www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

From: dong pham <dongpham492004@yahoo.com>
Date: 2011/11/11
Subject: T́m trẻ lạc
To: "hoangdieubcal@gmail.com" <hoangdieubcal@gmail.com>

Từ ngày binh lửa nổi lên, khắp quê hương yêu dấu, bạn bè theo nhau từng lớp tuổi tŕnh diện nhập ngũ đủ mọi quân trường, binh chủng. Trong cuộc chiến cam go đầy khốc liệt đó, có kẻ bỏ thân ngoài trận địa, người thác ngoài biên ải. Cuối cùng, cuộc chiến đă kết thúc đầy oan nghiệt, giấc mơ quê hương thanh b́nh không bao giờ đến. Bạn bè một lần nữa lại như canh bèo trong cơn thác lũ, trôi giạt khắp năm châu bốn bể. Trong cơn thác lũ đó, tôi muốn t́m gặp lại những người bạn thân quen đồng môn và đồng song dưới mái trường Hoàng Diệu, Sóc Trăng niên khóa 60-67. Đặc biệt các bạn Ngô Công Thắng, Trần Chí Quan, Triệu Hán Chương, Phan Trường Đạm, Quách Hùng, Nguyễn thị Út. Nếu có ai biết tin tức ǵ về những người này xin liên lạc về

Phạm Khắc Đông
6085 Hickory Springs Dr
Norcross, GA 30071

Điện thoại (678) 517-8631
Hoặc qua điện thư: dongpham492004@yahoo.comVề lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved