www.trunghochoangdieubaxuyen.net - Thân Chúc Quư Thầy Cô và Đồng Môn Hoàng Diệu một năm mới luôn được Dồi Dào Sức Khỏe và Tràn Đầy Hạnh Phúc - www.trunghochoangdieubaxuyen.net


Dương Lịch – Âm Lịch Click on the date for details

     Tôi Lâm văn Chung muốn t́m Hứa Hỉ Trung, học sinh Trung học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên, niên khóa 70-75. Nhà Trung trướcgần bến xe Long Phú. Vượt biên cùng với vợ tên Hạnh.
     Mong anh chị em nào biết tin tức xin vui ḷng giúp giùm.


CHUNG LAM


Mọi chi tiếc xin liên lạc về:
hoangdieubcal@gmail.comVề lại trang Nhắn Tin
Copyright © 2011 - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học HOÀNG DIỆU Ba Xuyên - Bắc California - All rights reserved