www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Hoang Dieu (hoangdieubcal@gmail.com)
Thu 9/08/11 2:42 PM

Hi anh Phong, Chế Ngọc,
Toàn vừa nói phone xong với anh Xuân .
để email của anh Xuân rồi.
Anh Phong liên lạc với anh Xuân nhe.

xuannytat@yahoo.com

Chúc các anh chị nhiều niềm vui đă t́m lại nhau...qua bao năm dài vắng bóng....

Lệ Toàn

From: Phong Tran <phongtranmd@gmail.com>

Date: 2011/9/6

Subject: tim ban .A Tat Xuan

To: hoangdieubcal@gmail.com

 

 

Tim Ban

Tat Xuan, HD Khoa 4 (1960-1967), que quan Bai Xau.

Nghe noi dinh cu tai Bac Cali.Qui vi va cac ban co tin, vui long cho biet,

Cam on,

Tran Phong & Bich Ngoc, HD khoa4
Mọi chi tiếc xin liên lạc về
hoangdieubcal@gmail.comVề lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved