www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

From: <nnguyen@ducmelavangparish.org>
Date: 2013/8/18
Subject: T́m Bạn
To: hoangdieubcal@gmail.com
Cc: Niem Nguyen <nnguyen@ducmelavangparish.org>

Thân Chào quư bạn,

  Chiều hôm qua đi đám cưới được cậu em cho biết hội ái hữu cựu học sinh Hoàng Diệu, tôi về nhà vội mở ra coi th́ t́m được một tên quen quen ngày nào, nhưng địa chỉ lạiViêt Nam. Tôi không biết quư Anh Chị địa chỉ hay số điện thoại của người này xin vui ḷng reply E-mail này để tôi hội gặp người bạn này. Đọc phần kỷ yếu  lịch sử thành lập tôi cũng cảm thấy bùi ngùi làm sao ấy. Xa quê hương lâu quá chẳng biết bạn đă đi về đâu, mong quư vị cho biết. Người tôi mong t́m lại Anh Phùng Gia Hảo, Tăng Hoàn   Lưu Văn Thôi.

Thành thật cám ơn.

  Nguyễn Niệm

 Về lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved