www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

Kính thưa chị HT, bạn biết tin tức của Tạ Thị Minh Phương, học lớp 12C niên khóa 67-74, ngày xưa Ái Loan trưởng lớp đi Mỹ trước 30-4 vài ngày, cho biết tin tức với,

cám ơn.
Đức

Mọi chi tiếc xin liên lạc về:
hoangdieubcal@gmail.comVề lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved