www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

From: Phu Pham <phu623ln@yahoo.com>
Date: 2013/5/12
Subject: Nhan tin
To: "hoangdieubcal@gmail.com" <hoangdieubcal@gmail.com>

Robert C.B.muon tim LAM DAC THANG (Nha thuoc Xieu-Bao, truoc duong Hai Ba Trung,S.T.) nguyen la hoc sinh TH's Tran Van..-1965, Hoang Dieu...-1968, mong duoc qui dong huong, dong que va dong mon giup do.

 

Xin l/l ve phu623ln@yahoo.com.

 

Thanh that cam on.Về lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved