp tên lửa bắn dơi...
     Hàng loạt tên lửa lao vào dơi nhưng dơi vẫn c̣n hung hăn nhào xuống mổ và cắn đám lính.
     Giữa lúc đó từ xa những tia lửa chớp tắt từ đàng xa phóng tới. Khi nh́n rơ những tia lửa chớp tắt th́ họ mới rơ là những đầu lâu lấp lánh lân tinh.
     - Hăy lấy mă tấu chém những chiếc đầu lâu.
     Tức thời những lưỡi mă tấu khua lên, nhưng những chiếc đầu lâu h́nh như được một bàn tay bí mật điều khiển né tránh rất tài t́nh. Đỗ Dự rất hoang mang khi thỉnh thoảng lại thấy tên lính bị trọng thương kêu ối lên một tiếng.
     - Bọn bây muốn sống hăy lên mặt đất c̣n ở đây c̣n chết...
     - Quân ma quái gỉoi đừng ḥng dọa ta, ta sẽ chẻ đầu tụi bây ra cho coi.
     - Xin mời tướng quân thử làm đi...
     Nghe tiếng nói Đỗ Dự hét lên :
     - Tên cùi quái quỷ mi đừng ḥng dọa ta...
     Đỗ Dự múa gươm tiến tới chém lung tung... Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng mệt mà không làm ǵ được đám đầu lâu. Trong khi đó lính của Đỗ Dự bị tiêu hao. Đỗ Dự bèn rút tên và dương cung bắn một cái đầu lâu, bỗng nghe phập và tiếng kêu ối. Đỗ Dự thấy tính toán của ḿnh đúng bèn hô to.
     - Đốt đuốc lên!
     Đốt đuốc lên Đỗ Dự thấy rơ những bóng đen đang đội đầu lâu trắng, chàng hô to dùng cung tên bắn phía dưới đầu lâu.
     Cung tên được sử dụng nhung hết công hiệu v́ những người mặc đồ đen đội đầu lâu tỏ ra vơ nghệ rất khá gạt tên rơi lả tả. Nhưng lính của Đỗ Dự đă nhận ra những đầu lâu chỉ là đầu lâu rởm th́ phấn khởi chiến đấu.
     Bỗng nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện hét to :
     - Lần này th́ chúng bay tự dẫn xác vô chỗ chết...
     Bóng đen vung chùy đập đám lính bị thương tơi tả. Đỗ Dự nhân ra gă cùi liền phóng tới.
     Đỗ Dự và tên cùi giao đấu kịch liệt. Nhưng càng đánh Đỗ Dự càng yếu thế hơn tên cùi.
     Chùy của tên cùi quá nặng nên kiếm đụng vô là mẻ kiếm. Đỗ Dự bèn nhằm một tên mang đầu lâu tấn công và bắt sống kẹp vào nách, làm cho tên cùi khó đánh v́ sợ làm thương người ḿnh... tên cùi bèn hú lên một hồi tất cả những tên mang đầu lâu đều ngừng tấn công và rút lui tên cùi cũng thoát biến mất luôm.
     Đỗ Dự mang tên bị bắt ra khám xét th́ ra chúng đội đầu lâu giả quét lân tinh...
     - Bọn mi là ai?
     Tên đội đầu lâu giả mấp máy môi vừa nói.
     - Tên cùi chính là...
     Th́ một mũi phi tiêu tới kết liễu đời tên đội đầu lâu giả...
     Đỗ Dự thấy rơ tên cùi không phải xa lạ nên mới phải giấu tung tích. Đỗ Dự phấn khởi ra lệnh cho lính tiến về lăng Khổng Minh.
     Đoàn người vào hang sâu đường đi trơn trợt không khí tức thở, bỗng nghe có tiếng nước chảy... Đỗ Dự vừa ngưng lại nghe ngóng th́ một hồi từ và nổi lên.
     - Tất cả nằm mọp xuống đề pḥng địch tấn công bất ngờ.
     Ra lệnh xong Đỗ Dự căng mắt quan sát chàng thấy rơ trước mặt lù lù một con quái thú... đầu dài như đầu rắn có chân gần đầu, thân h́nh dị hợm, hai chân như đang cào cào t́m cái ǵ, gần quái thú có tiếng nước chảy. Chờ một hồi không thấy thú di động, Đỗ Dự định tiếng lên th́ bỗng thấy con vật rú lên ghê rợn rồi mổ vào mấy tên lính cầm đuốc đi đầu. Đỗ Dự bỗng nhận ra con vật này chính là con vật chàng đă gặp ở sông máu nhưng lần này nó kẹt trong hang không di chuyển được v́ bản thân h́nh quá to lớn. Đỗ Dự hạ lệnh cho lính lấy cung tên bắn quái vật. Nhưng tên bắn nó chẳng ăn nhằm ǵ. Đỗ Dự hạ lệnh lấy tên lửa bắn vào miệng quái vật. Chúng tên lửa vào miệng, con quái vật rút vô hàng... Đỗ Dự hô quân lính tiến lên đi qua hang quái vật. Vừa qua hang quái vật là Đỗ Dự thấy quái vật ngoi lên... Th́ ra quái vật xuống nước dập tắt tên lửa và quay lên phục thù. Đỗ Dự hô linh chạy thật nhanh c̣n chàng ném đuốc xuống đầu quái vật rồi chạy theo. Đúng lúc đó quái vật tung hang đá đổ ầm ầm vào nhào lên đuổi theo Đỗ Dự, nhưng trước mắt bỗng có con dơi khổng lồ bay lại.
     Dơi không tấn công mà bay về phía quái vật.
     - Đốt đuốc lên mau.
     Đốt cháy rực Đỗ Dự thấy ḿnh đang ở hang dơi, trên đầu lúc nhúc những dơi con, nhưng con nào cũng to bằng cái nia th́ khoảng hồn kêu mọi người ra khỏi đây ngay.
     - Dơi và quái vật giao chiến rồi chủ tướng ơi!
     Quả nhiên lời báo cáo của tên lính con dơi đă tấn công quái vật. Nhưng dơi không phải địch thủ của quái vật trong chớp mắt đă bị quái vật hạ...
     Hạ xong dơi quái vật tiến về phía Đỗ Dự và rượt theo tấn công nhũng hang chật lại quái vật không di chuyển được.
     Nhờ khúc hang chật hẹp Đỗ Dự và quân lính thoát nạn mừng húm. Đi qua khúc hang hẹp tới khúc hang rộng, bỗng Đỗ Dự ngửi mùi tanh hôi. Đỗ Dự cầm gươm thủ thế và nh́n thấy đôi mắt xanh lè nh́n ḿnh, chàng bèn nép vào cửa hang sửa soạn chiến đấu. Nhưng con vật lại nhảy qua đầu chàng tấn công đám lính đi sau.
     Đỗ Dự nhân ra đó là con cọp khổng lồ. Con cọp đă hạ một tên lính và đang hạ tiếp. Đỗ Dự quay lại dùng gươm chém cọp, nhưng da cọp quá dầy gươm chém không lủng.
     Con cọp bị tấn công quay lại như một tấm lưới chụp lấy Đỗ Dự, nhưng chầng đă thủ thế đưa gươm lên chống thế chụp nào ngờ, bàn chân cọp tạt ngang sống gươm làm tay Đỗ Dự tê điếng.
     Tuy bị đau tay nhưng Đỗ Dự vẫn không ngừng tấn công cọp. Chàng nhằm cổ cọp đâm. Lần này Đỗ Dự đă đâm chúng cọp. Cọp bị thương rống lên say máu tấn công tới tấp.
     - Coi chừng tướng quân, quái thú lên tới.
     Đỗ Dự quay lại thấy con quái thú dưới sông máu lừng lững sau lưng liền đánh qua bên, ngay lúc đó cọp nhảy vào quái thú. Cọp bị thương vồ luôn cổ quái thú. Quái thú cũng chẳng vừa đớp cọp. Thành ra cả cọp và quái thú đều bị thương. Máu từ cổ quái thú chảy ra chan ḥa. Cọp bị quái thú làm găy lưng nhưng răng cọp lút sâu vào cổ quái thú vẫn không rời xa. Đỗ Dự thấy t́nh thế có lợi cho ḿnh liền hô lính xúm vào hạ cả quái thú lẫn cọp.

Hồi Kết

     Đoàn người qua một khúc quanh tay áo th́ bỗng thấy nóc hầm trống trải, Đỗ Dự nh́n lên thấy trời.
     - Ở đây có lối thoát ra ngoài hèn chi loài thú ẩn trong này sống được lâu dài.
     Đỗ Dự dùng khinh công vọt lên lỗ hổng quan sát và rồi lại xuống cho bọn lính biết sắp tới lăng Khổng Minh rồi.
     Đoàn người lại tiếp tục lên đường, hầm bỗng thấp hẳn và đi xuống. Bỗng tên lính đi đầu khua đuốc báo động. Đỗ Dự phóng lên.
     - Cái ǵ vậy?
     - Bẩm tướng công có người đứng trước mặt.
     Nh́n tay chỉ của tên lính. Đỗ Dự thấy một người mặc toàn đồ trắng đứng sừng sững hai tay vung ra phía trước, như muốn bắt ai. Đỗ Dự rút tên dương cung bắn. Tên trúng ngực người mặc đồ trắng dội lại.
     - Tiến tới, đó chỉ là tượng đá mặc đồ trắng.
     Đỗ Dự sai đốt thêm đuốc và thân chính đi đầu tiến về phía tượng đá. Pho tượng đứng chật ḷng hang mặt mũi dữ tợn. Đỗ Dự tới gần pho tượng quan sát thấy có thể chui qua háng pho tượng đi được bèn chui trước rồi ra lệnh cho lính chui sau. Đi chừng hai khắc Đỗ Dự tới một gian hầm rộng thênh thang, cuối hầm có pho tượng thứ hai y như pho tượng vừa chui qua. Đỗ Dự sai lính đi quan sát pho tượng thứ hai. Lính đi quan sát về nói rằng pho tượng này bên cạnh có một gian pḥng và pḥng có ba lỗ hở trên cao chúng đă công kênh nhau lên xem thấy trong buồng có cửa thông với pho tượng.
     Đỗ Dự sai lính công kênh lên quan sát gian pḥng cạnh pho tượng và công nhận lính nói đúng, và thấy thêm giữa pḥng có trụ đá chạm trổ toàn thân một con rồng, đầu rồng chạm trổ tin vi.
     - Làm sao vào pḥng này?
     - Xin tướng quân cho phá cửa...
     Lính được sai lấy vơ khí phá cửa buông nhưng đập phá vô ích vửa buồng vẫn vững vàng hết biết.
     Thấy lạ Đỗ Dự sai lính đi ṃ chốt cơ quan mở của pḥng. Riêng Đỗ Dự rờ t́m trên pho tượng.
     Đỗ Dự nghi đầu gối pho tượng có cơ quan nhưng rờ không tới. Đỗ Dự đứng lên mu bàn chân với tay sờ đầu gối pho tượng. Bỗng dưng nghe rầm rầm. Hai cánh cửa sập xuống háng pho tượng nhốt mọi người trong hầm kín luôn. Bọn lính hoảng hốt chạy lạ rung hai cánh cửa sắt nhưng chẳng ăn thua ǵ. Trong khi đó Đỗ Dự sờ mó mân mê đầu gối pho tượng hy vọng mở cửa sắt, nhưng cửa vẫn đóng kín.
     Đỗ Dự bước xuống nh́n đám lính miệng lẩm bẩm :
     - Rờ không thấy ǵ mà cửa sắp sập. Chắc có kẻ nào điều khiển cơ quan bí mật... Sập cửa.
     Đỗ Dự đi đi lại lại trước pḥng bỗng ngạc nhiên cửa pḥng mở lúc nào không biết. Lính lao ḿnh định vào, Đỗ Dự lại hiệu từ từ, Đỗ Dự thấy cây đá trổ con rồng bỗng lay động, và vụt một cái lưỡi dao từ trần gian nhà lao xuống ngày cửa, rồi thoáng một cái đao có cột dây sắt lại được kéo tên. Sau đó một phút đao lại phóng xuống khi con rồng trên cột đá chuyển động.
     - Nghe lệnh đây, khi lưỡi đao vừa rút lên ta lao vào ngay pḥng, rồi tụi bay lần lượt vào, nhớ chỉ vào năm đứa ṿn ở lại canh gác đề pḥng.
     Vào pḥng rồi Đỗ Dự cùng một tên lính tới cửa đến pho tượng bước lên tam cấp thấy sườn pho tượng trống rỗng.
     - Đi vào trong pho tượng xem sao, nhớ đưa gươm lên trước nhé.
     Tên lính lao vào pho tượng.
     - Thấy ǵ trong pho tượng nói mau?
     - Dạ thấy lạnh nơi sống lưng và trong tối thui á á chết con rồi...
     Cả thân h́nh tên lính như bị tống ra ngoài bởi một bàn tay bí mật. Đỗ Dự bước lại đỡ tên lính thấy mặt dập nát và đă chết queo. Đỗ Dự ra lệnh cho lính lấy cây siêu đao dài hai thước và nó lẩm bẩm :
     - Trong tượng có cơ quan giết người. Rơ ràng ta thấy tên lính bước vào bậc tam cấp thứ hai th́ bị nạn.
     Đỗ Dự cầm cây siêu đao đứng ở ngoài động thật mạnh cây siêu đao vào bậc đá thứ hai th́ thấy một cây sắt đầu có bọc một cục gang bự thọc đến vù ra rồi lại rút về trong chớp mắt.
     Đỗ Dự thấy bài toán đă có lời giải bèn kêu một tên lính lấy đuốc lên và nói :
     - Tất cả cơ quan nằm trong pho tượng và ở nấc thứ hai tam cấp đụng tới là bị cục sắt đập vỡ mặt. Vậy bây giờ một là không đựng tới nấc tam cấp thứ hai, hoặc bước lên đó rồi sụp xuống rồi bước lên bậc thứ ba là an toàn.
     Một tên lính t́nh nguỵên nhận xét của Đỗ Dự th́ quả như rằng nó bước lên bậc tam cấp thứ hai vừa ngồi thụp xuống th́ quả đấm sắt tung ra liên tiếp ba cứ nó nhào lên nất thứ ba an toàn soi đuốc sáng trưng ruột pho tượng thấy máy móc cơ quan chằn chịt...
     - Bước lên nấc cuối cùng kéo các sợi dây ḷi tói cơ quan xem có biến ǵ không?
     Tên lính vừa làm theo lời chủ tướng th́ nghe gian pḥng ngoài chuyển động ầm ầm và tiếng rên khóc vang lên.
     Biết có biến, Đỗ Dự ra lệnh tên lính ngừng tay và nh́n ra pḥng ngoài thấy đám lính pḥng ngoài canh hai cửa sắt bị tay tượng đá đập đứa vỡ đầu đứa lọi tay, đứa quèn trán.
     - Thôi ngừng hết chớ có sờ mó ǵ nữa nguy hiểm lắm.
     - Bẩm chủ tướng cửa trên trần hầm mở toang.
     - Thôi ta theo cửa này và rút cho êm, ḿnh không đủ khả năng thám hiểm tiếp.
     Đỗ Dự vừa nói dứt bỗng có tiếng cười vang lên như chọc tức Đỗ Dự.
     - Tên hèn nhát, mày đă gây nên cảnh tang tóc c̣n cười có ngon ra mặt
     - Mi không nhận ra tại sao hỡi tên Đỗ Dự tham lam tàn bạo mà lại bất tài kia. Mi làm sao đủ tài và đủ sức khám phá mộ Khổng Minh chỉ có vua ngươi là Tấn Vơ Đế mới làm nổi việc này. Ai đă đến đây là phải bỏ xác, nếu mi bớt sấc láo ta sẽ chỉ cho đường ra... V́ chỉ có một con đường sống, c̣n tất cả đều là đường chết.
     - V́ sao vậy. Mi có ngon cứ ra mặt đi.
     - Rồi mi sẽ gặp ta trước khi chết nếu mi không nghe lời ta.
     - Hăy bước ra hỡi tên đánh lén khốn nạn, mi có phải thằng cui tham lam muốn độc chiếm kho tàng Khổng Minh phải không?
     - Ta là thằng cùi đây.
     - Nếu vậy ta quyết sống chết với mi một phen.
     - Được ta ch́u mi.
     Tên cùi ung dung từ vách đá bước ra.
     - Hà hà bọn bây muốn thưởng thức phi tiêu của ta phải không, phi tiêu này có thuốc độc sước da là chết tốt đó...
     Đỗ Dự hô lính vây tên cùi, lính vừa vây tên cùi th́ một đám quần áo đen ào vào tấn công lính do đó chỉ c̣n có Đỗ Dự và tên cùi là chưa giao chiến.
     - Ta muốn vào pḥng bọn mi vừa đi ra.
     - Pḥng đó tới nơi chôn Thánh thư của Khổng Minh đấy.
     Bỗng nhiên bóng trắng xuất hiện tấn công thằng cùi. Nh́n thấy bóng trắng tấn công thằng cùi, th́ Đỗ Dự phấn khởi nhảy ra trợ chiến. Nhưng thằng cùi hú lên một tiếng và rút lui luôn cùng đám người áo đen.
     Ngay lúc đó Đỗ Dự lại đạp lên ngón chân cái pho tượng cho cửa sắt sập xuống...
     Bóng trắng vút lên vút lên pho tượng, Đỗ Dự vào pḥng pho tượng điều khiển cơ quan tin rằng sẽ hạ được bóng trắng khi pho tượng giơ tay đập. Nhưng kỳ lạ nhanh như chớp bóng trắng ngồi trên vai pho tượng và cười khanh khách.
     - Đỗ Dự chính ngươi đă hại người rồi đó...
     Dứt lời bóng trắng tḥ tay kéo lưỡi pho tượng, nền hầm tự nhiên rung chuyển ầm ầm. Đỗ Dự hô lính tập trung lại giữa pḥng và Đỗ Dự cũng vọt đến đó và rớt xuống hầm. Đỗ Dự hô lính đốt đuốc lên thấy ḿnh và đám lính bị nhốt trong gian pḥng băng đá kín bưng.
     - Rán nằm dưới đó đi, sám hối về ḷng tham, và sự ngu dốt liều lĩnh. Chúng mày sẽ được chết mát mẻ lắm, nước sẽ ngập pḥng...
     Quả như là nước từ từ vào pḥng. Khi nước tới ngực th́ bọn lính điên loạn.
     Nước ngập tới đầu th́ Đỗ Dự bơi và bám lấy cái chuông sắt trên nắp hầm. Bỗng Đỗ Dự có cảm giáp nấp hầm được mở ra v́ dưới chân chàng không c̣n đạp vào nước, nhưng Đỗ Dự tuột tay lại té xuống nước, nhiều tiếng la ó vang lên v́ Đỗ Dự đè lên đám lính.
     Đỗ Dự từ từ leo lên mặt hầm và kéo đám lính c̣n sống sót lên, vừa lên tới mặt đất th́ Đỗ Dự nghe tiếng vơ khí chạm vào nhau chàn mở mắt to ra nh́n thấy bóng trắng đang đánh bóng đen.
     - Ta sẽ lột cái mặt nạ cùi của mi ra xem mi là ai mà tàn bạo dự vậy.
     - Chính mày mới tàn ác, Khổng Minh tái thế ǵ mày...
     - Ta không giết ai bao giờ ta chỉ ngăn những kẻ đến quấy phá chốn tôn nghiêm. Chứng cớ chính ra mở hầm giải thoát cho bọn Đỗ Dự khỏi chết đuối mà...
     - Ta không muốn Đỗ Dự sống nên mới trở lại giao tranh với ngươi...
     - Ngươi ác quá...
     - Ta phải ủng hộ bóng trắng...
     Nói dứt lời Đỗ Dự và đám lính xông vào tấn công bóng đêm. Bị tấn công th́nh ĺnh bóng đen lúi về phía hầm chông, chỉ chờ có thế Đỗ Dự phóng lên pho tượng đẩy lưỡi pho tượng lại cơ quan chuyển động ầm ầm. Lính reo ḥ bóng đen kẹt chân dưới miệng hầm.
     - Cái mặt cùi là mặt giả hăy lột mặt nạ nó ra xem nó là ai...
     Đỗ Dự phóng tới định lột mặt nạ tên cùi. Nhưng bóng đen dù kẹt chân vẫn quơ chùy lên quyết chiến với ai lại gần.
     - Đứa nào ngon lại đây.
     Đỗ Dự xông lại chém loạn lên nhưng gươm bị chùy gạt ra.
     - Thôi các ngươi ngừng chém giết tên cùi sẽ mang tật ở chân suốt đời vậy là nó sẽ tự lột mặt nạ được rồi.
     Nói dứt lời bóng trắng nhảy lên tượng đá mở nắp hầm.
     Ngay lúc đó có chục bóng đen đến bảo vệ tên cùi đánh Đỗ Dự ôm tên cùi mang đi Đám Đỗ Dự cố vây chặt đám bóng đen và tên cùi. Hai bên hỗn chiến ác liệt.
     Bóng trắng nh́n cảnh tượng này cười nhạt ném một trái nổ xuống rồi bỏ đi. Trái nổ làm mọi người trong pḥng ngộp thở ngất xỉu hết.
     Cả triều vua Tấn Vơ Đế hôm nay nhộn nhịp hơn ngày tết v́ triều đ́nh tổ chức lễ hội mừng vua lành bệnh, nhờ thuốc của Khiết Đan ḥa thượng.
     Khiết Đan đă y hẹn trong bức cẩm nang hồi triều đúng ngày thứ ba với những thang thuốc quư. Uống thang thuốc đầu vua cấm khẩu, uống thang thứ hai vua mê man bất tỉnh, cả triều đ́nh náo loạn, Thái hậu đ̣i bắt giam Khiết Đan, nhưng Khiết Đan quả quyết uống thang thứ ba hết bệnh. Quả như rằng, uống thang thứ ba vua đi cầu ra huyết đen và hết bệnh luôn.
     Khỏi bệnh vua hỏi Khiết Đan :
     - Tại sao trên núi Định Quân, ḥa thượng không chữa cho trẫm lành bệnh ngay?
     - Muôn tâu bần tăng bấm độn biết phải ba ngày sau bệ hạ mới hết bệnh được nên không dám căi số trời. Hơn nữa ba ngày qua ở núi Định Quân có nhiều chuyện động trời.
     - Chuyện ǵ mà động trời, lại chuyện lăng Khổng Minh chứ ǵ?
     - Tất cả mọi chuyện bần tăng biết được la do tướng Đỗ Dự bị nạn về chùa kể cho nghe. Xin bệ hạ hỏi Đỗ Dự sẽ rơ.
     - Lạ quá trẫm cho ngươi đi gọi thần bốc Quản Bật về dự lễ mừng sao giờ này chưa thấy Quản Bật tới.
     Thừa tướng Gia Sủng vội tâu :
     - Muôn tâu Quản Bật về núi mất tích luôn, kiếm không ra nữa...
     Đỗ Dự chen vô :
     - Thần nghi Quản Bật là bóng đen thằng cùi quá.
     - Khanh có bằng cớ ǵ.
     - Thần không có bằng cớ nhưng nghi lắm.
     - Nhưng Quản Bật đâu có vơ nghệ đương đầu nổi với khanh.
     - Muôn tâu có thể Quản Bật giấu nghề vơ.
     Khiết Đan chêm vô :
     - Bần tăng cũng có ư nghĩ như tướng quân Đỗ Dự.
     - Thế theo ḥa thượng bóng trắng là ai?
     - Điều đó bần tăng không đoán nổi.
     - Muôn tâu thần bốc Quản Bật đă tới.
     Gia Sủng tâu thêm :
     - Muôn tâu về núi thần bốc Quản Bật ốm liệt luôn nên bây giờ chỉ ngồi chứ không đi được. Nghe tin Thánh thượng kêu Quản Bật đă đi cáng đến đây và xin cáo lỗi không thể tung hô được.
     - Được trẫm miễn lễ cho thần bốc, khah cho Quản Bật vô chầu.
     Quản Bật được hai người d́u vô và qú xuống nói với Tấn Vơ Đế.
     - Hạ thần c̣n nhớ khi được Thánh thượng cho về núi dưỡng bệnh Thánh thượng có dặn khi cần sẽ gọi. V́ vậy nghe lệnh gọi dù đau tê liệt không đi được thần cũng hồi triều. Vậy xin bệ hạ dạy bảo điều ǵ cho thần biết để rồi thần c̣n về núi dưỡng bệnh...
     - Thần bốc nói đúng, nhưng hăy ăn tiệc mừng trẫm hết bệnh cái đă rồi trẫm sẽ có chuyện bàn với khanh.
     Trong bàn tiệc Quản Bật được xếp ngồi cạnh Khiết Đan, Đỗ Dự và Gia Sủng. Suốt bữa tiệc vua hết lời ca ngợi Khiết Đan là thánh y, Khiết Đan th́ một mực nói vua khỏi bệnh là nhờ đức vua lớn của vua.
     Đỗ Dự hết nh́n Quản Bật lại nh́n Khiết Đan. Tiệc đang dở dang Đỗ Dự xin phép ra ngoài nói để kiểm sát việc canh gác.
     Đỗ Dự vừa ra khỏi bàn tiệc th́ có hai bóng đen theo dơi. Đỗ Dự quay lại rượt bóng đen th́ mất dấu nơi vườn thượng uyển, nhưng lại thấy bóng trắng chập chờn nẻo xa th́ phóng lại.
     - Hăy cố đuổi bắt bọn Quản Bật, chớ có giết Quản Bật nhé. Ta khuyên người nên bớt nhúng tay vào máu, oán trả oán đó.
     - Người là ai mà dạy đời vậy?
     - Người muốn biết ta là ai để làm ǵ? Ta có bao giờ hại người đâu. Hăy theo bọn Quản Bật đi. Hắn ở ngôi đền thờ thần ở hướng Bắc, cần cứ đến đấy sẽ gặp hắn.
     Nói dứt lời bóng trắng phóng đi mất.
     Đỗ Dự huy động ngay binh mă tới ngôi đ́nh thần phía bắc kinh thành vây chặt ṿng trong ṿng ngoài, rồi thân chinh Đỗ Dự lên mái ngói dỡ ngói nh́n vô thấy thấp thoáng vó ánh đèn và bóng người ở sau dinh liền truyền tới và vô cùng ngạc nhiên thấy tên cùi núi Định Quân đang ngồi với đồng bọn.
     Đỗ Dự giật ḿnh tại sao tên cùi đến đây và Quản Bật lại ở trong cung ăn tiệc.
     Đỗ Dự đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói :
     - H́nh như có nhiều người đi bên ngoài.
     - Chuẩn bị chiến đầu.
     Đám người của tên cùi tản ra tứ phía. Đỗ Dự phóng xuống chém luôn tên cùi.
     - Choeng.
     Gươm Đỗ Dự đụng gươm của hai vệ sĩ bảo vệ tên cùi. Khi Đỗ Dự vừa đứng vững th́ bị hai tên này vây đánh liền.
     Đỗ Dự đánh với hai vệ sĩ của tên cùi thấy nhức tay, kiếm pháp của hai tên này quá lợi hại không áp đảo được mà tên cùi cứ ngồi cười nhạt. Đỗ Dự bèn nghĩ tới đ̣n hiểm quơ tay ném năm ngon phi tiêu có tẩm thuốc độc vào ngực tên cùi.
     Tên cùi vừa trúng phi tiêu th́ Đỗ Dự cũng ôm mặt té và bị hai tên vệ sĩ của tên cùi chém chết luôn. Th́ ra tên cùi trúng phi tiêu đă phóng đao vào mặt Đỗ Dự.
     Chớp nhoáng quân lính ào vào trả thù cho chủ tướng chém chết hai vệ sĩ của tên cùi.
     - Không nên đổ máu nữa. Ta đă ngăn mà vẫn không được, đúng só trời đáng tiếc.
     Tay chân tên cùi và lính tráng nghe bóng trắng nói đều bỏ vũ khí đứng nh́n nhau.
     Bóng trắng đến bên tên cùi.
     - Chúng ta đau có xa lạ ǵ nhau phải không bạn... Bạn nhớ lại tôi có bao giờ hạ bạn, thế mà bạn theo tôi ‘quật’hoài. Tại sao bạn lại như vậy...?
     - Ta dư biết ta sẽ chết thảm, nhưng ta phải trả thù cho tổ tiên ta...
     - Người là ai phải Quản Bật không?
     Tên cùi không đáp thở phều phào và ra dấu bảo bóng trắng đừng nói nữa.
     Nhưng bóng trắng đă đưa tay giật lớp mặt nạ cùi ra, và gương mặt Quản Bật hiển hiện rơ ràng.
     - Thần bốc Quản Bật.
     - Đúng ta là Thần bốc Quản Bật đây, các người ngạc nhiên là phải lắm. Ta là bốc sư mà chết v́ gươm đao chỉ v́ ta căi số trời. Ta không hối hận. Ta chỉ tiếc chưa giết được Tấn Vơ Đế.
     - Tại sao thế? Đức vua đâu có thù oàn ǵ với người.
     - Có chứ, ḍng họ Tư Mă có thù với họ Quản. Gia phả nhà ta ghi rơ ràng chuyện này.
     - Tại sao người không chường mặt ra giết vua?
     - V́ ta bói thấy Tấn Vơ Đế mạng lớn quá. Ta mới dựa hơi Khổng Minh để giết Tấn Vơ Đế v́ họ Tư Mă và họ Gia Cát cùng có thù lớn. Ta biết lăng Khổng Minh có nhiều cạm bẫy nên đẩy Tấn Vơ Đế xuống đó chết v́ cạm bẫy Khổng Minh. Nhân đó ta đi t́m kho tàng Khổng Minh và quyển Thánh thư. Nhưng mạng Tấn Vơ Đế lớn quá ta phải cáo bệnh thay h́nh đổi dạng để giết Tấn Vơ Đế nhưng hắn đâu về triều và tên chó chết Đỗ Dự phá ta, ta không về triều giết Tấn Vơ Đế được. Cả ngươi nữa, ngươi cũng cản ta. Hôm nay ta định giết Tấn Vơ Đế nhưng bị người chỉ cho Đỗ Dự đem quân tới tấn công ta. Người không phải Khổng Minh mà cũng là kẻ có tham vọng như ta mà thôi.
     - Ta không ngăn mi nghĩ về ta thế nào, nhưng ta biết ngươi thông minh và dư biết ta là ai.
     - Thôi đừng lên mặt đạo đức giả với kẻ sắp chết. Rồi ngươi cũng sẽ rớt mặt nạ thôi. Lẽ đời là thế. Ráng mà tu hành...
     - Ta làm ǵ có mặt nạ mà rớt... ta chỉ đóng vai ḥa giải thôi...
     Bỗng nhiên một bóng trắng nữa xuất hiện.
     - Mi là Khổng Minh Gia Cát Lượng rởm phải không...
     Bóng trắng thứ hai tung cây gậy trầm ra tấn công bóng trắng thứ nhất.
     Bỗng Quản Bật hét lên rồi chết.
     - Thầy hăy trả thù cho đệ tử...
     - Đệ tử yên chí...
     Lúc ấy quân triều đ́nh đă kéo đến đông như kiến và có cả sự hiện diện của Tấn Vơ Đế. Tấn Vơ Đế hô :
     - Hăy bắt cho ta cả hai bóng trắng xem ai là Khổng Minh thật.
     Quân lính siết chặt ṿng vây. Trong chớp mắt bóng trắng thứ nhất nhảy ra khỏi ṿng vây chỉ c̣n lại bóng trắng thứ hai cầm cây gậy trầm bị kẹt trong ṿng vây. Bóng trắng thứ hai vơ nghệ có giỏi nhưng một ḿnh làm sao địch được cả ngàn quân lính triều đ́nh trong đó có nhiều tướng tài vơ nghệ cao thành ra cuối cùng bị bắt trói :
     - Khổng Minh sao mi không dám ngước nh́n lên.
     Bóng trắng thứ nhất ở trên ngọn cây cười giễu bóng trắng thứ hai.
     Bóng trắng thứ hai cười.
     - Mi hơn thua với ta th́ chính mi hủy diệt những ǵ mi bảo vệ ở núi Định Quân.
     Nói dứt lời bóng trắng thứ hai tung tù tay ra một vật tṛn nhỏ màu sám, một tiếng nổ đùng vang lên và bao nhiêu dây trói trên người bóng trắng thứ hai đứt tung, quân lính triều đ́nh và bóng trắng thứ nhất đều hốt hoảng t́m nơi ẩn náu.
     Khói tan bóng trắng thứ không thấy nữa.
     Bóng trắng thứ nhất trên cây nói vọng xuống với Tấn Vơ Đế
     - Phải về ngay núi Đinh Quân kẻo trễ mất...
     Tấn Vơ Đế nghe bóng trắng thứ nhất nói th́ lẩm bẩm :
     - Hai bóng trắng ai là Khổng Minh. Phải nhờ Khiết Đan giải quyết chuyện này...
     Dứt lời Tấn Vơ Đế ra lệnh cho quân lính chuyển ngay tới núi Định Quân.
     Ngay khi tới Định Quân, Tấn Vơ Đế vào chùa gặp Khiết Đan ḥa thượng và ngỏ ư nhờ Khiết Đan ḥa thượng gíup một tay thám hiểm lăng Khổng Minh.
     - Muôn tâu bây giờ th́ bần tăng sẽ yểm trợ quân triều đ́nh v́ có kẻ xưng Khổng Minh muốn “quậy” ở đây...
     - Ḥa thượng không tin Khổng Minh c̣n sống sao?
     - Bần tăng vẫn tin Khổng Minh hiển thánh, nhưng không tin Khổng Minh nhúng tay vào máu.
     - Thế những đường hầm và thú dưới lăng có phải của Khổng Minh không?
     - Bần tăng tin rằng những thứ đó của những kẻ lợi dụng danh nghĩa Khổng Minh.
     - Tại sao ḥa thượng lại nghĩ vậy?
     - Sự thật sẽ chứng minh suy nghĩ của bần tăng. Bây giờ xin Thánh thượng cho quân sĩ vây vùng Định Quân này, và phục kích các ngả đường tới núi. Mọi việc để bần tăng lo.
     Nói dứt lời Khiết Đan giă từ Tấn Vơ Đế ra đi... Tấn Vơ Đế vừa định ra lệnh cho quân lính hành quân th́ một tùy tướng đă chạy tới báo :
     - Muôn tâu bóng trắng đă xuất hiện...
     - Vây bắt nó ngay.
     Quân lính rượt theo vây bóng trắng nhưng bóng trắng khi ẩn khi hiện và thoắt đă xuống nhà mồ.
     - Bọn bây có mắt mà không ngươi ta là Khổng Minh.
     - Láo khoét mi lợi dụng danh nghĩa Khổng Minh. Ta sẽ lột mặt nạ mi...
     Bóng trắng thứ nhất cười khanh khách.
     - Có ngon th́ cứ làm...
     Bóng trắng thứ hai giơ cây phất trần lên tấn công bóng trắng thứ nhất và bóng trắng thứ nhất đưa cây gậy gỗ trầm hương ra đỡ. Hai bóng trắng quấn lấy nhau giao tranh quyết liệt.
     Tấn Vơ Đế đứng ngoài nháy mắt tùy tướng ra lệnh lấy cung tên nhắm vào bóng trắng mang gậy trầm hương mà trước đây quân triều đ́nh đă từng bắt trói được...
     Bóng trắng mang gậy trầm hương măi giao tranh không để ư đến những tay xạ thủ dùng tên sắt đang nhằm vào ḿnh. V́ thế đă trúng tên sắt. Trúng thương v́ ba mũi tên sắt có tẩm thuốc độc, bóng trắng cầm gậy trầm hương lao về phía nhà mồ.
     - Bọn khiếp nhược bắn tên chúng bay sẽ bị tai nạn khủng khiếp cho coi.
     Ngày lúc đó hai đứa bé tóc để trái đào cầm trường thương nhào từ trên cây xuống tấn công Tấn Vơ Đế và bóng trắng cầm phất trần. Hỗ trợ c̣n có con đười ươi lông đỏ.
     - Choai Choai con ra quyết định mấy thằng trẻ ranh cho thầy.
     Nói dứt lời bóng trắng cầm phất trần vọt lên bóng trắng cầm gậy trầm, và sau đó một cậu bé mặc đồ da beo bịt kín nhào vô đánh hai đứa trẻ tóc để trái đào.
     Hai đứa trẻ bị cậu bé mặc đồ da beo cản để bóng trắng cầm phất trần nhào xuống nhà mồ.
     Tấn Vơ Đế gọi tướng thay Đỗ Dự lại ra lệnh.
     - Khanh xuống ngay nhà mồ tiếp tay bóng trắng cầm phất trần...
     Tùy tuớng của Tấn Vơ Đế xuống nhà hầm được quân lính cho biết. Bóng trắng cầm gậy trầm hương đă rút vô pḥng kín bên ngoài có con dă nhân lông đỏ ngồi canh. Tùy tướng của Tấn Vơ Đế ra lệnh cho lính tấn công con dă nhân...
     Lính dùng tên lửa và đuốc lao vào con dă nhân bị dă nhân gạt hết tên lửa và lượm đuốc ném trả lính triều đ́nh. Đột nhiên bóng trắng cầm phất trần xuất hiện ra hiệu cho lính ngưng tấn công dă nhân và xông vào dă nhân như muốn xua nó đi chứ không đánh. Nhưng con dă nhân không chịu, tùy tướng của Tấn Vơ Đế thấy vậy bèn giương cung bắn vào mắt dă nhân. Ngay lúc dă nhân trúng tên vào mắt, bóng trắng cầm gậy trầm hương từ trong pḥng vọt ra tung hai trái nổ và nói lớn
     - Tụi bây hạ thú cưng của ta th́ phải trả mạng...
     Trái nổ làm hầm sạt lính bị thương và tùy tướng của Tấn Vơ Đế ngộp thở...
     Sau khi khói tan, không thấy hai bóng trắng đâu nữa, tùy tướng của Tấn Vơ Đế cho đi lùng sục t́m kiếm th́ thấy bóng trắng cầm phất trần ngực đẫm máu từ dưới ḷng hang bước lên. Tùy tướng của Tấn Vơ Đế giơ tay toan đỡ, bóng trắng xua tay và thều thào nói :
     - Hăy vào hang ngầm bắt tên Khổng Minh giả, để mặc ta.
     Tùy tướng của Tấn Vơ Đế vào hang ngầm và ra lệnh cho quân lính theo bóng trắng cầm phất trần.
     Trong hang ngầm bóng trắng cầm gậy trầm hương nằm chết trên tấm da beo cùng với con dă nhân nằm cạnh, ngực có ghim mũi phi tiêu “Ngươi thần tiên mà chết cũng tầm thường”.
     Tùy tướng của Tấn Vơ Đế lại lột râu là Bạt Sơn Nhân, trước đây đă cứu tướng quân Đỗ Dự và cho tướng quân Đỗ Dự mượn chim đại bàng...
     - Đây là thầy Quản Bật...
     - Bẩm tướng quân có hàng chữ lạ trên phiến đá Bạt Sơn Nhân nằm chết...
     Tùy tướng của Tấn Vơ Đế lại đọc th́ hoảng hốt run sợ liển ra lệnh cấp tốc lui quân.
     Hàng chữ khắc trên đá như sau: “Những kẻ tham lam vào đây sẽ chết bỏ xác tại nơi này.
     Gia Cát Lượng Khổng Minh”.
     - Bọn bay hăy theo đường bóng trắng cầm phất trần rút lên mau.
     Đoàn quân chuyển rần rần, bỗng có tiếng la khóc.
     - Bẩm tướng quân toán đi đầu bị đất sụp chết nhiều lắm.
     Nghe lính báo cáo như vậy tùy tướng của Tấn Vơ Đế ra lệnh liền :
     - Đào ngay đất sụp mà đi theo bóng trắng cầm phất trần là thoát.
     Quả nhiên đoàn quân tới đường hầm rộng. Bỗng nhiên đoàn quân bị bóng người nhảy ra chặn lại :
     - Muốn chết hay sao mà đi qua đây.
     - Thôi con, Choai Choai cho tướng của họ vào gặp thầy.
     Tướng của Tấn Vơ Đế và mộ tham mưu được mời vào pḥng đá thấy bóng trắng cầm phất trần nằm thoi thóp trên sập đá vào cậu bé mặc đồ da beo đứng cạnh :
     - Các ngươi nghe đây, hầm này nằm dưới nền chùa Bảo Thiên... Muốn lên phải xê dịch tượng Di Lặc rất nặng, nhưng Choai Choai làm được. Tuy nhiên ta muốn “hóa” tại đây... Ta “hóa” sớm v́ không nghe lời thầy dạy cố bảo vệ lăng Khổng Minh.
     - Lăo không phải Khổng Minh sao?
     - Ta đâu dám sánh với Khổng Minh tiên thánh... Ta chỉ là Khiết Đan... Cách đây đúng 70 năm sư phụ ta lúc đó trăm tuổi, người dẫn ta tới lăng Khổng Minh. Sư phụ ta dùng gươm cạo hết chữ trên bịa lăng mộ để không ai nhận ra đây là lăng Khổng Minh. Ta hỏi sư phụ tại sao làm thế. Sư phụ nói v́ người không muốn chúng sinh chết v́ xâm phạm mộ Khổng Minh và sư phụ, là cháu sáu đời của Khổng Minh nên có gia phả ghi rơ thâm thù giữa bọn Tư Mă và họ Gia Cát... mà lăng Khổng Minh được họ Gia Cát bố trí nhiều cơ quan giết người nên sư phụ ta muốn xóa thù xưa... Sau khi xóa chữ trên bia, sư phụ ta đốt luôn cuốn Thánh thư của Khổng Minh v́ cho rằng Thánh thư này c̣n th́ giới giang hồ c̣n tranh đoạt và đổ máu... Trước khi viên tịch sư phụ ta dặn ta rằng không nên để ư đến lăng và ai làm ǵ mặc kệ họ... Bần tăng căi lời sư phụ nên thế này, âu là số trời cả.
     Nói dứt lời Khiết Đan hết thở, Choai Choai cởi mặt nạ ra hiện nguyên h́nh là chú tiểu mười hai tuổi của chùa Bảo Thiên...

Hồng Lĩnh SơnVề lại mục lục của trang Sưu Tầm
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved